Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna56985
   Dane podstawowe297032
   Godziny urzędowania17423
   Organizacja urzędu25826
   Struktura Urzędu17165
Organy
   Wójt Gminy16960
     Kompetencje3897
     Kontakt3327
     Dyżury3480
     Zarządzenia5830
     Obwieszczenia i zawiadomienia3899
   Zastępca Wójta Gminy15881
   Sekretarz14271
   Skarbnik13369
   Rada Gminy18501
     Przewodniczący Rady Gminy4504
     Skład Rady Gminy8085
     Kontakt z radnymi4975
     Kompetencje3699
     Termin najbliższej sesji Rady Gminy7621
    ›    Kadencja 2014 - 2018 4953
    ›    Kadencja 2018 - 2023 (przedłużenie kadencji do 30.04.2024r.)4681
     Porządek obrad najbliższej sesji Rady 4826
     Protokoły z posiedzeń Rady5786
    ›    Protokoły - kadencja 2018-2023 (przedłużenie kadencji do 30.04.2024r.)7566
     Uchwały Rady Gminy5394
     Inicjatywa uchwałodawcza radnych237
     Interpelacje i zapytania1674
    ›    Kadencja 2018-2023 (przedłużenie kadencji do 30.04.2024r.)3025
   Komisje Rady13197
     Komisja Rewizyjna4440
     Komisja Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska3381
     Komisja Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa3602
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych3805
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji1433
     Terminy najbliższych posiedzeń Komisji4683
   Komórki organizacyjne16512
     Referaty Urzędu7800
    ›    Referat Finansów3762
    ›    Referat Gospodarki i Rozwoju4948
    ›    Referat Organizacyjny3281
    ›    Referat Spraw Obywatelskich3811
    ›    Referat Oświaty i Sportu2068
    ›    Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska1245
   Urząd Stanu Cywilnego16292
   Koordynatorzy, pełnomocnicy15004
     Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych4728
     Koordynator do spraw dostępności778
Prawo Lokalne
   Statut Gminy Konopiska15260
   Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach11130
   Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Konopiska19197
   Budżet23974
     Budżet na 2024 rok165
     Budżet na 2023 rok791
    ›    Informacje i sprawozdania budżetowe317
     Budżet na 2022 rok688
    ›    Informacje i sprawozdania budżetowe629
     Budżet na 2021 rok1423
    ›    Informacje i sprawozdania budżetowe 668
     Budżet na 2020 rok1393
    ›    Informacje i sprawozdania budżetowe803
     Budżet na 2019 rok1745
    ›    Informacje i sprawozdania budżetowe1681
     Budżet na 2018 rok2326
     Budżet na 2017 rok1855
     Budżet na 2016 rok2886
     Budżet na 2015 rok2595
     Budżet na 2014 rok3603
     Budżet na 2013 rok4130
     Budżet na 2012 rok4935
     Budżet na 2011 rok4956
     Budżet na 2010 rok5333
     Budżet na 2009 rok5114
     Budżet na 2008 rok6313
     Budżet na 2007 rok4591
     Budżet na 2006 rok4985
    ›    Dynamika budżetu w latach 2002-20062879
     Budżet na 2005 rok4551
     Budżet na 2003 rok4901
     Budżet na 2004 rok4197
     Sprawozdania z wykonania budżetu15552
     Sprawozdania finansowe2261
   Plan rozwoju lokalnego Gminy Konopiska na lata 2004-2006 i 2007-201313900
   Plany Odnowy Miejscowości11856
   Program Działalności Kulturalnej i Promocyjnej Gminy Konopiska na lata 2007-201310075
   Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konopiska11936
   Strategia Rozwoju Gminy Konopiska20558
   Uchwały28345
     Projekty uchwał kadencja 2018-2023 (przedłużenie kadencji do 30.04.2024 r.)8326
     Projekty uchwał kadencja 2014-20189524
     Projekty uchwał kadencja 2010-20148102
     Kadencja 2018-2023 (przedłużenie kadencji do 30.04.2024 r.)4417
    ›    Kwartał IV 2018 rok, sesja I1168
    ›    Kwartał IV 2018 rok, sesja II1535
    ›    Kwartał IV 2018 rok, sesja III1133
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja IV1280
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja V1047
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja VI2112
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja VII1677
    ›    Kwartał II 2019 rok, sesja VIII778
    ›    Kwartał II 2019 rok, sesja IX1783
    ›    Kwartał III 2019 rok, sesja X1004
    ›    Kwartał III 2019 rok, sesja XI909
    ›    Kwartał III 2019 rok, sesja XII1167
    ›    Kwartał IV 2019 rok, sesja XIII715
    ›    Kwartał IV 2019 rok, sesja XIV1041
    ›    Kwartał IV 2019 rok, sesja XV1531
    ›    Kwartał I 2020 rok, sesja XVI1088
    ›    Kwartał I 2020 rok, sesja XVII1023
    ›    Kwartał II 2020 rok, sesja XVIII1004
    ›    Kwartał II 2020 rok, sesja XIX600
    ›    Kwartał II 2020 rok, sesja XX716
    ›    Kwartał III 2020 rok, sesja XXI1169
    ›    Kwartał III 2020 rok, sesja XXII934
    ›    Kwartał IV 2020 rok, sesja XXIII429
    ›    Kwartał IV 2020roku, sesja XXIV453
