Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie

Konopiska, 26.07.2022 r. Gr.6722.4.2022 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 8c, art. 17 pkt. 9 i 11 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z roku 2022, poz. 503), oraz w związku z uchwałą Nr 125/XVII/2012 Rady Gminy Konopiska z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego plan...

Utworzony: 2022-07-26 | Zmodyfikowany: 2022-08-09 13:30

2. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie

Konopiska, 26.07.2022 r. Gr.6722.6.2020 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 8c, art. 17 pkt. 9 i 11 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z roku 2022, poz. 503), oraz w związku z uchwałą nr 213/XXV/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania prze...

Utworzony: 2022-07-26 | Zmodyfikowany: 2022-08-09 13:08

3. Zakończone przetargi-wyniki

Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obi...

Utworzony: 2022-07-25 | Zmodyfikowany: 2022-08-09 09:11

4. Protokoły - kadencja 2018-2023

XLVI sesja Rady Gminy Konopiska

Transmisja sesji pod adresem: https://esesja.tv/transmisja/28172/xlvi-sesja-rady-gminy-konopiska-w-dniu-wtorek-21-czerwca-2022-czesc-i.htm Wyniki głosowania pod adresem: https://konopiska.esesja.pl/listaglosowan/8a41db78-21c8-4

Utworzony: 2022-06-22 | Zmodyfikowany: 2022-08-05 12:56

5. Protokoły - kadencja 2018-2023

XLVII sesja Rady Gminy Konopiska

Transmisja sesji pod adresem: https://esesja.tv/transmisja/28519/xlvii-sesja-rady-gminy-konopiska-w-dniu-piatek-22-lipca-2022.htm Wyniki głosowania pod adresem: https://konopiska.esesja.pl/posiedzenie/523900c1-f22f-4

Utworzony: 2022-07-25 | Zmodyfikowany: 2022-08-05 12:52

6. Protokoły - kadencja 2018-2023

XLVIII sesja Rady Gminy Konopiska

Transmisja sesji pod adresem: https://esesja.tv/transmisja/28613/xlviii-sesja-rady-gminy-konopiska-w-dniu-piatek-29-lipca-2022.htm Wyniki głosowania pod adresem: https://konopiska.esesja.pl/posiedzenie/c7878423-14eb-4

Utworzony: 2022-07-29 | Zmodyfikowany: 2022-08-05 12:51

7. Plany postępowań o udzielenie zamówień

System E-Zamówienia Publiczne

Od 1 sierpnia 2022r. plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzone będą przez Elektroniczną Platformę Zamówień Publicznych. System E-Zamówienia Publiczne Gminy Konopiska dostępny jest pod adresem: http://e-zamowienia.konopiska.pl

Utworzony: 2022-08-04 | Zmodyfikowany: 2022-08-04 09:23

8. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Ministra Transportu i Technologii dotyczące budowy autostrady A1

Utworzony: 2022-08-03 | Zmodyfikowany: 2022-08-03 08:49

9. Ogłoszenia przetargów

System E-Zamówienia Publiczne

Od 1 sierpnia 2022r. postępowania w ramach zamówień publicznych prowadzone będą przez Elektroniczną Platformę Zamówień Publicznych. System E-Zamówienia Publiczne Gminy Konopiska dostępny jest pod adresem: http://e-zamowienia.konopiska.pl Instrukcja dla wykonawców dot. Systemu E-Zamówienia Publiczne dostępna jest pod adresem: https://pomoc.e-zp.finn.pl/pomoc/

Utworzony: 2022-08-02 | Zmodyfikowany: 2022-08-03 08:32

10. Rok 2022

Rok 2022

Nr Data wpływu petycji Podmiot wnoszący petycję lub podmiot w interesie, którego petycja jest składana Przedmiot petycji Skan petycji Termin załatwienia petycji Dane dotyczące przebiegu postępowania Informacja o sposobie załatwienia petycji 1. 18.01.2022r. Rodzice dzieci uczęszczających do Placówki Wsparcia Dziennego "Promyk" Petycja przeciwko przeniesieniu siedziby Placówki Wsparcia Dziennego "Promyk" w Konopiskach w załączniku poniżej styczeń 2022 r. Odpowiedzi udzielon...

Utworzony: 2022-01-19 | Zmodyfikowany: 2022-08-02 12:22

11. Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach ogłasza konkurs n...

Utworzony: 2022-07-28 | Zmodyfikowany: 2022-08-02 11:48

12. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 1.08.2022r. GR.6730.13.2022 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503) i art. 10 KPA zawiadamiam, że wniosek Pani Olgi Sławik-Gołębiowskiej i Pana Grzegorza Gołębiowskiego, dnia 29.07.2022r. została wydana decyzja nr 21/22 o ustaleniu warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, garażu i stodoły w zabudowie...

Utworzony: 2022-08-01 | Zmodyfikowany: 2022-08-01 09:52

13. Kwartał III 2022 rok, sesja XLVIII

Kwartał III 2022 rok, sesja XLVII

Utworzony: 2022-08-01 | Zmodyfikowany: 2022-08-01 07:22

14. Projekty uchwał kadencja 2018-2023

XLVIII sesja Rady Gminy Konopiska

Utworzony: 2022-07-28 | Zmodyfikowany: 2022-07-29 07:24

15. Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Konopiskach ogłasza konkurs na stanowisko urzędni...

Utworzony: 2022-07-28 | Zmodyfikowany: 2022-07-28 10:28

16. Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Konopiskach ogłasza konkurs na stanowisko urzędni...

Utworzony: 2022-07-28 | Zmodyfikowany: 2022-07-28 10:27

17. Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach ogłasza konkurs n...

Utworzony: 2022-07-28 | Zmodyfikowany: 2022-07-28 10:24

18. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 28.07.2022r. GR.6733.10.2021 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503) i art. 10 KPA zawiadamiam, że na wniosek P4 Sp. z o.o. reprezentowanych przez Panią Karolinę Wawrzak, dnia 28.07.2022 r. została wydana decyzja nr CP 6/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefoni...

Utworzony: 2022-07-28 | Zmodyfikowany: 2022-07-28 10:22

19. Kadencja 2018-2023

Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi - rok 2022

Utworzony: 2022-01-12 | Zmodyfikowany: 2022-07-28 07:53

20. Kadencja 2018 - 2023

XLVIII sesja Rady Gminy Konopiska

29 lipca 2022 r. (piątek) o godz. 800 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopiska (Konopiska ul. Lipowa 5) odbędzie się XLVIII sesja Rady Gminy Konopiska.

Utworzony: 2022-07-28 | Zmodyfikowany: 2022-07-28 07:48