Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna38589
   Dane podstawowe285169
   Godziny urzędowania14863
   Organizacja urzędu21552
   Struktura Urzędu15126
Organy
   Wójt Gminy15119
     Kompetencje3532
     Kontakt3093
     Dyżury3182
     Zarządzenia5317
     Obwieszczenia i zawiadomienia3514
   Zastępca Wójta Gminy14363
   Sekretarz12710
   Skarbnik11832
   Rada Gminy16324
     Przewodniczący Rady Gminy4083
     Skład Rady Gminy7215
     Kontakt z radnymi4434
     Kompetencje3525
     Termin najbliższej sesji Rady Gminy6959
    ›    Kadencja 2014 - 20183879
    ›    Kadencja 2018 - 20232703
     Porządek obrad najbliższej sesji Rady 4220
     Protokoły z posiedzeń Rady5107
    ›    Protokoły - kadencja 2018-20234444
     Uchwały Rady Gminy5061
     Inicjatywa uchwałodawcza radnych36
     Interpelacje i zapytania1206
    ›    Kadencja 2018-20232176
   Komisje Rady11647
     Komisja Rewizyjna3868
     Komisja Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska2984
     Komisja Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa3170
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych3289
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji1053
     Terminy najbliższych posiedzeń Komisji4111
   Komórki organizacyjne14861
     Referaty Urzędu7255
    ›    Referat Finansów3388
    ›    Referat Gospodarki i Rozwoju4572
    ›    Referat Organizacyjny2935
    ›    Referat Spraw Obywatelskich3282
    ›    Referat Oświaty i Sportu1688
    ›    Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska553
   Urząd Stanu Cywilnego14516
   Koordynatorzy, pełnomocnicy13566
     Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych4424
     Koordynator do spraw dostępności490
Prawo Lokalne
   Statut Gminy Konopiska13525
   Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach9735
   Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Konopiska17201
   Budżet21752
     Budżet na 2022 rok204
    ›    Informacje i sprawozdania budżetowe60
     Budżet na 2021 rok866
    ›    Informacje i sprawozdania budżetowe 255
     Budżet na 2020 rok973
    ›    Informacje i sprawozdania budżetowe478
     Budżet na 2019 rok1445
    ›    Informacje i sprawozdania budżetowe1346
     Budżet na 2018 rok1776
     Budżet na 2017 rok1586
     Budżet na 2016 rok2510
     Budżet na 2015 rok2354
     Budżet na 2014 rok3269
     Budżet na 2013 rok3803
     Budżet na 2012 rok4534
     Budżet na 2011 rok4666
     Budżet na 2010 rok4875
     Budżet na 2009 rok4629
     Budżet na 2008 rok5853
     Budżet na 2007 rok4347
     Budżet na 2006 rok4637
    ›    Dynamika budżetu w latach 2002-20062566
     Budżet na 2005 rok4095
     Budżet na 2003 rok4545
     Budżet na 2004 rok3801
     Sprawozdania z wykonania budżetu14645
     Sprawozdania finansowe1612
   Plan rozwoju lokalnego Gminy Konopiska na lata 2004-2006 i 2007-201312493
   Plany Odnowy Miejscowości10351
   Program Działalności Kulturalnej i Promocyjnej Gminy Konopiska na lata 2007-20138692
   Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konopiska10476
   Strategia Rozwoju Gminy Konopiska18596
   Uchwały25606
     Projekty uchwał kadencja 2018-20235285
     Projekty uchwał kadencja 2014-20188087
     Projekty uchwał kadencja 2010-20147332
     Kadencja 2018-20233267
    ›    Kwartał IV 2018 rok, sesja I936
    ›    Kwartał IV 2018 rok, sesja II1026
    ›    Kwartał IV 2018 rok, sesja III892
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja IV1069
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja V813
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja VI1698
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja VII1122
    ›    Kwartał II 2019 rok, sesja VIII544
    ›    Kwartał II 2019 rok, sesja IX1433
    ›    Kwartał III 2019 rok, sesja X748
    ›    Kwartał III 2019 rok, sesja XI604
    ›    Kwartał III 2019 rok, sesja XII863
    ›    Kwartał IV 2019 rok, sesja XIII465
    ›    Kwartał IV 2019 rok, sesja XIV808
    ›    Kwartał IV 2019 rok, sesja XV1157
    ›    Kwartał I 2020 rok, sesja XVI679
    ›    Kwartał I 2020 rok, sesja XVII615
    ›    Kwartał II 2020 rok, sesja XVIII663
    ›    Kwartał II 2020 rok, sesja XIX346
    ›    Kwartał II 2020 rok, sesja XX366
    ›    Kwartał III 2020 rok, sesja XXI759
    ›    Kwartał III 2020 rok, sesja XXII595
    ›    Kwartał IV 2020 rok, sesja XXIII210
    ›    Kwartał IV 2020roku, sesja XXIV238
    ›    Kwartał IV 2020 roku, sesja XXV628
    ›    Kwartał IV 2020 roku, sesja XXVI318