    ›    Kwartał IV 2020 roku, sesja XXV1007
    ›    Kwartał IV 2020 roku, sesja XXVI555
    ›    Kwartał I 2021 rok, sesja XXVII1027
    ›     Kwartał I 2021 roku, sesja XXVIII571
    ›    Kwartał II 2021 roku, sesja XXIX431
    ›    Kwartał II 2021 roku, sesja XXX485
    ›    Kwartał II 2021 roku, sesja XXXI411
    ›    Kwartał II 2021 roku, sesja XXXII784
    ›    Kwartał III 2021 rok, sesja XXXIII869
    ›    Kwartał III 2021 rok, sesja XXXIV704
    ›    Kwartał IV 2021 rok, sesja XXXV504
    ›    Kwartał IV 2021 rok, sesja XXXVI470
    ›    Kwartał IV 2021 rok, sesja XXXVII517
    ›    Kwartał I 2022 rok, sesja XXXVIII329
    ›    Kwartał I 2022 rok, sesja XXXIX524
    ›    Kwartał I 2022 rok, sesja XL463
    ›    Kwartał I 2022 rok, sesja XLI721
    ›    Kwartał I 2022 rok, sesja XLII677
    ›    Kwartał I 2022 rok, sesja XLIII303
    ›    Kwartał II 2022 rok, Sesja XLIV441
    ›    Kwartał II 2022 rok, sesja XLV279
    ›    Kwartał II 2022 rok, sesja XLVI535
    ›    Kwartał III 2022 rok, sesja XLVII212
    ›    Kwartał III 2022 rok, sesja XLVIII387
    ›    Kwartał III 2022 rok, sesja XLIX382
    ›    Kwartał IV 2022 rok, sesja L254
    ›    Kwartał III 2022 rok, sesja LI380
    ›    Kwartał IV 2022 rok, sesja LII225
    ›    Kwartał IV 2022 rok, sesja LIII254
    ›    Kwartał I 2023 rok, sesja LIV200
    ›    Kwartał I 2023 rok, sesja LV237
    ›    Kwartał I 2023 rok, sesja LVI396
    ›    Kwartał II 2023 rok, sesja LVII232
    ›    Kwartał II 2023 rok, sesja LVIII251
    ›    Kwartał III 2023 rok, sesja LIX156
    ›    Kwartał III 2023 rok, sesja LX239
    ›    Kwartał III 2023 rok, sesja LXI174
    ›    Kwartał III 2023 rok, sesja LXII178
    ›    Kwartał IV 2023 rok, sesja LXIII104
    ›    Kwartał IV 2023 rok, sesja LXIV127
    ›    Kwartał IV 2023 rok, sesja LXV104
    ›    Kwartał I 2024 rok, sesja LXVI55
     Kadencja 2014-201810541
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja I1768
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja III1771
    ›     Kwartał IV 2014 rok, Sesja IV1973
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja V2049
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja VI1838
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja VII1747
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja VIII1720
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja IX2284
    ›    Kwartał II 2015 rok, Sesja X1897
    ›    Kwartał II 2015 rok, Sesja XI2924
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XII2611
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XIII1673
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XIV2103
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XV2062
    ›    Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVI1679
    ›    Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVII1698
    ›    Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVIII2007
    ›    Kwartał I 2016 rok, Sesja XIX2051
    ›    Kwartał I 2016 rok, Sesja XX2364
    ›    Kwartał II 2016 rok, Sesja XXI1251
    ›    Kwartał II 2016 rok, Sesja XXII2369
    ›    Kwartał II 2016 rok, Sesja XXIII2270
    ›    Kwartał III 2016 rok, Sesja XXIV1944
    ›    Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXV1392
    ›    Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVI1394
    ›    Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVII1938
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXVIII1517
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXIX1922
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXX1590
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXXI1939
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXII1786
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIII1188
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIV1904
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXV1624
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXVI1623
    ›    Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVII1281
    ›    Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVIII1876
    ›    Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXIX1654
    ›    Kwartał IV 2017 rok, Sesja XL1442
    ›    Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLI2010
    ›    Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLII1565
    ›    Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIII1470
    ›    Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIV929
    ›    Kwartał I 2018 rok, Sesja XLV1762
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVI1412
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVII1648
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVIII1253
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLIX1176
