główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 11964
   Dane podstawowe 268237
   Godziny urzędowania 11875
   Organizacja urzędu 15987
   Struktura Urzędu 12197
Organy
   Wójt Gminy 12694
     Kompetencje 3231
     Kontakt 2793
     Dyżury 2591
     Zarządzenia 4687
     Obwieszczenia i zawiadomienia 3230
   Zastępca Wójta Gminy 12146
   Sekretarz 10238
   Skarbnik 9515
   Rada Gminy 13363
     Przewodniczący Rady 3730
     Skład Rady 6347
     Kontakt z radnymi 3573
     Kompetencje 3201
     Termin najbliższej sesji Rady 5488
    ›    Kadencja 2014 - 2018 2206
    ›    Kadencja 2018 - 2023 873
     Porządek obrad najbliższej sesji Rady 3598
     Protokoły z posiedzeń Rady 4186
    ›    Protokoły - kadencja 2018-2023 1421
     Uchwały Rady Gminy 4396
     Interpelacje i zapytania 776
    ›    Kadencja 2018-2023 1268
   Komisje Rady 9440
     Komisja Rewizyjna 3073
     Komisja Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 2754
     Komisja Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa 2876
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych 2715
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 751
     Terminy najbliższych posiedzeń Komisji 3323
   Komórki organizacyjne 12578
     Referaty Urzędu 6330
    ›    Referat Finansów 2627
    ›    Referat Gospodarki i Rozwoju 4103
    ›    Referat Organizacyjny 2598
    ›    Referat Spraw Obywatelskich 2918
    ›    Referat Oświaty, Sportu i Funduszy Zewnętrznych 1344
   Urząd Stanu Cywilnego 11559
   Samodzielne stanowiska 11426
     Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi 4369
     Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4075
Prawo Lokalne
   Statut Gminy Konopiska 11104
   Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach 7496
   Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Konopiska 14645
   Budżet 17794
     Budżet na 2020 rok 275
    ›    Informacje i sprawozdania budżetowe 6
     Budżet na 2019 rok 973
    ›    Informacje i sprawozdania budżetowe 577
     Budżet na 2018 rok 1037
     Budżet na 2017 rok 1113
     Budżet na 2016 rok 1881
     Budżet na 2015 rok 2039
     Budżet na 2014 rok 2939
     Budżet na 2013 rok 3500
     Budżet na 2012 rok 4136
     Budżet na 2011 rok 4360
     Budżet na 2010 rok 4459
     Budżet na 2009 rok 4313
     Budżet na 2008 rok 5219
     Budżet na 2007 rok 4074
     Budżet na 2006 rok 4040
    ›    Dynamika budżetu w latach 2002-2006 1947
     Budżet na 2005 rok 3642
     Budżet na 2003 rok 3873
     Budżet na 2004 rok 3526
     Sprawozdania z wykonania budżetu 11424
     Sprawozdania finansowe 725
   Plan rozwoju lokalnego Gminy Konopiska na lata 2004-2006 i 2007-2013 10273
   Plany Odnowy Miejscowości 8283
   Program Działalności Kulturalnej i Promocyjnej Gminy Konopiska na lata 2007-2013 6756
   Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konopiska 8332
   Strategia Rozwoju Gminy Konopiska 15727
   Uchwały 21537
     Projekty uchwał kadencja 2018-2023 1801
     Projekty uchwał kadencja 2014-2018 5953
     Projekty uchwał kadencja 2010-2014 6317
     Kadencja 2018-2023 1544
    ›    Kwartał IV 2018 rok, sesja I 489
    ›    Kwartał IV 2018 rok, sesja II 424
    ›    Kwartał IV 2018 rok, sesja III 507
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja IV 628
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja V 436
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja VI 734
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja VII 436
    ›    Kwartał II 2019 rok, sesja VIII 223
    ›    Kwartał II 2019 rok, sesja IX 697
    ›    Kwartał III 2019 rok, sesja X 372
    ›    Kwartał III 2019 rok, sesja XI 147
    ›    Kwartał III 2019 rok, sesja XII 380
    ›    Kwartał IV 2019 rok, sesja XIII 152
    ›    Kwartał IV 2019 rok, sesja XIV 395
    ›    Kwartał IV 2019 rok, sesja XV 343
    ›    Kwartał I 2020 rok, sesja XVI 225
    ›    Kwartał I 2020 rok, sesja XVII 177
    ›    Kwartał II 2020 rok, sesja XVIII 36
     Kadencja 2014-2018 8030
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja I 1165
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja III 1156
    ›     Kwartał IV 2014 rok, Sesja IV 1088
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja V 1326
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja VI 1203
