Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna20739
   Dane podstawowe274427
   Godziny urzędowania12994
   Organizacja urzędu17912
   Struktura Urzędu13212
Organy
   Wójt Gminy13516
     Kompetencje3389
     Kontakt2917
     Dyżury2762
     Zarządzenia4893
     Obwieszczenia i zawiadomienia3336
   Zastępca Wójta Gminy12955
   Sekretarz11226
   Skarbnik10311
   Rada Gminy14377
     Przewodniczący Rady3884
     Skład Rady6641
     Kontakt z radnymi3839
     Kompetencje3383
     Termin najbliższej sesji Rady5953
    ›    Kadencja 2014 - 20182919
    ›    Kadencja 2018 - 20231511
     Porządek obrad najbliższej sesji Rady 3813
     Protokoły z posiedzeń Rady4541
    ›    Protokoły - kadencja 2018-20232344
     Uchwały Rady Gminy4613
     Interpelacje i zapytania926
    ›    Kadencja 2018-20231700
   Komisje Rady10245
     Komisja Rewizyjna3331
     Komisja Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska2845
     Komisja Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa3008
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych2865
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji919
     Terminy najbliższych posiedzeń Komisji3636
   Komórki organizacyjne13358
     Referaty Urzędu6619
    ›    Referat Finansów2897
    ›    Referat Gospodarki i Rozwoju4304
    ›    Referat Organizacyjny2722
    ›    Referat Spraw Obywatelskich3062
    ›    Referat Oświaty i Sportu1472
    ›    Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska141
   Urząd Stanu Cywilnego12546
   Koordynatorzy, pełnomocnicy12204
     Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych4207
     Koordynator do spraw dostępności229
Prawo Lokalne
   Statut Gminy Konopiska11954
   Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach8380
   Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Konopiska15564
   Budżet18978
     Budżet na 2021 rok50
     Budżet na 2020 rok555
    ›    Informacje i sprawozdania budżetowe258
     Budżet na 2019 rok1160
    ›    Informacje i sprawozdania budżetowe856
     Budżet na 2018 rok1267
     Budżet na 2017 rok1229
     Budżet na 2016 rok2069
     Budżet na 2015 rok2171
     Budżet na 2014 rok3072
     Budżet na 2013 rok3610
     Budżet na 2012 rok4306
     Budżet na 2011 rok4447
     Budżet na 2010 rok4659
     Budżet na 2009 rok4462
     Budżet na 2008 rok5419
     Budżet na 2007 rok4161
     Budżet na 2006 rok4221
    ›    Dynamika budżetu w latach 2002-20062153
     Budżet na 2005 rok3735
     Budżet na 2003 rok4089
     Budżet na 2004 rok3612
     Sprawozdania z wykonania budżetu12448
     Sprawozdania finansowe1050
   Plan rozwoju lokalnego Gminy Konopiska na lata 2004-2006 i 2007-201311103
   Plany Odnowy Miejscowości9043
   Program Działalności Kulturalnej i Promocyjnej Gminy Konopiska na lata 2007-20137463
   Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konopiska9167
   Strategia Rozwoju Gminy Konopiska16830
   Uchwały22863
     Projekty uchwał kadencja 2018-20232710
     Projekty uchwał kadencja 2014-20186697
     Projekty uchwał kadencja 2010-20146682
     Kadencja 2018-20231985
    ›    Kwartał IV 2018 rok, sesja I696
    ›    Kwartał IV 2018 rok, sesja II612
    ›    Kwartał IV 2018 rok, sesja III671
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja IV846
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja V605
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja VI1092
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja VII673
    ›    Kwartał II 2019 rok, sesja VIII344
    ›    Kwartał II 2019 rok, sesja IX998
    ›    Kwartał III 2019 rok, sesja X509
    ›    Kwartał III 2019 rok, sesja XI278
    ›    Kwartał III 2019 rok, sesja XII553
    ›    Kwartał IV 2019 rok, sesja XIII256
    ›    Kwartał IV 2019 rok, sesja XIV609
    ›    Kwartał IV 2019 rok, sesja XV666
    ›    Kwartał I 2020 rok, sesja XVI397
    ›    Kwartał I 2020 rok, sesja XVII397
    ›    Kwartał II 2020 rok, sesja XVIII248
    ›    Kwartał II 2020 rok, sesja XIX151
    ›    Kwartał II 2020 rok, sesja XX181
    ›    Kwartał III 2020 rok, sesja XXI254
    ›    Kwartał III 2020 rok, sesja XXII167
    ›    Kwartał IV 2020 rok, sesja XXIII23
    ›    Kwartał IV 2020roku, sesja XXIV47
    ›    Kwartał IV 2020 roku, sesja XXV65
    ›    Kwartał IV 2020 roku, sesja XXVI28
    ›    Kwartał I 2021 rok, sesja XXVII5
