główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 4918
   Dane podstawowe 262474
   Godziny urzędowania 10943
   Organizacja urzędu 14974
   Struktura Urzędu 11377
Organy
   Wójt Gminy 12020
     Kompetencje 2918
     Kontakt 2609
     Dyżury 2417
     Zarządzenia 4448
     Obwieszczenia i zawiadomienia 3022
   Zastępca Wójta Gminy 11487
   Sekretarz 9517
   Skarbnik 8972
   Rada Gminy 12461
     Przewodniczący Rady 3526
     Skład Rady 5915
     Kontakt z radnymi 3414
     Kompetencje 2868
     Termin najbliższej sesji Rady 5136
    ›    Kadencja 2014 - 2018 1692
    ›    Kadencja 2018 - 2023 492
     Porządek obrad najbliższej sesji Rady 3316
     Protokoły z posiedzeń Rady 3769
    ›    Protokoły - kadencja 2018-2023 806
     Uchwały Rady Gminy 4098
     Interpelacje i zapytania 513
    ›    Kadencja 2018-2023 770
   Komisje Rady 8811
     Komisja Rewizyjna 2810
     Komisja Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 2638
     Komisja Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa 2630
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych 2613
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 414
     Terminy najbliższych posiedzeń Komisji 2943
   Komórki organizacyjne 11903
     Referaty Urzędu 6058
    ›    Referat Finansów 2413
    ›    Referat Gospodarki i Rozwoju 3852
    ›    Referat Organizacyjny 2500
    ›    Referat Spraw Obywatelskich 2794
    ›    Referat Oświaty, Sportu i Funduszy Zewnętrznych 1217
   Urząd Stanu Cywilnego 10763
   Samodzielne stanowiska 10783
     Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi 4060
     Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3906
Prawo Lokalne
   Statut Gminy Konopiska 10544
   Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach 6871
   Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Konopiska 13927
   Budżet 16801
     Budżet na 2019 rok 659
    ›    Informacje i sprawozdania budżetowe 221
     Budżet na 2018 rok 759
     Budżet na 2017 rok 1000
     Budżet na 2016 rok 1665
     Budżet na 2015 rok 1832
     Budżet na 2014 rok 2742
     Budżet na 2013 rok 3329
     Budżet na 2012 rok 3832
     Budżet na 2011 rok 4287
     Budżet na 2010 rok 4141
     Budżet na 2009 rok 4108
     Budżet na 2008 rok 5038
     Budżet na 2007 rok 3989
     Budżet na 2006 rok 3865
    ›    Dynamika budżetu w latach 2002-2006 1767
     Budżet na 2005 rok 3541
     Budżet na 2003 rok 3653
     Budżet na 2004 rok 3440
     Sprawozdania z wykonania budżetu 10679
     Sprawozdania finansowe 329
   Plan rozwoju lokalnego Gminy Konopiska na lata 2004-2006 i 2007-2013 9660
   Plany Odnowy Miejscowości 7695
   Program Działalności Kulturalnej i Promocyjnej Gminy Konopiska na lata 2007-2013 6232
   Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konopiska 7800
   Strategia Rozwoju Gminy Konopiska 14931
   Uchwały 20459
     Projekty uchwał kadencja 2018-2023 1259
     Projekty uchwał kadencja 2014-2018 5573
     Projekty uchwał kadencja 2010-2014 5978
     Kadencja 2018-2023 1037
    ›    Kwartał IV 2018 rok, sesja I 272
    ›    Kwartał IV 2018 rok, sesja II 275
    ›    Kwartał IV 2018 rok, sesja III 305
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja IV 299
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja V 218
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja VI 364
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja VII 228
    ›    Kwartał II 2019 rok, sesja VIII 154
    ›    Kwartał II 2019 rok, sesja IX 328
    ›    Kwartał III 2019 rok, sesja X 185
    ›    Kwartał III 2019 rok, sesja XI 66
    ›    Kwartał III 2019 rok, sesja XII 127
    ›    Kwartał IV 2019 rok, sesja XIII 51
    ›    Kwartał IV 2019 rok, sesja XIV 23
     Kadencja 2014-2018 7267
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja I 948
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja III 898
    ›     Kwartał IV 2014 rok, Sesja IV 969
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja V 1200
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja VI 894
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja VII 798
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja VIII 881
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja IX 854
    ›    Kwartał II 2015 rok, Sesja X 910
    ›    Kwartał II 2015 rok, Sesja XI 1068
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XII 670
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XIII 841
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XIV 816
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XV 915
    ›    Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVI 883
    ›    Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVII 862
    ›    Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVIII 674
    ›    Kwartał I 2016 rok, Sesja XIX 887
    ›    Kwartał I 2016 rok, Sesja XX 863
    ›    Kwartał II 2016 rok, Sesja XXI 606
    ›    Kwartał II 2016 rok, Sesja XXII 1080
    ›    Kwartał II 2016 rok, Sesja XXIII 759
    ›    Kwartał III 2016 rok, Sesja XXIV 586
    ›    Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXV 521