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja VII 1013
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja VIII 1138
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja IX 1241
    ›    Kwartał II 2015 rok, Sesja X 1147
    ›    Kwartał II 2015 rok, Sesja XI 1436
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XII 851
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XIII 1098
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XIV 1048
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XV 1287
    ›    Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVI 1110
    ›    Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVII 1079
    ›    Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVIII 937
    ›    Kwartał I 2016 rok, Sesja XIX 1007
    ›    Kwartał I 2016 rok, Sesja XX 1223
    ›    Kwartał II 2016 rok, Sesja XXI 726
    ›    Kwartał II 2016 rok, Sesja XXII 1343
    ›    Kwartał II 2016 rok, Sesja XXIII 1008
    ›    Kwartał III 2016 rok, Sesja XXIV 714
    ›    Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXV 656
    ›    Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVI 639
    ›    Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVII 1106
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXVIII 911
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXIX 784
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXX 963
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXXI 861
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXII 769
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIII 643
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIV 754
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXV 500
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXVI 980
    ›    Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVII 684
    ›    Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVIII 818
    ›    Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXIX 863
    ›    Kwartał IV 2017 rok, Sesja XL 728
    ›    Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLI 820
    ›    Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLII 778
    ›    Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIII 713
    ›    Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIV 395
    ›    Kwartał I 2018 rok, Sesja XLV 658
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVI 776
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVII 548
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVIII 635
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLIX 447
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja L 868
    ›    Kwartał III 2018 rok, Sesja LI 816
    ›    Kwartał III 2018 rok, Sesja LII 548
    ›    Kwartał III 2018 rok, Sesja LIII 565
    ›    Kwartał IV 2018 rok, Sesja LIV 646
     Kadencja 2010-2014 5802
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja I 2100
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja II 1535
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja III 1700
    ›    Kwartał I 2011 rok, Sesja IV 1721
    ›    Kwartał I 2011 rok, Sesja V 1418
    ›    Kwartał II 2011 rok, Sesja VII 1728
    ›    Kwartał II 2011 rok, Sesja VIII 1881
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja IX 1157
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja X 1249
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja XI 1396
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja XII 1620
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIII 1355
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIV 1256
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XV 1557
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XVI 1624
    ›    Kwartał I 2012 rok, Sesja XVII 1445
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XVIII 1398
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XIX 1041
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XX 1734
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XXI 1339
    ›    Kwartał III 2012 rok, Sesja XXII 1390
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIII 1485
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIV 1483
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXV 1131
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVI 954
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVII 1807
