główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 406
   Dane podstawowe 258749
   Godziny urzędowania 10355
   Organizacja urzędu 14306
   Struktura Urzędu 10885
Organy
   Wójt Gminy 11561
     Kompetencje 2738
     Kontakt 2487
     Dyżury 2304
     Zarządzenia 4339
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2913
   Zastępca Wójta Gminy 11079
   Sekretarz 9104
   Skarbnik 8637
   Rada Gminy 11820
     Przewodniczący Rady 3403
     Skład Rady 5675
     Kontakt z radnymi 3335
     Kompetencje 2698
     Termin najbliższej sesji Rady 4940
    ›    Kadencja 2014 - 2018 1588
    ›    Kadencja 2018 - 2023 291
     Porządek obrad najbliższej sesji Rady 3134
     Protokoły z posiedzeń Rady 3518
    ›    Protokoły - kadencja 2018-2023 456
     Uchwały Rady Gminy 3892
     Interpelacje i zapytania 357
    ›    Kadencja 2018-2023 477
   Komisje Rady 8434
     Komisja Rewizyjna 2681
     Komisja Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 2590
     Komisja Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa 2502
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych 2573
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 233
     Terminy najbliższych posiedzeń Komisji 2746
   Komórki organizacyjne 11494
     Referaty Urzędu 5898
    ›    Referat Finansów 2283
    ›    Referat Gospodarki i Rozwoju 3719
    ›    Referat Organizacyjny 2442
    ›    Referat Spraw Obywatelskich 2730
    ›    Referat Oświaty, Sportu i Funduszy Zewnętrznych 1171
   Urząd Stanu Cywilnego 10281
   Samodzielne stanowiska 10405
     Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi 3882
     Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3806
Prawo Lokalne
   Statut Gminy Konopiska 10182
   Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach 6485
   Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Konopiska 13553
   Budżet 16305
     Budżet na 2019 rok 365
     Budżet na 2018 rok 595
     Budżet na 2017 rok 941
     Budżet na 2016 rok 1554
     Budżet na 2015 rok 1729
     Budżet na 2014 rok 2603
     Budżet na 2013 rok 3248
     Budżet na 2012 rok 3654
     Budżet na 2011 rok 4264
     Budżet na 2010 rok 3971
     Budżet na 2009 rok 4007
     Budżet na 2008 rok 4934
     Budżet na 2007 rok 3942
     Budżet na 2006 rok 3764
    ›    Dynamika budżetu w latach 2002-2006 1657
     Budżet na 2005 rok 3496
     Budżet na 2003 rok 3543
     Budżet na 2004 rok 3402
     Sprawozdania z wykonania budżetu 10343
     Sprawozdania finansowe 81
   Plan rozwoju lokalnego Gminy Konopiska na lata 2004-2006 i 2007-2013 9306
   Plany Odnowy Miejscowości 7334
   Program Działalności Kulturalnej i Promocyjnej Gminy Konopiska na lata 2007-2013 5931
   Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konopiska 7465
   Strategia Rozwoju Gminy Konopiska 14504
   Uchwały 19643
     Projekty uchwał kadencja 2018-2023 802
     Projekty uchwał kadencja 2014-2018 5413
     Projekty uchwał kadencja 2010-2014 5790
     Kadencja 2018-2023 592
    ›    Kwartał IV 2018 rok, sesja I 154
    ›    Kwartał IV 2018 rok, sesja II 192
    ›    Kwartał IV 2018 rok, sesja III 205
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja IV 120
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja V 99
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja VI 164
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja VII 114
    ›    Kwartał II 2019 rok, sesja VIII 110
    ›    Kwartał II 2019 rok, sesja IX 98
     Kadencja 2014-2018 6681
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja I 813
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja III 757
    ›     Kwartał IV 2014 rok, Sesja IV 914
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja V 1129
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja VI 718
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja VII 680
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja VIII 740
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja IX 645
    ›    Kwartał II 2015 rok, Sesja X 780
    ›    Kwartał II 2015 rok, Sesja XI 855
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XII 564
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XIII 706
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XIV 679
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XV 708
    ›    Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVI 751
    ›    Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVII 754
    ›    Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVIII 529
    ›    Kwartał I 2016 rok, Sesja XIX 819
    ›    Kwartał I 2016 rok, Sesja XX 653
    ›    Kwartał II 2016 rok, Sesja XXI 533
    ›    Kwartał II 2016 rok, Sesja XXII 929
    ›    Kwartał II 2016 rok, Sesja XXIII 625
    ›    Kwartał III 2016 rok, Sesja XXIV 526
    ›    Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXV 463
    ›    Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVI 468
    ›    Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVII 609
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXVIII 514
