główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 1524
   Dane podstawowe 259752
   Godziny urzędowania 10516
   Organizacja urzędu 14479
   Struktura Urzędu 11027
Organy
   Wójt Gminy 11671
     Kompetencje 2790
     Kontakt 2525
     Dyżury 2342
     Zarządzenia 4364
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2942
   Zastępca Wójta Gminy 11197
   Sekretarz 9202
   Skarbnik 8727
   Rada Gminy 11987
     Przewodniczący Rady 3436
     Skład Rady 5733
     Kontakt z radnymi 3354
     Kompetencje 2738
     Termin najbliższej sesji Rady 4997
    ›    Kadencja 2014 - 2018 1589
    ›    Kadencja 2018 - 2023 342
     Porządek obrad najbliższej sesji Rady 3193
     Protokoły z posiedzeń Rady 3576
    ›    Protokoły - kadencja 2018-2023 508
     Uchwały Rady Gminy 3966
     Interpelacje i zapytania 403
    ›    Kadencja 2018-2023 557
   Komisje Rady 8530
     Komisja Rewizyjna 2717
     Komisja Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 2602
     Komisja Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa 2541
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych 2579
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 282
     Terminy najbliższych posiedzeń Komisji 2798
   Komórki organizacyjne 11619
     Referaty Urzędu 5948
    ›    Referat Finansów 2320
    ›    Referat Gospodarki i Rozwoju 3759
    ›    Referat Organizacyjny 2461
    ›    Referat Spraw Obywatelskich 2743
    ›    Referat Oświaty, Sportu i Funduszy Zewnętrznych 1186
   Urząd Stanu Cywilnego 10399
   Samodzielne stanowiska 10516
     Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi 3936
     Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3836
Prawo Lokalne
   Statut Gminy Konopiska 10277
   Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach 6577
   Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Konopiska 13641
   Budżet 16441
     Budżet na 2019 rok 453
    ›    Informacje i sprawozdania budżetowe 60
     Budżet na 2018 rok 644
     Budżet na 2017 rok 952
     Budżet na 2016 rok 1579
     Budżet na 2015 rok 1755
     Budżet na 2014 rok 2628
     Budżet na 2013 rok 3266
     Budżet na 2012 rok 3701
     Budżet na 2011 rok 4268
     Budżet na 2010 rok 4014
     Budżet na 2009 rok 4032
     Budżet na 2008 rok 4958
     Budżet na 2007 rok 3951
     Budżet na 2006 rok 3787
    ›    Dynamika budżetu w latach 2002-2006 1682
     Budżet na 2005 rok 3503
     Budżet na 2003 rok 3571
     Budżet na 2004 rok 3410
     Sprawozdania z wykonania budżetu 10419
     Sprawozdania finansowe 148
   Plan rozwoju lokalnego Gminy Konopiska na lata 2004-2006 i 2007-2013 9391
   Plany Odnowy Miejscowości 7417
   Program Działalności Kulturalnej i Promocyjnej Gminy Konopiska na lata 2007-2013 6009
   Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konopiska 7546
   Strategia Rozwoju Gminy Konopiska 14609
   Uchwały 19865
     Projekty uchwał kadencja 2018-2023 940
     Projekty uchwał kadencja 2014-2018 5443
     Projekty uchwał kadencja 2010-2014 5828
     Kadencja 2018-2023 704
    ›    Kwartał IV 2018 rok, sesja I 187
    ›    Kwartał IV 2018 rok, sesja II 211
    ›    Kwartał IV 2018 rok, sesja III 228
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja IV 166
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja V 127
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja VI 218
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja VII 146
    ›    Kwartał II 2019 rok, sesja VIII 123
    ›    Kwartał II 2019 rok, sesja IX 175
    ›    Kwartał III 2019 rok, sesja X 63
     Kadencja 2014-2018 6854
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja I 844
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja III 797
    ›     Kwartał IV 2014 rok, Sesja IV 924
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja V 1143
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja VI 763
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja VII 708
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja VIII 773
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja IX 695
    ›    Kwartał II 2015 rok, Sesja X 811
    ›    Kwartał II 2015 rok, Sesja XI 906
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XII 590
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XIII 737
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XIV 713
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XV 757
    ›    Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVI 785
    ›    Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVII 779
    ›    Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVIII 570
    ›    Kwartał I 2016 rok, Sesja XIX 831
    ›    Kwartał I 2016 rok, Sesja XX 706
    ›    Kwartał II 2016 rok, Sesja XXI 548
    ›    Kwartał II 2016 rok, Sesja XXII 964
    ›    Kwartał II 2016 rok, Sesja XXIII 657
    ›    Kwartał III 2016 rok, Sesja XXIV 540
    ›    Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXV 474
    ›    Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVI 477
    ›    Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVII 656