    ›    Kwartał I 2013 rok, Sesja XXVIII 1373
    ›    Kwartał I 2013 rok, Sesja XXIX 1532
    ›    Kwartał I 2013 rok, Sesja XXX 1315
    ›    Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXI 794
    ›    Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXII 1485
    ›    Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIII 1007
    ›    Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIV 916
    ›    Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXV 1028
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVI 862
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVII 902
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVIII 888
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXIX 951
    ›    Kwartał I 2014 rok, Sesja XL 844
    ›    Kwartał I 2014 rok, Sesja XLI 692
    ›     Kwartał I 2014 rok, Sesja XLII 825
    ›     Kwartał I 2014 rok, Sesja XLIII 1260
    ›    Kwartał II 2014 rok, Sesja XLIV 1135
    ›    Kwartał III 2014 rok, Sesja XLV 965
    ›    Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVI 762
    ›    Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVII 798
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLVIII 813
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLIX 685
     Kadencja 2006-2010 9214
    ›    Kwartał IV 2006 rok, Sesja I 1635
    ›    Kwartał IV 2006 rok, Sesja II 1817
    ›    Kwartał IV 2006 rok, Sesja III 1589
    ›    Kwartał I 2007 rok, Sesja IV 1808
    ›    Kwartał II 2007 rok, Sesja V 2709
    ›    Kwartał II 2007 rok, Sesja VI 1637
    ›    Kwartał II 2007 rok, Sesja VII 1832
    ›    Kwartał III 2007 rok, Sesja VIII 1805
    ›    Kwartał III 2007 rok, Sesja IX 2016
    ›    Kwartał IV 2007 rok, Sesja X 1643
    ›    Kwartał IV 2007 rok, Sesja XI 2060
    ›    Kwartał IV 2007 rok, Sesja XII 1588
    ›    Kwartał I 2008 rok, Sesja XIII 1471
    ›    Kwartał I 2008 rok, Sesja XIV 2322
    ›    Kwartał II 2008 rok, Sesja XV 1698
    ›    Kwartał II 2008 rok, Sesja XVI 1652
    ›    Kwartał III 2008 rok, Sesja XVII 1740
    ›    Kwartał III 2008 rok, Sesja XVIII 1389
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XIX 1866
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XX 1890
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXI 1846
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXII 1748
    ›    Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIII 1656
    ›    Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIV 1369
    ›    Kwartał I 2009 rok, Sesja XXV 1850
    ›    Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVI 1705
    ›    Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVII 2824
    ›    Kwartał III 2009 rok, Sesja XXVIII 1492
    ›    Kwartał III 2009 rok, Sesja XXIX 1836
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXX 1701
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXI 1564
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXII 1601
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIII 1765
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIV 1482
    ›    Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXV 1758
    ›    Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXVI 1686
    ›    Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVII 2603
    ›    Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVIII 1606
    ›    Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXIX 2088
    ›    Kwartał III 2010 rok, Sesja XL 2286
    ›    Kwartał III 2010 rok, Sesja XLII 1495
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIII 1646
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIV 1527
     Rok 2006 3074
    ›    Kwartał I, Sesja XXVIII 1580
    ›    Kwartał II, Sesja XXIX 1408
    ›    Uchwały RIO 1151
    ›    Kwartał II, Sesja XXX 1513
    ›    Kwartał III, Sesja XXXI 1661
    ›    Kwartał III, Sesja XXXII 1717
    ›    Kwartał IV, Sesja XXXIII 1383
     Rok 2005 2984
    ›    Kwartał I, Sesja XX 12545
    ›    Kwartał II, Sesja XXI 10367
    ›    Kwartał II, Sesja XXII 8047
    ›    Kwartał III, Sesja XXIII 1936
    ›    Kwartał III, Sesja XXIV 5871
    ›    Kwartał III, Sesja XXV 3792
    ›    Kwartał IV, Sesja XXVI 7165
    ›    Kwartał IV, Sesja XXVII 5280
     Rok 2004 2559
    ›    I Kwartał 1599
    ›    Projekty 6059