     Kadencja 2014-20188656
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja I1293
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja III1322
    ›     Kwartał IV 2014 rok, Sesja IV1233
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja V1433
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja VI1380
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja VII1153
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja VIII1294
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja IX1506
    ›    Kwartał II 2015 rok, Sesja X1306
    ›    Kwartał II 2015 rok, Sesja XI1772
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XII1047
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XIII1247
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XIV1268
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XV1476
    ›    Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVI1250
    ›    Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVII1217
    ›    Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVIII1171
    ›    Kwartał I 2016 rok, Sesja XIX1159
    ›    Kwartał I 2016 rok, Sesja XX1489
    ›    Kwartał II 2016 rok, Sesja XXI818
    ›    Kwartał II 2016 rok, Sesja XXII1557
    ›    Kwartał II 2016 rok, Sesja XXIII1251
    ›    Kwartał III 2016 rok, Sesja XXIV959
    ›    Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXV800
    ›    Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVI764
    ›    Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVII1322
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXVIII1081
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXIX1033
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXX1154
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXXI1086
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXII988
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIII763
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIV1017
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXV710
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXVI1190
    ›    Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVII841
    ›    Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVIII1084
    ›    Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXIX1044
    ›    Kwartał IV 2017 rok, Sesja XL860
    ›    Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLI1075
    ›    Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLII980
    ›    Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIII880
    ›    Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIV508
    ›    Kwartał I 2018 rok, Sesja XLV906
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVI956
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVII771
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVIII797
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLIX573
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja L1069
    ›    Kwartał III 2018 rok, Sesja LI1084
    ›    Kwartał III 2018 rok, Sesja LII714
    ›    Kwartał III 2018 rok, Sesja LIII693
    ›    Kwartał IV 2018 rok, Sesja LIV872
     Kadencja 2010-20146015
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja I2319
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja II1710
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja III1850
    ›    Kwartał I 2011 rok, Sesja IV1982
    ›    Kwartał I 2011 rok, Sesja V1502
    ›    Kwartał II 2011 rok, Sesja VII1813
    ›    Kwartał II 2011 rok, Sesja VIII2092
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja IX1245
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja X1373
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja XI1540
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja XII1820
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIII1568
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIV1479
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XV1739
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XVI1751
    ›    Kwartał I 2012 rok, Sesja XVII1699
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XVIII1533
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XIX1134
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XX2015
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XXI1476
    ›    Kwartał III 2012 rok, Sesja XXII1524
