Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna16434
   Dane podstawowe271785
   Godziny urzędowania12457
   Organizacja urzędu16938
   Struktura Urzędu12705
Organy
   Wójt Gminy13098
     Kompetencje3364
     Kontakt2891
     Dyżury2694
     Zarządzenia4822
     Obwieszczenia i zawiadomienia3313
   Zastępca Wójta Gminy12554
   Sekretarz10705
   Skarbnik9850
   Rada Gminy13874
     Przewodniczący Rady3852
     Skład Rady6557
     Kontakt z radnymi3700
     Kompetencje3355
     Termin najbliższej sesji Rady5747
    ›    Kadencja 2014 - 20182661
    ›    Kadencja 2018 - 20231247
     Porządek obrad najbliższej sesji Rady 3738
     Protokoły z posiedzeń Rady4406
    ›    Protokoły - kadencja 2018-20231944
     Uchwały Rady Gminy4527
     Interpelacje i zapytania872
    ›    Kadencja 2018-20231554
   Komisje Rady9801
     Komisja Rewizyjna3215
     Komisja Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska2805
     Komisja Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa2984
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych2780
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji890
     Terminy najbliższych posiedzeń Komisji3515
   Komórki organizacyjne12967
     Referaty Urzędu6498
    ›    Referat Finansów2784
    ›    Referat Gospodarki i Rozwoju4243
    ›    Referat Organizacyjny2682
    ›    Referat Spraw Obywatelskich3014
    ›    Referat Oświaty i Sportu1427
    ›    Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska67
   Urząd Stanu Cywilnego12055
   Samodzielne stanowiska11840
     Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi4570
     Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych4158
     Koordynator do spraw dostępności61
Prawo Lokalne
   Statut Gminy Konopiska11461
   Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach7894
   Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Konopiska15120
   Budżet18312
     Budżet na 2020 rok437
    ›    Informacje i sprawozdania budżetowe197
     Budżet na 2019 rok1092
    ›    Informacje i sprawozdania budżetowe759
     Budżet na 2018 rok1184
     Budżet na 2017 rok1185
     Budżet na 2016 rok1994
     Budżet na 2015 rok2140
     Budżet na 2014 rok3041
     Budżet na 2013 rok3577
     Budżet na 2012 rok4266
     Budżet na 2011 rok4411
     Budżet na 2010 rok4614
     Budżet na 2009 rok4415
     Budżet na 2008 rok5341
     Budżet na 2007 rok4119
     Budżet na 2006 rok4151
    ›    Dynamika budżetu w latach 2002-20062070
     Budżet na 2005 rok3694
     Budżet na 2003 rok3991
     Budżet na 2004 rok3569
     Sprawozdania z wykonania budżetu12025
     Sprawozdania finansowe928
   Plan rozwoju lokalnego Gminy Konopiska na lata 2004-2006 i 2007-201310628
   Plany Odnowy Miejscowości8676
   Program Działalności Kulturalnej i Promocyjnej Gminy Konopiska na lata 2007-20137073
   Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konopiska8674
   Strategia Rozwoju Gminy Konopiska16287
   Uchwały22110
     Projekty uchwał kadencja 2018-20232222
     Projekty uchwał kadencja 2014-20186422
     Projekty uchwał kadencja 2010-20146569
     Kadencja 2018-20231763
    ›    Kwartał IV 2018 rok, sesja I640
    ›    Kwartał IV 2018 rok, sesja II542
    ›    Kwartał IV 2018 rok, sesja III619
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja IV801
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja V567
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja VI957
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja VII588
    ›    Kwartał II 2019 rok, sesja VIII303
    ›    Kwartał II 2019 rok, sesja IX910
    ›    Kwartał III 2019 rok, sesja X469
    ›    Kwartał III 2019 rok, sesja XI229
    ›    Kwartał III 2019 rok, sesja XII511
    ›    Kwartał IV 2019 rok, sesja XIII218
    ›    Kwartał IV 2019 rok, sesja XIV561
    ›    Kwartał IV 2019 rok, sesja XV554
    ›    Kwartał I 2020 rok, sesja XVI353
    ›    Kwartał I 2020 rok, sesja XVII349
    ›    Kwartał II 2020 rok, sesja XVIII181
    ›    Kwartał II 2020 rok, sesja XIX118
    ›    Kwartał II 2020 rok, sesja XX140
    ›    Kwartał III 2020 rok, sesja XXI136
    ›    Kwartał III 2020 rok, sesja XXII65
     Kadencja 2014-20188448
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja I1265
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja III1294
    ›     Kwartał IV 2014 rok, Sesja IV1175
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja V1403
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja VI1344
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja VII1123
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja VIII1263
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja IX1441
    ›    Kwartał II 2015 rok, Sesja X1272
    ›    Kwartał II 2015 rok, Sesja XI1650
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XII956
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XIII1219
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XIV1187
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XV1443
    ›    Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVI1224
    ›    Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVII1187
