główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 10096
   Dane podstawowe 266855
   Godziny urzędowania 11658
   Organizacja urzędu 15741
   Struktura Urzędu 11997
Organy
   Wójt Gminy 12522
     Kompetencje 3154
     Kontakt 2741
     Dyżury 2547
     Zarządzenia 4618
     Obwieszczenia i zawiadomienia 3179
   Zastępca Wójta Gminy 11968
   Sekretarz 10017
   Skarbnik 9370
   Rada Gminy 13111
     Przewodniczący Rady 3680
     Skład Rady 6234
     Kontakt z radnymi 3534
     Kompetencje 3116
     Termin najbliższej sesji Rady 5369
    ›    Kadencja 2014 - 2018 1984
    ›    Kadencja 2018 - 2023 708
     Porządek obrad najbliższej sesji Rady 3525
     Protokoły z posiedzeń Rady 4071
    ›    Protokoły - kadencja 2018-2023 1191
     Uchwały Rady Gminy 4307
     Interpelacje i zapytania 701
    ›    Kadencja 2018-2023 1116
   Komisje Rady 9269
     Komisja Rewizyjna 2996
     Komisja Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 2704
     Komisja Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa 2806
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych 2676
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 662
     Terminy najbliższych posiedzeń Komisji 3217
   Komórki organizacyjne 12410
     Referaty Urzędu 6259
    ›    Referat Finansów 2570
    ›    Referat Gospodarki i Rozwoju 4032
    ›    Referat Organizacyjny 2561
    ›    Referat Spraw Obywatelskich 2873
    ›    Referat Oświaty, Sportu i Funduszy Zewnętrznych 1306
   Urząd Stanu Cywilnego 11338
   Samodzielne stanowiska 11269
     Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi 4282
     Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4029
Prawo Lokalne
   Statut Gminy Konopiska 10962
   Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach 7333
   Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Konopiska 14423
   Budżet 17503
     Budżet na 2020 rok 223
     Budżet na 2019 rok 887
    ›    Informacje i sprawozdania budżetowe 471
     Budżet na 2018 rok 940
     Budżet na 2017 rok 1082
     Budżet na 2016 rok 1823
     Budżet na 2015 rok 1986
     Budżet na 2014 rok 2890
     Budżet na 2013 rok 3448
     Budżet na 2012 rok 4060
     Budżet na 2011 rok 4335
     Budżet na 2010 rok 4376
     Budżet na 2009 rok 4260
     Budżet na 2008 rok 5173
     Budżet na 2007 rok 4053
     Budżet na 2006 rok 3993
    ›    Dynamika budżetu w latach 2002-2006 1889
     Budżet na 2005 rok 3609
     Budżet na 2003 rok 3812
     Budżet na 2004 rok 3496
     Sprawozdania z wykonania budżetu 11193
     Sprawozdania finansowe 612
   Plan rozwoju lokalnego Gminy Konopiska na lata 2004-2006 i 2007-2013 10118
   Plany Odnowy Miejscowości 8122
   Program Działalności Kulturalnej i Promocyjnej Gminy Konopiska na lata 2007-2013 6619
   Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konopiska 8191
   Strategia Rozwoju Gminy Konopiska 15486
   Uchwały 21238
     Projekty uchwał kadencja 2018-2023 1626
     Projekty uchwał kadencja 2014-2018 5778
     Projekty uchwał kadencja 2010-2014 6185
     Kadencja 2018-2023 1384
    ›    Kwartał IV 2018 rok, sesja I 435
    ›    Kwartał IV 2018 rok, sesja II 380
    ›    Kwartał IV 2018 rok, sesja III 446
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja IV 541
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja V 373
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja VI 632
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja VII 377
    ›    Kwartał II 2019 rok, sesja VIII 196
    ›    Kwartał II 2019 rok, sesja IX 600
    ›    Kwartał III 2019 rok, sesja X 312
    ›    Kwartał III 2019 rok, sesja XI 111
    ›    Kwartał III 2019 rok, sesja XII 311
    ›    Kwartał IV 2019 rok, sesja XIII 117
    ›    Kwartał IV 2019 rok, sesja XIV 302
    ›    Kwartał IV 2019 rok, sesja XV 248
    ›    Kwartał I 2020 rok, sesja XVI 156
    ›    Kwartał I 2020 rok, sesja XVII 74
     Kadencja 2014-2018 7818
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja I 1107
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja III 1088
    ›     Kwartał IV 2014 rok, Sesja IV 1045
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja V 1282
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja VI 1116
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja VII 952
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja VIII 1067