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIII1680
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIV1678
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXV1228
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVI1042
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVII2086
    ›    Kwartał I 2013 rok, Sesja XXVIII1640
    ›    Kwartał I 2013 rok, Sesja XXIX1719
    ›    Kwartał I 2013 rok, Sesja XXX1489
    ›    Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXI913
    ›    Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXII1739
    ›    Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIII1120
    ›    Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIV1048
    ›    Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXV1148
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVI984
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVII1041
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVIII1023
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXIX1037
    ›    Kwartał I 2014 rok, Sesja XL927
    ›    Kwartał I 2014 rok, Sesja XLI860
    ›     Kwartał I 2014 rok, Sesja XLII947
    ›     Kwartał I 2014 rok, Sesja XLIII1458
    ›    Kwartał II 2014 rok, Sesja XLIV1275
    ›    Kwartał III 2014 rok, Sesja XLV1195
    ›    Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVI867
    ›    Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVII973
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLVIII1061
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLIX866
     Kadencja 2006-20109575
    ›    Kwartał IV 2006 rok, Sesja I1742
    ›    Kwartał IV 2006 rok, Sesja II2042
    ›    Kwartał IV 2006 rok, Sesja III1735
    ›    Kwartał I 2007 rok, Sesja IV2073
    ›    Kwartał II 2007 rok, Sesja V2930
    ›    Kwartał II 2007 rok, Sesja VI1895
    ›    Kwartał II 2007 rok, Sesja VII2038
    ›    Kwartał III 2007 rok, Sesja VIII1953
    ›    Kwartał III 2007 rok, Sesja IX2239
    ›    Kwartał IV 2007 rok, Sesja X1769
    ›    Kwartał IV 2007 rok, Sesja XI2288
    ›    Kwartał IV 2007 rok, Sesja XII1685
    ›    Kwartał I 2008 rok, Sesja XIII1643
    ›    Kwartał I 2008 rok, Sesja XIV2629
    ›    Kwartał II 2008 rok, Sesja XV1841
    ›    Kwartał II 2008 rok, Sesja XVI1765
    ›    Kwartał III 2008 rok, Sesja XVII1920
    ›    Kwartał III 2008 rok, Sesja XVIII1496
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XIX2088
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XX2132
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXI2150
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXII1941
    ›    Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIII1838
    ›    Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIV1460
    ›    Kwartał I 2009 rok, Sesja XXV2008
    ›    Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVI1876
    ›    Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVII3054
    ›    Kwartał III 2009 rok, Sesja XXVIII1629
    ›    Kwartał III 2009 rok, Sesja XXIX2087
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXX1873
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXI1667
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXII1774
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIII2060
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIV1585
    ›    Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXV1943
    ›    Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXVI1793
    ›    Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVII2789
    ›    Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVIII1704
    ›    Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXIX2257
    ›    Kwartał III 2010 rok, Sesja XL2570
    ›    Kwartał III 2010 rok, Sesja XLII1652
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIII1782
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIV1751
     Rok 20063304
    ›    Kwartał I, Sesja XXVIII1715
    ›    Kwartał II, Sesja XXIX1537
    ›    Uchwały RIO1347
    ›    Kwartał II, Sesja XXX1623
    ›    Kwartał III, Sesja XXXI1839
    ›    Kwartał III, Sesja XXXII1881
    ›    Kwartał IV, Sesja XXXIII1471
     Rok 20053183
    ›    Kwartał I, Sesja XX13063
    ›    Kwartał II, Sesja XXI10805
    ›    Kwartał II, Sesja XXII8301
    ›    Kwartał III, Sesja XXIII2154
    ›    Kwartał III, Sesja XXIV6113