    ›    Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVIII1090
    ›    Kwartał I 2016 rok, Sesja XIX1103
    ›    Kwartał I 2016 rok, Sesja XX1406
    ›    Kwartał II 2016 rok, Sesja XXI792
    ›    Kwartał II 2016 rok, Sesja XXII1496
    ›    Kwartał II 2016 rok, Sesja XXIII1157
    ›    Kwartał III 2016 rok, Sesja XXIV839
    ›    Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXV758
    ›    Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVI726
    ›    Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVII1273
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXVIII1041
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXIX946
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXX1122
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXXI998
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXII916
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIII731
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIV907
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXV605
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXVI1156
    ›    Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVII811
    ›    Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVIII1011
    ›    Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXIX1011
    ›    Kwartał IV 2017 rok, Sesja XL825
    ›    Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLI1012
    ›    Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLII947
    ›    Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIII849
    ›    Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIV473
    ›    Kwartał I 2018 rok, Sesja XLV801
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVI921
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVII680
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVIII764
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLIX528
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja L1034
    ›    Kwartał III 2018 rok, Sesja LI1016
    ›    Kwartał III 2018 rok, Sesja LII667
    ›    Kwartał III 2018 rok, Sesja LIII672
    ›    Kwartał IV 2018 rok, Sesja LIV785
     Kadencja 2010-20145945
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja I2224
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja II1650
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja III1814
    ›    Kwartał I 2011 rok, Sesja IV1871
    ›    Kwartał I 2011 rok, Sesja V1471
    ›    Kwartał II 2011 rok, Sesja VII1785
    ›    Kwartał II 2011 rok, Sesja VIII2046
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja IX1215
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja X1338
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja XI1501
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja XII1783
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIII1469
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIV1362
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XV1676
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XVI1719
    ›    Kwartał I 2012 rok, Sesja XVII1588
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XVIII1477
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XIX1102
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XX1912
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XXI1440
    ›    Kwartał III 2012 rok, Sesja XXII1495
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIII1647
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIV1645
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXV1191
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVI1007
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVII1984
    ›    Kwartał I 2013 rok, Sesja XXVIII1520
    ›    Kwartał I 2013 rok, Sesja XXIX1687
    ›    Kwartał I 2013 rok, Sesja XXX1463
    ›    Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXI872
    ›    Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXII1650
    ›    Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIII1087
    ›    Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIV1012
    ›    Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXV1103
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVI961
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVII1013
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVIII977
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXIX1009
    ›    Kwartał I 2014 rok, Sesja XL902
    ›    Kwartał I 2014 rok, Sesja XLI778
    ›     Kwartał I 2014 rok, Sesja XLII905
    ›     Kwartał I 2014 rok, Sesja XLIII1422
    ›    Kwartał II 2014 rok, Sesja XLIV1242
    ›    Kwartał III 2014 rok, Sesja XLV1086
    ›    Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVI838
    ›    Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVII909
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLVIII949
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLIX766
     Kadencja 2006-20109450
    ›    Kwartał IV 2006 rok, Sesja I1708
    ›    Kwartał IV 2006 rok, Sesja II1985
    ›    Kwartał IV 2006 rok, Sesja III1696
    ›    Kwartał I 2007 rok, Sesja IV1980
    ›    Kwartał II 2007 rok, Sesja V2848
    ›    Kwartał II 2007 rok, Sesja VI1778