    ›    Kwartał I 2021 rok, sesja XXVII482
    ›     Kwartał I 2021 roku, sesja XXVIII247
    ›    Kwartał II 2021 roku, sesja XXIX192
    ›    Kwartał II 2021 roku, sesja XXX242
    ›    Kwartał II 2021 roku, sesja XXXI195
    ›    Kwartał II 2021 roku, sesja XXXII433
    ›    Kwartał III 2021 rok, sesja XXXIII322
    ›    Kwartał III 2021 rok, sesja XXXIV346
    ›    Kwartał IV 2021 rok, sesja XXXV137
    ›    Kwartał IV 2021 rok, sesja XXXVI195
    ›    Kwartał IV 2021 rok, sesja XXXVII154
    ›    Kwartał I 2022 rok, sesja XXXVIII97
    ›    Kwartał I 2022 rok, sesja XXXIX171
    ›    Kwartał I 2022 rok, sesja XL139
    ›    Kwartał I 2022 rok, sesja XLI178
    ›    Kwartał I 2022 rok, sesja XLII130
    ›    Kwartał I 2022 rok, sesja XLIII83
    ›    Kwartał II 2022 rok, Sesja XLIV42
    ›    Kwartał II 2022 rok, sesja XLV19
    ›    Kwartał II 2022 rok, sesja XLVI15
     Kadencja 2014-20189852
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja I1538
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja III1553
    ›     Kwartał IV 2014 rok, Sesja IV1697
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja V1665
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja VI1614
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja VII1374
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja VIII1514
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja IX1962
    ›    Kwartał II 2015 rok, Sesja X1644
    ›    Kwartał II 2015 rok, Sesja XI2395
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XII1848
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XIII1467
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XIV1762
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XV1698
    ›    Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVI1482
    ›    Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVII1460
    ›    Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVIII1665
    ›    Kwartał I 2016 rok, Sesja XIX1574
    ›    Kwartał I 2016 rok, Sesja XX2015
    ›    Kwartał II 2016 rok, Sesja XXI1045
    ›    Kwartał II 2016 rok, Sesja XXII2009
    ›    Kwartał II 2016 rok, Sesja XXIII1766
    ›    Kwartał III 2016 rok, Sesja XXIV1571
    ›    Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXV1019
    ›    Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVI1010
    ›    Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVII1686
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXVIII1310
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXIX1589
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXX1383
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXXI1595
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXII1483
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIII988
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIV1561
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXV1260
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXVI1416
    ›    Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVII1078
    ›    Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVIII1565
    ›    Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXIX1292
    ›    Kwartał IV 2017 rok, Sesja XL1155
    ›    Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLI1526
    ›    Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLII1206
    ›    Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIII1121
    ›    Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIV739
    ›    Kwartał I 2018 rok, Sesja XLV1440
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVI1206
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVII1314
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVIII1036
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLIX804
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja L1323
    ›    Kwartał III 2018 rok, Sesja LI1576
    ›    Kwartał III 2018 rok, Sesja LII965
    ›    Kwartał III 2018 rok, Sesja LIII925
    ›    Kwartał IV 2018 rok, Sesja LIV1405
     Kadencja 2010-20146799
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja I2816
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja II2118
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja III2134
    ›    Kwartał I 2011 rok, Sesja IV2566
    ›    Kwartał I 2011 rok, Sesja V1723
    ›    Kwartał II 2011 rok, Sesja VII2003
    ›    Kwartał II 2011 rok, Sesja VIII2324
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja IX1454
