główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 7509
   Dane podstawowe 264591
   Godziny urzędowania 11314
   Organizacja urzędu 15360
   Struktura Urzędu 11700
Organy
   Wójt Gminy 12293
     Kompetencje 3026
     Kontakt 2674
     Dyżury 2475
     Zarządzenia 4533
     Obwieszczenia i zawiadomienia 3090
   Zastępca Wójta Gminy 11760
   Sekretarz 9816
   Skarbnik 9181
   Rada Gminy 12825
     Przewodniczący Rady 3598
     Skład Rady 6072
     Kontakt z radnymi 3470
     Kompetencje 2984
     Termin najbliższej sesji Rady 5240
    ›    Kadencja 2014 - 2018 1745
    ›    Kadencja 2018 - 2023 582
     Porządek obrad najbliższej sesji Rady 3405
     Protokoły z posiedzeń Rady 3922
    ›    Protokoły - kadencja 2018-2023 1005
     Uchwały Rady Gminy 4202
     Interpelacje i zapytania 621
    ›    Kadencja 2018-2023 937
   Komisje Rady 9062
     Komisja Rewizyjna 2898
     Komisja Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 2673
     Komisja Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa 2716
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych 2639
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 539
     Terminy najbliższych posiedzeń Komisji 3074
   Komórki organizacyjne 12165
     Referaty Urzędu 6155
    ›    Referat Finansów 2486
    ›    Referat Gospodarki i Rozwoju 3935
    ›    Referat Organizacyjny 2524
    ›    Referat Spraw Obywatelskich 2829
    ›    Referat Oświaty, Sportu i Funduszy Zewnętrznych 1256
   Urząd Stanu Cywilnego 11052
   Samodzielne stanowiska 11051
     Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi 4173
     Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3965
Prawo Lokalne
   Statut Gminy Konopiska 10760
   Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach 7127
   Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Konopiska 14189
   Budżet 17177
     Budżet na 2020 rok 118
     Budżet na 2019 rok 784
    ›    Informacje i sprawozdania budżetowe 338
     Budżet na 2018 rok 835
     Budżet na 2017 rok 1039
     Budżet na 2016 rok 1735
     Budżet na 2015 rok 1907
     Budżet na 2014 rok 2809
     Budżet na 2013 rok 3380
     Budżet na 2012 rok 3943
     Budżet na 2011 rok 4304
     Budżet na 2010 rok 4251
     Budżet na 2009 rok 4176
     Budżet na 2008 rok 5101
     Budżet na 2007 rok 4023
     Budżet na 2006 rok 3919
    ›    Dynamika budżetu w latach 2002-2006 1820
     Budżet na 2005 rok 3572
     Budżet na 2003 rok 3722
     Budżet na 2004 rok 3463
     Sprawozdania z wykonania budżetu 10856
     Sprawozdania finansowe 455
   Plan rozwoju lokalnego Gminy Konopiska na lata 2004-2006 i 2007-2013 9888
   Plany Odnowy Miejscowości 7927
   Program Działalności Kulturalnej i Promocyjnej Gminy Konopiska na lata 2007-2013 6434
   Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konopiska 8002
   Strategia Rozwoju Gminy Konopiska 15228
   Uchwały 20917
     Projekty uchwał kadencja 2018-2023 1449
     Projekty uchwał kadencja 2014-2018 5650
     Projekty uchwał kadencja 2010-2014 6067
     Kadencja 2018-2023 1251
    ›    Kwartał IV 2018 rok, sesja I 348
    ›    Kwartał IV 2018 rok, sesja II 329
    ›    Kwartał IV 2018 rok, sesja III 377
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja IV 416
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja V 287
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja VI 494
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja VII 303
    ›    Kwartał II 2019 rok, sesja VIII 170
    ›    Kwartał II 2019 rok, sesja IX 453
    ›    Kwartał III 2019 rok, sesja X 242
    ›    Kwartał III 2019 rok, sesja XI 82
    ›    Kwartał III 2019 rok, sesja XII 209
    ›    Kwartał IV 2019 rok, sesja XIII 83
    ›    Kwartał IV 2019 rok, sesja XIV 174
    ›    Kwartał IV 2019 rok, sesja XV 108
    ›    Kwartał I 2020 rok, sesja XVI 49
     Kadencja 2014-2018 7557
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja I 1025
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja III 989
    ›     Kwartał IV 2014 rok, Sesja IV 1002
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja V 1238
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja VI 995
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja VII 865
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja VIII 967