    ›    Kwartał II 2007 rok, Sesja VII1926
    ›    Kwartał III 2007 rok, Sesja VIII1920
    ›    Kwartał III 2007 rok, Sesja IX2182
    ›    Kwartał IV 2007 rok, Sesja X1728
    ›    Kwartał IV 2007 rok, Sesja XI2229
    ›    Kwartał IV 2007 rok, Sesja XII1656
    ›    Kwartał I 2008 rok, Sesja XIII1581
    ›    Kwartał I 2008 rok, Sesja XIV2518
    ›    Kwartał II 2008 rok, Sesja XV1807
    ›    Kwartał II 2008 rok, Sesja XVI1743
    ›    Kwartał III 2008 rok, Sesja XVII1893
    ›    Kwartał III 2008 rok, Sesja XVIII1461
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XIX2032
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XX2086
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXI2050
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXII1872
    ›    Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIII1802
    ›    Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIV1434
    ›    Kwartał I 2009 rok, Sesja XXV1970
    ›    Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVI1834
    ›    Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVII3014
    ›    Kwartał III 2009 rok, Sesja XXVIII1595
    ›    Kwartał III 2009 rok, Sesja XXIX2009
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXX1846
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXI1638
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXII1722
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIII1958
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIV1552
    ›    Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXV1855
    ›    Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXVI1758
    ›    Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVII2756
    ›    Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVIII1672
    ›    Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXIX2223
    ›    Kwartał III 2010 rok, Sesja XL2449
    ›    Kwartał III 2010 rok, Sesja XLII1620
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIII1757
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIV1635
     Rok 20063237
    ›    Kwartał I, Sesja XXVIII1681
    ›    Kwartał II, Sesja XXIX1492
    ›    Uchwały RIO1238
    ›    Kwartał II, Sesja XXX1580
    ›    Kwartał III, Sesja XXXI1810
    ›    Kwartał III, Sesja XXXII1841
    ›    Kwartał IV, Sesja XXXIII1435
     Rok 20053139
    ›    Kwartał I, Sesja XX12868
    ›    Kwartał II, Sesja XXI10639
    ›    Kwartał II, Sesja XXII8208
    ›    Kwartał III, Sesja XXIII2057
    ›    Kwartał III, Sesja XXIV5995
    ›    Kwartał III, Sesja XXV3924
    ›    Kwartał IV, Sesja XXVI7307
    ›    Kwartał IV, Sesja XXVII5481
     Rok 20042679
    ›    I Kwartał1645
    ›    Projekty6183
    ›    II Kwartał2450
    ›    III Kwartał14035
    ›    IV Kwartał11820
    ›    Pozostałe1303
     Rok 20033159
    ›    I Kwartał2376
    ›    II Kwartał3091
    ›    III Kwartał2073
    ›    IV Kwartał1874
     Rok 20022347
    ›    I Kwartał1371
    ›    II Kwartał1361
    ›    III Kwartał1357
    ›    IV Kwartał1995
     Rok 20012923
   Podatki i opłaty lokalne24478
     Podatek od nieruchomości4827
     Podatek od środków transportowych4140
     Podatek rolny2633
     Podatek leśny2441
     Podatek od posiadania psów2878
     Opłata targowa3434
     Opłata skarbowa3072
   Informacje Urzędu44073
     Zarządzenia Wójta8413
    ›    Rok 20045963
    ›    Rok 20055331
    ›    Rok 20062282
    ›    Rok 20074909
    ›    Rok 20082463
    ›    Rok 20093692
    ›    Rok 20104520
    ›    Rok 20113384
    ›    Rok 20122833
    ›    Rok 20132127
    ›    Rok 20142221
    ›    Rok 20153347
    ›    Rok 20162773
    ›    Rok 20171955
    ›    Rok 20181402
    ›    Rok 20191027
    ›    Rok 2020263
     Obwieszczenia i zawiadomienia27571
    ›    Rok 200711643
     Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy81609
     Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne17167
     Wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze28490
     Skrzynka podawcza3199
     Oświata2515
     Zgłaszanie zgromadzeń731
   Raport o stanie Gminy1360
     Rok 2018456
     Rok 201988
   Protokoły21638
   Przebieg i efekty kontroli6980
     Przebieg i efekty kontroli 5732
     Gospodarka mieszkaniowa1455
     Sprzedaż gruntów i nieruchomości28623
   Pomoc publiczna7496
   Konsultacje z mieszkańcami Gminy13255
   Program usuwania azbestu7063
   Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Konopiska2120
Inne
   Wykaz jednostek organizacyjnych11618
    ›    Kontakt1244
    ›    Kierownictwo1419
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej4292
    ›    Kontakt2107
    ›    Kierownictwo1915
    ›    Statut1400
    ›    Regulamin2887
    ›    Struktura organizacyjna1883
    ›    Sprawozdania finansowe712
    ›    Kontakt1552
    ›    Kierownictwo1773
     Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach3735
    ›    Sprawozdania finansowe426
     Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku3224
    ›    Kontakt1922
    ›    Kierownictwo1250
    ›    Sprawozdania finansowe731
     Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu3034
    ›    Kontakt1603
    ›    Kierownictwo1674