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja X1590
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja XI1749
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja XII2026
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIII2097
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIV2034
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XV2150
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XVI1936
    ›    Kwartał I 2012 rok, Sesja XVII2225
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XVIII1763
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XIX1338
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XX2509
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XXI1732
    ›    Kwartał III 2012 rok, Sesja XXII1720
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIII1937
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIV2061
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXV1452
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVI1268
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVII2892
    ›    Kwartał I 2013 rok, Sesja XXVIII2373
    ›    Kwartał I 2013 rok, Sesja XXIX1984
    ›    Kwartał I 2013 rok, Sesja XXX1704
    ›    Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXI1333
    ›    Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXII2223
    ›    Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIII1368
    ›    Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIV1253
    ›    Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXV1406
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVI1172
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVII1252
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVIII1294
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXIX1263
    ›    Kwartał I 2014 rok, Sesja XL1107
    ›    Kwartał I 2014 rok, Sesja XLI1372
    ›     Kwartał I 2014 rok, Sesja XLII1164
    ›     Kwartał I 2014 rok, Sesja XLIII1700
    ›    Kwartał II 2014 rok, Sesja XLIV1520
    ›    Kwartał III 2014 rok, Sesja XLV1725
    ›    Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVI1053
    ›    Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVII1388
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLVIII1651
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLIX1375
     Kadencja 2006-201010416
    ›    Kwartał IV 2006 rok, Sesja I1967
    ›    Kwartał IV 2006 rok, Sesja II2456
    ›    Kwartał IV 2006 rok, Sesja III1958
    ›    Kwartał I 2007 rok, Sesja IV2574
    ›    Kwartał II 2007 rok, Sesja V3450
    ›    Kwartał II 2007 rok, Sesja VI2496
    ›    Kwartał II 2007 rok, Sesja VII2609
    ›    Kwartał III 2007 rok, Sesja VIII2233
    ›    Kwartał III 2007 rok, Sesja IX2695
    ›    Kwartał IV 2007 rok, Sesja X2011
    ›    Kwartał IV 2007 rok, Sesja XI2781
    ›    Kwartał IV 2007 rok, Sesja XII1918
    ›    Kwartał I 2008 rok, Sesja XIII2054
    ›    Kwartał I 2008 rok, Sesja XIV3238
    ›    Kwartał II 2008 rok, Sesja XV2086
    ›    Kwartał II 2008 rok, Sesja XVI2012
    ›    Kwartał III 2008 rok, Sesja XVII2145
    ›    Kwartał III 2008 rok, Sesja XVIII1728
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XIX2332
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XX2372
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXI2700
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXII2381
    ›    Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIII2082
    ›    Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIV1696
    ›    Kwartał I 2009 rok, Sesja XXV2273
    ›    Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVI2232
    ›    Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVII3383
    ›    Kwartał III 2009 rok, Sesja XXVIII1985
    ›    Kwartał III 2009 rok, Sesja XXIX2556
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXX2128
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXI1919
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXII2186
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIII2620
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIV1837
    ›    Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXV2457
    ›    Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXVI2036
    ›    Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVII3082
    ›    Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVIII1931
    ›    Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXIX2523
    ›    Kwartał III 2010 rok, Sesja XL3232
