artykuł nr 1

Przebudowa ulicy Szmaragdowej w Konopiskach

artykuł nr 2

Zakup 2 szt. samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP

artykuł nr 3

ZAKUP W RAMACH UMOWY KOMPLEKSOWEJ PALIWA GAZOWEGO I JEGO DYSTRYBUCJI NA POTRZEBY OBIEKTÓW W GMINIE KONOPISKA

artykuł nr 4

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w sezonie zimowym 2021/2022

artykuł nr 5

Przebudowa drogi nr 628020S w Jamkach polegająca na budowie chodnika - etap I