    ›    Sprawozdania finansowe463
    ›    Kontakt1728
    ›    Kierownictwo1637
     Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii3378
    ›    Sprawozdania finansowe545
     Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Hutkach3128
    ›    Kontakt1597
    ›    Kierownictwo1295
    ›    Sprawozdania finansowe167
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach3085
    ›    Kontakt1487
    ›    Kierownictwo1595
    ›    Sprawozdania finansowe388
     Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Kopalni2966
    ›    Kontakt1551
    ›    Kierownictwo1681
    ›    Sprawozdania finansowe363
     Publiczne Przedszkole w Konopiskach3288
    ›    Kontakt1476
    ›    Kierownictwo1482
    ›    Statut1187
    ›    Sprawozdania finansowe168
   Jednostki pomocnicze8179
     Sołectwa4800
   Samorządowe Instytucje Kultury2352
     Gminna Biblioteka Publiczna824
    ›    Kontakt579
    ›    Kierownictwo280
     Gminne Centrum Kultury i Rekreacji1131
    ›    Kontakt259
    ›    Kierownictwo316
    ›    Dokumenty207
   Organizacje pozarządowe11031
     Rok 20082906
     Rok 2009 2637
     Rok 20104122
     Rok 20113215
     Rok 20123224
     Rok 20134382
     Rok 20144624
     Rok 20153148
     Rok 20167007
     Rok 201710220
     Rok 201812300
     Rok 201911441
     Rok 20204195
   Załatwianie spraw obywateli12179
     Małżeństwa, narodziny, zgony3330
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC2038
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej1862
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą1737
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa1738
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia2011
    ›    Sporządzenie aktu zgonu1750
    ›    Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)238
     Dowody osobiste3246
    ›    Wydanie dowodu osobistego4089
     Meldunki3258
    ›    Zameldowanie2760
    ›    Zameldowanie cudzoziemców1580
    ›    Wymeldowanie1662
     Mieszkania2919
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego1641
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę1921
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego1788
    ›    Przyznanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego z powodu zrzeczenia się praw do lokalu przez dotychczasowego najemcę3273
     Nieruchomości3746
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze przetargu1669
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym1859
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem1400
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste1638
    ›    Podział nieruchomości1760
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości1848
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej1770
     Działalność gospodarcza4593
     Zezwolenia i decyzje3886
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów3129
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej2362
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży2102
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży2074
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej2001
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu2736
    ›    Wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości1974
    ›    Wydanie decyzji o środowiskowych uwarukowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia2334
    ›    Dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest.1792
     Zaświadczenia2960
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego1937
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych1975
     Zwrot podatku akcyzowego2767
     Podatek od środków transportowych2679
     Podatek od nieruchomości2983
     Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków4012
     Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem4123
     Poświadczenie własnoręczności podpisu6349
     Język migowy w urzędzie2047
     Bezpłatna pomoc prawna2768
   Rejestry7368
     Rejestr kontroli zewnętrznych3229
     Rejestr skarg i wniosków3061
     Rejestr Uchwał Rady Gminy2687
     Rejestr upoważnień3748
     Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy2832
     Rejestr instytucji kultury1719
     Rejestr żłobków1575
     Rejestr Klubów Radnych Gminy Konopiska Kadencja 2014 - 20181083
     Rejestr Klubów Radnych Gminy Konopiska Kadencja 2018 - 2023280
     Rejestr umów3705
   Oświadczenia majątkowe17274
     Wójt Gminy7766
     Zastępca Wójta Gminy5794
     Przewodniczący Rady Gminy4511
     Sekretarz Gminy4168
     Skarbnik Gminy4004
     Kierownicy jednostek organizacyjnych5609
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej3452
    ›    Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji2623
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Konopiskach2940
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Konopiskach2762
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Aleksandrii2625
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kopalni2325
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hutkach2496
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konopiskach2356
