główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 3684
   Dane podstawowe 261485
   Godziny urzędowania 10772
   Organizacja urzędu 14791
   Struktura Urzędu 11229
Organy
   Wójt Gminy 11865
     Kompetencje 2869
     Kontakt 2581
     Dyżury 2393
     Zarządzenia 4409
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2990
   Zastępca Wójta Gminy 11369
   Sekretarz 9375
   Skarbnik 8875
   Rada Gminy 12265
     Przewodniczący Rady 3494
     Skład Rady 5834
     Kontakt z radnymi 3399
     Kompetencje 2814
     Termin najbliższej sesji Rady 5083
    ›    Kadencja 2014 - 2018 1653
    ›    Kadencja 2018 - 2023 426
     Porządek obrad najbliższej sesji Rady 3271
     Protokoły z posiedzeń Rady 3683
    ›    Protokoły - kadencja 2018-2023 654
     Uchwały Rady Gminy 4049
     Interpelacje i zapytania 462
    ›    Kadencja 2018-2023 673
   Komisje Rady 8689
     Komisja Rewizyjna 2778
     Komisja Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 2629
     Komisja Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa 2593
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych 2602
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 359
     Terminy najbliższych posiedzeń Komisji 2884
   Komórki organizacyjne 11785
     Referaty Urzędu 6019
    ›    Referat Finansów 2379
    ›    Referat Gospodarki i Rozwoju 3820
    ›    Referat Organizacyjny 2488
    ›    Referat Spraw Obywatelskich 2777
    ›    Referat Oświaty, Sportu i Funduszy Zewnętrznych 1207
   Urząd Stanu Cywilnego 10625
   Samodzielne stanowiska 10667
     Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi 4016
     Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3881
Prawo Lokalne
   Statut Gminy Konopiska 10444
   Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach 6759
   Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Konopiska 13808
   Budżet 16653
     Budżet na 2019 rok 583
    ›    Informacje i sprawozdania budżetowe 164
     Budżet na 2018 rok 715
     Budżet na 2017 rok 985
     Budżet na 2016 rok 1635
     Budżet na 2015 rok 1806
     Budżet na 2014 rok 2682
     Budżet na 2013 rok 3309
     Budżet na 2012 rok 3786
     Budżet na 2011 rok 4282
     Budżet na 2010 rok 4098
     Budżet na 2009 rok 4083
     Budżet na 2008 rok 5015
     Budżet na 2007 rok 3981
     Budżet na 2006 rok 3836
    ›    Dynamika budżetu w latach 2002-2006 1735
     Budżet na 2005 rok 3524
     Budżet na 2003 rok 3624
     Budżet na 2004 rok 3432
     Sprawozdania z wykonania budżetu 10552
     Sprawozdania finansowe 257
   Plan rozwoju lokalnego Gminy Konopiska na lata 2004-2006 i 2007-2013 9549
   Plany Odnowy Miejscowości 7578
   Program Działalności Kulturalnej i Promocyjnej Gminy Konopiska na lata 2007-2013 6141
   Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konopiska 7695
   Strategia Rozwoju Gminy Konopiska 14799
   Uchwały 20200
     Projekty uchwał kadencja 2018-2023 1137
     Projekty uchwał kadencja 2014-2018 5518
     Projekty uchwał kadencja 2010-2014 5930
     Kadencja 2018-2023 902
    ›    Kwartał IV 2018 rok, sesja I 241
    ›    Kwartał IV 2018 rok, sesja II 248
    ›    Kwartał IV 2018 rok, sesja III 273
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja IV 246
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja V 177
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja VI 302
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja VII 195
    ›    Kwartał II 2019 rok, sesja VIII 142
    ›    Kwartał II 2019 rok, sesja IX 267
    ›    Kwartał III 2019 rok, sesja X 155
    ›    Kwartał III 2019 rok, sesja XI 56
    ›    Kwartał III 2019 rok, sesja XII 55
     Kadencja 2014-2018 7087
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja I 907
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja III 865
    ›     Kwartał IV 2014 rok, Sesja IV 956
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja V 1175
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja VI 854
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja VII 768
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja VIII 844
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja IX 794
    ›    Kwartał II 2015 rok, Sesja X 876
    ›    Kwartał II 2015 rok, Sesja XI 1005
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XII 646
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XIII 805
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XIV 782
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XV 855
    ›    Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVI 850
    ›    Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVII 834
    ›    Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVIII 638
    ›    Kwartał I 2016 rok, Sesja XIX 871
    ›    Kwartał I 2016 rok, Sesja XX 809
    ›    Kwartał II 2016 rok, Sesja XXI 582
    ›    Kwartał II 2016 rok, Sesja XXII 1034
    ›    Kwartał II 2016 rok, Sesja XXIII 724
    ›    Kwartał III 2016 rok, Sesja XXIV 571
    ›    Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXV 505
    ›    Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVI 511