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja IX 1139
    ›    Kwartał II 2015 rok, Sesja X 1084
    ›    Kwartał II 2015 rok, Sesja XI 1339
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XII 801
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XIII 1023
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XIV 982
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XV 1191
    ›    Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVI 1047
    ›    Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVII 1019
    ›    Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVIII 863
    ›    Kwartał I 2016 rok, Sesja XIX 968
    ›    Kwartał I 2016 rok, Sesja XX 1127
    ›    Kwartał II 2016 rok, Sesja XXI 685
    ›    Kwartał II 2016 rok, Sesja XXII 1273
    ›    Kwartał II 2016 rok, Sesja XXIII 935
    ›    Kwartał III 2016 rok, Sesja XXIV 669
    ›    Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXV 612
    ›    Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVI 598
    ›    Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVII 1015
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXVIII 837
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXIX 702
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXX 866
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXXI 794
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXII 698
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIII 596
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIV 687
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXV 458
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXVI 875
    ›    Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVII 614
    ›    Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVIII 718
    ›    Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXIX 767
    ›    Kwartał IV 2017 rok, Sesja XL 662
    ›    Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLI 721
    ›    Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLII 681
    ›    Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIII 637
    ›    Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIV 354
    ›    Kwartał I 2018 rok, Sesja XLV 591
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVI 689
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVII 488
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVIII 560
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLIX 394
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja L 767
    ›    Kwartał III 2018 rok, Sesja LI 718
    ›    Kwartał III 2018 rok, Sesja LII 486
    ›    Kwartał III 2018 rok, Sesja LIII 500
    ›    Kwartał IV 2018 rok, Sesja LIV 581
     Kadencja 2010-2014 5728
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja I 2050
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja II 1484
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja III 1647
    ›    Kwartał I 2011 rok, Sesja IV 1658
    ›    Kwartał I 2011 rok, Sesja V 1388
    ›    Kwartał II 2011 rok, Sesja VII 1694
    ›    Kwartał II 2011 rok, Sesja VIII 1800
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja IX 1132
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja X 1196
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja XI 1345
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja XII 1541
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIII 1307
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIV 1211
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XV 1511
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XVI 1569
    ›    Kwartał I 2012 rok, Sesja XVII 1387
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XVIII 1366
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XIX 1015
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XX 1647
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XXI 1284
    ›    Kwartał III 2012 rok, Sesja XXII 1340
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIII 1395
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIV 1402
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXV 1107
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVI 927
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVII 1717
    ›    Kwartał I 2013 rok, Sesja XXVIII 1308