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXIX 395
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXX 442
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXXI 500
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXII 351
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIII 396
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIV 387
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXV 326
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXVI 392
    ›    Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVII 302
    ›    Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVIII 253
    ›    Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXIX 345
    ›    Kwartał IV 2017 rok, Sesja XL 387
    ›    Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLI 227
    ›    Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLII 263
    ›    Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIII 280
    ›    Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIV 218
    ›    Kwartał I 2018 rok, Sesja XLV 273
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVI 261
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVII 201
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVIII 206
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLIX 224
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja L 265
    ›    Kwartał III 2018 rok, Sesja LI 220
    ›    Kwartał III 2018 rok, Sesja LII 195
    ›    Kwartał III 2018 rok, Sesja LIII 169
    ›    Kwartał IV 2018 rok, Sesja LIV 233
     Kadencja 2010-2014 5356
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja I 1765
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja II 1245
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja III 1396
    ›    Kwartał I 2011 rok, Sesja IV 1390
    ›    Kwartał I 2011 rok, Sesja V 1303
    ›    Kwartał II 2011 rok, Sesja VII 1523
    ›    Kwartał II 2011 rok, Sesja VIII 1381
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja IX 1034
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja X 995
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja XI 1094
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja XII 1107
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIII 1097
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIV 1030
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XV 1302
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XVI 1347
    ›    Kwartał I 2012 rok, Sesja XVII 1128
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XVIII 1218
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XIX 936
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XX 1238
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XXI 1029
    ›    Kwartał III 2012 rok, Sesja XXII 1085
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIII 957
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIV 971
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXV 1019
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVI 840
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVII 1288
    ›    Kwartał I 2013 rok, Sesja XXVIII 1032
    ›    Kwartał I 2013 rok, Sesja XXIX 1036
    ›    Kwartał I 2013 rok, Sesja XXX 814
    ›    Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXI 681
    ›    Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXII 998
    ›    Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIII 842
    ›    Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIV 627
    ›    Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXV 813
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVI 573
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVII 571
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVIII 693
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXIX 850
    ›    Kwartał I 2014 rok, Sesja XL 737
    ›    Kwartał I 2014 rok, Sesja XLI 582
    ›     Kwartał I 2014 rok, Sesja XLII 700
    ›     Kwartał I 2014 rok, Sesja XLIII 806
    ›    Kwartał II 2014 rok, Sesja XLIV 830
    ›    Kwartał III 2014 rok, Sesja XLV 650
    ›    Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVI 524
    ›    Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVII 536
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLVIII 499
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLIX 569
     Kadencja 2006-2010 8537
    ›    Kwartał IV 2006 rok, Sesja I 1408
    ›    Kwartał IV 2006 rok, Sesja II 1353
    ›    Kwartał IV 2006 rok, Sesja III 1320
    ›    Kwartał I 2007 rok, Sesja IV 1366
    ›    Kwartał II 2007 rok, Sesja V 2393
    ›    Kwartał II 2007 rok, Sesja VI 1352
    ›    Kwartał II 2007 rok, Sesja VII 1713
    ›    Kwartał III 2007 rok, Sesja VIII 1521
    ›    Kwartał III 2007 rok, Sesja IX 1571
    ›    Kwartał IV 2007 rok, Sesja X 1508
    ›    Kwartał IV 2007 rok, Sesja XI 1570
    ›    Kwartał IV 2007 rok, Sesja XII 1470
    ›    Kwartał I 2008 rok, Sesja XIII 1361
    ›    Kwartał I 2008 rok, Sesja XIV 1795
    ›    Kwartał II 2008 rok, Sesja XV 1418