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja IX 987
    ›    Kwartał II 2015 rok, Sesja X 992
    ›    Kwartał II 2015 rok, Sesja XI 1195
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XII 727
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XIII 927
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XIV 894
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XV 1043
    ›    Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVI 956
    ›    Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVII 937
    ›    Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVIII 759
    ›    Kwartał I 2016 rok, Sesja XIX 929
    ›    Kwartał I 2016 rok, Sesja XX 990
    ›    Kwartał II 2016 rok, Sesja XXI 639
    ›    Kwartał II 2016 rok, Sesja XXII 1171
    ›    Kwartał II 2016 rok, Sesja XXIII 839
    ›    Kwartał III 2016 rok, Sesja XXIV 623
    ›    Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXV 561
    ›    Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVI 559
    ›    Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVII 897
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXVIII 734
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXIX 605
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXX 739
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXXI 706
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXII 596
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIII 543
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIV 595
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXV 417
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXVI 739
    ›    Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVII 519
    ›    Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVIII 577
    ›    Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXIX 646
    ›    Kwartał IV 2017 rok, Sesja XL 576
    ›    Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLI 586
    ›    Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLII 560
    ›    Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIII 535
    ›    Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIV 314
    ›    Kwartał I 2018 rok, Sesja XLV 495
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVI 573
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVII 405
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVIII 462
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLIX 345
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja L 626
    ›    Kwartał III 2018 rok, Sesja LI 567
    ›    Kwartał III 2018 rok, Sesja LII 407
    ›    Kwartał III 2018 rok, Sesja LIII 403
    ›    Kwartał IV 2018 rok, Sesja LIV 487
     Kadencja 2010-2014 5642
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja I 1982
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja II 1411
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja III 1574
    ›    Kwartał I 2011 rok, Sesja IV 1573
    ›    Kwartał I 2011 rok, Sesja V 1359
    ›    Kwartał II 2011 rok, Sesja VII 1644
    ›    Kwartał II 2011 rok, Sesja VIII 1669
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja IX 1103
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja X 1130
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja XI 1271
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja XII 1420
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIII 1239
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIV 1159
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XV 1445
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XVI 1498
    ›    Kwartał I 2012 rok, Sesja XVII 1305
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XVIII 1328
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XIX 992
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XX 1515
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XXI 1201
    ›    Kwartał III 2012 rok, Sesja XXII 1264
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIII 1263
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIV 1276
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXV 1080
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVI 897
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVII 1586
    ›    Kwartał I 2013 rok, Sesja XXVIII 1215
