główna zawartość
artykuł nr 1

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w sezonie zimowym 2019/2020

artykuł nr 2

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Konopiska w 2019 roku

artykuł nr 3

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Konopiska w 2019 roku

artykuł nr 4

Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Konopiska

artykuł nr 5

Dostawa i montaż mebli w ramach Projektu „Kolorowe przedszkole”