główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 26.05.2020r. GR.6220.5.2020.3 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 61 §4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020, poz. 256) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020, poz. 283 ze zm.) zawiadamia się pozostałe strony o wszczęciu postępowania w spra...

Utworzony: 2020-05-26 | Zmodyfikowany: 2020-05-26 08:41

2. Oświata

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA W SPRAWIE I AKTUALIZACJI WYSOKOŚCI PODSTAWOWEJ KWOT...

Utworzony: 2020-05-25 | Zmodyfikowany: 2020-05-25 10:50

3. Rok 2020

Ogłoszenie

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Konopiska w 2020 roku,

Utworzony: 2020-05-25 | Zmodyfikowany: 2020-05-25 10:48

4. Informacje i sprawozdania budżetowe

Informacje i sprawozdania budżetowe

Utworzony: 2020-05-25 | Zmodyfikowany: 2020-05-25 08:31

5. Kadencja 2018-2023

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania - rok 2020

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-05-20 11:35

6. Kadencja 2018-2023

Interpelacje i zapytania - rok 2020

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-05-20 11:34

7. Protokoły - kadencja 2018-2023

XVIII Sesja Rady Gminy Konopiska

Transmisja sesji pod adresem: https://www.youtube.com/playlist?list=PL8t2Ke-pxhO8QLYBpPqknhjdreX7enwLI Wyniki głosowania pod adresem: http://konopiska.rada24.pl/posiedzenie/7321/9da13923.html

Utworzony: 2020-03-04 | Zmodyfikowany: 2020-05-18 11:41

8. Ogłoszenia przetargów

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 w miejscowości Korzonek - etap I

Utworzony: 2020-05-18 | Zmodyfikowany: 2020-05-18 08:50

9. Projekty uchwał kadencja 2018-2023

XIX sesja Rady Gminy Konopiska

Utworzony: 2020-05-18 | Zmodyfikowany: 2020-05-18 07:13

10. Kadencja 2018 - 2023

XIX Sesja Rady Gminy Konopiska

22 maja (piątek) o godz. 12:00 w Gminnej Hali Sportowej (Sala Bankietowa), ul. Sportowa 7A odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Konopiska

Utworzony: 2020-05-15 | Zmodyfikowany: 2020-05-15 07:41

11. Pomoc publiczna

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających oso...

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2F ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z póź.zm.)

Utworzony: 2008-09-11 | Zmodyfikowany: 2020-05-14 07:53

12. Pomoc publiczna

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających oso...

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 lit. g Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z póź.zm.)

Utworzony: 2016-11-25 | Zmodyfikowany: 2020-05-14 07:51

13. Ogłoszenia przetargów

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Aleksandria- etap III

Urząd Zamówień Publicznych, dostosowując się do ogłoszonego stanu epidemii, wydał nowe wytyczne dotyczące zasad składania i otwarcia ofert w postępowaniach przetargowych. Informujemy, że oferty przetargowe można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej, poczty kurierskiej - w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska. Oferty można złożyć również osobiście w miejscu wyznaczonym tj. w przygotowanym do składania dokumentów pojemniku, który znajduje się przed wejściem do budynku ...

Utworzony: 2020-04-28 | Zmodyfikowany: 2020-05-13 10:23

14. Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe za rok 2019

Utworzony: 2020-05-06 | Zmodyfikowany: 2020-05-13 09:24

15. Podatki i opłaty lokalne

Rok 2020

Utworzony: 2019-12-30 | Zmodyfikowany: 2020-05-12 10:06

16. Kwartał II 2020 rok, sesja XVIII

Kwartał II 2020 rok, sesja XVIII

UCHWAŁA NR 164/XVIII/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2020-2030 UCHWAŁA NR 165/XVIII/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2020 rok UCHWAŁA NR 166/XVIII/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Modern...

Utworzony: 2020-05-12 | Zmodyfikowany: 2020-05-12 10:05

17. Przewodniczący Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy (kadencja 2018-2023)

Utworzony: 2019-04-05 | Zmodyfikowany: 2020-05-11 13:20

18. Sprawozdania z wykonania budżetu

Sprawozdania z wykonania budżetu

Utworzony: 2008-04-11 | Zmodyfikowany: 2020-05-11 13:15

19. Konsultacje z mieszkańcami Gminy

Ogłoszenie

1. Przeprowadza się konsultacje celem zebrania opinii organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art.3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 3. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na tereni...

Utworzony: 2020-05-11 | Zmodyfikowany: 2020-05-11 11:25

20. Wybory na Prezydenta RP - 10.05.2020r.

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

Utworzony: 2020-05-08 | Zmodyfikowany: 2020-05-08 19:57