    ›    Kwartał I 2013 rok, Sesja XXIX 1446
    ›    Kwartał I 2013 rok, Sesja XXX 1231
    ›    Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXI 765
    ›    Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXII 1399
    ›    Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIII 974
    ›    Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIV 865
    ›    Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXV 991
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVI 813
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVII 842
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVIII 855
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXIX 926
    ›    Kwartał I 2014 rok, Sesja XL 818
    ›    Kwartał I 2014 rok, Sesja XLI 663
    ›     Kwartał I 2014 rok, Sesja XLII 798
    ›     Kwartał I 2014 rok, Sesja XLIII 1179
    ›    Kwartał II 2014 rok, Sesja XLIV 1084
    ›    Kwartał III 2014 rok, Sesja XLV 914
    ›    Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVI 717
    ›    Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVII 746
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLVIII 757
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLIX 658
     Kadencja 2006-2010 9103
    ›    Kwartał IV 2006 rok, Sesja I 1588
    ›    Kwartał IV 2006 rok, Sesja II 1730
    ›    Kwartał IV 2006 rok, Sesja III 1528
    ›    Kwartał I 2007 rok, Sesja IV 1717
    ›    Kwartał II 2007 rok, Sesja V 2645
    ›    Kwartał II 2007 rok, Sesja VI 1579
    ›    Kwartał II 2007 rok, Sesja VII 1797
    ›    Kwartał III 2007 rok, Sesja VIII 1746
    ›    Kwartał III 2007 rok, Sesja IX 1925
    ›    Kwartał IV 2007 rok, Sesja X 1605
    ›    Kwartał IV 2007 rok, Sesja XI 1969
    ›    Kwartał IV 2007 rok, Sesja XII 1551
    ›    Kwartał I 2008 rok, Sesja XIII 1436
    ›    Kwartał I 2008 rok, Sesja XIV 2223
    ›    Kwartał II 2008 rok, Sesja XV 1643
    ›    Kwartał II 2008 rok, Sesja XVI 1602
    ›    Kwartał III 2008 rok, Sesja XVII 1649
    ›    Kwartał III 2008 rok, Sesja XVIII 1356
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XIX 1778
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XX 1784
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXI 1755
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXII 1692
    ›    Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIII 1585
    ›    Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIV 1334
    ›    Kwartał I 2009 rok, Sesja XXV 1780
    ›    Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVI 1648
    ›    Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVII 2719
    ›    Kwartał III 2009 rok, Sesja XXVIII 1440
    ›    Kwartał III 2009 rok, Sesja XXIX 1751
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXX 1610
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXI 1514
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXII 1545
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIII 1668
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIV 1447
    ›    Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXV 1724
    ›    Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXVI 1650
    ›    Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVII 2511
    ›    Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVIII 1576
    ›    Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXIX 2013
    ›    Kwartał III 2010 rok, Sesja XL 2222
    ›    Kwartał III 2010 rok, Sesja XLII 1430
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIII 1579
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIV 1484
     Rok 2006 2990
    ›    Kwartał I, Sesja XXVIII 1527
    ›    Kwartał II, Sesja XXIX 1369
    ›    Uchwały RIO 1107
    ›    Kwartał II, Sesja XXX 1487
    ›    Kwartał III, Sesja XXXI 1572
    ›    Kwartał III, Sesja XXXII 1654
    ›    Kwartał IV, Sesja XXXIII 1352
     Rok 2005 2903
    ›    Kwartał I, Sesja XX 12399
    ›    Kwartał II, Sesja XXI 10227
    ›    Kwartał II, Sesja XXII 7986
    ›    Kwartał III, Sesja XXIII 1889
    ›    Kwartał III, Sesja XXIV 5816
    ›    Kwartał III, Sesja XXV 3736
    ›    Kwartał IV, Sesja XXVI 7094
    ›    Kwartał IV, Sesja XXVII 5187
     Rok 2004 2507
    ›    I Kwartał 1578
    ›    Projekty 6002
    ›    II Kwartał 2374
    ›    III Kwartał 13705
