artykuł nr 1

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Aleksandria- etap III

artykuł nr 2

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 w miejscowości Korzonek - etap I

artykuł nr 3

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Konopiskach przy ulicy Przemysłowej 16B

artykuł nr 4

Zakup W Ramach Umowy Kompleksowej Paliwa Gazowego I Jego Dystrybucji Na Potrzeby Obiektów Gminy Konopiska

artykuł nr 5

Świadczenie usługi przewozowych w gminnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Konopiska