    ›    Kwartał III, Sesja XXV3990
    ›    Kwartał IV, Sesja XXVI7383
    ›    Kwartał IV, Sesja XXVII5549
     Rok 20042756
    ›    I Kwartał1669
    ›    Projekty6292
    ›    II Kwartał2494
    ›    III Kwartał14172
    ›    IV Kwartał11925
    ›    Pozostałe1333
     Rok 20033205
    ›    I Kwartał2412
    ›    II Kwartał3169
    ›    III Kwartał2102
    ›    IV Kwartał1931
     Rok 20022390
    ›    I Kwartał1427
    ›    II Kwartał1423
    ›    III Kwartał1440
    ›    IV Kwartał2030
     Rok 20013018
   Podatki i opłaty lokalne25461
     Podatek od nieruchomości4923
     Podatek od środków transportowych4305
     Podatek rolny2670
     Podatek leśny2513
     Podatek od posiadania psów2984
     Opłata targowa3506
     Opłata skarbowa3176
   Informacje Urzędu44974
     Zarządzenia Wójta8548
    ›    Rok 20046011
    ›    Rok 20055399
    ›    Rok 20062325
    ›    Rok 20074986
    ›    Rok 20082513
    ›    Rok 20093753
    ›    Rok 20104648
    ›    Rok 20113495
    ›    Rok 20122931
    ›    Rok 20132169
    ›    Rok 20142322
    ›    Rok 20153481
    ›    Rok 20162887
    ›    Rok 20172027
    ›    Rok 20181485
    ›    Rok 20191094
    ›    Rok 2020405
    ›    Rok 20213
     Obwieszczenia i zawiadomienia28646
    ›    Rok 200711723
     Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy83197
     Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne17479
     Wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze29452
     Skrzynka podawcza3260
     Oświata2645
     Zgłaszanie zgromadzeń761
   Raport o stanie Gminy1871
     Rok 2018577
     Rok 2019196
   Protokoły22134
   Przebieg i efekty kontroli7497
     Przebieg i efekty kontroli 5846
     Gospodarka mieszkaniowa1493
     Sprzedaż gruntów i nieruchomości28755
   Pomoc publiczna7868
   Konsultacje z mieszkańcami Gminy13833
   Program usuwania azbestu7502
   Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Konopiska2457
Inne
   Wykaz jednostek organizacyjnych12171
    ›    Kontakt1263
    ›    Kierownictwo1468
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej4523
    ›    Kontakt2149
    ›    Kierownictwo2003
    ›    Statut1434
    ›    Regulamin2917
    ›    Struktura organizacyjna1915
    ›    Sprawozdania finansowe803
    ›    Kontakt1679
    ›    Kierownictwo1888
     Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach4023
    ›    Sprawozdania finansowe463
     Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku3473
    ›    Kontakt1964
    ›    Kierownictwo1281
    ›    Sprawozdania finansowe804
     Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu3287
    ›    Kontakt1714
    ›    Kierownictwo1703
    ›    Sprawozdania finansowe522
    ›    Kontakt1811
    ›    Kierownictwo1665
     Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii3602
    ›    Sprawozdania finansowe565
     Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Hutkach3348
    ›    Kontakt1624
    ›    Kierownictwo1370
    ›    Sprawozdania finansowe245
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach3325
    ›    Kontakt1513
    ›    Kierownictwo1711
    ›    Sprawozdania finansowe411
     Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Kopalni3188
    ›    Kontakt1605
    ›    Kierownictwo1706
    ›    Sprawozdania finansowe387
     Publiczne Przedszkole w Konopiskach3522
    ›    Kontakt1520
    ›    Kierownictwo1613
    ›    Statut1252
    ›    Sprawozdania finansowe246
   Jednostki pomocnicze8606
     Sołectwa5012
   Samorządowe Instytucje Kultury2727
     Gminna Biblioteka Publiczna913
    ›    Kontakt612
    ›    Kierownictwo404
    ›    Dokumenty17
     Gminne Centrum Kultury i Rekreacji1235
    ›    Kontakt314
    ›    Kierownictwo387
    ›    Dokumenty232
   Organizacje pozarządowe11478
     Rok 20082932
     Rok 2009 2660
     Rok 20104234
     Rok 20113316
     Rok 20123250
     Rok 20134458
     Rok 20144712
     Rok 20153221
     Rok 20167066
     Rok 201710298
     Rok 201812398
     Rok 201911731
     Rok 20206813
     Rok 2021134
   Załatwianie spraw obywateli12762
     Małżeństwa, narodziny, zgony3518
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC2078
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej1957
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą1757
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa1849