    ›    IV Kwartał 11581
    ›    Pozostałe 1200
     Rok 2003 2933
    ›    I Kwartał 2251
    ›    II Kwartał 2772
    ›    III Kwartał 1844
    ›    IV Kwartał 1625
     Rok 2002 2200
    ›    I Kwartał 1226
    ›    II Kwartał 1219
    ›    III Kwartał 1175
    ›    IV Kwartał 1841
     Rok 2001 2704
   Podatki i opłaty lokalne 22906
     Podatek od nieruchomości 4646
     Podatek od środków transportowych 3868
     Podatek rolny 2509
     Podatek leśny 2289
     Podatek od posiadania psów 2681
     Opłata targowa 3269
     Opłata skarbowa 2863
   Informacje Urzędu 42776
     Zarządzenia Wójta 7990
    ›    Rok 2004 5867
    ›    Rok 2005 5151
    ›    Rok 2006 2058
    ›    Rok 2007 4662
    ›    Rok 2008 2221
    ›    Rok 2009 3538
    ›    Rok 2010 4252
    ›    Rok 2011 3119
    ›    Rok 2012 2720
    ›    Rok 2013 1970
    ›    Rok 2014 2043
    ›    Rok 2015 3119
    ›    Rok 2016 2459
    ›    Rok 2017 1799
    ›    Rok 2018 1208
    ›    Rok 2019 677
    ›    Rok 2020 69
     Obwieszczenia i zawiadomienia 25863
    ›    Rok 2007 11478
     Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy 78926
     Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne 16769
     Wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze 27531
     Skrzynka podawcza 2937
     Oświata 2234
     Zgłaszanie zgromadzeń 506
   Raport o stanie Gminy 824
     Rok 2018 269
   Protokoły 21024
   Przebieg i efekty kontroli 6528
     Przebieg i efekty kontroli 5385
     Gospodarka mieszkaniowa 1335
     Sprzedaż gruntów i nieruchomości 28274
   Pomoc publiczna 6967
   Konsultacje z mieszkańcami Gminy 12349
   Program usuwania azbestu 6375
   Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Konopiska 1475
Inne
   Wykaz jednostek organizacyjnych 11065
    ›    Kontakt 1166
    ›    Kierownictwo 1311
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3962
    ›    Kontakt 1947
    ›    Kierownictwo 1795
    ›    Statut 1326
    ›    Regulamin 2667
    ›    Struktura organizacyjna 1746
    ›    Sprawozdania finansowe 459
    ›    Kontakt 1444
    ›    Kierownictwo 1581
     Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach 3420
    ›    Sprawozdania finansowe 280
     Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku 2960
    ›    Kontakt 1692
    ›    Kierownictwo 1183
    ›    Sprawozdania finansowe 471
     Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu 2810
    ›    Kontakt 1437
    ›    Kierownictwo 1444
    ›    Sprawozdania finansowe 279
    ›    Kontakt 1504
    ›    Kierownictwo 1462
     Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii 3044
    ›    Sprawozdania finansowe 364
     Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Hutkach 2847
    ›    Kontakt 1439
    ›    Kierownictwo 1192
    ›    Sprawozdania finansowe 72
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach 2813
    ›    Kontakt 1355
    ›    Kierownictwo 1403
    ›    Sprawozdania finansowe 246
     Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Kopalni 2749
    ›    Kontakt 1394
    ›    Kierownictwo 1473
    ›    Sprawozdania finansowe 229
     Publiczne Przedszkole w Konopiskach 2998
    ›    Kontakt 1318
    ›    Kierownictwo 1300
    ›    Statut 1034
    ›    Sprawozdania finansowe 72
   Jednostki pomocnicze 7657
     Sołectwa 4477
   Samorządowe Instytucje Kultury 1693
     Gminna Biblioteka Publiczna 634
    ›    Kontakt 402
    ›    Kierownictwo 178
     Gminne Centrum Kultury i Rekreacji 859
    ›    Kontakt 166
    ›    Kierownictwo 229
    ›    Dokumenty 78
   Organizacje pozarządowe 10436
     Rok 2008 2761
     Rok 2009 2482
     Rok 2010 3926
     Rok 2011 2956
     Rok 2012 2993
     Rok 2013 4054
     Rok 2014 4382
     Rok 2015 2941
     Rok 2016 6789
     Rok 2017 9997
     Rok 2018 11910
     Rok 2019 11113
     Rok 2020 862
   Załatwianie spraw obywateli 11607
     Małżeństwa, narodziny, zgony 3047
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 1802
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 1603
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1513
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 1498
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 1730
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1540
    ›    Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) 120
