Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2021

Rok 2021

Utworzony: 2021-01-21 | Zmodyfikowany: 2021-01-21 14:51

2. Rok 2021

Rok 2021

Nr Data wpływu petycji Podmiot wnoszący petycję lub podmiot w interesie, którego petycja jest składana Przedmiot petycji Skan petycji Termin załatwienia petycji Dane dotyczące przebiegu postępowania Informacja o sposobie załatwienia petycji 1 2.01.2021 Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO Anna Szmelcer, Przewodnicząca ul. Jagiellońska 21 44-100 Gliwice Dotyczy wycofania szczepionki przeciw Covid-19 w załączniku poniżej luty 2021 Przekazano do Rady Gminy Konopiska

Utworzony: 2021-01-21 | Zmodyfikowany: 2021-01-21 09:36

3. Konsultacje z mieszkańcami Gminy

Ogłoszenie

Konopiska, dnia 20.01.2021r. Gk.6140.3.2021 OGŁOSZENIE Działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 2020, poz. 638), w związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska” Wójt Gminy Konopiska zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym ...

Utworzony: 2021-01-20 | Zmodyfikowany: 2021-01-20 12:32

4. Plany postępowań o udzielenie zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2021

Utworzony: 2021-01-20 | Zmodyfikowany: 2021-01-20 12:21

5. Projekty uchwał kadencja 2018-2023

XXVII Sesja Rady Gminy Konopiska

Utworzony: 2021-01-19 | Zmodyfikowany: 2021-01-19 14:11

6. Protokoły - kadencja 2018-2023

XXVII Sesja Rady Gminy Konopiska

Transmisja sesji pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1279/rada-gminy-konopiska.htm

Utworzony: 2021-01-19 | Zmodyfikowany: 2021-01-19 14:06

7. Protokoły - kadencja 2018-2023

XXVI Sesja Rady Gminy Konopiska

Transmisja sesji pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1279/rada-gminy-konopiska.htm Wyniki głosowania pod adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/111470

Utworzony: 2020-12-31 | Zmodyfikowany: 2021-01-19 13:57

8. Protokoły - kadencja 2018-2023

XXV Sesja Rady Gminy Konopiska

Transmisja sesji pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1279/rada-gminy-konopiska.htm Wyniki głosowania pod adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/108627

Utworzony: 2020-12-09 | Zmodyfikowany: 2021-01-19 13:54

9. Kwartał I 2021 rok, sesja XXVII

Kwartał I 2021 roku, sesja XXVII

Utworzony: 2021-01-19 | Zmodyfikowany: 2021-01-19 12:19

10. Podatki i opłaty lokalne

Rok 2021

Informujemy, że od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach na obszarze Gminy Konopiska (targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż). Podstawa prawna: art. 31zzm Ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie...

Utworzony: 2020-12-29 | Zmodyfikowany: 2021-01-15 10:33

11. Rejestr upoważnień

Rejestr upoważnień

Rejestr upoważnień wójta prowadzony jest przez Sekretarza Gminy (pokój nr 4 I piętro)

Utworzony: 2003-06-30 | Zmodyfikowany: 2021-01-15 10:31

12. Działalność gospodarcza

Jedno okienko

Od 1 lipca 2011 roku obowiązki ewidencyjne w zakresie działalności gospodarczej przejęła Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministra Gospodarki. Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna przedsiębiorca może wybrać jeden ze sposobów rejestracji firmy: Zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć (podpisać) go elektronicznie (należy posiadać podpis elektroniczny lub profil zaufany) Bez logowania się do CEIDG, przygotować wniosek on-li...

Utworzony: 2009-04-21 | Zmodyfikowany: 2021-01-15 08:39

13. Bezpłatna pomoc prawna

NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE W ROKU 2021

W związku sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19, w celu przeciwdziałaniu zagrożeniom, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ.U.2020 r., poz. 374) informujemy, że osobiste udzielanie porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu częstochowskieg...

Utworzony: 2021-01-15 | Zmodyfikowany: 2021-01-15 08:35

14. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 13.01.2021r. GR.6730.50.2020 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49a w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020, poz. 256 z późn. zm.) zawiadamia się strony o wydaniu w dniu 13.01.2021r. postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 8 budynków letniskowych całorocznych na działce nr ewid. 1161/1 w miejscowości Hutki do czasu uchwalenia przez R...

Utworzony: 2021-01-14 | Zmodyfikowany: 2021-01-14 11:56

15. Kadencja 2018-2023

Interpelacje i zapytania - rok 2021

Utworzony: 2021-01-14 | Zmodyfikowany: 2021-01-14 09:19

16. Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

Ogłoszenie o pracy na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika

Miejsce pracy: Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska Stanowisko: ds. księgowości podatkowej Forma zatrudnienia: Umowa o pracę na czas zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności, planowany termin zatrudnienia od 18.01.2021 Wymiar czasu pracy: pełny etat Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas zastępstwa zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu Pracy. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: Obywatelstwo polskie; Wykształcenie średnie lub wyższe; Pełna zdoln...

Utworzony: 2021-01-13 | Zmodyfikowany: 2021-01-13 07:17

17. Kadencja 2018 - 2023

XXVII Sesja Rady Gminy Konopiska

12 stycznia 2021 r. (wtorek) o godz. 14.00 w Gminnej Hali Sportowej, Konopiska ul. Sportowa 7A, odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Konopiska

Utworzony: 2021-01-11 | Zmodyfikowany: 2021-01-11 14:44

18. Rok 2021

Informacja o wynikach konsultacji Programu współpracy Gminy Konopiska z organizacjam...

Utworzony: 2021-01-11 | Zmodyfikowany: 2021-01-11 10:35

19. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie

Podaje się do wiadomości, że w dniach od 4 stycznia do 2 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Konopiska, pokój nr 3, wyłożony jest do publicznego wglądu projekt zmiany fragmentu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska - Nowe Centrum - Pająk

Utworzony: 2021-01-04 | Zmodyfikowany: 2021-01-04 12:57

20. Protokoły - kadencja 2018-2023

XXIII Sesja Rady Gminy Konopiska

Transmisja sesji pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=w0Um05vIK2Y&ab_channel=GminaKonopiska Wyniki głosowania pod adresem: http://konopiska.rada24.pl/posiedzenie/9392/8400ed4c.html

Utworzony: 2020-11-04 | Zmodyfikowany: 2020-12-31 12:00