Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna27039
   Dane podstawowe278452
   Godziny urzędowania13665
   Organizacja urzędu19372
   Struktura Urzędu13945
Organy
   Wójt Gminy14065
     Kompetencje3451
     Kontakt2973
     Dyżury2886
     Zarządzenia5045
     Obwieszczenia i zawiadomienia3396
   Zastępca Wójta Gminy13451
   Sekretarz11788
   Skarbnik10910
   Rada Gminy15055
     Przewodniczący Rady3953
     Skład Rady6811
     Kontakt z radnymi4047
     Kompetencje3436
     Termin najbliższej sesji Rady6291
    ›    Kadencja 2014 - 20183376
    ›    Kadencja 2018 - 20231949
     Porządek obrad najbliższej sesji Rady 3930
     Protokoły z posiedzeń Rady4734
    ›    Protokoły - kadencja 2018-20233173
     Uchwały Rady Gminy4754
     Interpelacje i zapytania1036
    ›    Kadencja 2018-20231902
   Komisje Rady10773
     Komisja Rewizyjna3533
     Komisja Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska2896
     Komisja Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa3072
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych3009
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji975
     Terminy najbliższych posiedzeń Komisji3814
   Komórki organizacyjne13895
     Referaty Urzędu6877
    ›    Referat Finansów3071
    ›    Referat Gospodarki i Rozwoju4421
    ›    Referat Organizacyjny2801
    ›    Referat Spraw Obywatelskich3147
    ›    Referat Oświaty i Sportu1546
    ›    Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska335
   Urząd Stanu Cywilnego13306
   Koordynatorzy, pełnomocnicy12724
     Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych4304
     Koordynator do spraw dostępności364
Prawo Lokalne
   Statut Gminy Konopiska12541
   Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach8876
   Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Konopiska16117
   Budżet19927
     Budżet na 2021 rok393
    ›    Informacje i sprawozdania budżetowe 22
     Budżet na 2020 rok744
    ›    Informacje i sprawozdania budżetowe341
     Budżet na 2019 rok1264
    ›    Informacje i sprawozdania budżetowe1017
     Budżet na 2018 rok1445
     Budżet na 2017 rok1333
     Budżet na 2016 rok2229
     Budżet na 2015 rok2249
     Budżet na 2014 rok3147
     Budżet na 2013 rok3682
     Budżet na 2012 rok4397
     Budżet na 2011 rok4531
     Budżet na 2010 rok4744
     Budżet na 2009 rok4533
     Budżet na 2008 rok5585
     Budżet na 2007 rok4243
     Budżet na 2006 rok4370
    ›    Dynamika budżetu w latach 2002-20062303
     Budżet na 2005 rok3850
     Budżet na 2003 rok4258
     Budżet na 2004 rok3699
     Sprawozdania z wykonania budżetu13549
     Sprawozdania finansowe1251
   Plan rozwoju lokalnego Gminy Konopiska na lata 2004-2006 i 2007-201311604
   Plany Odnowy Miejscowości9499
   Program Działalności Kulturalnej i Promocyjnej Gminy Konopiska na lata 2007-20137908
   Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konopiska9664
   Strategia Rozwoju Gminy Konopiska17463
   Uchwały23855
     Projekty uchwał kadencja 2018-20233499
     Projekty uchwał kadencja 2014-20187239
     Projekty uchwał kadencja 2010-20146941
     Kadencja 2018-20232382
    ›    Kwartał IV 2018 rok, sesja I790
    ›    Kwartał IV 2018 rok, sesja II750
    ›    Kwartał IV 2018 rok, sesja III762
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja IV929
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja V683
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja VI1312
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja VII842
    ›    Kwartał II 2019 rok, sesja VIII421
    ›    Kwartał II 2019 rok, sesja IX1154
    ›    Kwartał III 2019 rok, sesja X593
    ›    Kwartał III 2019 rok, sesja XI394
    ›    Kwartał III 2019 rok, sesja XII659
    ›    Kwartał IV 2019 rok, sesja XIII342
    ›    Kwartał IV 2019 rok, sesja XIV684
    ›    Kwartał IV 2019 rok, sesja XV839
    ›    Kwartał I 2020 rok, sesja XVI467
    ›    Kwartał I 2020 rok, sesja XVII482
    ›    Kwartał II 2020 rok, sesja XVIII400
    ›    Kwartał II 2020 rok, sesja XIX226
    ›    Kwartał II 2020 rok, sesja XX251
    ›    Kwartał III 2020 rok, sesja XXI425
    ›    Kwartał III 2020 rok, sesja XXII304
    ›    Kwartał IV 2020 rok, sesja XXIII98
    ›    Kwartał IV 2020roku, sesja XXIV113
    ›    Kwartał IV 2020 roku, sesja XXV252
    ›    Kwartał IV 2020 roku, sesja XXVI163
    ›    Kwartał I 2021 rok, sesja XXVII174
    ›     Kwartał I 2021 roku, sesja XXVIII86
    ›    Kwartał II 2021 roku, sesja XXIX51
    ›    Kwartał II 2021 roku, sesja XXX66
    ›    Kwartał II 2021 roku, sesja XXXI50
    ›    Kwartał II 2021 roku, sesja XXXII39
     Kadencja 2014-20189121
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja I1382
