główna zawartość

Mapa serwisu BIP

Statut Gminy Konopiska (1)

Statut Urzędu Gminy w Konopiskach (1)

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach (1)

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Konopiska (9)

Budżet (1)

Budżet na 2020 rok (1)

Informacje i sprawozdania budżetowe (1)

Budżet na 2019 rok (1)

Informacje i sprawozdania budżetowe (1)

Budżet na 2018 rok (2)

Budżet na 2017 rok (2)

Budżet na 2016 rok (2)

Budżet na 2015 rok (2)

Budżet na 2014 rok (3)

Budżet na 2013 rok (3)

Budżet na 2012 rok (4)

Budżet na 2011 rok (4)

Budżet na 2010 rok (2)

Budżet na 2009 rok (3)

Budżet na 2008 rok (4)

Budżet na 2007 rok (2)

Budżet na 2006 rok (2)

Dynamika budżetu w latach 2002-2006 (1)

Budżet na 2005 rok (1)

Budżet na 2003 rok (1)

Budżet na 2004 rok (1)

Sprawozdania z wykonania budżetu (1)

Sprawozdania finansowe (2)

Plan rozwoju lokalnego Gminy Konopiska na lata 2004-2006 i 2007-2013 (1)

Plany Odnowy Miejscowości (2)

Program Działalności Kulturalnej i Promocyjnej Gminy Konopiska na lata 2007-2013 (1)

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konopiska (2)

Strategia Rozwoju Gminy Konopiska (6)

Uchwały (1)

Projekty uchwał kadencja 2018-2023 (19)

Projekty uchwał kadencja 2014-2018 (46)

Projekty uchwał kadencja 2010-2014 (19)

Kadencja 2018-2023 (0)

Kwartał IV 2018 rok, sesja I (1)

Kwartał IV 2018 rok, sesja II (1)

Kwartał IV 2018 rok, sesja III (1)

Kwartał I 2019 rok, sesja IV (1)

Kwartał I 2019 rok, sesja V (1)

Kwartał I 2019 rok, sesja VI (1)

Kwartał I 2019 rok, sesja VII (1)

Kwartał II 2019 rok, sesja VIII (1)

Kwartał II 2019 rok, sesja IX (1)

Kwartał III 2019 rok, sesja X (1)

Kwartał III 2019 rok, sesja XI (1)

Kwartał III 2019 rok, sesja XII (1)

Kwartał IV 2019 rok, sesja XIII (1)

Kwartał IV 2019 rok, sesja XIV (1)

Kwartał IV 2019 rok, sesja XV (1)

Kwartał I 2020 rok, sesja XVI (1)

Kwartał I 2020 rok, sesja XVII (1)

Kwartał II 2020 rok, sesja XVIII (1)

Kadencja 2014-2018 (0)

Kwartał IV 2014 rok, Sesja I (1)

Kwartał IV 2014 rok, Sesja III (1)

Kwartał IV 2014 rok, Sesja IV (1)

Kwartał IV 2014 rok, Sesja V (1)

Kwartał I 2015 rok, Sesja VI (1)

Kwartał I 2015 rok, Sesja VII (1)

Kwartał I 2015 rok, Sesja VIII (1)

Kwartał I 2015 rok, Sesja IX (1)

Kwartał II 2015 rok, Sesja X (1)

Kwartał II 2015 rok, Sesja XI (1)

Kwartał III 2015 rok, Sesja XII (1)

Kwartał III 2015 rok, Sesja XIII (1)

Kwartał III 2015 rok, Sesja XIV (1)

Kwartał III 2015 rok, Sesja XV (1)

Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVI (1)

Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVII (1)

Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVIII (1)

Kwartał I 2016 rok, Sesja XIX (1)

Kwartał I 2016 rok, Sesja XX (1)

Kwartał II 2016 rok, Sesja XXI (1)

Kwartał II 2016 rok, Sesja XXII (1)

Kwartał II 2016 rok, Sesja XXIII (1)

Kwartał III 2016 rok, Sesja XXIV (1)

Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXV (1)

Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVI (1)

Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVII (1)

Kwartał I 2017 rok, Sesja XXVIII (1)

Kwartał I 2017 rok, Sesja XXIX (1)

Kwartał I 2017 rok, Sesja XXX (1)

Kwartał I 2017 rok, Sesja XXXI (1)

Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXII (1)

Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIII (1)

Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIV (1)

Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXV (1)

Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXVI (1)

Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVII (1)

Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVIII (1)

Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXIX (1)

Kwartał IV 2017 rok, Sesja XL (1)

Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLI (1)

Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLII (1)

Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIII (1)

Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIV (1)

Kwartał I 2018 rok, Sesja XLV (1)

Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVI (1)

Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVII (1)

Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVIII (1)

Kwartał II 2018 rok, Sesja XLIX (1)

Kwartał II 2018 rok, Sesja L (1)

Kwartał III 2018 rok, Sesja LI (1)

Kwartał III 2018 rok, Sesja LII (1)

Kwartał III 2018 rok, Sesja LIII (1)

Kwartał IV 2018 rok, Sesja LIV (1)

Kadencja 2010-2014 (0)

Kwartał IV 2010 rok, Sesja I (0)

Kwartał IV 2010 rok, Sesja II (1)

Kwartał IV 2010 rok, Sesja III (1)

Kwartał I 2011 rok, Sesja IV (1)

Kwartał I 2011 rok, Sesja V (1)

Kwartał II 2011 rok, Sesja VII (1)

Kwartał II 2011 rok, Sesja VIII (1)

Kwartał III 2011 rok, Sesja IX (1)

Kwartał III 2011 rok, Sesja X (1)

Kwartał III 2011 rok, Sesja XI (1)

Kwartał III 2011 rok, Sesja XII (1)

Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIII (1)

Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIV (1)

Kwartał IV 2011 rok, Sesja XV (1)

Kwartał IV 2011 rok, Sesja XVI (1)

Kwartał I 2012 rok, Sesja XVII (1)

Kwartał II 2012 rok, Sesja XVIII (1)

Kwartał II 2012 rok, Sesja XIX (1)

Kwartał II 2012 rok, Sesja XX (1)

Kwartał II 2012 rok, Sesja XXI (1)

Kwartał III 2012 rok, Sesja XXII (1)

Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIII (1)

Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIV (1)

Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXV (1)

Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVI (1)

Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVII (1)

Kwartał I 2013 rok, Sesja XXVIII (1)

Kwartał I 2013 rok, Sesja XXIX (1)

Kwartał I 2013 rok, Sesja XXX (1)

Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXI (1)

Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXII (1)

Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIII (1)

Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIV (1)

Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXV (1)

Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVI (1)

Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVII (1)

Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVIII (1)

Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXIX (1)

Kwartał I 2014 rok, Sesja XL (1)

Kwartał I 2014 rok, Sesja XLI (1)

Kwartał I 2014 rok, Sesja XLII (1)

Kwartał I 2014 rok, Sesja XLIII (1)

Kwartał II 2014 rok, Sesja XLIV (1)

Kwartał III 2014 rok, Sesja XLV (1)

Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVI (1)

Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVII (1)

Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLVIII (1)

Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLIX (1)

Kadencja 2006-2010 (0)

Kwartał IV 2006 rok, Sesja I (1)

Kwartał IV 2006 rok, Sesja II (1)

Kwartał IV 2006 rok, Sesja III (1)

Kwartał I 2007 rok, Sesja IV (1)

Kwartał II 2007 rok, Sesja V (1)

Kwartał II 2007 rok, Sesja VI (1)

Kwartał II 2007 rok, Sesja VII (1)

Kwartał III 2007 rok, Sesja VIII (1)

Kwartał III 2007 rok, Sesja IX (1)

Kwartał IV 2007 rok, Sesja X (1)

Kwartał IV 2007 rok, Sesja XI (1)

Kwartał IV 2007 rok, Sesja XII (1)

Kwartał I 2008 rok, Sesja XIII (1)

Kwartał I 2008 rok, Sesja XIV (1)

Kwartał II 2008 rok, Sesja XV (1)

Kwartał II 2008 rok, Sesja XVI (1)

Kwartał III 2008 rok, Sesja XVII (1)

Kwartał III 2008 rok, Sesja XVIII (1)

Kwartał IV 2008 rok, Sesja XIX (1)

Kwartał IV 2008 rok, Sesja XX (1)

Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXI (1)

Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXII (1)

Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIII (1)

Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIV (1)

Kwartał I 2009 rok, Sesja XXV (1)

Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVI (1)

Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVII (1)

Kwartał III 2009 rok, Sesja XXVIII (1)