    ›    Kwartał III 2010 rok, Sesja XLII1917
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIII2042
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIV2314
     Rok 20063850
    ›    Kwartał I, Sesja XXVIII1881
    ›    Kwartał II, Sesja XXIX1715
    ›    Uchwały RIO1886
    ›    Kwartał II, Sesja XXX1809
    ›    Kwartał III, Sesja XXXI2006
    ›    Kwartał III, Sesja XXXII2061
    ›    Kwartał IV, Sesja XXXIII1629
     Rok 20053569
    ›    Kwartał I, Sesja XX13933
    ›    Kwartał II, Sesja XXI11546
    ›    Kwartał II, Sesja XXII8703
    ›    Kwartał III, Sesja XXIII2608
    ›    Kwartał III, Sesja XXIV6648
    ›    Kwartał III, Sesja XXV4409
    ›    Kwartał IV, Sesja XXVI7698
    ›    Kwartał IV, Sesja XXVII5881
     Rok 20043331
    ›    I Kwartał1826
    ›    Projekty6920
    ›    II Kwartał2700
    ›    III Kwartał14745
    ›    IV Kwartał12391
    ›    Pozostałe1480
     Rok 20033592
    ›    I Kwartał2646
    ›    II Kwartał3666
    ›    III Kwartał2302
    ›    IV Kwartał2290
     Rok 20022776
    ›    I Kwartał1807
    ›    II Kwartał1850
    ›    III Kwartał1904
    ›    IV Kwartał2246
     Rok 20013643
   Podatki i opłaty lokalne29294
     Podatek od nieruchomości5625
     Podatek od środków transportowych5112
     Podatek rolny3044
     Podatek leśny2943
     Opłata skarbowa3680
   Informacje Urzędu48570
     Zarządzenia Wójta9196
    ›    Rok 20046725
    ›    Rok 20056023
    ›    Rok 20062567
    ›    Rok 20075236
    ›    Rok 20082717
    ›    Rok 20094250
    ›    Rok 20105251
    ›    Rok 20113951
    ›    Rok 20123436
    ›    Rok 20132390
    ›    Rok 20143079
    ›    Rok 20154419
    ›    Rok 20163442
    ›    Rok 20172359
    ›    Rok 20181875
    ›    Rok 20191783
    ›    Rok 20201112
    ›    Rok 2021564
    ›    Rok 202237
     Obwieszczenia i zawiadomienia34917
    ›    Rok 200712176
     Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy92272
     Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne18357
     Wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze32447
     Skrzynka podawcza3776
     Oświata3379
     Zgłaszanie zgromadzeń949
     Raporty o stanie dostępności182
   Raport o stanie Gminy3521
     Rok 20181112
     Rok 2019856
     Rok 2020473
     Rok 2021 25
   Protokoły23708
   Przebieg i efekty kontroli8896
     Przebieg i efekty kontroli 6493
     Gospodarka mieszkaniowa1776
     Sprzedaż gruntów i nieruchomości29512
   Pomoc publiczna9208
   Konsultacje z mieszkańcami Gminy16384
   Program usuwania azbestu9009
   Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Konopiska3779
Inne
   Wykaz jednostek organizacyjnych13705
    ›    Kontakt1372
    ›    Kierownictwo1821
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej5378
    ›    Kontakt2503
    ›    Kierownictwo2571
    ›    Statut1584
    ›    Regulamin3075
    ›    Struktura organizacyjna2188
    ›    Sprawozdania finansowe1280
    ›    Kontakt2121
    ›    Kierownictwo2422
     Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach4974
    ›    Sprawozdania finansowe605
     Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku4410
    ›    Kontakt2189
    ›    Kierownictwo1505
    ›    Sprawozdania finansowe1207
     Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu4112
    ›    Kontakt2206
    ›    Kierownictwo1847
    ›    Sprawozdania finansowe847
    ›    Kontakt2279
    ›    Kierownictwo1797
     Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii4436
    ›    Sprawozdania finansowe721
     Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Hutkach4162
    ›    Kontakt1775
    ›    Kierownictwo1769
    ›    Sprawozdania finansowe647
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach4225
    ›    Kontakt1686
    ›    Kierownictwo2219
    ›    Sprawozdania finansowe530
     Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Kopalni4091
    ›    Kontakt1875
    ›    Kierownictwo1887
    ›    Sprawozdania finansowe515
     Publiczne Przedszkole w Konopiskach4366
    ›    Kontakt1786
    ›    Kierownictwo2087
    ›    Statut1651
    ›    Sprawozdania finansowe658
   Jednostki pomocnicze10023
     Sołectwa6173
   Samorządowe Instytucje Kultury4029
     Gminna Biblioteka Publiczna1313
    ›    Kontakt785
    ›    Kierownictwo968
    ›    Dokumenty159
    ›    Raporty147
     Gminne Centrum Kultury i Rekreacji1687
    ›    Kontakt669
    ›    Kierownictwo824
    ›    Dokumenty394
   Organizacje pozarządowe14306
     Rok 20083059
     Rok 2009 2783