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXVIII 550
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXIX 426
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXX 489
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXXI 530
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXII 391
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIII 414
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIV 419
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXV 336
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXVI 443
    ›    Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVII 335
    ›    Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVIII 303
    ›    Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXIX 393
    ›    Kwartał IV 2017 rok, Sesja XL 413
    ›    Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLI 276
    ›    Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLII 308
    ›    Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIII 319
    ›    Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIV 227
    ›    Kwartał I 2018 rok, Sesja XLV 305
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVI 309
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVII 228
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVIII 244
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLIX 235
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja L 322
    ›    Kwartał III 2018 rok, Sesja LI 273
    ›    Kwartał III 2018 rok, Sesja LII 223
    ›    Kwartał III 2018 rok, Sesja LIII 199
    ›    Kwartał IV 2018 rok, Sesja LIV 268
     Kadencja 2010-2014 5406
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja I 1843
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja II 1272
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja III 1428
    ›    Kwartał I 2011 rok, Sesja IV 1418
    ›    Kwartał I 2011 rok, Sesja V 1308
    ›    Kwartał II 2011 rok, Sesja VII 1538
    ›    Kwartał II 2011 rok, Sesja VIII 1427
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja IX 1046
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja X 1018
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja XI 1123
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja XII 1155
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIII 1120
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIV 1050
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XV 1324
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XVI 1369
    ›    Kwartał I 2012 rok, Sesja XVII 1156
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XVIII 1237
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XIX 941
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XX 1282
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XXI 1057
    ›    Kwartał III 2012 rok, Sesja XXII 1115
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIII 1003
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIV 1018
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXV 1027
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVI 847
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVII 1334
    ›    Kwartał I 2013 rok, Sesja XXVIII 1059
    ›    Kwartał I 2013 rok, Sesja XXIX 1081
    ›    Kwartał I 2013 rok, Sesja XXX 859
    ›    Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXI 688
    ›    Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXII 1044
    ›    Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIII 851
    ›    Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIV 653
    ›    Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXV 834
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVI 601
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVII 599
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVIII 709
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXIX 858
    ›    Kwartał I 2014 rok, Sesja XL 746
    ›    Kwartał I 2014 rok, Sesja XLI 587
    ›     Kwartał I 2014 rok, Sesja XLII 706
    ›     Kwartał I 2014 rok, Sesja XLIII 847
    ›    Kwartał II 2014 rok, Sesja XLIV 859
    ›    Kwartał III 2014 rok, Sesja XLV 676
    ›    Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVI 543
    ›    Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVII 557
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLVIII 528
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLIX 578
     Kadencja 2006-2010 8616
    ›    Kwartał IV 2006 rok, Sesja I 1427
    ›    Kwartał IV 2006 rok, Sesja II 1397
    ›    Kwartał IV 2006 rok, Sesja III 1340
    ›    Kwartał I 2007 rok, Sesja IV 1407
    ›    Kwartał II 2007 rok, Sesja V 2419
    ›    Kwartał II 2007 rok, Sesja VI 1377
    ›    Kwartał II 2007 rok, Sesja VII 1720
    ›    Kwartał III 2007 rok, Sesja VIII 1541
    ›    Kwartał III 2007 rok, Sesja IX 1611
    ›    Kwartał IV 2007 rok, Sesja X 1517
    ›    Kwartał IV 2007 rok, Sesja XI 1614
    ›    Kwartał IV 2007 rok, Sesja XII 1476
    ›    Kwartał I 2008 rok, Sesja XIII 1367
    ›    Kwartał I 2008 rok, Sesja XIV 1843