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach3152
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jamkach - Korzonku2367
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łaźcu2229
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego3007
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach2722
    ›    Dyrektor Gminnej Administracji Oświaty1381
    ›    Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji2150
     Dyrektor SP ZOZ GOZ4051
     Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta924
    ›    Tadeusz Cierpiał1576
    ›    Edward Bałdyga1974
    ›    Barbara Błaszczyk-Borowik1414
    ›    Wacław Konstanty Bukowski1414
    ›    Jadwiga Chaładaj1761
    ›    Elżbieta Alicja Klecha1323
    ›    Bogdan Kowalik1674
    ›    Zofia Maria Kuśmierska1916
    ›    Ryszard Modestowicz1626
    ›    Zbigniew Krzysztof Przerada2165
    ›    Roman Skoczylas1862
    ›    Andrzej Bernard Szymanek1511
    ›    Lidia Włodarska1607
    ›    Zbigniew Wołczyk1401
    ›    Bałdyga Edward1827
    ›    Cierpiał Iwona1441
    ›    Frania Antoni1296
    ›    Jędryka Wiesław1208
    ›    Kołodziejczyk Robert1727
    ›    Wolnicki Grzegorz1900
    ›    Modestowicz Ryszard1567
    ›    Romański Czesław1269
    ›    Skoczylas Roman1230
    ›    Kuśmierska Zofia1926
    ›    Szymanek Andrzej1800
    ›    Włodarska Lidia1396
    ›    Wołczyk Zbigniew1323
    ›    Sporek Anna1743
    ›    Zbigniew Kowalik1309
     Oświadczenia Radnych (kadencja 2010-2014)2613
    ›    Frania Antoni1246
    ›    Gasiak Agnieszka1630
    ›    Lamch Marta1433
    ›    Górniak Stanisław1666
    ›    Janik Andrzej1428
    ›    Jędryka Wiesław1562
    ›    Kołodziejczyk Robert1690
    ›    Kościelniak Elżbieta1513
    ›    Kuśmierska Zofia1311
    ›    Lubańska Zofia1239
    ›    Polak Henryk1273
    ›    Skoczylas Roman1312
    ›    Świtek Anna1492
    ›    Walentek Jerzy1392
    ›    Marcin Poleszczuk868
     Oświadczenia Radnych (kadencja 2014-2018)3135
    ›    Bałdyga Edward2370
    ›    Świtek Anna1443
    ›    Kołodziejczyk Robert1368
    ›    Bula Henryka1336
    ›    Chmielewska Agnieszka1124
    ›    Gajos Witold1097
    ›    Górniak Stanisław1045
    ›    Jarosz Andrzej1251
    ›    Janik Andrzej991
    ›    Kruk Krzysztof1539
    ›    Poleszczuk Marcin1314
    ›    Skoczylas Roman1094
    ›    Szczepańska Ola1334
    ›    Szczerbak Piotr1290
    ›    Walentek Jerzy1066
     Oświadczenia Radnych (kadencja 2018-2023)1209
    ›    Bałdyga Edward548
    ›    Benesz Janusz272
    ›    Chmielewska Agnieszka552
    ›    Cichoń Michał960
    ›    Jabłońska Barbara518
    ›    Janik Andrzej219
    ›    Jarosz Andrzej453
    ›    Kołodziejczyk Robert775
    ›    Książek Karolina778
    ›    Majdzik Jadwiga399
    ›    Parandyk Marek729
    ›    Poleszczuk Marcin599
    ›    Szczerbak Piotr758
    ›    Świtek Anna714
    ›    Wojciechowski Piotr631
   Wybory,referenda12537
     Wybory Samorządowe Uzupełniające - rok 20073473
    ›    Skład Gminnej Komisji Wyborczej1639
    ›    Kalendarz dyżurów GKW1241
    ›    Składy Obwodowych Komisji Wyborczych2404
    ›    Protokół z wyborów uzupełniających1520
    ›    Protokoły z głosowania w obwodzie1647
     Wybory Parlamentarne3545
    ›    Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania2318
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (07.06.2009r.)2770
     Wybory na Prezydenta RP (2010r.)2185
     Wybory Samorządowe (2010r.)7239
     Wybory Parlamentarne (2011r.)3855
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 20143601
     Wybory Samorządowe 201414677
     Wybory na prezydenta RP - 2015 4542
     Wybory Ławników Sądowych 20151179
     Referendum ogólnokrajowe - 6 września 20153013
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 25 października 20152991
     Wybory Samorządowe 20187232
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (26.05.2019r.)1682
     Wybory Ławników Sądowych 2019 490
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 13 października 2019r.1626
     Wybory na Prezydenta RP - 10.05.2020r.674
     Wybory na Prezydenta RP - 28.06.2020 r.1127
   Giełda Papierów Wartościowych11784
     Emisja obligacji2339
   Informacje nieudostępnione8916
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej4842
   Petycje1865
     Rok 2018594
     Rok 2019297
   RODO1907
   Redakcja Biuletynu8602
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia przetargów372343
     Ogłoszenie4924
     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia2400
     Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP W Aleksandrii2781
     Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP Hutki2410
     Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP w Rększowicach2558
     Specyfikacja techniczna2308
     Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Aleksandrii2352
     Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Hutkach3216
     Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Rększowicach3353
   Zakończone przetargi-wyniki115970
   Archiwum przetargów8587
   Zamówienia do 30 tys. EURO32991
   Plany postępowań o udzielenie zamówień4318
Łączna liczba odwiedzin:2795099