    ›    Kwartał I 2013 rok, Sesja XXIX 1322
    ›    Kwartał I 2013 rok, Sesja XXX 1104
    ›    Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXI 733
    ›    Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXII 1272
    ›    Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIII 938
    ›    Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIV 796
    ›    Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXV 943
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVI 743
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVII 758
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVIII 811
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXIX 902
    ›    Kwartał I 2014 rok, Sesja XL 792
    ›    Kwartał I 2014 rok, Sesja XLI 632
    ›     Kwartał I 2014 rok, Sesja XLII 772
    ›     Kwartał I 2014 rok, Sesja XLIII 1065
    ›    Kwartał II 2014 rok, Sesja XLIV 1006
    ›    Kwartał III 2014 rok, Sesja XLV 845
    ›    Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVI 659
    ›    Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVII 678
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLVIII 681
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLIX 629
     Kadencja 2006-2010 8950
    ›    Kwartał IV 2006 rok, Sesja I 1528
    ›    Kwartał IV 2006 rok, Sesja II 1620
    ›    Kwartał IV 2006 rok, Sesja III 1457
    ›    Kwartał I 2007 rok, Sesja IV 1609
    ›    Kwartał II 2007 rok, Sesja V 2566
    ›    Kwartał II 2007 rok, Sesja VI 1506
    ›    Kwartał II 2007 rok, Sesja VII 1764
    ›    Kwartał III 2007 rok, Sesja VIII 1664
    ›    Kwartał III 2007 rok, Sesja IX 1812
    ›    Kwartał IV 2007 rok, Sesja X 1571
    ›    Kwartał IV 2007 rok, Sesja XI 1841
    ›    Kwartał IV 2007 rok, Sesja XII 1518
    ›    Kwartał I 2008 rok, Sesja XIII 1409
    ›    Kwartał I 2008 rok, Sesja XIV 2095
    ›    Kwartał II 2008 rok, Sesja XV 1570
    ›    Kwartał II 2008 rok, Sesja XVI 1534
    ›    Kwartał III 2008 rok, Sesja XVII 1524
    ›    Kwartał III 2008 rok, Sesja XVIII 1331
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XIX 1658
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XX 1647
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXI 1621
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXII 1632
    ›    Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIII 1489
    ›    Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIV 1303
    ›    Kwartał I 2009 rok, Sesja XXV 1687
    ›    Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVI 1572
    ›    Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVII 2577
    ›    Kwartał III 2009 rok, Sesja XXVIII 1376
    ›    Kwartał III 2009 rok, Sesja XXIX 1635
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXX 1499
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXI 1459
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXII 1469
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIII 1525
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIV 1415
    ›    Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXV 1696
    ›    Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXVI 1608
    ›    Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVII 2385
    ›    Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVIII 1541
    ›    Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXIX 1925
    ›    Kwartał III 2010 rok, Sesja XL 2142
    ›    Kwartał III 2010 rok, Sesja XLII 1336
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIII 1498
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIV 1450
     Rok 2006 2888
    ›    Kwartał I, Sesja XXVIII 1450
    ›    Kwartał II, Sesja XXIX 1321
    ›    Uchwały RIO 1081
    ›    Kwartał II, Sesja XXX 1456
    ›    Kwartał III, Sesja XXXI 1443
    ›    Kwartał III, Sesja XXXII 1568
    ›    Kwartał IV, Sesja XXXIII 1324
     Rok 2005 2801
    ›    Kwartał I, Sesja XX 12223
    ›    Kwartał II, Sesja XXI 10065
    ›    Kwartał II, Sesja XXII 7894
    ›    Kwartał III, Sesja XXIII 1815
    ›    Kwartał III, Sesja XXIV 5757
    ›    Kwartał III, Sesja XXV 3655
    ›    Kwartał IV, Sesja XXVI 7014
    ›    Kwartał IV, Sesja XXVII 5061
     Rok 2004 2456
    ›    I Kwartał 1557
    ›    Projekty 5958
    ›    II Kwartał 2351