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja L1543
    ›    Kwartał III 2018 rok, Sesja LI2091
    ›    Kwartał III 2018 rok, Sesja LII1204
    ›    Kwartał III 2018 rok, Sesja LIII1117
    ›    Kwartał IV 2018 rok, Sesja LIV1922
     Kadencja 2010-20147245
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja I3159
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja II2443
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja III2565
    ›    Kwartał I 2011 rok, Sesja IV2950
    ›    Kwartał I 2011 rok, Sesja V1940
    ›    Kwartał II 2011 rok, Sesja VII2233
    ›    Kwartał II 2011 rok, Sesja VIII2544
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja IX1650
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja X2006
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja XI1954
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja XII2407
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIII2455
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIV2386
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XV2458
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XVI2156
    ›    Kwartał I 2012 rok, Sesja XVII2769
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XVIII1983
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XIX1679
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XX2854
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XXI2127
    ›    Kwartał III 2012 rok, Sesja XXII1963
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIII2162
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIV2572
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXV1675
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVI1671
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVII3644
    ›    Kwartał I 2013 rok, Sesja XXVIII2967
    ›    Kwartał I 2013 rok, Sesja XXIX2206
    ›    Kwartał I 2013 rok, Sesja XXX2103
    ›    Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXI1784
    ›    Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXII2574
    ›    Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIII1649
    ›    Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIV1465
    ›    Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXV1633
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVI1411
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVII1611
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVIII1548
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXIX1675
    ›    Kwartał I 2014 rok, Sesja XL1310
    ›    Kwartał I 2014 rok, Sesja XLI2060
    ›     Kwartał I 2014 rok, Sesja XLII1383
    ›     Kwartał I 2014 rok, Sesja XLIII1940
    ›    Kwartał II 2014 rok, Sesja XLIV1972
    ›    Kwartał III 2014 rok, Sesja XLV2261
    ›    Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVI1253
    ›    Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVII1699
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLVIII2053
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLIX1714
     Kadencja 2006-201011065
    ›    Kwartał IV 2006 rok, Sesja I2220
    ›    Kwartał IV 2006 rok, Sesja II2947
    ›    Kwartał IV 2006 rok, Sesja III2290
    ›    Kwartał I 2007 rok, Sesja IV2975
    ›    Kwartał II 2007 rok, Sesja V3842
    ›    Kwartał II 2007 rok, Sesja VI2910
    ›    Kwartał II 2007 rok, Sesja VII3184
    ›    Kwartał III 2007 rok, Sesja VIII2519
    ›    Kwartał III 2007 rok, Sesja IX3024
    ›    Kwartał IV 2007 rok, Sesja X2299
    ›    Kwartał IV 2007 rok, Sesja XI3145
    ›    Kwartał IV 2007 rok, Sesja XII2310
    ›    Kwartał I 2008 rok, Sesja XIII2524
    ›    Kwartał I 2008 rok, Sesja XIV3623
    ›    Kwartał II 2008 rok, Sesja XV2345
    ›    Kwartał II 2008 rok, Sesja XVI2397
    ›    Kwartał III 2008 rok, Sesja XVII2364
    ›    Kwartał III 2008 rok, Sesja XVIII2168
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XIX2688
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XX2607
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXI3144
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXII2915
    ›    Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIII2471
    ›    Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIV2118
    ›    Kwartał I 2009 rok, Sesja XXV2705
    ›    Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVI2525
    ›    Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVII3644
    ›    Kwartał III 2009 rok, Sesja XXVIII2432
    ›    Kwartał III 2009 rok, Sesja XXIX2897
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXX2397
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXI2179
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXII2477
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIII2989
