główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Ogłoszenia przetargów

Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od...

Utworzony: 2019-06-24 | Zmodyfikowany: 2019-07-15 10:19

2. Ogłoszenia przetargów

Dostawa i montaż mebli w ramach Projektu „Kolorowe przedszkole”

Utworzony: 2019-07-15 | Zmodyfikowany: 2019-07-15 08:33

3. Zakończone przetargi-wyniki

Przebudowa drogi gminnej (przy cmentarzu) w Konopiskach

Utworzony: 2019-06-27 | Zmodyfikowany: 2019-07-10 12:23

4. Podatki i opłaty lokalne

Rok 2019 - od 1 lipca 2019

Nowe formularze na podatki lokalne Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. Nowe deklaracje i informacje będą stosowane wtedy, gdy obowiązek podatkowy w danym podatku powstał od 1 lipca 2019 r. Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy,...

Utworzony: 2019-07-10 | Zmodyfikowany: 2019-07-10 07:52

5. Zakończone przetargi-wyniki

Remont drogi nr 628009S (ul. Zielonej) w Aleksandrii Pierwszej

Utworzony: 2019-07-09 | Zmodyfikowany: 2019-07-09 10:21

6. Meldunki

Meldunki

Zadania związane z meldunkami prowadzone są w pokoju nr 7, I piętro Urzędu Gminy.

Utworzony: 2003-07-03 | Zmodyfikowany: 2019-07-09 09:00

7. Wydanie dowodu osobistego

Wydanie dowodu osobistego

Wydanie dowodu osobistego Opis sprawy/zadania Wydanie dowodu osobistego Kogo dotyczy? Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej Wymagane dokumenty - 1 aktualna fotografia (w pozycji frontalnej) - stary dowód osobisty do wglądu Formularze / wnioski do pobrania - wniosek o wydanie dokumentu tożsamości pobierany w Urzędzie Gminy (Referat Spraw Obywatelskich pokój nr 7), dostępny również w załączniku. Jednostka / osoba odpowiedzialna Urząd Gminy Konopiska 42-274 Ko...

Utworzony: 2003-07-03 | Zmodyfikowany: 2019-07-09 08:56

8. Zameldowanie

Zameldowanie

Zameldowanie Opis sprawy/zadania Sprawy dot. ewidencji ludności: - zameldowanie Kogo dotyczy? Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana wykonać obowiązek meldunkowy polegający na: - zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego. Wymagane dokumenty - dokument potwierdzający tożsamość (w przypadku osób niepełnoletnich dokumentem potwierdzającym tożsamość jest odpis skrócony aktu urodzenia), - zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca poby...

Utworzony: 2003-07-03 | Zmodyfikowany: 2019-07-09 08:46

9. Wymeldowanie

Wymeldowanie

Wymeldowanie Opis sprawy/zadania Sprawy dot. ewidencji ludności: - wymeldowanie Kogo dotyczy? Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące obowiązana jest: - wymeldować się w organie gminy. Wymagane dokumenty - dokument potwierdzający tożsamość, - książeczka wojskowa (osoby podlegające obowiązkowi wojskowemu). Formularze / wnioski do pobrania - druk EL/WPS/2 (do wymeldowania z pobytu stałego), - druk EL/WPC/2 (do wymeldowania z miejsca pobytu czasoweg...

Utworzony: 2003-07-04 | Zmodyfikowany: 2019-07-09 08:45

10. Strona główna

Witamy na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Utworzony: 2019-07-06 | Zmodyfikowany: 2019-07-06 13:01

11. Ogłoszenia przetargów

Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia w ramach Projektu "Kolorowe przedszkole...

Utworzony: 2019-06-26 | Zmodyfikowany: 2019-07-05 09:59

12. Ogłoszenia przetargów

Odbudowa drogi gminnej nr 628009S ul. Zielona w Aleksandrii II w km 1+000-1+370

Utworzony: 2019-07-02 | Zmodyfikowany: 2019-07-02 09:29

13. Kadencja 2018-2023

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania - rok 2019

Utworzony: 2019-01-07 | Zmodyfikowany: 2019-06-27 14:14

14. Zakończone przetargi-wyniki

Odbudowa drogi gminnej nr 628037S ul. Rolnicza w Konopiskach w km 0+000-0+320 - etap I

Utworzony: 2019-06-18 | Zmodyfikowany: 2019-06-26 14:07

15. Świtek Anna

Oświadczenia majątkowe Pani Anny Świtek

Utworzony: 2019-06-24 | Zmodyfikowany: 2019-06-24 14:27

16. Wojciechowski Piotr

Oświadczenia majątkowe Pana Piotra Wojciechowskiego

Utworzony: 2019-06-11 | Zmodyfikowany: 2019-06-24 14:21

17. Szczerbak Piotr

Oświadczenia majątkowe Pana Piotra Szczerbaka

Utworzony: 2019-06-11 | Zmodyfikowany: 2019-06-24 14:20

18. Poleszczuk Marcin

Oświadczenia majątkowe Pana Marcina Poleszczuka

Utworzony: 2019-06-11 | Zmodyfikowany: 2019-06-24 14:18

19. Parandyk Marek

Oświadczenia majątkowe Pana Marka Parandyk

Utworzony: 2019-06-11 | Zmodyfikowany: 2019-06-24 14:17

20. Majdzik Jadwiga

Oświadczenia majątkowe Pani Jadwigi Majdzik

Utworzony: 2019-06-11 | Zmodyfikowany: 2019-06-24 14:15