    ›    Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVI 524
    ›    Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVII 786
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXVIII 656
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXIX 526
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXX 628
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXXI 629
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXII 509
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIII 488
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIV 520
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXV 384
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXVI 605
    ›    Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVII 437
    ›    Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVIII 458
    ›    Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXIX 535
    ›    Kwartał IV 2017 rok, Sesja XL 498
    ›    Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLI 448
    ›    Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLII 448
    ›    Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIII 436
    ›    Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIV 279
    ›    Kwartał I 2018 rok, Sesja XLV 413
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVI 473
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVII 333
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVIII 371
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLIX 307
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja L 502
    ›    Kwartał III 2018 rok, Sesja LI 444
    ›    Kwartał III 2018 rok, Sesja LII 330
    ›    Kwartał III 2018 rok, Sesja LIII 313
    ›    Kwartał IV 2018 rok, Sesja LIV 391
     Kadencja 2010-2014 5540
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja I 1927
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja II 1354
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja III 1517
    ›    Kwartał I 2011 rok, Sesja IV 1500
    ›    Kwartał I 2011 rok, Sesja V 1336
    ›    Kwartał II 2011 rok, Sesja VII 1596
    ›    Kwartał II 2011 rok, Sesja VIII 1560
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja IX 1085
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja X 1083
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja XI 1206
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja XII 1303
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIII 1187
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIV 1114
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XV 1391
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XVI 1436
    ›    Kwartał I 2012 rok, Sesja XVII 1241
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XVIII 1290
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XIX 970
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XX 1410
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XXI 1138
    ›    Kwartał III 2012 rok, Sesja XXII 1198
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIII 1145
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIV 1165
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXV 1057
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVI 878
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVII 1472
    ›    Kwartał I 2013 rok, Sesja XXVIII 1142
    ›    Kwartał I 2013 rok, Sesja XXIX 1215
    ›    Kwartał I 2013 rok, Sesja XXX 992
    ›    Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXI 718
    ›    Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXII 1170
    ›    Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIII 897
    ›    Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIV 735
    ›    Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXV 896
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVI 682
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVII 684
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVIII 766
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXIX 885
    ›    Kwartał I 2014 rok, Sesja XL 774
    ›    Kwartał I 2014 rok, Sesja XLI 615
    ›     Kwartał I 2014 rok, Sesja XLII 744
    ›     Kwartał I 2014 rok, Sesja XLIII 961
    ›    Kwartał II 2014 rok, Sesja XLIV 947
    ›    Kwartał III 2014 rok, Sesja XLV 778
    ›    Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVI 608
    ›    Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVII 626
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLVIII 613
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLIX 610
     Kadencja 2006-2010 8805
    ›    Kwartał IV 2006 rok, Sesja I 1488
    ›    Kwartał IV 2006 rok, Sesja II 1524
    ›    Kwartał IV 2006 rok, Sesja III 1407
    ›    Kwartał I 2007 rok, Sesja IV 1521
    ›    Kwartał II 2007 rok, Sesja V 2503
    ›    Kwartał II 2007 rok, Sesja VI 1452
    ›    Kwartał II 2007 rok, Sesja VII 1747
    ›    Kwartał III 2007 rok, Sesja VIII 1612
    ›    Kwartał III 2007 rok, Sesja IX 1724
    ›    Kwartał IV 2007 rok, Sesja X 1554
    ›    Kwartał IV 2007 rok, Sesja XI 1742
    ›    Kwartał IV 2007 rok, Sesja XII 1502