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIV2063
    ›    Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXV2814
    ›    Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXVI2274
    ›    Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVII3490
    ›    Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVIII2242
    ›    Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXIX2957
    ›    Kwartał III 2010 rok, Sesja XL3856
    ›    Kwartał III 2010 rok, Sesja XLII2322
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIII2391
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIV2692
     Rok 20064324
    ›    Kwartał I, Sesja XXVIII2047
    ›    Kwartał II, Sesja XXIX1903
    ›    Uchwały RIO2303
    ›    Kwartał II, Sesja XXX2025
    ›    Kwartał III, Sesja XXXI2354
    ›    Kwartał III, Sesja XXXII2251
    ›    Kwartał IV, Sesja XXXIII1933
     Rok 20054115
    ›    Kwartał I, Sesja XX14707
    ›    Kwartał II, Sesja XXI12119
    ›    Kwartał II, Sesja XXII9043
    ›    Kwartał III, Sesja XXIII2916
    ›    Kwartał III, Sesja XXIV7278
    ›    Kwartał III, Sesja XXV4847
    ›    Kwartał IV, Sesja XXVI8016
    ›    Kwartał IV, Sesja XXVII6373
     Rok 20043853
    ›    I Kwartał2160
    ›    II Kwartał3061
    ›    III Kwartał15316
    ›    IV Kwartał12852
     Rok 20033994
    ›    I Kwartał3090
    ›    II Kwartał4143
    ›    III Kwartał2687
    ›    IV Kwartał2714
     Rok 20023329
    ›    IV Kwartał2596
   Podatki i opłaty lokalne33316
     Podatek od nieruchomości6158
     Podatek od środków transportowych5987
     Podatek rolny3544
     Podatek leśny3330
     Opłata skarbowa4131
   Informacje Urzędu52535
     Zarządzenia Wójta10471
    ›    Rok 20047025
    ›    Rok 20056360
    ›    Rok 20062765
    ›    Rok 20075657
    ›    Rok 20082917
    ›    Rok 20094748
    ›    Rok 20105613
    ›    Rok 20114291
    ›    Rok 20123906
    ›    Rok 20132694
    ›    Rok 20143627
    ›    Rok 20155005
    ›    Rok 20163859
    ›    Rok 20172672
    ›    Rok 20182426
    ›    Rok 20192343
    ›    Rok 20201585
    ›    Rok 20211009
    ›    Rok 2022605
    ›    Rok 2023260
     Obwieszczenia i zawiadomienia44232
    ›    Rok 200712543
     Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy101802
     Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne19625
     Wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze35484
     Skrzynka podawcza4534
     Oświata4779
     Zgłaszanie zgromadzeń1539
     Raporty o stanie dostępności780
   Raport o stanie Gminy5071
     Rok 20181679
     Rok 20191512
     Rok 20201067
     Rok 2021 586
     Rok 2022268
   Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w Gminie Konopiska202
     Rok 202254
   Protokoły25304
   Przebieg i efekty kontroli10383
     Przebieg i efekty kontroli 7170
     Gospodarka mieszkaniowa1976
     Sprzedaż gruntów i nieruchomości31217
   Pomoc publiczna10690
   Konsultacje z mieszkańcami Gminy19376
   Program usuwania azbestu10500
   Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Konopiska5308
Inne
   Wykaz jednostek organizacyjnych15285
    ›    Kontakt1524
    ›    Kierownictwo2070
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej5908
    ›    Kontakt2917
    ›    Kierownictwo3090
    ›    Statut1770
    ›    Regulamin3254
    ›    Struktura organizacyjna2422
    ›    Sprawozdania finansowe1586
    ›    Kontakt2463
    ›    Kierownictwo2807
     Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach5764
    ›    Sprawozdania finansowe772
     Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku5140
    ›    Kontakt2450
    ›    Kierownictwo1862
    ›    Sprawozdania finansowe1502
     Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu4858
    ›    Kontakt2526
    ›    Kierownictwo2017
    ›    Sprawozdania finansowe1093
    ›    Kontakt2835
    ›    Kierownictwo19335
     Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii4978
    ›    Sprawozdania finansowe910
     Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Hutkach4798
    ›    Kontakt2005
    ›    Kierownictwo2256
    ›    Sprawozdania finansowe917
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach4821
    ›    Kontakt1996
    ›    Kierownictwo2558
    ›    Sprawozdania finansowe759
     Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Kopalni4860
    ›    Kontakt2343
    ›    Kierownictwo2172
    ›    Sprawozdania finansowe771
     Publiczne Przedszkole w Konopiskach4895
    ›    Kontakt2033
    ›    Kierownictwo2399
    ›    Statut1958
    ›    Sprawozdania finansowe941
   Jednostki pomocnicze11563
     Sołectwa7615
   Samorządowe Instytucje Kultury5503
     Gminna Biblioteka Publiczna1602
    ›    Kontakt976