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia2140
    ›    Sporządzenie aktu zgonu1779
    ›    Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)305
     Dowody osobiste3496
    ›    Wydanie dowodu osobistego4316
     Meldunki3449
    ›    Zameldowanie2901
    ›    Zameldowanie cudzoziemców1618
    ›    Wymeldowanie1711
     Mieszkania3115
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego1669
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę1986
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego1896
    ›    Przyznanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego z powodu zrzeczenia się praw do lokalu przez dotychczasowego najemcę3327
     Nieruchomości3963
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze przetargu1763
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym1888
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem1424
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste1679
    ›    Podział nieruchomości1822
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości1882
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej1810
     Działalność gospodarcza4806
     Zezwolenia i decyzje4087
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów3247
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej2418
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży2192
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży2179
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej2050
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu2956
    ›    Wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości2010
    ›    Wydanie decyzji o środowiskowych uwarukowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia2370
    ›    Dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest.1830
     Zaświadczenia3154
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego1965
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych2070
     Zwrot podatku akcyzowego2962
     Podatek od środków transportowych2869
     Podatek od nieruchomości3214
     Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków4223
     Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem4310
     Poświadczenie własnoręczności podpisu6592
     Język migowy w urzędzie2224
     Bezpłatna pomoc prawna3010
   Rejestry7872
     Rejestr kontroli zewnętrznych3379
     Rejestr skarg i wniosków3217
     Rejestr Uchwał Rady Gminy2838
     Rejestr upoważnień3898
     Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy2975
     Rejestr instytucji kultury1869
     Rejestr żłobków1740
     Rejestr Klubów Radnych Gminy Konopiska Kadencja 2014 - 20181223
     Rejestr Klubów Radnych Gminy Konopiska Kadencja 2018 - 2023413
     Rejestr umów3887
   Oświadczenia majątkowe17884
     Wójt Gminy7926
     Zastępca Wójta Gminy5844
     Przewodniczący Rady Gminy4574
     Sekretarz Gminy4248
     Skarbnik Gminy4139
     Kierownicy jednostek organizacyjnych5728
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej3546
    ›    Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji2731
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Konopiskach3078
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Konopiskach2874
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Aleksandrii2742
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kopalni2360
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hutkach2633
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konopiskach2393
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach3253
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jamkach - Korzonku2416
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łaźcu2263
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego3098
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach2838
    ›    Dyrektor Gminnej Administracji Oświaty1415
    ›    Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji2288
     Dyrektor SP ZOZ GOZ4155
     Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta1042
    ›    Tadeusz Cierpiał1682
    ›    Edward Bałdyga2078
    ›    Barbara Błaszczyk-Borowik1449
    ›    Wacław Konstanty Bukowski1480
    ›    Jadwiga Chaładaj1794
    ›    Elżbieta Alicja Klecha1371
    ›    Bogdan Kowalik1705
    ›    Zofia Maria Kuśmierska2023
    ›    Ryszard Modestowicz1663
    ›    Zbigniew Krzysztof Przerada2250
