Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2024

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ko...

Utworzony: 2024-02-27 | Zmodyfikowany: 2024-02-27 12:38

2. Wybory Samorządowe 2024 -7.04.2024 r.

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Konopiskach

Utworzony: 2024-02-27 | Zmodyfikowany: 2024-02-27 09:48

3. Kwartał I 2024 rok, sesja LXVI

Kwartał I 2024 rok, sesja LXVI

Utworzony: 2024-01-26 | Zmodyfikowany: 2024-02-26 13:43

4. Projekty uchwał kadencja 2018-2023 (przedłużenie kadencji do 30.04.2024 r.)

LXVII sesja Rady Gminy Konopiska

Utworzony: 2024-02-19 | Zmodyfikowany: 2024-02-26 13:41

5. Wydanie dowodu osobistego

Wydanie dowodu osobistego

Wymiana dowodu oraz ubieganie się o wydanie nowego dowodu osobistego Od 29 grudnia 2023 roku nie wypełniamy papierowego wniosku o wydanie dowodu osobistego. Wymagane załączniki: kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, odwzorowująca naturalny wizerunek, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym ...

Utworzony: 2003-07-03 | Zmodyfikowany: 2024-02-26 12:28

6. Wybory Samorządowe 2024 -7.04.2024 r.

Pierwsze spotkanie Gminnej Komisji Wyborczej

Utworzony: 2024-02-24 | Zmodyfikowany: 2024-02-24 13:21

7. Wybory Samorządowe 2024 -7.04.2024 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie I w sprawie powołania Komisji

Utworzony: 2024-02-24 | Zmodyfikowany: 2024-02-24 13:08

8. Wybory Samorządowe 2024 -7.04.2024 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 22 lutego 2024 r. o możliwoś...

Utworzony: 2024-02-23 | Zmodyfikowany: 2024-02-23 08:35

9. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 19.02.2024r. GR.6733.1.2024 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek złożony przez Pana Jacka Staniek pełnomocnika Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego,...

Utworzony: 2024-02-19 | Zmodyfikowany: 2024-02-19 13:37

10. Wybory Samorządowe 2024 -7.04.2024 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Konopiska z dnia 19 lutego 2024 roku o numerach oraz grani...

Utworzony: 2024-02-19 | Zmodyfikowany: 2024-02-19 12:35

11. Kadencja 2018 - 2023 (przedłużenie kadencji do 30.04.2024r.)

LXVII sesja Rady Gminy Konopiska

27 lutego 2024 r. (wtorek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopiska (Konopiska ul. Lipowa 5) odbędzie się LXVII sesja Rady Gminy Konopiska.

Utworzony: 2024-02-19 | Zmodyfikowany: 2024-02-19 08:51

12. Wybory Samorządowe 2024 -7.04.2024 r.

ZARZĄDZENIE NR 32/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zap...

Utworzony: 2024-02-19 | Zmodyfikowany: 2024-02-19 08:40

13. Rok 2023

Rok 2023

Utworzony: 2023-07-04 | Zmodyfikowany: 2024-02-16 10:08

14. Kwartał II 2023 rok, sesja LVIII

Kwartał II 2023 rok, sesja LVIII

Utworzony: 2023-06-20 | Zmodyfikowany: 2024-02-14 14:33

15. Wybory Samorządowe 2024 -7.04.2024 r.

Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego z dnia 7 lutego 2024 roku informację o okręg...

Utworzony: 2024-02-14 | Zmodyfikowany: 2024-02-14 07:10

16. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 13.02.2024 r. GR.6733.3.2023 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977) i art. 10 KPA zawiadamiam, że na wniosek Tauron Dystrybucja S.A., reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Ryszarda Rauchuta dnia 13.02.2024 r. została wydana decyzja CP 1/24 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego, polegającego na budowie ...

Utworzony: 2024-02-14 | Zmodyfikowany: 2024-02-14 07:07

17. Wybory Samorządowe 2024 -7.04.2024 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźni...

Utworzony: 2024-02-13 | Zmodyfikowany: 2024-02-13 10:13

18. Rok 2024

ZARZĄDZENIE NR 14/2024 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie powoł...

Utworzony: 2024-02-02 | Zmodyfikowany: 2024-02-12 14:51

19. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kopalni

Dyrektor ZSP w Kopalni

Oświadczenie majątkowe Dyrektora ZSP w Kopalni

Utworzony: 2003-10-31 | Zmodyfikowany: 2024-02-12 07:08

20. Organizacja urzędu

Organizacja urzędu

Pomieszczenia Urzędu Parter Pokój Stanowiska pracy Telefon 1 Referat Gospodarki i Rozwoju: Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych - Aleksandra Gawrońska-Klima , e-mail: a.gawronska-klima@konopiska.pl 34 328-20-57 wew. 38 2, 3 Referat Gospodarki i Rozwoju: Kierownik Referatu Gospodarki i Rozwoju - Kinga Zygier, e-mail: k.zygier@konopiska.pl Inspektor ds. drogownictwa i inwestycji - Jarosław Kielan, e-mail: j.kielan@konpiska.pl Podinspektor ds. planowania przestrzennego - Klaudia ...

Utworzony: 2003-06-24 | Zmodyfikowany: 2024-02-08 13:20