    ›    Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVII 746
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXVIII 623
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXIX 493
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXX 581
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXXI 601
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXII 470
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIII 466
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIV 487
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXV 367
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXVI 544
    ›    Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVII 403
    ›    Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVIII 401
    ›    Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXIX 485
    ›    Kwartał IV 2017 rok, Sesja XL 467
    ›    Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLI 378
    ›    Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLII 404
    ›    Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIII 396
    ›    Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIV 264
    ›    Kwartał I 2018 rok, Sesja XLV 374
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVI 416
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVII 292
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVIII 328
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLIX 277
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja L 440
    ›    Kwartał III 2018 rok, Sesja LI 377
    ›    Kwartał III 2018 rok, Sesja LII 284
    ›    Kwartał III 2018 rok, Sesja LIII 273
    ›    Kwartał IV 2018 rok, Sesja LIV 344
     Kadencja 2010-2014 5497
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja I 1901
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja II 1330
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja III 1491
    ›    Kwartał I 2011 rok, Sesja IV 1473
    ›    Kwartał I 2011 rok, Sesja V 1328
    ›    Kwartał II 2011 rok, Sesja VII 1582
    ›    Kwartał II 2011 rok, Sesja VIII 1513
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja IX 1067
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja X 1062
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja XI 1178
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja XII 1247
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIII 1164
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIV 1093
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XV 1369
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XVI 1411
    ›    Kwartał I 2012 rok, Sesja XVII 1213
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XVIII 1278
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XIX 960
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XX 1365
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XXI 1113
    ›    Kwartał III 2012 rok, Sesja XXII 1171
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIII 1092
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIV 1106
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXV 1047
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVI 867
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVII 1419
    ›    Kwartał I 2013 rok, Sesja XXVIII 1114
    ›    Kwartał I 2013 rok, Sesja XXIX 1168
    ›    Kwartał I 2013 rok, Sesja XXX 943
    ›    Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXI 711
    ›    Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXII 1127
    ›    Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIII 882
    ›    Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIV 707
    ›    Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXV 879
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVI 656
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVII 659
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVIII 753
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXIX 879
    ›    Kwartał I 2014 rok, Sesja XL 768
    ›    Kwartał I 2014 rok, Sesja XLI 608
    ›     Kwartał I 2014 rok, Sesja XLII 731
    ›     Kwartał I 2014 rok, Sesja XLIII 925
    ›    Kwartał II 2014 rok, Sesja XLIV 919
    ›    Kwartał III 2014 rok, Sesja XLV 736
    ›    Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVI 588
    ›    Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVII 603
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLVIII 584
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLIX 602
     Kadencja 2006-2010 8732
    ›    Kwartał IV 2006 rok, Sesja I 1465
    ›    Kwartał IV 2006 rok, Sesja II 1476
    ›    Kwartał IV 2006 rok, Sesja III 1380
    ›    Kwartał I 2007 rok, Sesja IV 1482
    ›    Kwartał II 2007 rok, Sesja V 2472
    ›    Kwartał II 2007 rok, Sesja VI 1427
    ›    Kwartał II 2007 rok, Sesja VII 1735
    ›    Kwartał III 2007 rok, Sesja VIII 1585
    ›    Kwartał III 2007 rok, Sesja IX 1685
    ›    Kwartał IV 2007 rok, Sesja X 1538
    ›    Kwartał IV 2007 rok, Sesja XI 1695
    ›    Kwartał IV 2007 rok, Sesja XII 1492
    ›    Kwartał I 2008 rok, Sesja XIII 1383