    ›    III Kwartał 13600
    ›    IV Kwartał 11493
    ›    Pozostałe 1151
     Rok 2003 2843
    ›    I Kwartał 2195
    ›    II Kwartał 2614
    ›    III Kwartał 1722
    ›    IV Kwartał 1506
     Rok 2002 2149
    ›    I Kwartał 1164
    ›    II Kwartał 1156
    ›    III Kwartał 1103
    ›    IV Kwartał 1761
     Rok 2001 2609
   Podatki i opłaty lokalne 22232
     Podatek od nieruchomości 4586
     Podatek od środków transportowych 3748
     Podatek rolny 2428
     Podatek leśny 2222
     Podatek od posiadania psów 2589
     Opłata targowa 3231
     Opłata skarbowa 2788
   Informacje Urzędu 42133
     Zarządzenia Wójta 7707
    ›    Rok 2004 5838
    ›    Rok 2005 5062
    ›    Rok 2006 1951
    ›    Rok 2007 4535
    ›    Rok 2008 2090
    ›    Rok 2009 3459
    ›    Rok 2010 4119
    ›    Rok 2011 2990
    ›    Rok 2012 2683
    ›    Rok 2013 1888
    ›    Rok 2014 1970
    ›    Rok 2015 3021
    ›    Rok 2016 2311
    ›    Rok 2017 1674
    ›    Rok 2018 1108
    ›    Rok 2019 499
     Obwieszczenia i zawiadomienia 25454
    ›    Rok 2007 11430
     Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy 77832
     Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne 16621
     Wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze 27249
     Skrzynka podawcza 2813
     Oświata 2164
     Zgłaszanie zgromadzeń 380
   Raport o stanie Gminy 618
     Rok 2018 197
   Protokoły 20805
   Przebieg i efekty kontroli 6326
     Przebieg i efekty kontroli 5222
     Gospodarka mieszkaniowa 1277
     Sprzedaż gruntów i nieruchomości 28108
   Pomoc publiczna 6764
   Konsultacje z mieszkańcami Gminy 12024
   Program usuwania azbestu 6180
   Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Konopiska 1281
Inne
   Wykaz jednostek organizacyjnych 10841
    ›    Kontakt 1137
    ›    Kierownictwo 1267
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3805
    ›    Kontakt 1856
    ›    Kierownictwo 1763
    ›    Statut 1298
    ›    Regulamin 2542
    ›    Struktura organizacyjna 1679
    ›    Sprawozdania finansowe 335
    ›    Kontakt 1409
    ›    Kierownictwo 1503
     Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach 3274
    ›    Sprawozdania finansowe 202
     Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku 2863
    ›    Kontakt 1583
    ›    Kierownictwo 1157
    ›    Sprawozdania finansowe 342
     Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu 2731
    ›    Kontakt 1364
    ›    Kierownictwo 1313
    ›    Sprawozdania finansowe 186
    ›    Kontakt 1413
    ›    Kierownictwo 1371
     Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii 2899
    ›    Sprawozdania finansowe 261
     Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Hutkach 2739
    ›    Kontakt 1360
    ›    Kierownictwo 1173
    ›    Sprawozdania finansowe 53
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach 2720
    ›    Kontakt 1290
    ›    Kierownictwo 1322
    ›    Sprawozdania finansowe 179
     Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Kopalni 2654
    ›    Kontakt 1309
    ›    Kierownictwo 1370
    ›    Sprawozdania finansowe 158
     Publiczne Przedszkole w Konopiskach 2886
    ›    Kontakt 1253
    ›    Kierownictwo 1220
    ›    Statut 972
    ›    Sprawozdania finansowe 49
   Jednostki pomocnicze 7443
     Sołectwa 4356
   Samorządowe Instytucje Kultury 1498
     Gminna Biblioteka Publiczna 542
    ›    Kontakt 312
    ›    Kierownictwo 156
     Gminne Centrum Kultury i Rekreacji 728
    ›    Kontakt 134
    ›    Kierownictwo 212
    ›    Dokumenty 16
   Organizacje pozarządowe 10112
     Rok 2008 2684
     Rok 2009 2392
     Rok 2010 3833
     Rok 2011 2821
     Rok 2012 2855
     Rok 2013 3889
     Rok 2014 4296
     Rok 2015 2864
     Rok 2016 6682
     Rok 2017 9893
     Rok 2018 11725
     Rok 2019 10528
   Załatwianie spraw obywateli 11386
     Małżeństwa, narodziny, zgony 2926
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 1671
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 1474
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1386
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 1391
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 1598
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1430
    ›    Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) 87
