artykuł nr 1

Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach

artykuł nr 2

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Aleksandria

artykuł nr 3

Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów w Gminie Konopiska na rok 2023

artykuł nr 4

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Konopiska

artykuł nr 5

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)