    ›    Kwartał II 2008 rok, Sesja XVI 1399
    ›    Kwartał III 2008 rok, Sesja XVII 1248
    ›    Kwartał III 2008 rok, Sesja XVIII 1280
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XIX 1399
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XX 1337
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXI 1328
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXII 1509
    ›    Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIII 1285
    ›    Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIV 1252
    ›    Kwartał I 2009 rok, Sesja XXV 1506
    ›    Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVI 1405
    ›    Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVII 2248
    ›    Kwartał III 2009 rok, Sesja XXVIII 1244
    ›    Kwartał III 2009 rok, Sesja XXIX 1371
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXX 1238
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXI 1335
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXII 1309
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIII 1224
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIV 1363
    ›    Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXV 1642
    ›    Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXVI 1558
    ›    Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVII 2110
    ›    Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVIII 1487
    ›    Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXIX 1743
    ›    Kwartał III 2010 rok, Sesja XL 1955
    ›    Kwartał III 2010 rok, Sesja XLII 1162
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIII 1326
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIV 1372
     Rok 2006 2650
    ›    Kwartał I, Sesja XXVIII 1296
    ›    Kwartał II, Sesja XXIX 1211
    ›    Uchwały RIO 1044
    ›    Kwartał II, Sesja XXX 1398
    ›    Kwartał III, Sesja XXXI 1168
    ›    Kwartał III, Sesja XXXII 1375
    ›    Kwartał IV, Sesja XXXIII 1286
     Rok 2005 2549
    ›    Kwartał I, Sesja XX 11847
    ›    Kwartał II, Sesja XXI 9716
    ›    Kwartał II, Sesja XXII 7693
    ›    Kwartał III, Sesja XXIII 1660
    ›    Kwartał III, Sesja XXIV 5693
    ›    Kwartał III, Sesja XXV 3484
    ›    Kwartał IV, Sesja XXVI 6852
    ›    Kwartał IV, Sesja XXVII 4749
     Rok 2004 2342
    ›    I Kwartał 1514
    ›    Projekty 5865
    ›    II Kwartał 2307
    ›    III Kwartał 13356
    ›    IV Kwartał 11303
    ›    Pozostałe 1035
     Rok 2003 2617
    ›    I Kwartał 2044
    ›    II Kwartał 2189
    ›    III Kwartał 1439
    ›    IV Kwartał 1224
     Rok 2002 2034
    ›    I Kwartał 1035
    ›    II Kwartał 1014
    ›    III Kwartał 946
    ›    IV Kwartał 1571
     Rok 2001 2403
   Podatki i opłaty lokalne 20801
     Podatek od nieruchomości 4494
     Podatek od środków transportowych 3495
     Podatek rolny 2279
     Podatek leśny 2088
     Podatek od posiadania psów 2408
     Opłata targowa 3165
     Opłata skarbowa 2622
   Informacje Urzędu 40315
     Zarządzenia Wójta 7132
    ›    Rok 2004 5754
    ›    Rok 2005 4898
    ›    Rok 2006 1713
    ›    Rok 2007 4242
    ›    Rok 2008 1776
    ›    Rok 2009 3292
    ›    Rok 2010 3806
    ›    Rok 2011 2699
    ›    Rok 2012 2646
    ›    Rok 2013 1714
    ›    Rok 2014 1808
    ›    Rok 2015 2757
    ›    Rok 2016 1941
    ›    Rok 2017 1459
    ›    Rok 2018 857
    ›    Rok 2019 97
     Obwieszczenia i zawiadomienia 24525
    ›    Rok 2007 11366
     Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy 75231
     Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne 16150
     Wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze 26375
     Skrzynka podawcza 2525
     Oświata 1991
     Zgłaszanie zgromadzeń 100
   Raport o stanie Gminy 64
     Rok 2018 57
   Protokoły 20136
   Przebieg i efekty kontroli 5812
     Przebieg i efekty kontroli 4803
     Gospodarka mieszkaniowa 1132
     Sprzedaż gruntów i nieruchomości 27755
   Pomoc publiczna 6245
   Konsultacje z mieszkańcami Gminy 11202
   Program usuwania azbestu 5499
   Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Konopiska 649
Inne
   Jednostki organizacyjne 10209
    ›    Kontakt 1092
    ›    Kierownictwo 1159
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3429
    ›    Kontakt 1684
    ›    Kierownictwo 1718
    ›    Statut 1263
    ›    Regulamin 2274
    ›    Struktura organizacyjna 1517
    ›    Sprawozdania finansowe 50
    ›    Kontakt 1363
    ›    Kierownictwo 1341
     Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach 2969
    ›    Sprawozdania finansowe 38
     Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku 2617
    ›    Kontakt 1288
    ›    Kierownictwo 1107
    ›    Sprawozdania finansowe 32
     Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu 2554
    ›    Kontakt 1221
    ›    Kierownictwo 1041
    ›    Sprawozdania finansowe 14
    ›    Kontakt 1191
    ›    Kierownictwo 1181
     Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii 2559
    ›    Sprawozdania finansowe 27
     Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Hutkach 2505
    ›    Kontakt 1188
    ›    Kierownictwo 1127
    ›    Sprawozdania finansowe 14
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach 2516
    ›    Kontakt 1154
    ›    Kierownictwo 1143
    ›    Sprawozdania finansowe 24
     Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Kopalni 2463
    ›    Kontakt 1138
    ›    Kierownictwo 1134
    ›    Sprawozdania finansowe 18
     Publiczne Przedszkole w Konopiskach 2615
    ›    Kontakt 1121
    ›    Kierownictwo 1064
    ›    Statut 846
    ›    Sprawozdania finansowe 14
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach 3161
   Jednostki pomocnicze 6832
     Sołectwa 3910
   Samorządowe Instytucje Kultury 784
     Gminna Biblioteka Publiczna 285
    ›    Kontakt 92
    ›    Kierownictwo 85
     Gminne Centrum Kultury i Rekreacji 344
    ›    Kontakt 87
    ›    Kierownictwo 131
   Organizacje pozarządowe 9503
     Rok 2008 2532
     Rok 2009 2219
     Rok 2010 3642
     Rok 2011 2523
     Rok 2012 2560
     Rok 2013 3548
     Rok 2014 4179
     Rok 2015 2776
     Rok 2016 6509
     Rok 2017 9671
     Rok 2018 11330
     Rok 2019 4914
   Załatwianie spraw obywateli 10697
     Małżeństwa, narodziny, zgony 2628
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 1362
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 1191
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1100
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 1147
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 1300
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1179
    ›    Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) 22
     Dowody osobiste 2652
    ›    Wydanie dowodu osobistego 3298
     Meldunki 2945
    ›    Zameldowanie 1875
    ›    Zameldowanie cudzoziemców 1202
    ›    Wymeldowanie 1278
     Mieszkania 2448
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 1255
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 1288
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 1330
    ›    Przyznanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego z powodu zrzeczenia się praw do lokalu przez dotychczasowego najemcę 2449
     Nieruchomości 2941
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze przetargu 1223
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 1189
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 1160
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 1243
    ›    Podział nieruchomości 1565
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1473
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 1287
     Działalność gospodarcza 3873
     Zezwolenia i decyzje 3281
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 2424
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 1717
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 1396
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 1376
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 1512
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2201
    ›    Wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1531
    ›    Wydanie decyzji o środowiskowych uwarukowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1873
    ›    Dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest. 1342
     Zaświadczenia 2646
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1271
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 1311
     Zwrot podatku akcyzowego 2505
     Podatek od środków transportowych 2230
     Podatek od nieruchomości 2207
     Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków 3278
     Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem 3475
     Poświadczenie własnoręczności podpisu 5524
     Język migowy w urzędzie 1257
     Bezpłatna pomoc prawna 1642
   Rejestry 6059
     Rejestr kontroli zewnętrznych 2825
     Rejestr skarg i wniosków 2615
     Rejestr Uchwał Rady Gminy 2519
     Rejestr upoważnień 3083
     Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy 2456
     Rejestr instytucji kultury 1276
     Rejestr żłobków 1062
     Rejestr Klubów Radnych Gminy Konopiska Kadencja 2014 - 2018 943
     Rejestr Klubów Radnych Gminy Konopiska Kadencja 2018 - 2023 114
     Rejestr umów 2981
   Oświadczenia majątkowe 14290
     Wójt Gminy 6652
     Zastępca Wójta Gminy 4823
     Przewodniczący Rady Gminy 3844
     Sekretarz Gminy 3652
     Skarbnik Gminy 3512
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 4422
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2493
    ›    Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 1803
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Konopiskach 2341
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Konopiskach 1865
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Aleksandrii 2062
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kopalni 1661
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hutkach 1759
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konopiskach 2014
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach 2113
