główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 07.04.2020r. GR.6220.3.2020.10 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. 2020, poz. 256/, art. 74 ust. 3g pkt 1), ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2020, poz. 283 ze zm./ zawiadamiam osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o...

Utworzony: 2020-04-07 | Zmodyfikowany: 2020-04-07 08:38

2. Ogłoszenia przetargów

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Konopiskach przy ulicy Przemysłowej 16B.

Urząd Zamówień Publicznych, dostosowując się do ogłoszonego stanu epidemii, wydał nowe wytyczne dotyczące zasad składania i otwarcia ofert w postępowaniach przetargowych. Informujemy, że oferty przetargowe można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej, poczty kurierskiej - w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska. Oferty można złożyć również osobiście w miejscu wyznaczonym tj. w przygotowanym do składania dokumentów pojemniku, który znajduje się przed wejściem do budynku ...

Utworzony: 2020-03-11 | Zmodyfikowany: 2020-04-02 09:48

3. Wybory na Prezydenta RP - 10.05.2020r.

Informacja

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522), tj. z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 r. informujemy, że zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych przyjmowane będą pocztą tradycyjną lub zeskanowane i wy...

Utworzony: 2020-04-01 | Zmodyfikowany: 2020-04-01 14:53

4. Ogłoszenia przetargów

ZAKUP W RAMACH UMOWY KOMPLEKSOWEJ PALIWA GAZOWEGO I JEGO DYSTRYBUCJI NA POTRZEBY OBI...

Urząd Zamówień Publicznych, dostosowując się do ogłoszonego stanu epidemii, wydał nowe wytyczne dotyczące zasad składania i otwarcia ofert w postępowaniach przetargowych. Informujemy, że oferty przetargowe można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej, poczty kurierskiej - w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska. Oferty można złożyć również osobiście w miejscu wyznaczonym tj. w przygotowanym do składania dokumentów pojemniku, który znajduje się przed wejściem do budynku ...

Utworzony: 2020-03-23 | Zmodyfikowany: 2020-04-01 10:31

5. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 31.03.2020r. GR.6220.10.2019 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2020, poz. 283 z późn. zm./, Wójt Gminy Konopiska informuje, że została w trybie art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ...

Utworzony: 2020-04-01 | Zmodyfikowany: 2020-04-01 06:59

6. Zamówienia do 30 tys. EURO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach poszukuje wykonawców do przeprowadzen...

Utworzony: 2020-03-04 | Zmodyfikowany: 2020-03-31 10:02

7. Zamówienia do 30 tys. EURO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach poszukuje wykonawców do przeprowadzen...

Utworzony: 2020-01-14 | Zmodyfikowany: 2020-03-31 09:59

8. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 30.03.2020r. GR.6220.10.2019 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020, poz. 256) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020, poz. 283 z późn. zm.) zawiadamia się pozostałe strony leżące w obszarze przylegającym do planowanej i...

Utworzony: 2020-03-30 | Zmodyfikowany: 2020-03-30 09:53

9. Zamówienia do 30 tys. EURO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach zaprasza do złożenia oferty na zorgan...

Utworzony: 2020-03-06 | Zmodyfikowany: 2020-03-27 07:29

10. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego

W związku z pismem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie z prośbą o wywieszenie obwieszczenia na tablicy urzędu gminy, z uwagi na panującą sytuacją dot. zagrożenia ze strony koronowirusa COVID-19 w załączeniu zamieszczam obwieszczenie znak SKO.4102.3.2020 z dnia 19.03.2020r. o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję SKO z dnia 29 listopada 2019r. odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Konopiska z dnia 4 lutego 2014r.

Utworzony: 2020-03-25 | Zmodyfikowany: 2020-03-25 08:45

11. Zamówienia do 30 tys. EURO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach poszukuje wykonawców do przeprowadzen...

Utworzony: 2020-03-11 | Zmodyfikowany: 2020-03-11 14:17

12. Przebieg i efekty kontroli

Przebieg i efekty kontroli

2019 rok

Utworzony: 2019-10-28 | Zmodyfikowany: 2020-03-10 09:52

13. Rok 2019

Rok 2019

Nr Data wpływu petycji Podmiot wnoszący petycję lub podmiot w interesie, którego petycja jest składana Przedmiot petycji Skan petycji Termin załatwienia petycji Dane dotyczące przebiegu postępowania Informacja o sposobie załatwienia petycji 1

Utworzony: 2020-03-06 | Zmodyfikowany: 2020-03-06 11:04

14. Kwartał I 2020 rok, sesja XVI

Kwartał I 2020 rok, sesja XVI

UCHWAŁA NR 145/XVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie apelu o wsparcie finansowe budowy Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie UCHWAŁA NR 146/XVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi UCHWAŁA NR 147/XVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w ...

Utworzony: 2020-01-22 | Zmodyfikowany: 2020-03-06 09:03

15. Kwartał I 2020 rok, sesja XVII

Kwartał I 2020 rok, sesja XVII

UCHWAŁA NR 152/XVII/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 146/XVI/2020 Rady Gminy Konopiska z 17 stycznia 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. UCHWAŁA NR 153/XVII/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr 78/X/03 Rady Gminy Konopiska. UCHW...

Utworzony: 2020-03-05 | Zmodyfikowany: 2020-03-05 11:12

16. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 05.03.2020r. GR.6220.3.2020.5 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020, poz. 256), art. 74 ust. 3g pkt 1) i ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020, poz. 283 ze zm.) zawiadamiam osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości ...

Utworzony: 2020-03-05 | Zmodyfikowany: 2020-03-05 09:54

17. Ogłoszenia przetargów

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Konopiskach przy ulicy Przemysłowej 16B

Utworzony: 2020-02-05 | Zmodyfikowany: 2020-03-04 09:20

18. Protokoły - kadencja 2018-2023

XVII Sesja Rady Gminy Konopiska

Transmisja sesji pod adresem: https://www.youtube.com/playlist?list=PL8t2Ke-pxhO_hRV8LRPYIodeJMdEVXehu Wyniki głosowania pod adresem: http://konopiska.rada24.pl/posiedzenie/5333/9803fca1.html

Utworzony: 2020-01-22 | Zmodyfikowany: 2020-03-04 07:27

19. Protokoły - kadencja 2018-2023

XVIII Sesja Rady Gminy Konopiska

Utworzony: 2020-03-04 | Zmodyfikowany: 2020-03-04 07:23

20. Kontakt

Kontakt

Kopalnia ul. Szkolna 2 42-274 Konopiska tel. 34 328 - 27 - 27 e-mail: zspkopalnia@op.pl strona www: www.zsp-kopalnia.pl

Utworzony: 2003-06-27 | Zmodyfikowany: 2020-02-28 09:30