    ›    Kwartał I 2008 rok, Sesja XIII 1394
    ›    Kwartał I 2008 rok, Sesja XIV 1986
    ›    Kwartał II 2008 rok, Sesja XV 1511
    ›    Kwartał II 2008 rok, Sesja XVI 1486
    ›    Kwartał III 2008 rok, Sesja XVII 1423
    ›    Kwartał III 2008 rok, Sesja XVIII 1318
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XIX 1565
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XX 1528
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXI 1511
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXII 1589
    ›    Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIII 1414
    ›    Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIV 1288
    ›    Kwartał I 2009 rok, Sesja XXV 1620
    ›    Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVI 1512
    ›    Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVII 2446
    ›    Kwartał III 2009 rok, Sesja XXVIII 1329
    ›    Kwartał III 2009 rok, Sesja XXIX 1535
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXX 1401
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXI 1414
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXII 1416
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIII 1414
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIV 1398
    ›    Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXV 1678
    ›    Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXVI 1590
    ›    Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVII 2282
    ›    Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVIII 1523
    ›    Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXIX 1857
    ›    Kwartał III 2010 rok, Sesja XL 2079
    ›    Kwartał III 2010 rok, Sesja XLII 1270
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIII 1440
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIV 1425
     Rok 2006 2802
    ›    Kwartał I, Sesja XXVIII 1391
    ›    Kwartał II, Sesja XXIX 1277
    ›    Uchwały RIO 1066
    ›    Kwartał II, Sesja XXX 1433
    ›    Kwartał III, Sesja XXXI 1336
    ›    Kwartał III, Sesja XXXII 1491
    ›    Kwartał IV, Sesja XXXIII 1307
     Rok 2005 2705
    ›    Kwartał I, Sesja XX 12076
    ›    Kwartał II, Sesja XXI 9946
    ›    Kwartał II, Sesja XXII 7817
    ›    Kwartał III, Sesja XXIII 1754
    ›    Kwartał III, Sesja XXIV 5732
    ›    Kwartał III, Sesja XXV 3591
    ›    Kwartał IV, Sesja XXVI 6950
    ›    Kwartał IV, Sesja XXVII 4945
     Rok 2004 2420
    ›    I Kwartał 1540
    ›    Projekty 5920
    ›    II Kwartał 2334
    ›    III Kwartał 13513
    ›    IV Kwartał 11422
    ›    Pozostałe 1108
     Rok 2003 2766
    ›    I Kwartał 2136
    ›    II Kwartał 2434
    ›    III Kwartał 1614
    ›    IV Kwartał 1398
     Rok 2002 2114
    ›    I Kwartał 1116
    ›    II Kwartał 1105
    ›    III Kwartał 1039
    ›    IV Kwartał 1690
     Rok 2001 2538
   Podatki i opłaty lokalne 21565
     Podatek od nieruchomości 4546
     Podatek od środków transportowych 3643
     Podatek rolny 2377
     Podatek leśny 2170
     Podatek od posiadania psów 2517
     Opłata targowa 3207
     Opłata skarbowa 2722
   Informacje Urzędu 41312
     Zarządzenia Wójta 7466
    ›    Rok 2004 5809
    ›    Rok 2005 4999
    ›    Rok 2006 1856
    ›    Rok 2007 4418
    ›    Rok 2008 1968
    ›    Rok 2009 3384
    ›    Rok 2010 3995
    ›    Rok 2011 2872
    ›    Rok 2012 2665
    ›    Rok 2013 1816
    ›    Rok 2014 1906
    ›    Rok 2015 2922
    ›    Rok 2016 2171
    ›    Rok 2017 1591
    ›    Rok 2018 1024
    ›    Rok 2019 350
     Obwieszczenia i zawiadomienia 25129
    ›    Rok 2007 11406
     Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy 76738
     Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne 16405
     Wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze 26851
     Skrzynka podawcza 2702
     Oświata 2104
     Zgłaszanie zgromadzeń 263
   Raport o stanie Gminy 407
     Rok 2018 149
   Protokoły 20531
   Przebieg i efekty kontroli 6138
     Przebieg i efekty kontroli 5080
     Gospodarka mieszkaniowa 1229
     Sprzedaż gruntów i nieruchomości 27983
   Pomoc publiczna 6562
   Konsultacje z mieszkańcami Gminy 11654
   Program usuwania azbestu 5906
   Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Konopiska 1030
Inne
   Wykaz jednostek organizacyjnych 10607
    ›    Kontakt 1121
    ›    Kierownictwo 1231
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3659
    ›    Kontakt 1791
    ›    Kierownictwo 1748
    ›    Statut 1285
    ›    Regulamin 2439
    ›    Struktura organizacyjna 1615
    ›    Sprawozdania finansowe 222
    ›    Kontakt 1389
    ›    Kierownictwo 1439
     Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach 3121
    ›    Sprawozdania finansowe 137
     Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku 2767
    ›    Kontakt 1466
    ›    Kierownictwo 1141
    ›    Sprawozdania finansowe 222
     Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu 2664
    ›    Kontakt 1306
    ›    Kierownictwo 1207
    ›    Sprawozdania finansowe 116
    ›    Kontakt 1318
    ›    Kierownictwo 1298
     Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii 2763