    ›    Kwartał I 2008 rok, Sesja XIV 1930
    ›    Kwartał II 2008 rok, Sesja XV 1482
    ›    Kwartał II 2008 rok, Sesja XVI 1459
    ›    Kwartał III 2008 rok, Sesja XVII 1372
    ›    Kwartał III 2008 rok, Sesja XVIII 1303
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XIX 1517
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XX 1467
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXI 1458
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXII 1567
    ›    Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIII 1380
    ›    Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIV 1276
    ›    Kwartał I 2009 rok, Sesja XXV 1587
    ›    Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVI 1481
    ›    Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVII 2382
    ›    Kwartał III 2009 rok, Sesja XXVIII 1306
    ›    Kwartał III 2009 rok, Sesja XXIX 1490
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXX 1358
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXI 1392
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXII 1385
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIII 1354
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIV 1386
    ›    Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXV 1664
    ›    Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXVI 1579
    ›    Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVII 2234
    ›    Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVIII 1509
    ›    Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXIX 1825
    ›    Kwartał III 2010 rok, Sesja XL 2048
    ›    Kwartał III 2010 rok, Sesja XLII 1239
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIII 1410
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIV 1410
     Rok 2006 2765
    ›    Kwartał I, Sesja XXVIII 1365
    ›    Kwartał II, Sesja XXIX 1259
    ›    Uchwały RIO 1057
    ›    Kwartał II, Sesja XXX 1417
    ›    Kwartał III, Sesja XXXI 1286
    ›    Kwartał III, Sesja XXXII 1459
    ›    Kwartał IV, Sesja XXXIII 1298
     Rok 2005 2665
    ›    Kwartał I, Sesja XX 12003
    ›    Kwartał II, Sesja XXI 9884
    ›    Kwartał II, Sesja XXII 7780
    ›    Kwartał III, Sesja XXIII 1728
    ›    Kwartał III, Sesja XXIV 5716
    ›    Kwartał III, Sesja XXV 3553
    ›    Kwartał IV, Sesja XXVI 6918
    ›    Kwartał IV, Sesja XXVII 4881
     Rok 2004 2401
    ›    I Kwartał 1532
    ›    Projekty 5900
    ›    II Kwartał 2326
    ›    III Kwartał 13471
    ›    IV Kwartał 11387
    ›    Pozostałe 1087
     Rok 2003 2729
    ›    I Kwartał 2112
    ›    II Kwartał 2364
    ›    III Kwartał 1569
    ›    IV Kwartał 1351
     Rok 2002 2093
    ›    I Kwartał 1095
    ›    II Kwartał 1084
    ›    III Kwartał 1014
    ›    IV Kwartał 1658
     Rok 2001 2502
   Podatki i opłaty lokalne 21307
     Podatek od nieruchomości 4529
     Podatek od środków transportowych 3599
     Podatek rolny 2346
     Podatek leśny 2144
     Podatek od posiadania psów 2490
     Opłata targowa 3196
     Opłata skarbowa 2701
   Informacje Urzędu 41037
     Zarządzenia Wójta 7384
    ›    Rok 2004 5793
    ›    Rok 2005 4974
    ›    Rok 2006 1820
    ›    Rok 2007 4362
    ›    Rok 2008 1904
    ›    Rok 2009 3358
    ›    Rok 2010 3944
    ›    Rok 2011 2824
    ›    Rok 2012 2658
    ›    Rok 2013 1789
    ›    Rok 2014 1883
    ›    Rok 2015 2879
    ›    Rok 2016 2106
    ›    Rok 2017 1560
    ›    Rok 2018 979
    ›    Rok 2019 277
     Obwieszczenia i zawiadomienia 24897
    ›    Rok 2007 11392
     Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy 76341
     Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne 16336
     Wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze 26723
     Skrzynka podawcza 2656
     Oświata 2068
     Zgłaszanie zgromadzeń 217
   Raport o stanie Gminy 302
     Rok 2018 122
   Protokoły 20395
   Przebieg i efekty kontroli 6029
     Przebieg i efekty kontroli 4980
     Gospodarka mieszkaniowa 1198
     Sprzedaż gruntów i nieruchomości 27934
   Pomoc publiczna 6470
   Konsultacje z mieszkańcami Gminy 11486
   Program usuwania azbestu 5766
   Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Konopiska 897
Inne
   Wykaz jednostek organizacyjnych 10496
    ›    Kontakt 1111
    ›    Kierownictwo 1205
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3594
    ›    Kontakt 1766
    ›    Kierownictwo 1741
    ›    Statut 1276
    ›    Regulamin 2390
    ›    Struktura organizacyjna 1591
    ›    Sprawozdania finansowe 173
    ›    Kontakt 1381
    ›    Kierownictwo 1413
     Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach 3071
    ›    Sprawozdania finansowe 111
     Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku 2722
    ›    Kontakt 1408
    ›    Kierownictwo 1126
    ›    Sprawozdania finansowe 152
     Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu 2634
    ›    Kontakt 1284
    ›    Kierownictwo 1163
    ›    Sprawozdania finansowe 90
    ›    Kontakt 1278
    ›    Kierownictwo 1267
     Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii 2700
