główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Kwartał II 2019 rok, sesja IX

Kwartał II 2019 rok, sesja IX

UCHWAŁA NR 67/IX/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ GOZ Konopiska za 2018r UCHWAŁA NR 68/IX/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od ...

Utworzony: 2019-06-18 | Zmodyfikowany: 2019-11-15 12:33

2. Kwartał III 2019 rok, sesja X

Kwartał III 2019 rok, sesja X

UCHWAŁA NR 89/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania UCHWAŁA NR 90/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ...

Utworzony: 2019-08-08 | Zmodyfikowany: 2019-11-15 12:19

3. Kwartał IV 2019 rok, sesja XIV

Kwartał IV 2019 rok, sesja XIV

UCHWAŁA NR 132/XIV/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok UCHWAŁA NR 133/XIV/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych na rok 2020 UCHWAŁA NR 134/XIV/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie opłaty targowej na 2020 rok UCHWAŁA NR 135/XIV/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmiany...

Utworzony: 2019-11-14 | Zmodyfikowany: 2019-11-15 10:25

4. Kwartał III 2019 rok, sesja XII

Kwartał III 2019 rok, sesja XII

UCHWAŁA NR 114/XII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023 UCHWAŁA NR 115/XII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 września 2019 r. w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce UCHWAŁA NR 116/XII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 88/IX/2019 Rady Gminy Konopiska z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinan...

Utworzony: 2019-10-03 | Zmodyfikowany: 2019-11-14 14:11

5. Informacje i sprawozdania budżetowe

Informacje i sprawozdania budżetowe

Utworzony: 2019-07-18 | Zmodyfikowany: 2019-11-14 10:02

6. Kadencja 2018 - 2023

XV sesja Rady Gminy Konopiska

Utworzony: 2019-11-13 | Zmodyfikowany: 2019-11-13 09:59

7. Protokoły - kadencja 2018-2023

XIV Sesja Rady Gminy Konopiska

Transmisja sesji pod adresem: https://www.youtube.com/playlist?list=PL8t2Ke-pxhO8N3u0Fu4-vf88BitLVhyIN Wyniki głosowania pod adresem: http://konopiska.rada24.pl/posiedzenie/3910/2ac73a96.html

Utworzony: 2019-11-13 | Zmodyfikowany: 2019-11-13 09:56

8. Ogłoszenia przetargów

Zakup i dostawa używanych pojemników na odpady komunalne dla mieszkańców gminy Konop...

Utworzony: 2019-11-13 | Zmodyfikowany: 2019-11-13 09:09

9. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, znak WOOŚ.442.2.2016.EJ.8

Utworzony: 2019-11-13 | Zmodyfikowany: 2019-11-13 07:47

10. Rok 2019

Konsultacje Programu współpracy Gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi na rok...

Rozpoczynają się konsultacje Programu współpracy Gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020. Projekt Programu jest dostępny na stronach internetowych Gminy Konopiska, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Konopiska. Konsultacje odbędą się w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2019 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Konopiskach w sali nr 15. W konsultacjach mogą wziąć ...

Utworzony: 2019-11-12 | Zmodyfikowany: 2019-11-12 11:56

11. Projekty uchwał kadencja 2018-2023

XIV sesja Rady Gminy Konopiska

Utworzony: 2019-11-05 | Zmodyfikowany: 2019-11-12 07:18

12. Protokoły - kadencja 2018-2023

XII Sesja Rady Gminy Konopiska

Transmisja sesji pod adresem: https://www.youtube.com/playlist?list=PL8t2Ke-pxhO8P_CmeX-K4a4_wLgjiuqcu Wyniki głosowania pod adresem: https://panel.rada24.pl/posiedzenie?a=porzadek&id=3720#protocol

Utworzony: 2019-09-30 | Zmodyfikowany: 2019-11-08 07:25

13. Protokoły - kadencja 2018-2023

XIII Sesja Rady Gminy Konopiska

Transmisja sesji pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=JlcGpCTGF6M&list=PL8t2Ke-pxhO_xC-5G6Y-vINd-ud2zHfKa&index=2&t=1200s Wyniki głosowania pod adresem: http://konopiska.rada24.pl/posiedzenie/3842/ff2f5a50.html

Utworzony: 2019-10-28 | Zmodyfikowany: 2019-11-08 07:23

14. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 08.11.2019r. GR.6220.6.2019.5 OBWIESZCZENIE - art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. 2018, poz. 2081 z późn. zm./, Wójt Gminy Konopiska informuje, że została w trybie art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocena...

Utworzony: 2019-11-08 | Zmodyfikowany: 2019-11-08 07:03

15. Konsultacje z mieszkańcami Gminy

Ogłoszenie

1. Przeprowadza się konsultacje celem zebrania opinii organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art.3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 3. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na tereni...

Utworzony: 2019-11-05 | Zmodyfikowany: 2019-11-05 15:15

16. Kadencja 2018 - 2023

XIV sesja Rady Gminy Konopiska

12 listopada (wtorek) o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Konopiskach odbędzie się: XIV sesja Rady Gminy Konopiska

Utworzony: 2019-11-05 | Zmodyfikowany: 2019-11-05 15:03

17. Kadencja 2018-2023

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania - rok 2019

Utworzony: 2019-01-07 | Zmodyfikowany: 2019-11-05 13:05

18. Zakończone przetargi-wyniki

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w sezonie zimowym 2019/2020

Utworzony: 2019-10-24 | Zmodyfikowany: 2019-10-31 09:38

19. Przebieg i efekty kontroli

Przebieg i efekty kontroli

2019 rok

Utworzony: 2019-10-28 | Zmodyfikowany: 2019-10-30 13:38

20. Kwartał IV 2019 rok, sesja XIII

Kwartał IV 2019 rok, sesja XIII

UCHWAŁA NR 124/XIII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego UCHWAŁA NR 125/XIII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028 UCHWAŁA NR 126/XIII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gmin...

Utworzony: 2019-10-25 | Zmodyfikowany: 2019-10-30 10:23