Kwartał III 2009 rok, Sesja XXIX (1)

Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXX (1)

Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXI (1)

Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXII (1)

Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIII (1)

Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIV (1)

Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXV (1)

Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXVI (1)

Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVII (1)

Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVIII (1)

Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXIX (1)

Kwartał III 2010 rok, Sesja XL (1)

Kwartał III 2010 rok, Sesja XLII (1)

Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIII (1)

Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIV (1)

Rok 2006 (0)

Uchwały RIO (1)

Kwartał I, Sesja XXVIII (1)

Kwartał II, Sesja XXIX (1)

Kwartał II, Sesja XXX (1)

Kwartał III, Sesja XXXI (1)

Kwartał III, Sesja XXXII (1)

Kwartał IV, Sesja XXXIII (1)

Rok 2005 (0)

Kwartał I, Sesja XX (17)

Kwartał II, Sesja XXI (13)

Kwartał II, Sesja XXII (9)

Kwartał III, Sesja XXIII (1)

Kwartał III, Sesja XXIV (7)

Kwartał III, Sesja XXV (4)

Kwartał IV, Sesja XXVI (10)

Kwartał IV, Sesja XXVII (6)

Rok 2004 (0)

I Kwartał (1)

II Kwartał (1)

III Kwartał (18)

IV Kwartał (14)

Projekty (7)

Pozostałe (1)

Rok 2003 (0)

IV Kwartał (0)

III Kwartał (1)

II Kwartał (1)

I Kwartał (1)

Rok 2002 (0)

IV Kwartał (1)

III Kwartał (0)

II Kwartał (0)

I Kwartał (0)

Rok 2001 (0)

Podatki i opłaty lokalne (16)

Podatek od nieruchomości (7)

Podatek od środków transportowych (7)

Podatek rolny (1)

Podatek leśny (1)

Podatek od posiadania psów (3)

Opłata targowa (6)

Opłata skarbowa (1)

Informacje Urzędu (0)

Zarządzenia Wójta (1)

Rok 2020 (1)

Rok 2019 (1)

Rok 2018 (1)

Rok 2017 (1)

Rok 2016 (1)

Rok 2015 (1)

Rok 2014 (1)

Rok 2013 (1)

Rok 2012 (1)

Rok 2011 (1)

Rok 2010 (1)

Rok 2009 (2)

Rok 2008 (2)

Rok 2007 (1)

Rok 2006 (1)

Rok 2005 (3)

Rok 2004 (1)

Obwieszczenia i zawiadomienia (164)

Rok 2007 (6)

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy (71)

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne (15)

Wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze (48)

Skrzynka podawcza (1)

Oświata (17)

Zgłaszanie zgromadzeń (1)

Raport o stanie Gminy (0)

Rok 2018 (1)

Protokoły (5)

Przebieg i efekty kontroli (0)

Przebieg i efekty kontroli (14)

Zagospodarowanie przestrzenne (7)

Majątek gminy (7)

Gospodarka mieszkaniowa (1)

Sprzedaż gruntów i nieruchomości (7)

Pomoc publiczna (2)

Konsultacje z mieszkańcami Gminy (28)

Program usuwania azbestu (2)

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Konopiska (1)

Wykaz jednostek organizacyjnych (0)

Gminna Administracja Oświaty (0)

Kontakt (1)

Kierownictwo (1)

Statut (1)

Struktura organizacyjna (1)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (0)

Kontakt (1)

Kierownictwo (1)

Statut (1)

Regulamin (1)

Struktura organizacyjna (1)

Sprawozdania finansowe (1)

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach (0)

Kontakt (1)

Kierownictwo (1)

Sprawozdania finansowe (1)

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku (0)

Kontakt (1)

Kierownictwo (1)

Sprawozdania finansowe (1)

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu (0)

Kontakt (1)

Kierownictwo (1)

Sprawozdania finansowe (1)

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii (0)

Kontakt (1)

Kierownictwo (1)

Sprawozdania finansowe (1)

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Hutkach (0)

Kontakt (1)

Kierownictwo (1)

Sprawozdania finansowe (1)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach (0)

Kontakt (1)

Kierownictwo (1)

Sprawozdania finansowe (1)

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Kopalni (0)

Kontakt (1)

Kierownictwo (1)

Sprawozdania finansowe (1)