    ›    Kierownictwo1520
    ›    Dokumenty465
    ›    Raporty441
     Gminne Centrum Kultury i Sportu2222
    ›    Kontakt1146
    ›    Kierownictwo1294
    ›    Dokumenty749
   Organizacje pozarządowe16449
     Rok 20083559
     Rok 2009 3283
     Rok 20105467
     Rok 20114409
     Rok 20123889
     Rok 20135522
     Rok 20145899
     Rok 20154290
     Rok 20168033
     Rok 201711469
     Rok 201813533
     Rok 201913469
     Rok 20207600
     Rok 202168774
     Rok 20221004
     Rok 20231063
     Rok 2024155
   Załatwianie spraw obywateli16560
     Małżeństwa, narodziny, zgony4771
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC2553
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej2910
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą2271
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa2935
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia3294
    ›    Sporządzenie aktu zgonu2155
    ›    Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)1437
     Dowody osobiste5112
    ›    Wydanie dowodu osobistego6093
     Meldunki4708
    ›    Zameldowanie3985
    ›    Zameldowanie cudzoziemców2162
    ›    Wymeldowanie2144
     Mieszkania4607
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego2235
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę2739
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego2985
    ›    Przyznanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego z powodu zrzeczenia się praw do lokalu przez dotychczasowego najemcę4147
     Nieruchomości5748
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze przetargu2557
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym2276
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem1985
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste2169
    ›    Podział nieruchomości2585
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości2325
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej2217
     Działalność gospodarcza6484
     Zezwolenia i decyzje5664
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów4784
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej3755
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży3007
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży3146
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej2640
    ›    Wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości2773
    ›    Wydanie decyzji o środowiskowych uwarukowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia2949
    ›    Dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest.2380
     Formularze Referatu Gospodarki i Rozwoju6070
     Zwrot podatku akcyzowego4152
     Podatek od środków transportowych4025
     Podatek od nieruchomości4747
     Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków5911
     Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem6741
     Poświadczenie własnoręczności podpisu8818
     Język migowy w urzędzie3414
     Bezpłatna pomoc prawna5330
     Archiwum367
   Rejestry10761
     Rejestr kontroli zewnętrznych4452
     Rejestr skarg i wniosków4366
     Rejestr uchwał rady gminy4026
     Dziennik Ustaw, Monitor Polski209
     Rejestr aktów prawa miejscowego266
     Rejestr upoważnień5018
     Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy3980
     Rejestr instytucji kultury3119
     Rejestr żłobków3027
     Rejestr Klubów Radnych Gminy Konopiska Kadencja 2014 - 20182316
     Rejestr Klubów Radnych Gminy Konopiska Kadencja 2018 - 20231379
     Rejestr umów5400
   Oświadczenia majątkowe22131
     Wójt Gminy9477
     Zastępca Wójta Gminy6571
     Przewodniczący Rady Gminy5373
     Sekretarz Gminy5497
     Skarbnik Gminy5382
     Kierownicy jednostek organizacyjnych6914
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej4548
    ›    Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji3831
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Konopiskach4343
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Konopiskach3956
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Aleksandrii4350
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kopalni3714
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hutkach3746
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konopiskach2998
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach5089
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jamkach - Korzonku3174
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łaźcu2809
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach3707
    ›    Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji3635
     Dyrektor SP ZOZ GOZ5217
     Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta2253
    ›    Tadeusz Cierpiał2807
    ›    Edward Bałdyga3010