    ›    II Kwartał 2402
    ›    III Kwartał 13811
    ›    IV Kwartał 11664
    ›    Pozostałe 1239
     Rok 2003 3017
    ›    I Kwartał 2301
    ›    II Kwartał 2886
    ›    III Kwartał 1925
    ›    IV Kwartał 1707
     Rok 2002 2253
    ›    I Kwartał 1274
    ›    II Kwartał 1261
    ›    III Kwartał 1225
    ›    IV Kwartał 1894
     Rok 2001 2778
   Podatki i opłaty lokalne 23421
     Podatek od nieruchomości 4706
     Podatek od środków transportowych 3958
     Podatek rolny 2555
     Podatek leśny 2333
     Podatek od posiadania psów 2742
     Opłata targowa 3316
     Opłata skarbowa 2947
   Informacje Urzędu 43089
     Zarządzenia Wójta 8123
    ›    Rok 2004 5894
    ›    Rok 2005 5205
    ›    Rok 2006 2131
    ›    Rok 2007 4744
    ›    Rok 2008 2306
    ›    Rok 2009 3595
    ›    Rok 2010 4338
    ›    Rok 2011 3199
    ›    Rok 2012 2747
    ›    Rok 2013 2019
    ›    Rok 2014 2094
    ›    Rok 2015 3189
    ›    Rok 2016 2557
    ›    Rok 2017 1858
    ›    Rok 2018 1269
    ›    Rok 2019 773
    ›    Rok 2020 110
     Obwieszczenia i zawiadomienia 26371
    ›    Rok 2007 11533
     Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy 79502
     Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne 16867
     Wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze 27766
     Skrzynka podawcza 3015
     Oświata 2307
     Zgłaszanie zgromadzeń 587
   Raport o stanie Gminy 995
     Rok 2018 343
   Protokoły 21202
   Przebieg i efekty kontroli 6660
     Przebieg i efekty kontroli 5501
     Gospodarka mieszkaniowa 1375
     Sprzedaż gruntów i nieruchomości 28397
   Pomoc publiczna 7146
   Konsultacje z mieszkańcami Gminy 12610
   Program usuwania azbestu 6578
   Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Konopiska 1663
Inne
   Wykaz jednostek organizacyjnych 11236
    ›    Kontakt 1195
    ›    Kierownictwo 1355
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4063
    ›    Kontakt 1996
    ›    Kierownictwo 1824
    ›    Statut 1349
    ›    Regulamin 2742
    ›    Struktura organizacyjna 1793
    ›    Sprawozdania finansowe 541
    ›    Kontakt 1469
    ›    Kierownictwo 1634
     Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach 3517
    ›    Sprawozdania finansowe 332
     Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku 3029
    ›    Kontakt 1775
    ›    Kierownictwo 1203
    ›    Sprawozdania finansowe 561
     Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu 2873
    ›    Kontakt 1491
    ›    Kierownictwo 1529
    ›    Sprawozdania finansowe 341
    ›    Kontakt 1570
    ›    Kierownictwo 1519
     Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii 3147
    ›    Sprawozdania finansowe 433
     Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Hutkach 2930
    ›    Kontakt 1492
    ›    Kierownictwo 1214
    ›    Sprawozdania finansowe 94
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach 2891
    ›    Kontakt 1400
    ›    Kierownictwo 1452
    ›    Sprawozdania finansowe 298
     Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Kopalni 2805
    ›    Kontakt 1450
    ›    Kierownictwo 1546
    ›    Sprawozdania finansowe 280
     Publiczne Przedszkole w Konopiskach 3081
    ›    Kontakt 1379
    ›    Kierownictwo 1358
    ›    Statut 1086
    ›    Sprawozdania finansowe 99
   Jednostki pomocnicze 7814
     Sołectwa 4567
   Samorządowe Instytucje Kultury 1896
     Gminna Biblioteka Publiczna 693
    ›    Kontakt 458
    ›    Kierownictwo 201
     Gminne Centrum Kultury i Rekreacji 941
    ›    Kontakt 187
    ›    Kierownictwo 252
    ›    Dokumenty 120
   Organizacje pozarządowe 10626
     Rok 2008 2808
     Rok 2009 2535
     Rok 2010 3976
     Rok 2011 3034
     Rok 2012 3075
     Rok 2013 4164
     Rok 2014 4457
     Rok 2015 3012
     Rok 2016 6865
     Rok 2017 10061
     Rok 2018 12049
     Rok 2019 11204
     Rok 2020 1574
   Załatwianie spraw obywateli 11772
     Małżeństwa, narodziny, zgony 3136
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 1889
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 1692
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1594
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 1578
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 1826
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1617