     Dowody osobiste 3017
    ›    Wydanie dowodu osobistego 3754
     Meldunki 3104
    ›    Zameldowanie 2455
    ›    Zameldowanie cudzoziemców 1427
    ›    Wymeldowanie 1497
     Mieszkania 2713
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 1484
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 1677
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 1564
    ›    Przyznanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego z powodu zrzeczenia się praw do lokalu przez dotychczasowego najemcę 2997
     Nieruchomości 3425
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze przetargu 1477
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 1616
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 1304
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 1475
    ›    Podział nieruchomości 1640
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1689
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 1601
     Działalność gospodarcza 4306
     Zezwolenia i decyzje 3613
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 2811
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 2123
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 1829
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 1807
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 1829
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2462
    ›    Wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1791
    ›    Wydanie decyzji o środowiskowych uwarukowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2165
    ›    Dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest. 1617
     Zaświadczenia 2789
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1693
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 1710
     Zwrot podatku akcyzowego 2640
     Podatek od środków transportowych 2495
     Podatek od nieruchomości 2698
     Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków 3739
     Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem 3903
     Poświadczenie własnoręczności podpisu 6035
     Język migowy w urzędzie 1751
     Bezpłatna pomoc prawna 2394
   Rejestry 6891
     Rejestr kontroli zewnętrznych 3068
     Rejestr skarg i wniosków 2877
     Rejestr Uchwał Rady Gminy 2586
     Rejestr upoważnień 3485
     Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy 2669
     Rejestr instytucji kultury 1534
     Rejestr żłobków 1351
     Rejestr Klubów Radnych Gminy Konopiska Kadencja 2014 - 2018 995
     Rejestr Klubów Radnych Gminy Konopiska Kadencja 2018 - 2023 184
     Rejestr umów 3489
   Oświadczenia majątkowe 16039
     Wójt Gminy 7398
     Zastępca Wójta Gminy 5463
     Przewodniczący Rady Gminy 4289
     Sekretarz Gminy 3957
     Skarbnik Gminy 3799
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 5121
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 3088
    ›    Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 2320
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Konopiskach 2694
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Konopiskach 2410
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Aleksandrii 2373
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kopalni 2064
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hutkach 2183
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konopiskach 2214
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach 2780
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jamkach - Korzonku 2093
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łaźcu 2038
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 2671
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach 2402
    ›    Dyrektor Gminnej Administracji Oświaty 1208
    ›    Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji 1825
     Dyrektor SP ZOZ GOZ 3828
     Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta 718
    ›    Tadeusz Cierpiał 1398
    ›    Edward Bałdyga 1862
    ›    Barbara Błaszczyk-Borowik 1339
    ›    Wacław Konstanty Bukowski 1252
    ›    Jadwiga Chaładaj 1537
    ›    Elżbieta Alicja Klecha 1238
    ›    Bogdan Kowalik 1477
    ›    Zofia Maria Kuśmierska 1666
    ›    Ryszard Modestowicz 1480
    ›    Zbigniew Krzysztof Przerada 1899
    ›    Roman Skoczylas 1604
    ›    Andrzej Bernard Szymanek 1388