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jamkach - Korzonku 1637
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łaźcu 1735
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 2238
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach 1843
    ›    Dyrektor Gminnej Administracji Oświaty 983
    ›    Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji 1338
     Dyrektor SP ZOZ GOZ 3422
     Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta 476
    ›    Tadeusz Cierpiał 1164
    ›    Edward Bałdyga 1757
    ›    Barbara Błaszczyk-Borowik 1248
    ›    Wacław Konstanty Bukowski 1013
    ›    Jadwiga Chaładaj 1141
    ›    Elżbieta Alicja Klecha 1160
    ›    Bogdan Kowalik 1130
    ›    Zofia Maria Kuśmierska 1254
    ›    Ryszard Modestowicz 1214
    ›    Zbigniew Krzysztof Przerada 1458
    ›    Roman Skoczylas 1185
    ›    Andrzej Bernard Szymanek 1170
    ›    Lidia Włodarska 1131
    ›    Zbigniew Wołczyk 1174
    ›    Bałdyga Edward 1191
    ›    Cierpiał Iwona 1122
    ›    Frania Antoni 972
    ›    Jędryka Wiesław 999
    ›    Kołodziejczyk Robert 1180
    ›    Wolnicki Grzegorz 1427
    ›    Modestowicz Ryszard 914
    ›    Romański Czesław 940
    ›    Skoczylas Roman 877
    ›    Kuśmierska Zofia 1357
    ›    Szymanek Andrzej 1315
    ›    Włodarska Lidia 966
    ›    Wołczyk Zbigniew 961
    ›    Sporek Anna 1301
    ›    Zbigniew Kowalik 1150
     Oświadczenia Radnych (kadencja 2010-2014) 2293
    ›    Frania Antoni 904
    ›    Gasiak Agnieszka 969
    ›    Lamch Marta 1038
    ›    Górniak Stanisław 951
    ›    Janik Andrzej 993
    ›    Jędryka Wiesław 895
    ›    Kołodziejczyk Robert 1143
    ›    Kościelniak Elżbieta 1126
    ›    Kuśmierska Zofia 1104
    ›    Lubańska Zofia 1058
    ›    Polak Henryk 894
    ›    Skoczylas Roman 931
    ›    Świtek Anna 1035
    ›    Walentek Jerzy 1001
    ›    Marcin Poleszczuk 523
     Oświadczenia Radnych (kadencja 2014-2018) 2230
    ›    Bałdyga Edward 1929
    ›    Świtek Anna 1003
    ›    Kołodziejczyk Robert 950
    ›    Bula Henryka 866
    ›    Chmielewska Agnieszka 929
    ›    Gajos Witold 881
    ›    Górniak Stanisław 604
    ›    Jarosz Andrzej 828
    ›    Janik Andrzej 822
    ›    Kruk Krzysztof 817
    ›    Poleszczuk Marcin 830
    ›    Skoczylas Roman 621
    ›    Szczepańska Ola 661
    ›    Szczerbak Piotr 894
    ›    Walentek Jerzy 782
     Oświadczenia Radnych (kadencja 2018-2023) 270
    ›    Bałdyga Edward 100
    ›    Benesz Janusz 63
    ›    Chmielewska Agnieszka 67
    ›    Cichoń Michał 92
    ›    Jabłońska Barbara 76
    ›    Janik Andrzej 40
    ›    Jarosz Andrzej 45
    ›    Kołodziejczyk Robert 89
    ›    Książek Karolina 65
    ›    Majdzik Jadwiga 105
    ›    Parandyk Marek 62
    ›    Poleszczuk Marcin 68
    ›    Szczerbak Piotr 88
    ›    Świtek Anna 149
    ›    Wojciechowski Piotr 107
   Wybory,referenda 10207
     Wybory Samorządowe Uzupełniające - rok 2007 2650
    ›    Skład Gminnej Komisji Wyborczej 1191
    ›    Kalendarz dyżurów GKW 1084
    ›    Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 1769
    ›    Protokół z wyborów uzupełniających 1136
    ›    Protokoły z głosowania w obwodzie 1083
     Wybory Parlamentarne 2755
    ›    Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania 1658
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (07.06.2009r.) 2494
     Wybory na Prezydenta RP (2010r.) 2022
     Wybory Samorządowe (2010r.) 6306
     Wybory Parlamentarne (2011r.) 3310
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 3081
     Wybory Samorządowe 2014 13531
     Wybory na prezydenta RP - 2015 3837
     Wybory Ławników Sądowych 2015 946
     Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 2539
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 25 października 2015 2490
     Wybory Samorządowe 2018 6207
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (26.05.2019r.) 654
     Wybory Ławników Sądowych 2019 65
   Giełda Papierów Wartościowych 9158
     Emisja obligacji 2183
   Informacje nieudostępnione 7331
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3677
   Petycje 530
     Rok 2018 202
   RODO 704
   Redakcja Biuletynu 7417
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia przetargów 348580
     Ogłoszenie 4396
     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2037
     Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP W Aleksandrii 2342
     Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP Hutki 2026
     Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP w Rększowicach 1907
     Specyfikacja techniczna 1953
     Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Aleksandrii 2120
     Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Hutkach 2504
     Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Rększowicach 2652
   Zakończone przetargi-wyniki 108993
   Archiwum przetargów 6916
   Zamówienia do 30 tys. EURO 11264
   Plany postępowań o udzielenie zamówień 2737
Łączna liczba odwiedzin:2333991