Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 21.09.2021r. GR.6733.9.2021 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA Na podstawie art. 10 KPA i art. 53 ust. 4 pkt 6,8,9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Państwa Ewy i Tomasza Sławik reprezentowanych przez Pana Przemysława Gawron (SONDA BIS) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczne...

Utworzony: 2021-09-21 | Zmodyfikowany: 2021-09-21 15:15

2. Projekty uchwał kadencja 2018-2023

XXXIV sesja Rady Gminy Konopiska

Utworzony: 2021-09-17 | Zmodyfikowany: 2021-09-21 08:02

3. Kadencja 2018 - 2023

XXXIV sesja Rady Gminy Konopiska

28 września 2021 r. (wtorek) o godz. 1300 w Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach (Konopiska ul. Sportowa 7A) odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy Konopiska.

Utworzony: 2021-09-17 | Zmodyfikowany: 2021-09-17 13:28

4. Rok 2021

Ogłoszenie

10 września 2021 roku, została złożona oferta przez Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczych Straży Pożarnych w Konopiskach , ul: Sportowa 7 a, 42-274 Konopiska na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki pt. Warsztaty muzyczne „Muzyka łączy” Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi nt. przedstawionej oferty do dnia 27 września 2021 r., pod adresem: Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres e-mail: sekretariat@konopiska.p...

Utworzony: 2021-09-16 | Zmodyfikowany: 2021-09-16 14:48

5. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 16.09.2021r. GR.6733.8.2021 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA Na podstawie art. 97 §1 pkt 4, w związku z art. 98 §1 i art. 101 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz.735, ze zm.), zawiadamiam, że zostało zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci gazowej w miejscowości...

Utworzony: 2021-09-16 | Zmodyfikowany: 2021-09-16 12:10

6. Rok 2021

Rok 2021

Nr Data wpływu petycji Podmiot wnoszący petycję lub podmiot w interesie, którego petycja jest składana Przedmiot petycji Skan petycji Termin załatwienia petycji Dane dotyczące przebiegu postępowania Informacja o sposobie załatwienia petycji 1 2.01.2021 Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO Anna Szmelcer, Przewodnicząca ul. Jagiellońska 21 44-100 Gliwice Dotyczy wycofania szczepionki przeciw Covid-19 w załączniku poniżej luty 2021 Przekazano do Rady Gminy Konopiska Podjęcie uchwały nr 236/XXVIII...

Utworzony: 2021-01-21 | Zmodyfikowany: 2021-09-16 08:39

7. Ogłoszenia przetargów

ZAKUP W RAMACH UMOWY KOMPLEKSOWEJ PALIWA GAZOWEGO I JEGO DYSTRYBUCJI NA POTRZEBY OBI...

Utworzony: 2021-09-07 | Zmodyfikowany: 2021-09-15 08:18

8. Ogłoszenia przetargów

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w sezonie zimowym 2021/2022

Utworzony: 2021-09-06 | Zmodyfikowany: 2021-09-14 10:53

9. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 09.09.2021r. GR.6730.50.2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA Na podstawie art. 10 § 1 KPA zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Pana Ryszarda Kidoń w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 8 budynków letniskowych całorocznych na dz. nr ewid. 1161/1 w miejscowości Hutki. W związku z powyższym strona ma prawo zapoznać się w tut. Urzędzie Gminy przy ul. Lipowej 5 pok. 2 parter z z...

Utworzony: 2021-09-10 | Zmodyfikowany: 2021-09-10 11:07

10. Rok 2019

Wniosek

WNIOSEK o umieszczenie na stronie internetowej gminy www.konopiska.pl w wykazie organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Konopiska

Utworzony: 2021-09-10 | Zmodyfikowany: 2021-09-10 11:04

11. Kwartał III 2021 rok, sesja XXXIII

Kwartał III 2021 rok, sesja XXXIII

Utworzony: 2021-09-09 | Zmodyfikowany: 2021-09-09 07:32

12. Organizacja urzędu

Organizacja urzędu

Pomieszczenia Urzędu Parter Pokój Stanowiska pracy Telefon 1 Kancelaria,CEIDG - Anna Podsiadlik 34 328-20-57 wew. 40 2 Referat Gospodarki i Rozwoju: Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych - Kamila Anysz Podinspektor ds. planowania przestrzennego - Joanna Janowska 34 328-20-57 wew. 39 3 Referat Gospodarki i Rozwoju: Kierownik Referatu Gospodarki i Rozwoju - Kinga Zygier, Inspektor ds. drogownictwa i inwestycji - Jarosław Kielan 34 328-20-57 wew. 29 I Piętro Pokój Stanowiska pracy...

Utworzony: 2003-06-24 | Zmodyfikowany: 2021-09-08 10:52

13. Protokoły - kadencja 2018-2023

XXXIII Sesja Rady Gminy Konopiska

Transmisja sesji pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1279/rada-gminy-konopiska.htm Wyniki głosowania pod adresem: https://konopiska.esesja.pl/posiedzenie/58b58ce3-dc39-4

Utworzony: 2021-09-08 | Zmodyfikowany: 2021-09-08 10:44

14. Projekty uchwał kadencja 2018-2023

XXXIII sesja Rady Gminy Konopiska

Utworzony: 2021-09-08 | Zmodyfikowany: 2021-09-08 10:35

15. Kadencja 2018-2023

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania - rok 2021

Utworzony: 2021-01-28 | Zmodyfikowany: 2021-09-07 09:20

16. Kadencja 2018 - 2023

XXXIII sesja Rady Gminy Konopiska

7 września 2021 r. (wtorek) o godz. 1500 w Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach (Konopiska ul. Sportowa 7A) odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Konopiska.

Utworzony: 2021-09-02 | Zmodyfikowany: 2021-09-02 11:24

17. Rok 2021

Ogłoszenie

31 sierpnia 2021 roku, została złożona oferta przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo ich Rodzin i Przyjaciół „Prometeus” , ul: Towarowa 2, 42-274 Konopiska na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych pt. „X Międzynarodowy Turniej w Bocci- Prometeus-CUP-2021” Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi nt. przedstawionej oferty do dnia 8 września 2021 r., pod adresem: Urząd Gminy, 42-274 Konopis...

Utworzony: 2021-09-01 | Zmodyfikowany: 2021-09-01 14:32

18. Kadencja 2018-2023

Interpelacje i zapytania - rok 2021

Utworzony: 2021-01-14 | Zmodyfikowany: 2021-09-01 10:40

19. Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

Wójt Gminy Konopiska ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzęd...

Utworzony: 2021-08-30 | Zmodyfikowany: 2021-08-30 12:27

20. Informacje i sprawozdania budżetowe

Informacje i sprawozdania budżetowe

Utworzony: 2021-06-02 | Zmodyfikowany: 2021-08-26 09:19