    ›    Barbara Błaszczyk-Borowik1810
    ›    Wacław Konstanty Bukowski2382
    ›    Jadwiga Chaładaj2298
    ›    Elżbieta Alicja Klecha1916
    ›    Bogdan Kowalik2212
    ›    Zofia Maria Kuśmierska2857
    ›    Ryszard Modestowicz1947
    ›    Zbigniew Krzysztof Przerada3216
    ›    Roman Skoczylas2516
    ›    Andrzej Bernard Szymanek2138
    ›    Lidia Włodarska2428
    ›    Zbigniew Wołczyk2120
    ›    Bałdyga Edward2453
    ›    Cierpiał Iwona1937
    ›    Frania Antoni1995
    ›    Jędryka Wiesław1693
    ›    Kołodziejczyk Robert2074
    ›    Wolnicki Grzegorz2737
    ›    Modestowicz Ryszard1871
    ›    Romański Czesław1592
    ›    Skoczylas Roman1712
    ›    Kuśmierska Zofia2507
    ›    Szymanek Andrzej2774
    ›    Włodarska Lidia2099
    ›    Wołczyk Zbigniew1636
    ›    Sporek Anna2641
    ›    Zbigniew Kowalik1585
    ›    Frania Antoni1753
    ›    Gasiak Agnieszka2044
    ›    Lamch Marta1820
    ›    Górniak Stanisław2458
    ›    Janik Andrzej2577
    ›    Jędryka Wiesław2392
    ›    Kołodziejczyk Robert2395
    ›    Kościelniak Elżbieta1887
    ›    Kuśmierska Zofia2121
    ›    Lubańska Zofia1593
    ›    Polak Henryk1735
    ›    Skoczylas Roman1658
    ›    Świtek Anna2006
    ›    Walentek Jerzy1731
    ›    Marcin Poleszczuk1359
     Oświadczenia Radnych (kadencja 2014-2018)3787
    ›    Bałdyga Edward3189
    ›    Świtek Anna2326
    ›    Kołodziejczyk Robert1773
    ›    Bula Henryka2449
    ›    Chmielewska Agnieszka1550
    ›    Gajos Witold1756
    ›    Górniak Stanisław1477
    ›    Jarosz Andrzej1766
    ›    Janik Andrzej1599
    ›    Kruk Krzysztof1998
    ›    Poleszczuk Marcin2135
    ›    Skoczylas Roman2054
    ›    Szczepańska Ola1921
    ›    Szczerbak Piotr1871
    ›    Walentek Jerzy1831
     Oświadczenia Radnych (kadencja 2018-2023)2405
    ›    Bałdyga Edward1366
    ›    Benesz Janusz823
    ›    Chmielewska Agnieszka987
    ›    Cichoń Michał2242
    ›    Jabłońska Barbara1002
    ›    Janik Andrzej627
    ›    Jarosz Andrzej885
    ›    Kołodziejczyk Robert1294
    ›    Książek Karolina1702
    ›    Majdzik Jadwiga877
    ›    Parandyk Marek1704
    ›    Poleszczuk Marcin1583
    ›    Szczerbak Piotr1319
    ›    Świtek Anna1334
    ›    Wojciechowski Piotr1348
   Wybory,referenda16278
     Wybory Samorządowe Uzupełniające - rok 20074492
    ›    Skład Gminnej Komisji Wyborczej2152
    ›    Kalendarz dyżurów GKW2527
    ›    Składy Obwodowych Komisji Wyborczych3423
    ›    Protokół z wyborów uzupełniających2532
    ›    Protokoły z głosowania w obwodzie2394
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (07.06.2009r.)3953
     Wybory na Prezydenta RP (2010r.)3113
     Wybory Samorządowe (2010r.)8522
     Wybory Parlamentarne (2011r.)4676
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 20144815
     Wybory Samorządowe 201416065
     Wybory na prezydenta RP - 2015 5455
     Wybory Ławników Sądowych 20151697
     Referendum ogólnokrajowe - 6 września 20154206
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 25 października 20153632
     Wybory Samorządowe 20188781
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (26.05.2019r.)2696
     Wybory Ławników Sądowych 2019 1011
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 13 października 2019r.2448
     Wybory na Prezydenta RP - 10.05.2020r.1253
     Wybory na Prezydenta RP - 28.06.2020 r.2655
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 15 października 2023r1276
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027284
     Wybory Samorządowe 2024 -7.04.2024 r.621
   Narodowy Spis Powszechny 20212632
   Giełda Papierów Wartościowych15833
     Emisja obligacji3432
   Informacje nieudostępnione12284
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej8206
   Petycje5242
     Rok 20181463
     Rok 20191245
     Rok 2021985
     Rok 2022508
     Rok 2023338
   RODO4964
   Redakcja Biuletynu11880
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia przetargów409473
     Ogłoszenie5865
     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia2862
     Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP W Aleksandrii3188
     Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP Hutki2946
     Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP w Rększowicach3134
     Specyfikacja techniczna2617
     Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Aleksandrii7272
     Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Hutkach4048
     Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Rększowicach4235
   Zakończone przetargi-wyniki139026
   Archiwum przetargów12085
   Zamówienia do 30 tys. EURO72866
   Plany postępowań o udzielenie zamówień13759
Łączna liczba odwiedzin:3793210