Publiczne Przedszkole w Konopiskach (0)

Kontakt (1)

Kierownictwo (1)

Statut (1)

Sprawozdania finansowe (1)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach (1)

Kontakt (1)

Kierownictwo (1)

Godziny pracy (1)

Struktura organizacyjna (1)

Programy profilaktyczne (1)

Zadania (1)

Statut (2)

ZAKŁAD USŁUG MEDYCZNYCH "ALMED" S.C. W ALEKSANDRII (1)

Gminne Centrum Informacji w Konopiskach z/s w Kopalni (1)

Jednostki pomocnicze (0)

Sołectwa (2)

Samorządowe Instytucje Kultury (0)

Gminna Biblioteka Publiczna (0)

Kontakt (1)

Kierownictwo (1)

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji (0)

Kontakt (1)

Kierownictwo (1)

Dokumenty (1)

Organizacje pozarządowe (1)

Rok 2008 (1)

Rok 2009 (1)

Rok 2010 (2)

Rok 2011 (3)

Rok 2012 (5)

Rok 2013 (12)

Rok 2014 (18)

Rok 2015 (15)

Rok 2016 (10)

Rok 2017 (10)

Rok 2018 (13)

Rok 2019 (10)

Rok 2020 (4)

Karta usług świadczonych w Urzędzie Gminy Konopiska (1)

Załatwianie spraw obywateli (0)

Małżeństwa, narodziny, zgony (0)

Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) (1)

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC (1)

Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej (1)

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą (1)

Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (1)

Sporządzenie aktu urodzenia (1)

Sporządzenie aktu zgonu (1)

Dowody osobiste (0)

Wydanie dowodu osobistego (1)

Meldunki (1)

Zameldowanie (1)

Zameldowanie cudzoziemców (1)

Wymeldowanie (1)

Mieszkania (0)

Przyznanie dodatku mieszkaniowego (1)

Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę (1)

Przyznanie mieszkania komunalnego (1)

Przyznanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego z powodu zrzeczenia się praw do lokalu przez dotychczasowego najemcę (1)

Nieruchomości (0)

Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze przetargu (1)

Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej (1)

Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym (1)

Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem (1)

Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste (1)

Podział nieruchomości (1)

Rozgraniczenie nieruchomości (1)

Działalność gospodarcza (1)

Zezwolenia i decyzje (0)

Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów (1)

Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej (1)

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży (1)

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży (1)

Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej (1)

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (1)

Wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (1)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarukowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (1)

Dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest. (1)

Zaświadczenia (0)

Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego (1)

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych (1)

Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej (0)

Wydanie zaświadczenia o okresach pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym wliczanych do stażu pracy (0)

Zwrot podatku akcyzowego (1)

Podatek od środków transportowych (1)

Podatek od nieruchomości (1)

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków (1)

Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem (1)

Poświadczenie własnoręczności podpisu (1)

Język migowy w urzędzie (1)

Bezpłatna pomoc prawna (3)

Rejestry (0)

Rejestr kontroli zewnętrznych (1)

Rejestr skarg i wniosków (1)

Rejestr Uchwał Rady Gminy (1)

Rejestr upoważnień (1)

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy (1)

Rejestr instytucji kultury (1)

Rejestr żłobków (1)

Rejestr Klubów Radnych Gminy Konopiska Kadencja 2014 - 2018 (1)

Rejestr Klubów Radnych Gminy Konopiska Kadencja 2018 - 2023 (1)

Rejestr umów (5)

Rejestr petycji (0)

Oświadczenia majątkowe (0)

Wójt Gminy (3)

Zastępca Wójta Gminy (2)

Przewodniczący Rady Gminy (3)

Sekretarz Gminy (3)

Skarbnik Gminy (3)

Kierownicy jednostek organizacyjnych (0)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (1)

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji (1)

Dyrektor Zespołu Szkół w Konopiskach (1)

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Konopiskach (1)

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Aleksandrii (1)

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kopalni (1)

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hutkach (1)

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konopiskach (0)

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach (1)

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jamkach - Korzonku (1)

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łaźcu (1)

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (0)

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach (1)

Dyrektor Gminnej Administracji Oświaty (1)

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji (1)

Dyrektor SP ZOZ GOZ (1)

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta (1)