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja III1417
    ›     Kwartał IV 2014 rok, Sesja IV1369
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja V1528
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja VI1479
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja VII1239
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja VIII1384
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja IX1669
    ›    Kwartał II 2015 rok, Sesja X1433
    ›    Kwartał II 2015 rok, Sesja XI1998
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XII1241
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XIII1330
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XIV1451
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XV1560
    ›    Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVI1344
    ›    Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVII1318
    ›    Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVIII1350
    ›    Kwartał I 2016 rok, Sesja XIX1319
    ›    Kwartał I 2016 rok, Sesja XX1674
    ›    Kwartał II 2016 rok, Sesja XXI906
    ›    Kwartał II 2016 rok, Sesja XXII1714
    ›    Kwartał II 2016 rok, Sesja XXIII1428
    ›    Kwartał III 2016 rok, Sesja XXIV1182
    ›    Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXV884
    ›    Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVI870
    ›    Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVII1456
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXVIII1183
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXIX1228
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXX1244
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXXI1266
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXII1161
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIII848
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIV1204
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXV908
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXVI1281
    ›    Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVII939
    ›    Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVIII1262
    ›    Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXIX1134
    ›    Kwartał IV 2017 rok, Sesja XL959
    ›    Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLI1236
    ›    Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLII1069
    ›    Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIII977
    ›    Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIV604
    ›    Kwartał I 2018 rok, Sesja XLV1103
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVI1060
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVII974
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVIII900
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLIX665
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja L1169
    ›    Kwartał III 2018 rok, Sesja LI1262
    ›    Kwartał III 2018 rok, Sesja LII822
    ›    Kwartał III 2018 rok, Sesja LIII795
    ›    Kwartał IV 2018 rok, Sesja LIV1069
     Kadencja 2010-20146298
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja I2492
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja II1852
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja III1956
    ›    Kwartał I 2011 rok, Sesja IV2193
    ›    Kwartał I 2011 rok, Sesja V1588
    ›    Kwartał II 2011 rok, Sesja VII1888
    ›    Kwartał II 2011 rok, Sesja VIII2182
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja IX1331
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja X1460
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja XI1622
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja XII1909
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIII1760
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIV1679
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XV1886
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XVI1828
    ›    Kwartał I 2012 rok, Sesja XVII1895
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XVIII1630
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XIX1213
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XX2191
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XXI1572
    ›    Kwartał III 2012 rok, Sesja XXII1606
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIII1781
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIV1793
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXV1322
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVI1130
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVII2272
    ›    Kwartał I 2013 rok, Sesja XXVIII1907
    ›    Kwartał I 2013 rok, Sesja XXIX1828