    ›    Sprawozdania finansowe 138
     Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Hutkach 2614
    ›    Kontakt 1265
    ›    Kierownictwo 1155
    ›    Sprawozdania finansowe 38
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach 2607
    ›    Kontakt 1216
    ›    Kierownictwo 1231
    ›    Sprawozdania finansowe 98
     Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Kopalni 2547
    ›    Kontakt 1216
    ›    Kierownictwo 1242
    ›    Sprawozdania finansowe 80
     Publiczne Przedszkole w Konopiskach 2741
    ›    Kontakt 1176
    ›    Kierownictwo 1133
    ›    Statut 901
    ›    Sprawozdania finansowe 25
   Jednostki pomocnicze 7098
     Sołectwa 4144
   Samorządowe Instytucje Kultury 1036
     Gminna Biblioteka Publiczna 388
    ›    Kontakt 191
    ›    Kierownictwo 108
     Gminne Centrum Kultury i Rekreacji 499
    ›    Kontakt 106
    ›    Kierownictwo 148
   Organizacje pozarządowe 9766
     Rok 2008 2601
     Rok 2009 2295
     Rok 2010 3736
     Rok 2011 2645
     Rok 2012 2684
     Rok 2013 3685
     Rok 2014 4235
     Rok 2015 2810
     Rok 2016 6589
     Rok 2017 9779
     Rok 2018 11511
     Rok 2019 7575
   Załatwianie spraw obywateli 10994
     Małżeństwa, narodziny, zgony 2761
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 1493
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 1309
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1217
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 1259
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 1421
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1290
    ›    Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) 60
     Dowody osobiste 2767
    ›    Wydanie dowodu osobistego 3456
     Meldunki 2997
    ›    Zameldowanie 2045
    ›    Zameldowanie cudzoziemców 1276
    ›    Wymeldowanie 1347
     Mieszkania 2531
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 1322
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 1408
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 1406
    ›    Przyznanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego z powodu zrzeczenia się praw do lokalu przez dotychczasowego najemcę 2607
     Nieruchomości 3092
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze przetargu 1291
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 1310
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 1205
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 1315
    ›    Podział nieruchomości 1583
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1531
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 1363
     Działalność gospodarcza 4009
     Zezwolenia i decyzje 3379
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 2540
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 1845
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 1524
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 1498
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 1613
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2268
    ›    Wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1608
    ›    Wydanie decyzji o środowiskowych uwarukowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1975
    ›    Dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest. 1427
     Zaświadczenia 2684
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1390
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 1427
     Zwrot podatku akcyzowego 2551
     Podatek od środków transportowych 2314
     Podatek od nieruchomości 2356
     Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków 3398
     Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem 3585
     Poświadczenie własnoręczności podpisu 5702
     Język migowy w urzędzie 1411
     Bezpłatna pomoc prawna 1867
   Rejestry 6351
     Rejestr kontroli zewnętrznych 2902
     Rejestr skarg i wniosków 2700
     Rejestr Uchwał Rady Gminy 2537
     Rejestr upoważnień 3205
     Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy 2512
     Rejestr instytucji kultury 1354
     Rejestr żłobków 1153
     Rejestr Klubów Radnych Gminy Konopiska Kadencja 2014 - 2018 958
     Rejestr Klubów Radnych Gminy Konopiska Kadencja 2018 - 2023 136
     Rejestr umów 3201
   Oświadczenia majątkowe 14955
     Wójt Gminy 6935
     Zastępca Wójta Gminy 5063
     Przewodniczący Rady Gminy 4032
     Sekretarz Gminy 3779
     Skarbnik Gminy 3632
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 4687
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2701
    ›    Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 1956
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Konopiskach 2452
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Konopiskach 2031
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Aleksandrii 2158
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kopalni 1804
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hutkach 1901
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konopiskach 2073
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach 2304