    ›    Kwartał II 2008 rok, Sesja XV 1440
    ›    Kwartał II 2008 rok, Sesja XVI 1420
    ›    Kwartał III 2008 rok, Sesja XVII 1294
    ›    Kwartał III 2008 rok, Sesja XVIII 1287
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XIX 1443
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XX 1384
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXI 1375
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXII 1529
    ›    Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIII 1322
    ›    Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIV 1261
    ›    Kwartał I 2009 rok, Sesja XXV 1533
    ›    Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVI 1432
    ›    Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVII 2296
    ›    Kwartał III 2009 rok, Sesja XXVIII 1266
    ›    Kwartał III 2009 rok, Sesja XXIX 1414
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXX 1282
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXI 1354
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXII 1336
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIII 1271
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIV 1370
    ›    Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXV 1648
    ›    Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXVI 1563
    ›    Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVII 2155
    ›    Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVIII 1494
    ›    Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXIX 1772
    ›    Kwartał III 2010 rok, Sesja XL 1985
    ›    Kwartał III 2010 rok, Sesja XLII 1189
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIII 1356
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIV 1384
     Rok 2006 2687
    ›    Kwartał I, Sesja XXVIII 1318
    ›    Kwartał II, Sesja XXIX 1225
    ›    Uchwały RIO 1044
    ›    Kwartał II, Sesja XXX 1400
    ›    Kwartał III, Sesja XXXI 1208
    ›    Kwartał III, Sesja XXXII 1402
    ›    Kwartał IV, Sesja XXXIII 1286
     Rok 2005 2586
    ›    Kwartał I, Sesja XX 11894
    ›    Kwartał II, Sesja XXI 9757
    ›    Kwartał II, Sesja XXII 7721
    ›    Kwartał III, Sesja XXIII 1682
    ›    Kwartał III, Sesja XXIV 5693
    ›    Kwartał III, Sesja XXV 3510
    ›    Kwartał IV, Sesja XXVI 6870
    ›    Kwartał IV, Sesja XXVII 4793
     Rok 2004 2359
    ›    I Kwartał 1518
    ›    Projekty 5874
    ›    II Kwartał 2310
    ›    III Kwartał 13391
    ›    IV Kwartał 11326
    ›    Pozostałe 1052
     Rok 2003 2656
    ›    I Kwartał 2064
    ›    II Kwartał 2247
    ›    III Kwartał 1482
    ›    IV Kwartał 1272
     Rok 2002 2051
    ›    I Kwartał 1057
    ›    II Kwartał 1040
    ›    III Kwartał 969
    ›    IV Kwartał 1601
     Rok 2001 2434
   Podatki i opłaty lokalne 20972
     Podatek od nieruchomości 4496
     Podatek od środków transportowych 3531
     Podatek rolny 2299
     Podatek leśny 2105
     Podatek od posiadania psów 2431
     Opłata targowa 3171
     Opłata skarbowa 2647
   Informacje Urzędu 40600
     Zarządzenia Wójta 7210
    ›    Rok 2004 5764
    ›    Rok 2005 4923
    ›    Rok 2006 1751
    ›    Rok 2007 4280
    ›    Rok 2008 1822
    ›    Rok 2009 3317
    ›    Rok 2010 3847
    ›    Rok 2011 2743
    ›    Rok 2012 2646
    ›    Rok 2013 1737
    ›    Rok 2014 1836
    ›    Rok 2015 2797
    ›    Rok 2016 1994
    ›    Rok 2017 1497
    ›    Rok 2018 890
    ›    Rok 2019 159
     Obwieszczenia i zawiadomienia 24592
    ›    Rok 2007 11369
     Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy 75575
     Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne 16230
     Wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze 26507
     Skrzynka podawcza 2569
     Oświata 2013
     Zgłaszanie zgromadzeń 142
   Raport o stanie Gminy 153
     Rok 2018 79
   Protokoły 20227
   Przebieg i efekty kontroli 5895
     Przebieg i efekty kontroli 4869
     Gospodarka mieszkaniowa 1155
     Sprzedaż gruntów i nieruchomości 27808
   Pomoc publiczna 6330
   Konsultacje z mieszkańcami Gminy 11291
   Program usuwania azbestu 5597
   Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Konopiska 734
Inne
   Wykaz jednostek organizacyjnych 10318
    ›    Kontakt 1093
    ›    Kierownictwo 1173
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3496
    ›    Kontakt 1714
    ›    Kierownictwo 1726
    ›    Statut 1266
    ›    Regulamin 2315
    ›    Struktura organizacyjna 1544
    ›    Sprawozdania finansowe 95
    ›    Kontakt 1367
    ›    Kierownictwo 1365
     Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach 3002
    ›    Sprawozdania finansowe 62
     Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku 2656
    ›    Kontakt 1335
    ›    Kierownictwo 1115
    ›    Sprawozdania finansowe 74
     Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu 2583
    ›    Kontakt 1241
    ›    Kierownictwo 1084
    ›    Sprawozdania finansowe 45
    ›    Kontakt 1222
    ›    Kierownictwo 1214
     Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii 2610
    ›    Sprawozdania finansowe 67
     Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Hutkach 2546
    ›    Kontakt 1215
    ›    Kierownictwo 1139
    ›    Sprawozdania finansowe 22
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach 2550
    ›    Kontakt 1173
    ›    Kierownictwo 1176
    ›    Sprawozdania finansowe 54
     Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Kopalni 2496
    ›    Kontakt 1163
    ›    Kierownictwo 1171
    ›    Sprawozdania finansowe 38
     Publiczne Przedszkole w Konopiskach 2663
    ›    Kontakt 1140
    ›    Kierownictwo 1086
    ›    Statut 863
    ›    Sprawozdania finansowe 15
   Jednostki pomocnicze 6925
     Sołectwa 4012
   Samorządowe Instytucje Kultury 869
     Gminna Biblioteka Publiczna 322
    ›    Kontakt 128
    ›    Kierownictwo 90
     Gminne Centrum Kultury i Rekreacji 401
    ›    Kontakt 92
    ›    Kierownictwo 133
   Organizacje pozarządowe 9604
     Rok 2008 2557
     Rok 2009 2247
     Rok 2010 3677
     Rok 2011 2568
     Rok 2012 2603
     Rok 2013 3594
     Rok 2014 4198
     Rok 2015 2783
     Rok 2016 6537
     Rok 2017 9713
     Rok 2018 11405
     Rok 2019 5940
   Załatwianie spraw obywateli 10811
     Małżeństwa, narodziny, zgony 2674
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 1405
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 1235
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1140
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 1188
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 1343
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1219
    ›    Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) 36
     Dowody osobiste 2697
    ›    Wydanie dowodu osobistego 3375
     Meldunki 2961
    ›    Zameldowanie 1933
    ›    Zameldowanie cudzoziemców 1227
    ›    Wymeldowanie 1302
     Mieszkania 2475
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 1277
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 1334
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 1355
    ›    Przyznanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego z powodu zrzeczenia się praw do lokalu przez dotychczasowego najemcę 2505
     Nieruchomości 2996
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze przetargu 1246
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 1230
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 1174
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 1270
    ›    Podział nieruchomości 1568
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1491
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 1310
     Działalność gospodarcza 3918
     Zezwolenia i decyzje 3311
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 2462
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 1759
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 1435
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 1417
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 1545
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2216
    ›    Wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1553
    ›    Wydanie decyzji o środowiskowych uwarukowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1905
    ›    Dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest. 1371
     Zaświadczenia 2658
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1312
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 1353
     Zwrot podatku akcyzowego 2516
     Podatek od środków transportowych 2257
     Podatek od nieruchomości 2258
     Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków 3321
     Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem 3512
     Poświadczenie własnoręczności podpisu 5592
     Język migowy w urzędzie 1310
     Bezpłatna pomoc prawna 1726
   Rejestry 6155
     Rejestr kontroli zewnętrznych 2855
     Rejestr skarg i wniosków 2649
     Rejestr Uchwał Rady Gminy 2524
     Rejestr upoważnień 3128
     Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy 2476
     Rejestr instytucji kultury 1306
     Rejestr żłobków 1096
     Rejestr Klubów Radnych Gminy Konopiska Kadencja 2014 - 2018 949
     Rejestr Klubów Radnych Gminy Konopiska Kadencja 2018 - 2023 119
     Rejestr umów 3042
   Oświadczenia majątkowe 14584
     Wójt Gminy 6761
     Zastępca Wójta Gminy 4911
     Przewodniczący Rady Gminy 3909
     Sekretarz Gminy 3706
     Skarbnik Gminy 3553
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 4535
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2573
    ›    Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 1860
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Konopiskach 2378
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Konopiskach 1915
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Aleksandrii 2094
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kopalni 1710
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hutkach 1806
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konopiskach 2030
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach 2182
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jamkach - Korzonku 1687
