artykuł nr 1

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Aleksandria

artykuł nr 2

Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów w Gminie Konopiska na rok 2023

artykuł nr 3

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Konopiska

artykuł nr 4

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)

artykuł nr 5

Przebudowa ulicy Szmaragdowej w Konopiskach