    ›    Lidia Włodarska 1414
    ›    Zbigniew Wołczyk 1293
    ›    Bałdyga Edward 1611
    ›    Cierpiał Iwona 1322
    ›    Frania Antoni 1166
    ›    Jędryka Wiesław 1135
    ›    Kołodziejczyk Robert 1531
    ›    Wolnicki Grzegorz 1717
    ›    Modestowicz Ryszard 1340
    ›    Romański Czesław 1147
    ›    Skoczylas Roman 1100
    ›    Kuśmierska Zofia 1718
    ›    Szymanek Andrzej 1615
    ›    Włodarska Lidia 1221
    ›    Wołczyk Zbigniew 1192
    ›    Sporek Anna 1571
    ›    Zbigniew Kowalik 1247
     Oświadczenia Radnych (kadencja 2010-2014) 2495
    ›    Frania Antoni 1114
    ›    Gasiak Agnieszka 1396
    ›    Lamch Marta 1292
    ›    Górniak Stanisław 1390
    ›    Janik Andrzej 1243
    ›    Jędryka Wiesław 1309
    ›    Kołodziejczyk Robert 1490
    ›    Kościelniak Elżbieta 1360
    ›    Kuśmierska Zofia 1207
    ›    Lubańska Zofia 1154
    ›    Polak Henryk 1129
    ›    Skoczylas Roman 1164
    ›    Świtek Anna 1309
    ›    Walentek Jerzy 1237
    ›    Marcin Poleszczuk 737
     Oświadczenia Radnych (kadencja 2014-2018) 2904
    ›    Bałdyga Edward 2201
    ›    Świtek Anna 1264
    ›    Kołodziejczyk Robert 1214
    ›    Bula Henryka 1148
    ›    Chmielewska Agnieszka 1035
    ›    Gajos Witold 1004
    ›    Górniak Stanisław 892
    ›    Jarosz Andrzej 1095
    ›    Janik Andrzej 907
    ›    Kruk Krzysztof 1283
    ›    Poleszczuk Marcin 1131
    ›    Skoczylas Roman 905
    ›    Szczepańska Ola 1097
    ›    Szczerbak Piotr 1132
    ›    Walentek Jerzy 952
     Oświadczenia Radnych (kadencja 2018-2023) 809
    ›    Bałdyga Edward 370
    ›    Benesz Janusz 166
    ›    Chmielewska Agnieszka 369
    ›    Cichoń Michał 648
    ›    Jabłońska Barbara 346
    ›    Janik Andrzej 127
    ›    Jarosz Andrzej 290
    ›    Kołodziejczyk Robert 511
    ›    Książek Karolina 512
    ›    Majdzik Jadwiga 306
    ›    Parandyk Marek 467
    ›    Poleszczuk Marcin 373
    ›    Szczerbak Piotr 520
    ›    Świtek Anna 503
    ›    Wojciechowski Piotr 419
   Wybory,referenda 11525
     Wybory Samorządowe Uzupełniające - rok 2007 3152
    ›    Skład Gminnej Komisji Wyborczej 1458
    ›    Kalendarz dyżurów GKW 1141
    ›    Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 2069
    ›    Protokół z wyborów uzupełniających 1359
    ›    Protokoły z głosowania w obwodzie 1419
     Wybory Parlamentarne 3254
    ›    Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania 2057
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (07.06.2009r.) 2608
     Wybory na Prezydenta RP (2010r.) 2098
     Wybory Samorządowe (2010r.) 6838
     Wybory Parlamentarne (2011r.) 3638
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 3374
     Wybory Samorządowe 2014 14165
     Wybory na prezydenta RP - 2015 4213
     Wybory Ławników Sądowych 2015 1113
     Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 2810
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 25 października 2015 2783
     Wybory Samorządowe 2018 6851
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (26.05.2019r.) 1294
     Wybory Ławników Sądowych 2019 344
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 13 października 2019r. 1272
     Wybory na Prezydenta RP - 10.05.2020r. 174
   Giełda Papierów Wartościowych 10680
     Emisja obligacji 2238
   Informacje nieudostępnione 8224
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 4373
   Petycje 1337
     Rok 2018 445
     Rok 2019 54
   RODO 1435
   Redakcja Biuletynu 8144
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia przetargów 363568
     Ogłoszenie 4731
     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2271
     Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP W Aleksandrii 2609
     Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP Hutki 2265
     Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP w Rększowicach 2330
     Specyfikacja techniczna 2177
     Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Aleksandrii 2216
     Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Hutkach 2941
     Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Rększowicach 3087
   Zakończone przetargi-wyniki 112598
   Archiwum przetargów 7847
   Zamówienia do 30 tys. EURO 25308
   Plany postępowań o udzielenie zamówień 3752
Łączna liczba odwiedzin:2607336