    ›    Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) 166
     Dowody osobiste 3076
    ›    Wydanie dowodu osobistego 3859
     Meldunki 3140
    ›    Zameldowanie 2553
    ›    Zameldowanie cudzoziemców 1481
    ›    Wymeldowanie 1558
     Mieszkania 2771
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 1542
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 1761
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 1645
    ›    Przyznanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego z powodu zrzeczenia się praw do lokalu przez dotychczasowego najemcę 3097
     Nieruchomości 3510
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze przetargu 1538
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 1704
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 1339
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 1529
    ›    Podział nieruchomości 1674
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1749
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 1658
     Działalność gospodarcza 4397
     Zezwolenia i decyzje 3684
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 2888
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 2211
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 1918
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 1892
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 1884
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2529
    ›    Wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1851
    ›    Wydanie decyzji o środowiskowych uwarukowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2219
    ›    Dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest. 1683
     Zaświadczenia 2823
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1779
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 1797
     Zwrot podatku akcyzowego 2668
     Podatek od środków transportowych 2544
     Podatek od nieruchomości 2789
     Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków 3822
     Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem 3963
     Poświadczenie własnoręczności podpisu 6125
     Język migowy w urzędzie 1843
     Bezpłatna pomoc prawna 2504
   Rejestry 7040
     Rejestr kontroli zewnętrznych 3114
     Rejestr skarg i wniosków 2930
     Rejestr Uchwał Rady Gminy 2607
     Rejestr upoważnień 3569
     Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy 2716
     Rejestr instytucji kultury 1585
     Rejestr żłobków 1414
     Rejestr Klubów Radnych Gminy Konopiska Kadencja 2014 - 2018 1011
     Rejestr Klubów Radnych Gminy Konopiska Kadencja 2018 - 2023 207
     Rejestr umów 3550
   Oświadczenia majątkowe 16354
     Wójt Gminy 7518
     Zastępca Wójta Gminy 5588
     Przewodniczący Rady Gminy 4373
     Sekretarz Gminy 4023
     Skarbnik Gminy 3852
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 5241
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 3199
    ›    Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 2415
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Konopiskach 2760
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Konopiskach 2514
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Aleksandrii 2440
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kopalni 2145
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hutkach 2272
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konopiskach 2248
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach 2892
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jamkach - Korzonku 2189
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łaźcu 2104
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 2770
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach 2503
    ›    Dyrektor Gminnej Administracji Oświaty 1265
    ›    Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji 1899
     Dyrektor SP ZOZ GOZ 3903
     Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta 777
    ›    Tadeusz Cierpiał 1453
    ›    Edward Bałdyga 1895
    ›    Barbara Błaszczyk-Borowik 1364
    ›    Wacław Konstanty Bukowski 1308
    ›    Jadwiga Chaładaj 1622
    ›    Elżbieta Alicja Klecha 1265
    ›    Bogdan Kowalik 1550
    ›    Zofia Maria Kuśmierska 1748
    ›    Ryszard Modestowicz 1538
    ›    Zbigniew Krzysztof Przerada 1990
    ›    Roman Skoczylas 1694