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łaźcu 1762
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 2288
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach 1899
    ›    Dyrektor Gminnej Administracji Oświaty 1008
    ›    Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji 1385
     Dyrektor SP ZOZ GOZ 3468
     Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta 508
    ›    Tadeusz Cierpiał 1189
    ›    Edward Bałdyga 1762
    ›    Barbara Błaszczyk-Borowik 1257
    ›    Wacław Konstanty Bukowski 1038
    ›    Jadwiga Chaładaj 1184
    ›    Elżbieta Alicja Klecha 1168
    ›    Bogdan Kowalik 1168
    ›    Zofia Maria Kuśmierska 1297
    ›    Ryszard Modestowicz 1239
    ›    Zbigniew Krzysztof Przerada 1500
    ›    Roman Skoczylas 1228
    ›    Andrzej Bernard Szymanek 1187
    ›    Lidia Włodarska 1163
    ›    Zbigniew Wołczyk 1179
    ›    Bałdyga Edward 1231
    ›    Cierpiał Iwona 1140
    ›    Frania Antoni 990
    ›    Jędryka Wiesław 1008
    ›    Kołodziejczyk Robert 1219
    ›    Wolnicki Grzegorz 1457
    ›    Modestowicz Ryszard 952
    ›    Romański Czesław 957
    ›    Skoczylas Roman 899
    ›    Kuśmierska Zofia 1392
    ›    Szymanek Andrzej 1348
    ›    Włodarska Lidia 990
    ›    Wołczyk Zbigniew 983
    ›    Sporek Anna 1327
    ›    Zbigniew Kowalik 1158
     Oświadczenia Radnych (kadencja 2010-2014) 2314
    ›    Frania Antoni 928
    ›    Gasiak Agnieszka 1018
    ›    Lamch Marta 1066
    ›    Górniak Stanisław 997
    ›    Janik Andrzej 1022
    ›    Jędryka Wiesław 945
    ›    Kołodziejczyk Robert 1186
    ›    Kościelniak Elżbieta 1153
    ›    Kuśmierska Zofia 1119
    ›    Lubańska Zofia 1071
    ›    Polak Henryk 924
    ›    Skoczylas Roman 962
    ›    Świtek Anna 1076
    ›    Walentek Jerzy 1032
    ›    Marcin Poleszczuk 551
     Oświadczenia Radnych (kadencja 2014-2018) 2282
    ›    Bałdyga Edward 1959
    ›    Świtek Anna 1030
    ›    Kołodziejczyk Robert 981
    ›    Bula Henryka 896
    ›    Chmielewska Agnieszka 937
    ›    Gajos Witold 889
    ›    Górniak Stanisław 634
    ›    Jarosz Andrzej 856
    ›    Janik Andrzej 826
    ›    Kruk Krzysztof 861
    ›    Poleszczuk Marcin 862
    ›    Skoczylas Roman 653
    ›    Szczepańska Ola 705
    ›    Szczerbak Piotr 921
    ›    Walentek Jerzy 800
     Oświadczenia Radnych (kadencja 2018-2023) 343
    ›    Bałdyga Edward 130
    ›    Benesz Janusz 76
    ›    Chmielewska Agnieszka 105
    ›    Cichoń Michał 173
    ›    Jabłońska Barbara 108
    ›    Janik Andrzej 46
    ›    Jarosz Andrzej 86
    ›    Kołodziejczyk Robert 149
    ›    Książek Karolina 119
    ›    Majdzik Jadwiga 137
    ›    Parandyk Marek 108
    ›    Poleszczuk Marcin 101
    ›    Szczerbak Piotr 140
    ›    Świtek Anna 196
    ›    Wojciechowski Piotr 148
   Wybory,referenda 10307
     Wybory Samorządowe Uzupełniające - rok 2007 2700
    ›    Skład Gminnej Komisji Wyborczej 1218
    ›    Kalendarz dyżurów GKW 1086
    ›    Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 1797
    ›    Protokół z wyborów uzupełniających 1161
    ›    Protokoły z głosowania w obwodzie 1120
     Wybory Parlamentarne 2805
    ›    Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania 1699
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (07.06.2009r.) 2497
     Wybory na Prezydenta RP (2010r.) 2026
     Wybory Samorządowe (2010r.) 6357
     Wybory Parlamentarne (2011r.) 3340
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 3107
     Wybory Samorządowe 2014 13608
     Wybory na prezydenta RP - 2015 3867
     Wybory Ławników Sądowych 2015 959
     Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 2568
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 25 października 2015 2520
     Wybory Samorządowe 2018 6289
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (26.05.2019r.) 715
     Wybory Ławników Sądowych 2019 91
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 13 października 2019r. 2
   Giełda Papierów Wartościowych 9324
     Emisja obligacji 2184
   Informacje nieudostępnione 7413
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3754
   Petycje 617
     Rok 2018 225
   RODO 786
   Redakcja Biuletynu 7498
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia przetargów 350150
     Ogłoszenie 4419
     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2059
     Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP W Aleksandrii 2364
     Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP Hutki 2050
     Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP w Rększowicach 1948
     Specyfikacja techniczna 1977
     Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Aleksandrii 2124
     Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Hutkach 2543
     Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Rększowicach 2691
   Zakończone przetargi-wyniki 109285
   Archiwum przetargów 7018
   Zamówienia do 30 tys. EURO 13180
   Plany postępowań o udzielenie zamówień 2839
Łączna liczba odwiedzin:2361236