     Dowody osobiste 2926
    ›    Wydanie dowodu osobistego 3643
     Meldunki 3061
    ›    Zameldowanie 2289
    ›    Zameldowanie cudzoziemców 1362
    ›    Wymeldowanie 1427
     Mieszkania 2630
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 1413
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 1560
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 1495
    ›    Przyznanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego z powodu zrzeczenia się praw do lokalu przez dotychczasowego najemcę 2799
     Nieruchomości 3283
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze przetargu 1386
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 1488
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 1264
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 1403
    ›    Podział nieruchomości 1609
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1619
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 1520
     Działalność gospodarcza 4174
     Zezwolenia i decyzje 3507
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 2669
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 1998
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 1696
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 1670
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 1734
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2366
    ›    Wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1708
    ›    Wydanie decyzji o środowiskowych uwarukowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2082
    ›    Dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest. 1529
     Zaświadczenia 2738
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1562
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 1584
     Zwrot podatku akcyzowego 2598
     Podatek od środków transportowych 2416
     Podatek od nieruchomości 2557
     Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków 3626
     Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem 3797
     Poświadczenie własnoręczności podpisu 5905
     Język migowy w urzędzie 1611
     Bezpłatna pomoc prawna 2139
   Rejestry 6695
     Rejestr kontroli zewnętrznych 2994
     Rejestr skarg i wniosków 2796
     Rejestr Uchwał Rady Gminy 2558
     Rejestr upoważnień 3363
     Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy 2599
     Rejestr instytucji kultury 1449
     Rejestr żłobków 1258
     Rejestr Klubów Radnych Gminy Konopiska Kadencja 2014 - 2018 974
     Rejestr Klubów Radnych Gminy Konopiska Kadencja 2018 - 2023 157
     Rejestr umów 3338
   Oświadczenia majątkowe 15695
     Wójt Gminy 7239
     Zastępca Wójta Gminy 5313
     Przewodniczący Rady Gminy 4205
     Sekretarz Gminy 3890
     Skarbnik Gminy 3731
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 4959
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2937
    ›    Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 2185
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Konopiskach 2595
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Konopiskach 2258
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Aleksandrii 2283
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kopalni 1954
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hutkach 2067
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konopiskach 2170
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach 2625
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jamkach - Korzonku 1959
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łaźcu 1958
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 2541
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach 2239
    ›    Dyrektor Gminnej Administracji Oświaty 1140
    ›    Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji 1671
     Dyrektor SP ZOZ GOZ 3719
     Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta 665
    ›    Tadeusz Cierpiał 1327
    ›    Edward Bałdyga 1825
    ›    Barbara Błaszczyk-Borowik 1312
    ›    Wacław Konstanty Bukowski 1178
    ›    Jadwiga Chaładaj 1415
    ›    Elżbieta Alicja Klecha 1215
    ›    Bogdan Kowalik 1371
    ›    Zofia Maria Kuśmierska 1542
    ›    Ryszard Modestowicz 1408
    ›    Zbigniew Krzysztof Przerada 1767
    ›    Roman Skoczylas 1472