Oświadczenia Radnych (kadencja 2002-2006) (0)

Tadeusz Cierpiał (1)

Edward Bałdyga (1)

Barbara Błaszczyk-Borowik (1)

Wacław Konstanty Bukowski (1)

Jadwiga Chaładaj (1)

Elżbieta Alicja Klecha (1)

Bogdan Kowalik (1)

Zofia Maria Kuśmierska (1)

Ryszard Modestowicz (1)

Zbigniew Krzysztof Przerada (1)

Roman Skoczylas (1)

Andrzej Bernard Szymanek (1)

Lidia Włodarska (1)

Zbigniew Wołczyk (1)

Oświadczenia Radnych (kadencja 2006-2010) (0)

Bałdyga Edward (1)

Cierpiał Iwona (1)

Frania Antoni (1)

Jędryka Wiesław (1)

Kołodziejczyk Robert (1)

Kuśmierska Zofia (1)

Modestowicz Ryszard (1)

Romański Czesław (1)

Skoczylas Roman (1)

Sporek Anna (1)

Szymanek Andrzej (1)

Włodarska Lidia (1)

Wolnicki Grzegorz (1)

Wołczyk Zbigniew (1)

Zbigniew Kowalik (1)

Oświadczenia Radnych (kadencja 2010-2014) (0)

Frania Antoni (1)

Gasiak Agnieszka (1)

Lamch Marta (1)

Górniak Stanisław (1)

Janik Andrzej (1)

Jędryka Wiesław (1)

Kołodziejczyk Robert (1)

Kościelniak Elżbieta (1)

Kuśmierska Zofia (1)

Lubańska Zofia (1)

Polak Henryk (1)

Skoczylas Roman (1)

Świtek Anna (1)

Walentek Jerzy (1)

Marcin Poleszczuk (1)

Oświadczenia Radnych (kadencja 2014-2018) (0)

Bałdyga Edward (1)

Świtek Anna (1)

Kołodziejczyk Robert (1)

Bula Henryka (1)

Chmielewska Agnieszka (1)

Gajos Witold (1)

Górniak Stanisław (1)

Jarosz Andrzej (1)

Janik Andrzej (1)

Kruk Krzysztof (1)

Poleszczuk Marcin (1)

Skoczylas Roman (1)

Szczepańska Ola (1)

Szczerbak Piotr (1)

Walentek Jerzy (1)

Oświadczenia Radnych (kadencja 2018-2023) (0)

Bałdyga Edward (1)

Benesz Janusz (1)

Chmielewska Agnieszka (1)

Cichoń Michał (1)

Jabłońska Barbara (1)

Janik Andrzej (1)

Jarosz Andrzej (1)

Kołodziejczyk Robert (1)

Książek Karolina (1)

Majdzik Jadwiga (1)

Parandyk Marek (1)

Poleszczuk Marcin (1)

Szczerbak Piotr (1)

Świtek Anna (1)

Wojciechowski Piotr (1)

Wybory,referenda (0)

Wybory Samorządowe Uzupełniające - rok 2007 (0)

Skład Gminnej Komisji Wyborczej (0)

Kalendarz dyżurów GKW (1)

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych (1)

Protokół z wyborów uzupełniających (1)

Protokoły z głosowania w obwodzie (1)

Wybory Parlamentarne (0)

Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania (1)

Wybory do Parlamentu Europejskiego (07.06.2009r.) (6)

Wybory na Prezydenta RP (2010r.) (4)

Wybory Samorządowe (2010r.) (17)

Wybory Parlamentarne (2011r.) (6)

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 (10)

Wybory Samorządowe 2014 (31)

Wybory na prezydenta RP - 2015 (20)

Wybory Ławników Sądowych 2015 (2)

Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 (10)

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 25 października 2015 (10)

Wybory Samorządowe 2018 (30)

Wybory do Parlamentu Europejskiego (26.05.2019r.) (16)

Wybory Ławników Sądowych 2019 (1)

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 13 października 2019r. (14)

Wybory na Prezydenta RP - 10.05.2020r. (6)

Giełda Papierów Wartościowych (0)

Emisja obligacji (1)

Informacje nieudostępnione (1)

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej (1)

Petycje (1)

Rok 2018 (1)

Rok 2019 (1)

RODO (4)

Redakcja Biuletynu (1)