     Rok 20104775
     Rok 20113770
     Rok 20123386
     Rok 20134823
     Rok 20145140
     Rok 20153577
     Rok 20167371
     Rok 201710777
     Rok 201812841
     Rok 201912541
     Rok 20207022
     Rok 202163500
     Rok 2022249
   Załatwianie spraw obywateli14743
     Małżeństwa, narodziny, zgony4301
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC2235
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej2422
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą1897
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa2379
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia2726
    ›    Sporządzenie aktu zgonu1946
    ›    Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)922
     Dowody osobiste4461
    ›    Wydanie dowodu osobistego5295
     Meldunki4199
    ›    Zameldowanie3546
    ›    Zameldowanie cudzoziemców1783
    ›    Wymeldowanie1928
     Mieszkania3911
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego1841
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę2401
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego2500
    ›    Przyznanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego z powodu zrzeczenia się praw do lokalu przez dotychczasowego najemcę3651
     Nieruchomości4980
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze przetargu2207
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym2022
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem1572
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste1895
    ›    Podział nieruchomości2050
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości2059
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej1983
     Działalność gospodarcza5711
     Zezwolenia i decyzje4998
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów3902
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej3116
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży2641
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży2694
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej2214
    ›    Wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości2294
    ›    Wydanie decyzji o środowiskowych uwarukowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia2562
    ›    Dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest.2085
     Formularze Referatu Gospodarki i Rozwoju4661
     Zwrot podatku akcyzowego3646
     Podatek od środków transportowych3579
     Podatek od nieruchomości4122
     Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków5239
     Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem5134
     Poświadczenie własnoręczności podpisu7608
     Język migowy w urzędzie2921
     Bezpłatna pomoc prawna4222
   Rejestry9285
     Rejestr kontroli zewnętrznych4053
     Rejestr skarg i wniosków3933
     Rejestr Uchwał Rady Gminy3561
     Rejestr upoważnień4534
     Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy3589
     Rejestr instytucji kultury2563
     Rejestr żłobków2515
     Rejestr Klubów Radnych Gminy Konopiska Kadencja 2014 - 20181824
     Rejestr Klubów Radnych Gminy Konopiska Kadencja 2018 - 20231014
     Rejestr umów4735
   Oświadczenia majątkowe19953
     Wójt Gminy8825
     Zastępca Wójta Gminy6190
     Przewodniczący Rady Gminy4909
     Sekretarz Gminy4839
     Skarbnik Gminy4815
     Kierownicy jednostek organizacyjnych6217
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej3961
    ›    Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji3259
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Konopiskach3768
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Konopiskach3407
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Aleksandrii3382
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kopalni2712
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hutkach3224
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konopiskach2675
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach4163
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jamkach - Korzonku2688
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łaźcu2499
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach3281
    ›    Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji2935
     Dyrektor SP ZOZ GOZ4620
     Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta1694
    ›    Tadeusz Cierpiał2213
    ›    Edward Bałdyga2617
    ›    Barbara Błaszczyk-Borowik1601
    ›    Wacław Konstanty Bukowski1875
    ›    Jadwiga Chaładaj1922
    ›    Elżbieta Alicja Klecha1647