    ›    Andrzej Bernard Szymanek 1310
    ›    Lidia Włodarska 1324
    ›    Zbigniew Wołczyk 1247
    ›    Bałdyga Edward 1488
    ›    Cierpiał Iwona 1263
    ›    Frania Antoni 1109
    ›    Jędryka Wiesław 1101
    ›    Kołodziejczyk Robert 1435
    ›    Wolnicki Grzegorz 1638
    ›    Modestowicz Ryszard 1217
    ›    Romański Czesław 1085
    ›    Skoczylas Roman 1036
    ›    Kuśmierska Zofia 1614
    ›    Szymanek Andrzej 1530
    ›    Włodarska Lidia 1146
    ›    Wołczyk Zbigniew 1124
    ›    Sporek Anna 1492
    ›    Zbigniew Kowalik 1224
     Oświadczenia Radnych (kadencja 2010-2014) 2437
    ›    Frania Antoni 1048
    ›    Gasiak Agnieszka 1264
    ›    Lamch Marta 1212
    ›    Górniak Stanisław 1261
    ›    Janik Andrzej 1161
    ›    Jędryka Wiesław 1186
    ›    Kołodziejczyk Robert 1383
    ›    Kościelniak Elżbieta 1286
    ›    Kuśmierska Zofia 1179
    ›    Lubańska Zofia 1129
    ›    Polak Henryk 1058
    ›    Skoczylas Roman 1096
    ›    Świtek Anna 1227
    ›    Walentek Jerzy 1163
    ›    Marcin Poleszczuk 669
     Oświadczenia Radnych (kadencja 2014-2018) 2782
    ›    Bałdyga Edward 2115
    ›    Świtek Anna 1179
    ›    Kołodziejczyk Robert 1132
    ›    Bula Henryka 1060
    ›    Chmielewska Agnieszka 1008
    ›    Gajos Witold 959
    ›    Górniak Stanisław 810
    ›    Jarosz Andrzej 1024
    ›    Janik Andrzej 879
    ›    Kruk Krzysztof 1148
    ›    Poleszczuk Marcin 1047
    ›    Skoczylas Roman 821
    ›    Szczepańska Ola 965
    ›    Szczerbak Piotr 1057
    ›    Walentek Jerzy 908
     Oświadczenia Radnych (kadencja 2018-2023) 661
    ›    Bałdyga Edward 284
    ›    Benesz Janusz 124
    ›    Chmielewska Agnieszka 273
    ›    Cichoń Michał 495
    ›    Jabłońska Barbara 265
    ›    Janik Andrzej 94
    ›    Jarosz Andrzej 219
    ›    Kołodziejczyk Robert 388
    ›    Książek Karolina 380
    ›    Majdzik Jadwiga 253
    ›    Parandyk Marek 342
    ›    Poleszczuk Marcin 278
    ›    Szczerbak Piotr 389
    ›    Świtek Anna 398
    ›    Wojciechowski Piotr 323
   Wybory,referenda 11236
     Wybory Samorządowe Uzupełniające - rok 2007 3004
    ›    Skład Gminnej Komisji Wyborczej 1373
    ›    Kalendarz dyżurów GKW 1116
    ›    Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 1998
    ›    Protokół z wyborów uzupełniających 1291
    ›    Protokoły z głosowania w obwodzie 1314
     Wybory Parlamentarne 3107
    ›    Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania 1936
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (07.06.2009r.) 2561
     Wybory na Prezydenta RP (2010r.) 2071
     Wybory Samorządowe (2010r.) 6666
     Wybory Parlamentarne (2011r.) 3531
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 3285
     Wybory Samorządowe 2014 13988
     Wybory na prezydenta RP - 2015 4086
     Wybory Ławników Sądowych 2015 1076
     Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 2720
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 25 października 2015 2689
     Wybory Samorządowe 2018 6745
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (26.05.2019r.) 1141
     Wybory Ławników Sądowych 2019 260
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 13 października 2019r. 1058
   Giełda Papierów Wartościowych 10223
     Emisja obligacji 2214
   Informacje nieudostępnione 8003
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 4190
   Petycje 1132
     Rok 2018 371
   RODO 1234
   Redakcja Biuletynu 7955
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia przetargów 358358
     Ogłoszenie 4630
     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2206
     Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP W Aleksandrii 2528
     Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP Hutki 2194
     Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP w Rększowicach 2207
     Specyfikacja techniczna 2112
     Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Aleksandrii 2189
     Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Hutkach 2808
     Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Rększowicach 2952
   Zakończone przetargi-wyniki 111370
   Archiwum przetargów 7635
   Zamówienia do 30 tys. EURO 22289
   Plany postępowań o udzielenie zamówień 3444
Łączna liczba odwiedzin:2527802