    ›    Andrzej Bernard Szymanek 1438
    ›    Lidia Włodarska 1484
    ›    Zbigniew Wołczyk 1331
    ›    Bałdyga Edward 1695
    ›    Cierpiał Iwona 1368
    ›    Frania Antoni 1213
    ›    Jędryka Wiesław 1169
    ›    Kołodziejczyk Robert 1610
    ›    Wolnicki Grzegorz 1781
    ›    Modestowicz Ryszard 1429
    ›    Romański Czesław 1198
    ›    Skoczylas Roman 1153
    ›    Kuśmierska Zofia 1806
    ›    Szymanek Andrzej 1675
    ›    Włodarska Lidia 1280
    ›    Wołczyk Zbigniew 1245
    ›    Sporek Anna 1627
    ›    Zbigniew Kowalik 1277
     Oświadczenia Radnych (kadencja 2010-2014) 2540
    ›    Frania Antoni 1167
    ›    Gasiak Agnieszka 1486
    ›    Lamch Marta 1359
    ›    Górniak Stanisław 1487
    ›    Janik Andrzej 1306
    ›    Jędryka Wiesław 1395
    ›    Kołodziejczyk Robert 1573
    ›    Kościelniak Elżbieta 1429
    ›    Kuśmierska Zofia 1238
    ›    Lubańska Zofia 1185
    ›    Polak Henryk 1187
    ›    Skoczylas Roman 1215
    ›    Świtek Anna 1371
    ›    Walentek Jerzy 1293
    ›    Marcin Poleszczuk 790
     Oświadczenia Radnych (kadencja 2014-2018) 2986
    ›    Bałdyga Edward 2254
    ›    Świtek Anna 1324
    ›    Kołodziejczyk Robert 1269
    ›    Bula Henryka 1207
    ›    Chmielewska Agnieszka 1066
    ›    Gajos Witold 1030
    ›    Górniak Stanisław 948
    ›    Jarosz Andrzej 1152
    ›    Janik Andrzej 935
    ›    Kruk Krzysztof 1379
    ›    Poleszczuk Marcin 1187
    ›    Skoczylas Roman 964
    ›    Szczepańska Ola 1178
    ›    Szczerbak Piotr 1192
    ›    Walentek Jerzy 987
     Oświadczenia Radnych (kadencja 2018-2023) 918
    ›    Bałdyga Edward 423
    ›    Benesz Janusz 195
    ›    Chmielewska Agnieszka 431
    ›    Cichoń Michał 748
    ›    Jabłońska Barbara 404
    ›    Janik Andrzej 148
    ›    Jarosz Andrzej 344
    ›    Kołodziejczyk Robert 604
    ›    Książek Karolina 597
    ›    Majdzik Jadwiga 342
    ›    Parandyk Marek 552
    ›    Poleszczuk Marcin 442
    ›    Szczerbak Piotr 607
    ›    Świtek Anna 560
    ›    Wojciechowski Piotr 491
   Wybory,referenda 11832
     Wybory Samorządowe Uzupełniające - rok 2007 3259
    ›    Skład Gminnej Komisji Wyborczej 1517
    ›    Kalendarz dyżurów GKW 1166
    ›    Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 2127
    ›    Protokół z wyborów uzupełniających 1406
    ›    Protokoły z głosowania w obwodzie 1501
     Wybory Parlamentarne 3351
    ›    Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania 2139
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (07.06.2009r.) 2649
     Wybory na Prezydenta RP (2010r.) 2121
     Wybory Samorządowe (2010r.) 6985
     Wybory Parlamentarne (2011r.) 3716
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 3456
     Wybory Samorządowe 2014 14341
     Wybory na prezydenta RP - 2015 4318
     Wybory Ławników Sądowych 2015 1141
     Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 2878
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 25 października 2015 2852
     Wybory Samorządowe 2018 6956
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (26.05.2019r.) 1437
     Wybory Ławników Sądowych 2019 395
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 13 października 2019r. 1404
     Wybory na Prezydenta RP - 10.05.2020r. 482
   Giełda Papierów Wartościowych 10997
     Emisja obligacji 2265
   Informacje nieudostępnione 8428
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 4515
   Petycje 1492
     Rok 2018 494
     Rok 2019 131
   RODO 1574
   Redakcja Biuletynu 8279
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia przetargów 366799
     Ogłoszenie 4789
     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2325
     Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP W Aleksandrii 2671
     Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP Hutki 2322
     Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP w Rększowicach 2415
     Specyfikacja techniczna 2222
     Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Aleksandrii 2257
     Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Hutkach 3039
     Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Rększowicach 3171
   Zakończone przetargi-wyniki 113710
   Archiwum przetargów 8079
   Zamówienia do 30 tys. EURO 27328
   Plany postępowań o udzielenie zamówień 3937
Łączna liczba odwiedzin:2665928