    ›    Bogdan Kowalik1868
    ›    Zofia Maria Kuśmierska2510
    ›    Ryszard Modestowicz1780
    ›    Zbigniew Krzysztof Przerada2744
    ›    Roman Skoczylas2226
    ›    Andrzej Bernard Szymanek1764
    ›    Lidia Włodarska2111
    ›    Zbigniew Wołczyk1623
    ›    Bałdyga Edward1990
    ›    Cierpiał Iwona1649
    ›    Frania Antoni1703
    ›    Jędryka Wiesław1351
    ›    Kołodziejczyk Robert1906
    ›    Wolnicki Grzegorz2376
    ›    Modestowicz Ryszard1708
    ›    Romański Czesław1420
    ›    Skoczylas Roman1368
    ›    Kuśmierska Zofia2153
    ›    Szymanek Andrzej2382
    ›    Włodarska Lidia1820
    ›    Wołczyk Zbigniew1453
    ›    Sporek Anna2194
    ›    Zbigniew Kowalik1444
    ›    Frania Antoni1406
    ›    Gasiak Agnieszka1820
    ›    Lamch Marta1609
    ›    Górniak Stanisław2152
    ›    Janik Andrzej2059
    ›    Jędryka Wiesław2070
    ›    Kołodziejczyk Robert1924
    ›    Kościelniak Elżbieta1701
    ›    Kuśmierska Zofia1820
    ›    Lubańska Zofia1426
    ›    Polak Henryk1421
    ›    Skoczylas Roman1493
    ›    Świtek Anna1654
    ›    Walentek Jerzy1547
    ›    Marcin Poleszczuk1047
     Oświadczenia Radnych (kadencja 2014-2018)3496
    ›    Bałdyga Edward2776
    ›    Świtek Anna1994
    ›    Kołodziejczyk Robert1578
    ›    Bula Henryka2003
    ›    Chmielewska Agnieszka1366
    ›    Gajos Witold1371
    ›    Górniak Stanisław1266
    ›    Jarosz Andrzej1548
    ›    Janik Andrzej1207
    ›    Kruk Krzysztof1763
    ›    Poleszczuk Marcin1803
    ›    Skoczylas Roman1691
    ›    Szczepańska Ola1526
    ›    Szczerbak Piotr1606
    ›    Walentek Jerzy1532
     Oświadczenia Radnych (kadencja 2018-2023)1706
    ›    Bałdyga Edward1032
    ›    Benesz Janusz524
    ›    Chmielewska Agnieszka759
    ›    Cichoń Michał1562
    ›    Jabłońska Barbara766
    ›    Janik Andrzej418
    ›    Jarosz Andrzej666
    ›    Kołodziejczyk Robert1024
    ›    Książek Karolina1344
    ›    Majdzik Jadwiga627
    ›    Parandyk Marek1308
    ›    Poleszczuk Marcin1195
    ›    Szczerbak Piotr1006
    ›    Świtek Anna1009
    ›    Wojciechowski Piotr880
   Wybory,referenda14280
     Wybory Samorządowe Uzupełniające - rok 20074117
    ›    Skład Gminnej Komisji Wyborczej1808
    ›    Kalendarz dyżurów GKW1858
    ›    Składy Obwodowych Komisji Wyborczych2892
    ›    Protokół z wyborów uzupełniających2052
    ›    Protokoły z głosowania w obwodzie2004
     Wybory Parlamentarne4065
    ›    Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania2617
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (07.06.2009r.)3542
     Wybory na Prezydenta RP (2010r.)2655
     Wybory Samorządowe (2010r.)7877
     Wybory Parlamentarne (2011r.)4209
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 20144386
     Wybory Samorządowe 201415482
     Wybory na prezydenta RP - 2015 5068
     Wybory Ławników Sądowych 20151369
     Referendum ogólnokrajowe - 6 września 20153648
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 25 października 20153357
     Wybory Samorządowe 20188069
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (26.05.2019r.)2193
     Wybory Ławników Sądowych 2019 695
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 13 października 2019r.2075
     Wybory na Prezydenta RP - 10.05.2020r.998
     Wybory na Prezydenta RP - 28.06.2020 r.2037
   Narodowy Spis Powszechny 20211215
   Giełda Papierów Wartościowych14408
     Emisja obligacji2948
   Informacje nieudostępnione10736
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej6687
   Petycje3827
     Rok 20181024
     Rok 2019884
     Rok 2021585
     Rok 2022151
   RODO3495
   Redakcja Biuletynu10348
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia przetargów392435
     Ogłoszenie5463
     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia2638
     Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP W Aleksandrii2950
     Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP Hutki2591
     Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP w Rększowicach2720
     Specyfikacja techniczna2433
     Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Aleksandrii2928
     Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Hutkach3739
     Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Rększowicach3783
   Zakończone przetargi-wyniki129926
   Archiwum przetargów10544
   Zamówienia do 30 tys. EURO57694
   Plany postępowań o udzielenie zamówień8795
Łączna liczba odwiedzin:3342866