Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu znak PO.ZUZ.5.4210.306.2021.AZ z dnia 10.06.2021r. w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągu - sieci wodociągowej o średnicy DN 250 mm, w rurze osłonowej o średnicy DN 450 mm pod dnem cieku "Dopływ z Aleksandrii" w km ok. 00+700, w miejscowości Aleksandria, ul. Gościnna, gm. Konopiska.

Utworzony: 2021-06-15 | Zmodyfikowany: 2021-06-15 14:43

2. Projekty uchwał kadencja 2018-2023

XXXII sesja Rady Gminy Konopiska

Utworzony: 2021-06-14 | Zmodyfikowany: 2021-06-14 11:55

3. Kadencja 2018 - 2023

XXXI sesja Rady Gminy Konopiska

18 maja 2021 r. (wtorek) o godz. 1500 w Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach ( Konopiska ul. Sportowa 7A) odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy Konopiska.

Utworzony: 2021-05-14 | Zmodyfikowany: 2021-06-14 11:39

4. Kadencja 2018 - 2023

XXXII sesja Rady Gminy Konopiska

22 czerwca 2021 r. (wtorek) o godz. 1300 w Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach (Konopiska ul. Sportowa 7A) odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Konopiska.

Utworzony: 2021-06-14 | Zmodyfikowany: 2021-06-14 11:38

5. Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

Wójt Gminy Konopiska ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzęd...

Utworzony: 2021-06-10 | Zmodyfikowany: 2021-06-10 13:43

6. Ogłoszenia przetargów

Utwardzenie placu w Rększowicach na działce nr ewid. 345/3

Utworzony: 2021-05-24 | Zmodyfikowany: 2021-06-09 12:36

7. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 08.06.2021r. GR.6733.5.2021 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA Na podstawie art. 10 KPA i art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Państwa: Grażyna Miarka, Paweł i Katarzyna Morawiec, Marta Pardela-Piątek, Janusz Piątek, Mateusz Łopatka, Dorota Kromołowska reprezentowanych przez pełnomocnika Panią...

Utworzony: 2021-06-08 | Zmodyfikowany: 2021-06-08 14:11

8. Rok 2020

RAPORT O STANIE GMINY KONOPISKA ZA ROK 2020

Informacja w sprawie udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Gminy Konopiska za rok 2020 Zgodnie z §28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Wójt Gminy Konopiska w terminie do 31 maja br. przedstawił Radzie Gminy Konopiska Raport o stanie Gminy Konopiska za rok 2020, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w 2020 roku. Debata nad raportem odbędzie w trakcie sesji rady gminy zaplanowanej na 22 czerwca 2021 r...

Utworzony: 2021-06-07 | Zmodyfikowany: 2021-06-07 11:16

9. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 07.06.2021r. GR.6733.4.2021 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA Na podstawie art. 10 KPA i art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Pana Marcina Budzika reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Cierpiał w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zam...

Utworzony: 2021-06-07 | Zmodyfikowany: 2021-06-07 10:58

10. Informacje i sprawozdania budżetowe

Informacje i sprawozdania budżetowe

Utworzony: 2021-06-02 | Zmodyfikowany: 2021-06-02 09:52

11. Przewodniczący Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy (kadencja 2018-2023)

Utworzony: 2019-04-05 | Zmodyfikowany: 2021-06-01 15:08

12. Kwartał II 2021, sesja XXXI

Kwartał II 2021, sesja XXXI

Utworzony: 2021-05-21 | Zmodyfikowany: 2021-05-25 08:41

13. Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Halina Wolna tel/fax. 034 328-20-57 wew. 28 e-mail: h.wolna@konopiska.pl

Utworzony: 2003-07-03 | Zmodyfikowany: 2021-05-21 12:26

14. Protokoły - kadencja 2018-2023

XXXI Sesja Rady Gminy Konopiska

Transmisja sesji pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1279/rada-gminy-konopiska.htm Wyniki głosowania pod adresem: http://konopiska.esesja.pl/posiedzenie/5c09d360-ef4b-4

Utworzony: 2021-05-21 | Zmodyfikowany: 2021-05-21 12:22

15. Przewodniczący Rady

Przewodniczący Rady

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska pan Edward Bałdyga w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w piątki w godz. 1300-1400

Utworzony: 2003-06-23 | Zmodyfikowany: 2021-05-18 13:43

16. Projekty uchwał kadencja 2018-2023

XXXI sesja Rady Gminy Konopiska

Utworzony: 2021-05-14 | Zmodyfikowany: 2021-05-14 13:25

17. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie

Podaje się do wiadomości, że w dniach od 14 maja do 14 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Konopiska, pokój nr 3, wyłożony jest do publicznego wglądu projekt zmiany fragmentu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska - Wschód II"

Utworzony: 2021-05-14 | Zmodyfikowany: 2021-05-14 13:24

18. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 12.05.2021r. GR.6733.5.2021 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741) zawiadamiam, że w dniu 26.04.2021r. na wniosek Państwa: Grażyna Miarka, Paweł i Katarzyna Morawiec, Marta Pardela-Piątek, Janusz Piątek, Mateusz Łopatka, Dorota Kromołowska reprezentowanych przez pełnomocnika Panią Ewelinę Iżycką zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji...

Utworzony: 2021-05-12 | Zmodyfikowany: 2021-05-12 10:26

19. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 10.05.2021r. GR.6733.4.2021 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741) zawiadamiam, że w dniu 21.04.2021r. na wniosek Pana Marcina Budzika reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Cierpiał zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na b...

Utworzony: 2021-05-10 | Zmodyfikowany: 2021-05-10 20:40

20. Organizacja urzędu

Organizacja urzędu

Pomieszczenia Urzędu Parter Pokój Stanowiska pracy Telefon 1 Kancelaria,CEIDG - Anna Podsiadlik 34 328-20-57 wew. 40 2 Referat Gospodarki i Rozwoju: Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych - Podinspektor ds. planowania przestrzennego - Joanna Janowska 34 328-20-57 wew. 39 3 Referat Gospodarki i Rozwoju: Kierownik Referatu Gospodarki i Rozwoju - Kinga Zygier, Inspektor ds. drogownictwa i inwestycji - Jarosław Kielan 34 328-20-57 wew. 29 I Piętro Pokój Stanowiska pracy Telefon 1 Inspe...

Utworzony: 2003-06-24 | Zmodyfikowany: 2021-05-10 13:15