    ›    Sprawozdania finansowe 174
     Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Hutkach 2652
    ›    Kontakt 1296
    ›    Kierownictwo 1159
    ›    Sprawozdania finansowe 42
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach 2641
    ›    Kontakt 1238
    ›    Kierownictwo 1257
    ›    Sprawozdania finansowe 121
     Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Kopalni 2581
    ›    Kontakt 1248
    ›    Kierownictwo 1278
    ›    Sprawozdania finansowe 104
     Publiczne Przedszkole w Konopiskach 2785
    ›    Kontakt 1197
    ›    Kierownictwo 1163
    ›    Statut 921
    ›    Sprawozdania finansowe 33
   Jednostki pomocnicze 7208
     Sołectwa 4216
   Samorządowe Instytucje Kultury 1182
     Gminna Biblioteka Publiczna 438
    ›    Kontakt 223
    ›    Kierownictwo 118
     Gminne Centrum Kultury i Rekreacji 559
    ›    Kontakt 113
    ›    Kierownictwo 154
   Organizacje pozarządowe 9887
     Rok 2008 2623
     Rok 2009 2319
     Rok 2010 3765
     Rok 2011 2700
     Rok 2012 2736
     Rok 2013 3754
     Rok 2014 4251
     Rok 2015 2830
     Rok 2016 6618
     Rok 2017 9820
     Rok 2018 11579
     Rok 2019 8414
   Załatwianie spraw obywateli 11114
     Małżeństwa, narodziny, zgony 2812
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 1549
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 1360
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1272
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 1298
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 1477
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1333
    ›    Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) 69
     Dowody osobiste 2817
    ›    Wydanie dowodu osobistego 3513
     Meldunki 3022
    ›    Zameldowanie 2116
    ›    Zameldowanie cudzoziemców 1303
    ›    Wymeldowanie 1369
     Mieszkania 2562
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 1347
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 1461
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 1430
    ›    Przyznanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego z powodu zrzeczenia się praw do lokalu przez dotychczasowego najemcę 2669
     Nieruchomości 3158
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze przetargu 1318
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 1367
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 1221
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 1341
    ›    Podział nieruchomości 1591
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1561
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 1445
     Działalność gospodarcza 4052
     Zezwolenia i decyzje 3417
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 2583
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 1895
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 1580
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 1551
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 1646
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2286
    ›    Wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1636
    ›    Wydanie decyzji o środowiskowych uwarukowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2012
    ›    Dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest. 1456
     Zaświadczenia 2707
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1446
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 1479
     Zwrot podatku akcyzowego 2566
     Podatek od środków transportowych 2347
     Podatek od nieruchomości 2407
     Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków 3496
     Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem 3621
     Poświadczenie własnoręczności podpisu 5763
     Język migowy w urzędzie 1477
     Bezpłatna pomoc prawna 1950
   Rejestry 6470
     Rejestr kontroli zewnętrznych 2925
     Rejestr skarg i wniosków 2726
     Rejestr Uchwał Rady Gminy 2539
     Rejestr upoważnień 3251
     Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy 2532
     Rejestr instytucji kultury 1377
     Rejestr żłobków 1178
     Rejestr Klubów Radnych Gminy Konopiska Kadencja 2014 - 2018 960
     Rejestr Klubów Radnych Gminy Konopiska Kadencja 2018 - 2023 139
     Rejestr umów 3239
   Oświadczenia majątkowe 15210
     Wójt Gminy 7041
     Zastępca Wójta Gminy 5150
     Przewodniczący Rady Gminy 4077
     Sekretarz Gminy 3818
     Skarbnik Gminy 3668
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 4775
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2769
    ›    Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 2033
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Konopiskach 2497
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Konopiskach 2103
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Aleksandrii 2194
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kopalni 1845
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hutkach 1944
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konopiskach 2106
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach 2374