    ›    Roman Skoczylas1920
    ›    Andrzej Bernard Szymanek1537
    ›    Lidia Włodarska1699
    ›    Zbigniew Wołczyk1450
    ›    Bałdyga Edward1844
    ›    Cierpiał Iwona1474
    ›    Frania Antoni1349
    ›    Jędryka Wiesław1229
    ›    Kołodziejczyk Robert1747
    ›    Wolnicki Grzegorz1956
    ›    Modestowicz Ryszard1586
    ›    Romański Czesław1296
    ›    Skoczylas Roman1248
    ›    Kuśmierska Zofia1944
    ›    Szymanek Andrzej1904
    ›    Włodarska Lidia1452
    ›    Wołczyk Zbigniew1344
    ›    Sporek Anna1805
    ›    Zbigniew Kowalik1331
     Oświadczenia Radnych (kadencja 2010-2014)2660
    ›    Frania Antoni1273
    ›    Gasiak Agnieszka1653
    ›    Lamch Marta1457
    ›    Górniak Stanisław1742
    ›    Janik Andrzej1533
    ›    Jędryka Wiesław1650
    ›    Kołodziejczyk Robert1723
    ›    Kościelniak Elżbieta1544
    ›    Kuśmierska Zofia1404
    ›    Lubańska Zofia1273
    ›    Polak Henryk1299
    ›    Skoczylas Roman1361
    ›    Świtek Anna1521
    ›    Walentek Jerzy1422
    ›    Marcin Poleszczuk905
     Oświadczenia Radnych (kadencja 2014-2018)3185
    ›    Bałdyga Edward2436
    ›    Świtek Anna1527
    ›    Kołodziejczyk Robert1403
    ›    Bula Henryka1452
    ›    Chmielewska Agnieszka1177
    ›    Gajos Witold1145
    ›    Górniak Stanisław1085
    ›    Jarosz Andrzej1291
    ›    Janik Andrzej1034
    ›    Kruk Krzysztof1582
    ›    Poleszczuk Marcin1388
    ›    Skoczylas Roman1192
    ›    Szczepańska Ola1364
    ›    Szczerbak Piotr1333
    ›    Walentek Jerzy1134
     Oświadczenia Radnych (kadencja 2018-2023)1294
    ›    Bałdyga Edward613
    ›    Benesz Janusz315
    ›    Chmielewska Agnieszka586
    ›    Cichoń Michał1065
    ›    Jabłońska Barbara551
    ›    Janik Andrzej256
    ›    Jarosz Andrzej488
    ›    Kołodziejczyk Robert819
    ›    Książek Karolina880
    ›    Majdzik Jadwiga434
    ›    Parandyk Marek826
    ›    Poleszczuk Marcin699
    ›    Szczerbak Piotr786
    ›    Świtek Anna746
    ›    Wojciechowski Piotr672
   Wybory,referenda12987
     Wybory Samorządowe Uzupełniające - rok 20073599
    ›    Skład Gminnej Komisji Wyborczej1665
    ›    Kalendarz dyżurów GKW1348
    ›    Składy Obwodowych Komisji Wyborczych2487
    ›    Protokół z wyborów uzupełniających1607
    ›    Protokoły z głosowania w obwodzie1690
     Wybory Parlamentarne3620
    ›    Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania2363
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (07.06.2009r.)2902
     Wybory na Prezydenta RP (2010r.)2251
     Wybory Samorządowe (2010r.)7349
     Wybory Parlamentarne (2011r.)3916
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 20143733
     Wybory Samorządowe 201414845
     Wybory na prezydenta RP - 2015 4652
     Wybory Ławników Sądowych 20151210
     Referendum ogólnokrajowe - 6 września 20153122
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 25 października 20153059
     Wybory Samorządowe 20187405
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (26.05.2019r.)1779
     Wybory Ławników Sądowych 2019 524
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 13 października 2019r.1710
     Wybory na Prezydenta RP - 10.05.2020r.736
     Wybory na Prezydenta RP - 28.06.2020 r.1355
   Giełda Papierów Wartościowych12645
     Emisja obligacji2446
   Informacje nieudostępnione9345
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej5282
   Petycje2374
     Rok 2018681
     Rok 2019399
     Rok 20214
   RODO2252
   Redakcja Biuletynu8986
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia przetargów376739
     Ogłoszenie5027
     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia2463
     Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP W Aleksandrii2807
     Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP Hutki2433
     Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP w Rększowicach2585
     Specyfikacja techniczna2328
     Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Aleksandrii2475
     Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Hutkach3324
     Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Rększowicach3414
   Zakończone przetargi-wyniki118846
   Archiwum przetargów9123
   Zamówienia do 30 tys. EURO38351
   Plany postępowań o udzielenie zamówień5315
Łączna liczba odwiedzin:2885499