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jamkach - Korzonku 1787
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łaźcu 1834
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 2373
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach 2002
    ›    Dyrektor Gminnej Administracji Oświaty 1056
    ›    Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji 1478
     Dyrektor SP ZOZ GOZ 3560
     Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta 575
    ›    Tadeusz Cierpiał 1242
    ›    Edward Bałdyga 1786
    ›    Barbara Błaszczyk-Borowik 1280
    ›    Wacław Konstanty Bukowski 1092
    ›    Jadwiga Chaładaj 1266
    ›    Elżbieta Alicja Klecha 1187
    ›    Bogdan Kowalik 1247
    ›    Zofia Maria Kuśmierska 1382
    ›    Ryszard Modestowicz 1303
    ›    Zbigniew Krzysztof Przerada 1585
    ›    Roman Skoczylas 1313
    ›    Andrzej Bernard Szymanek 1236
    ›    Lidia Włodarska 1223
    ›    Zbigniew Wołczyk 1204
    ›    Bałdyga Edward 1322
    ›    Cierpiał Iwona 1183
    ›    Frania Antoni 1031
    ›    Jędryka Wiesław 1046
    ›    Kołodziejczyk Robert 1303
    ›    Wolnicki Grzegorz 1525
    ›    Modestowicz Ryszard 1041
    ›    Romański Czesław 1003
    ›    Skoczylas Roman 949
    ›    Kuśmierska Zofia 1473
    ›    Szymanek Andrzej 1409
    ›    Włodarska Lidia 1045
    ›    Wołczyk Zbigniew 1035
    ›    Sporek Anna 1387
    ›    Zbigniew Kowalik 1181
     Oświadczenia Radnych (kadencja 2010-2014) 2364
    ›    Frania Antoni 964
    ›    Gasiak Agnieszka 1096
    ›    Lamch Marta 1115
    ›    Górniak Stanisław 1078
    ›    Janik Andrzej 1068
    ›    Jędryka Wiesław 1024
    ›    Kołodziejczyk Robert 1255
    ›    Kościelniak Elżbieta 1199
    ›    Kuśmierska Zofia 1139
    ›    Lubańska Zofia 1094
    ›    Polak Henryk 971
    ›    Skoczylas Roman 1007
    ›    Świtek Anna 1129
    ›    Walentek Jerzy 1079
    ›    Marcin Poleszczuk 594
     Oświadczenia Radnych (kadencja 2014-2018) 2375
    ›    Bałdyga Edward 2014
    ›    Świtek Anna 1090
    ›    Kołodziejczyk Robert 1033
    ›    Bula Henryka 954
    ›    Chmielewska Agnieszka 964
    ›    Gajos Witold 915
    ›    Górniak Stanisław 694
    ›    Jarosz Andrzej 924
    ›    Janik Andrzej 844
    ›    Kruk Krzysztof 956
    ›    Poleszczuk Marcin 937
    ›    Skoczylas Roman 716
    ›    Szczepańska Ola 795
    ›    Szczerbak Piotr 979
    ›    Walentek Jerzy 841
     Oświadczenia Radnych (kadencja 2018-2023) 452
    ›    Bałdyga Edward 168
    ›    Benesz Janusz 88
    ›    Chmielewska Agnieszka 158
    ›    Cichoń Michał 288
    ›    Jabłońska Barbara 163
    ›    Janik Andrzej 58
    ›    Jarosz Andrzej 127
    ›    Kołodziejczyk Robert 238
    ›    Książek Karolina 200
    ›    Majdzik Jadwiga 175
    ›    Parandyk Marek 182
    ›    Poleszczuk Marcin 164
    ›    Szczerbak Piotr 217
    ›    Świtek Anna 278
    ›    Wojciechowski Piotr 199
   Wybory,referenda 10811
     Wybory Samorządowe Uzupełniające - rok 2007 2798
    ›    Skład Gminnej Komisji Wyborczej 1274
    ›    Kalendarz dyżurów GKW 1096
    ›    Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 1907
    ›    Protokół z wyborów uzupełniających 1206
    ›    Protokoły z głosowania w obwodzie 1191
     Wybory Parlamentarne 2917
    ›    Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania 1782
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (07.06.2009r.) 2519
     Wybory na Prezydenta RP (2010r.) 2044
     Wybory Samorządowe (2010r.) 6465
     Wybory Parlamentarne (2011r.) 3418
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 3166
     Wybory Samorządowe 2014 13754
     Wybory na prezydenta RP - 2015 3945
     Wybory Ławników Sądowych 2015 1013
     Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 2623
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 25 października 2015 2584
     Wybory Samorządowe 2018 6531
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (26.05.2019r.) 950
     Wybory Ławników Sądowych 2019 160
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 13 października 2019r. 757
   Giełda Papierów Wartościowych 9633
     Emisja obligacji 2194
   Informacje nieudostępnione 7573
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3897
   Petycje 771
     Rok 2018 275
   RODO 929
   Redakcja Biuletynu 7646
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia przetargów 353033
     Ogłoszenie 4472
     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2103
     Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP W Aleksandrii 2411
     Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP Hutki 2098
     Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP w Rększowicach 2025
     Specyfikacja techniczna 2023
     Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Aleksandrii 2145
     Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Hutkach 2624
     Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Rększowicach 2770
   Zakończone przetargi-wyniki 109976
   Archiwum przetargów 7206
   Zamówienia do 30 tys. EURO 16314
   Plany postępowań o udzielenie zamówień 3026
Łączna liczba odwiedzin:2418820