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jamkach - Korzonku 1835
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łaźcu 1872
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 2421
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach 2080
    ›    Dyrektor Gminnej Administracji Oświaty 1077
    ›    Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji 1525
     Dyrektor SP ZOZ GOZ 3618
     Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta 613
    ›    Tadeusz Cierpiał 1268
    ›    Edward Bałdyga 1802
    ›    Barbara Błaszczyk-Borowik 1290
    ›    Wacław Konstanty Bukowski 1118
    ›    Jadwiga Chaładaj 1313
    ›    Elżbieta Alicja Klecha 1195
    ›    Bogdan Kowalik 1285
    ›    Zofia Maria Kuśmierska 1432
    ›    Ryszard Modestowicz 1346
    ›    Zbigniew Krzysztof Przerada 1652
    ›    Roman Skoczylas 1364
    ›    Andrzej Bernard Szymanek 1257
    ›    Lidia Włodarska 1253
    ›    Zbigniew Wołczyk 1222
    ›    Bałdyga Edward 1373
    ›    Cierpiał Iwona 1209
    ›    Frania Antoni 1052
    ›    Jędryka Wiesław 1060
    ›    Kołodziejczyk Robert 1335
    ›    Wolnicki Grzegorz 1556
    ›    Modestowicz Ryszard 1095
    ›    Romański Czesław 1026
    ›    Skoczylas Roman 975
    ›    Kuśmierska Zofia 1512
    ›    Szymanek Andrzej 1442
    ›    Włodarska Lidia 1071
    ›    Wołczyk Zbigniew 1060
    ›    Sporek Anna 1416
    ›    Zbigniew Kowalik 1197
     Oświadczenia Radnych (kadencja 2010-2014) 2390
    ›    Frania Antoni 994
    ›    Gasiak Agnieszka 1153
    ›    Lamch Marta 1151
    ›    Górniak Stanisław 1140
    ›    Janik Andrzej 1097
    ›    Jędryka Wiesław 1076
    ›    Kołodziejczyk Robert 1293
    ›    Kościelniak Elżbieta 1226
    ›    Kuśmierska Zofia 1161
    ›    Lubańska Zofia 1109
    ›    Polak Henryk 998
    ›    Skoczylas Roman 1035
    ›    Świtek Anna 1160
    ›    Walentek Jerzy 1107
    ›    Marcin Poleszczuk 619
     Oświadczenia Radnych (kadencja 2014-2018) 2646
    ›    Bałdyga Edward 2043
    ›    Świtek Anna 1117
    ›    Kołodziejczyk Robert 1062
    ›    Bula Henryka 983
    ›    Chmielewska Agnieszka 974
    ›    Gajos Witold 937
    ›    Górniak Stanisław 732
    ›    Jarosz Andrzej 955
    ›    Janik Andrzej 855
    ›    Kruk Krzysztof 1020
    ›    Poleszczuk Marcin 969
    ›    Skoczylas Roman 748
    ›    Szczepańska Ola 851
    ›    Szczerbak Piotr 1003
    ›    Walentek Jerzy 863
     Oświadczenia Radnych (kadencja 2018-2023) 521
    ›    Bałdyga Edward 203
    ›    Benesz Janusz 102
    ›    Chmielewska Agnieszka 191
    ›    Cichoń Michał 364
    ›    Jabłońska Barbara 199
    ›    Janik Andrzej 76
    ›    Jarosz Andrzej 159
    ›    Kołodziejczyk Robert 283
    ›    Książek Karolina 258
    ›    Majdzik Jadwiga 198
    ›    Parandyk Marek 236
    ›    Poleszczuk Marcin 201
    ›    Szczerbak Piotr 274
    ›    Świtek Anna 316
    ›    Wojciechowski Piotr 241
   Wybory,referenda 10989
     Wybory Samorządowe Uzupełniające - rok 2007 2864
    ›    Skład Gminnej Komisji Wyborczej 1303
    ›    Kalendarz dyżurów GKW 1101
    ›    Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 1929
    ›    Protokół z wyborów uzupełniających 1230
    ›    Protokoły z głosowania w obwodzie 1223
     Wybory Parlamentarne 2976
    ›    Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania 1831
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (07.06.2009r.) 2530
     Wybory na Prezydenta RP (2010r.) 2052
     Wybory Samorządowe (2010r.) 6534
     Wybory Parlamentarne (2011r.) 3450
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 3206
     Wybory Samorządowe 2014 13832
     Wybory na prezydenta RP - 2015 3993
     Wybory Ławników Sądowych 2015 1033
     Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 2656
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 25 października 2015 2625
     Wybory Samorządowe 2018 6620
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (26.05.2019r.) 1020
     Wybory Ławników Sądowych 2019 190
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 13 października 2019r. 921
   Giełda Papierów Wartościowych 9823
     Emisja obligacji 2197
   Informacje nieudostępnione 7713
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3991
   Petycje 884
     Rok 2018 300
   RODO 1038
   Redakcja Biuletynu 7742
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia przetargów 354939
     Ogłoszenie 4533
     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2126
     Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP W Aleksandrii 2445
     Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP Hutki 2127
     Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP w Rększowicach 2079
     Specyfikacja techniczna 2047
     Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Aleksandrii 2155
     Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Hutkach 2687
     Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Rększowicach 2823
   Zakończone przetargi-wyniki 110332
   Archiwum przetargów 7344
   Zamówienia do 30 tys. EURO 18366
   Plany postępowań o udzielenie zamówień 3141
Łączna liczba odwiedzin:2453706