Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 31.03.2023r. GR.6733.1.2023 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu że w dniu 21.03.2023 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Michała Krysińskiego, zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla ...

Utworzony: 2023-03-31 | Zmodyfikowany: 2023-03-31 13:22

2. Rok 2023

Rok 2023

Nr Data wpływu petycji Podmiot wnoszący petycję lub podmiot w interesie, którego petycja jest składana Przedmiot petycji Skan petycji Termin załatwienia petycji Dane dotyczące przebiegu postępowania Informacja o sposobie załatwienia petycji 1. 15.01.2023r. wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności w załączeniu marzec 2023 r. Podję...

Utworzony: 2023-01-18 | Zmodyfikowany: 2023-03-24 12:47

3. Kwartał I 2023 rok, sesja LVI

Kwartał I 2023 rok, sesja LVI

Utworzony: 2023-03-24 | Zmodyfikowany: 2023-03-24 12:42

4. Protokoły - kadencja 2018-2023

LVI sesja Rady Gminy Konopiska

Transmisja sesji pod adresem: https://esesja.tv/transmisja/36132/lvi-sesja-rady-gminy-konopiska-w-dniu-wtorek-21-marzec-2023-czesc-1.htm https://esesja.tv/transmisja/36133/lvi-sesja-rady-gminy-konopiska-w-dniu-wtorek-21-marzec-2023-czesc-2.htm Wyniki głosowania pod adresem: https://konopiska.esesja.pl/posiedzenie/a945197e-a385-4

Utworzony: 2023-03-22 | Zmodyfikowany: 2023-03-24 08:16

5. Projekty uchwał kadencja 2018-2023

LVI sesja Rady Gminy Konopiska

Utworzony: 2023-03-14 | Zmodyfikowany: 2023-03-21 09:40

6. Dane podstawowe

Informacje ogólne o Urzędzie

Gmina Konopiska Rodzaj Gmina wiejska Województwo śląskie Powiat częstochowski Kod 42-274 Miejscowość KONOPISKA, ul. Lipowa 5 Kontakt tel. 034 328-20-57, fax. 034 344-19-35 e-mail: sekretariat@konopiska.pl Wójt mgr inż. Jerzy Żurek tel. 034 328-20-57 wew.21 e-mail: j.zurek@konopiska.pl Zastępca Wójta mgr Iwona Lisek tel. 034 328-20-57 wew.22 e-mail: i.lisek@konopiska.pl Przewodniczący Rady Edward Bałdyga tel. 034 328-20-57 wew. 36 e-mail: rada@konopiska.pl Sekretarz mgr inż. Barbara Ankowska ...

Utworzony: 2003-06-19 | Zmodyfikowany: 2023-03-20 13:47

7. Kadencja 2018-2023

Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi - rok 2023

Utworzony: 2023-03-15 | Zmodyfikowany: 2023-03-16 06:53

8. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 14.03.2023r. GR.6733.3.2022 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503 z późn. zm.) i art. 10 KPA zawiadamiam, że na wniosek Pani Marioli Musik, reprezentowanej przez Pana Władysława Zolińskiego, dnia 14.03.2023r. została wydana decyzja CP 1/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego, polegającego na rozbudowie od...

Utworzony: 2023-03-15 | Zmodyfikowany: 2023-03-15 13:43

9. Protokoły - kadencja 2018-2023

LV sesja Rady Gminy Konopiska

Transmisja sesji pod adresem: https://esesja.tv/transmisja/35801/lv-sesja-rady-gminy-konopiska-w-dniu-wtorek-28-luty-2023.htm Wyniki głosowania pod adresem: https://konopiska.esesja.pl/posiedzenie/5b2697e7-7103-4

Utworzony: 2023-03-01 | Zmodyfikowany: 2023-03-15 09:52

10. Kadencja 2018 - 2023

LVI sesja Rady Gminy Konopiska

21 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopiska (Konopiska ul. Lipowa 5) odbędzie się LVI sesja Rady Gminy Konopiska

Utworzony: 2023-03-14 | Zmodyfikowany: 2023-03-14 07:51

11. Zakończone przetargi-wyniki

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcy...

Utworzony: 2022-05-19 | Zmodyfikowany: 2023-03-08 09:11

12. Informacje i sprawozdania budżetowe

Informacje i sprawozdania budżetowe

Utworzony: 2022-04-29 | Zmodyfikowany: 2023-03-07 13:48

13. Rok 2023

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ko...

Utworzony: 2023-03-07 | Zmodyfikowany: 2023-03-07 10:06

14. Kwartał I 2023 rok, sesja LV

Kwartał I 2023 rok, sesja LV

Utworzony: 2023-03-06 | Zmodyfikowany: 2023-03-06 10:24

15. Obwieszczenia i zawiadomienia

Informacja lobbing

Utworzony: 2023-03-06 | Zmodyfikowany: 2023-03-06 09:45

16. Projekty uchwał kadencja 2018-2023

LV sesja Rady Gminy Konopiska

Utworzony: 2023-02-21 | Zmodyfikowany: 2023-02-27 14:50

17. Formularze Referatu Gospodarki i Rozwoju

Dokumenty Referatu Gospodarki i Rozwoju

Utworzony: 2021-03-17 | Zmodyfikowany: 2023-02-27 13:27

18. Kadencja 2018 - 2023

LV sesja Rady Gminy Konopiska

28 lutego 2023 r. (wtorek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopiska (Konopiska ul. Lipowa 5) odbędzie się LV sesja Rady Gminy Konopiska

Utworzony: 2023-02-21 | Zmodyfikowany: 2023-02-21 10:01

19. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu znak PO.ZUZ.5.4210.925.2022.KD z dnia 14.02.2023 w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji administracyjnej.

Utworzony: 2023-02-15 | Zmodyfikowany: 2023-02-15 13:31

20. Oświata

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA W SPRAWIE WYSOKOŚCI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI NA 20...

Utworzony: 2023-01-19 | Zmodyfikowany: 2023-02-14 11:27