    ›    Kwartał I 2013 rok, Sesja XXX1574
    ›    Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXI1043
    ›    Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXII1908
    ›    Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIII1222
    ›    Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIV1132
    ›    Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXV1248
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVI1058
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVII1127
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVIII1124
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXIX1128
    ›    Kwartał I 2014 rok, Sesja XL1000
    ›    Kwartał I 2014 rok, Sesja XLI1026
    ›     Kwartał I 2014 rok, Sesja XLII1043
    ›     Kwartał I 2014 rok, Sesja XLIII1541
    ›    Kwartał II 2014 rok, Sesja XLIV1365
    ›    Kwartał III 2014 rok, Sesja XLV1379
    ›    Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVI943
    ›    Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVII1121
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLVIII1282
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLIX1053
     Kadencja 2006-20109910
    ›    Kwartał IV 2006 rok, Sesja I1821
    ›    Kwartał IV 2006 rok, Sesja II2181
    ›    Kwartał IV 2006 rok, Sesja III1806
    ›    Kwartał I 2007 rok, Sesja IV2238
    ›    Kwartał II 2007 rok, Sesja V3099
    ›    Kwartał II 2007 rok, Sesja VI2096
    ›    Kwartał II 2007 rok, Sesja VII2227
    ›    Kwartał III 2007 rok, Sesja VIII2047
    ›    Kwartał III 2007 rok, Sesja IX2390
    ›    Kwartał IV 2007 rok, Sesja X1854
    ›    Kwartał IV 2007 rok, Sesja XI2451
    ›    Kwartał IV 2007 rok, Sesja XII1766
    ›    Kwartał I 2008 rok, Sesja XIII1780
    ›    Kwartał I 2008 rok, Sesja XIV2839
    ›    Kwartał II 2008 rok, Sesja XV1928
    ›    Kwartał II 2008 rok, Sesja XVI1861
    ›    Kwartał III 2008 rok, Sesja XVII1998
    ›    Kwartał III 2008 rok, Sesja XVIII1570
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XIX2170
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XX2211
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXI2331
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXII2097
    ›    Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIII1925
    ›    Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIV1544
    ›    Kwartał I 2009 rok, Sesja XXV2105
    ›    Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVI2003
    ›    Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVII3178
    ›    Kwartał III 2009 rok, Sesja XXVIII1753
    ›    Kwartał III 2009 rok, Sesja XXIX2236
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXX1968
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXI1759
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXII1919
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIII2249
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIV1675
    ›    Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXV2112
    ›    Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXVI1883
    ›    Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVII2887
    ›    Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVIII1783
    ›    Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXIX2344
    ›    Kwartał III 2010 rok, Sesja XL2827
    ›    Kwartał III 2010 rok, Sesja XLII1737
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIII1867
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIV1948
     Rok 20063486
    ›    Kwartał I, Sesja XXVIII1781
    ›    Kwartał II, Sesja XXIX1603
    ›    Uchwały RIO1542
    ›    Kwartał II, Sesja XXX1698
    ›    Kwartał III, Sesja XXXI1902
    ›    Kwartał III, Sesja XXXII1944
    ›    Kwartał IV, Sesja XXXIII1537
     Rok 20053346
    ›    Kwartał I, Sesja XX13394
    ›    Kwartał II, Sesja XXI11076
    ›    Kwartał II, Sesja XXII8452
    ›    Kwartał III, Sesja XXIII2311
    ›    Kwartał III, Sesja XXIV6305
    ›    Kwartał III, Sesja XXV4134
    ›    Kwartał IV, Sesja XXVI7495
    ›    Kwartał IV, Sesja XXVII5681
     Rok 20042949
    ›    I Kwartał1722
    ›    Projekty6506
    ›    II Kwartał2571
    ›    III Kwartał14396
    ›    IV Kwartał12112
    ›    Pozostałe1388
     Rok 20033352
    ›    I Kwartał2498
    ›    II Kwartał3360
    ›    III Kwartał2191
    ›    IV Kwartał2065
     Rok 20022528
    ›    I Kwartał1553
    ›    II Kwartał1568
    ›    III Kwartał1598
    ›    IV Kwartał2098
     Rok 20013231
   Podatki i opłaty lokalne26905
     Podatek od nieruchomości5238
     Podatek od środków transportowych4653
     Podatek rolny2752
     Podatek leśny2663
     Podatek od posiadania psów3194
     Opłata targowa3642
     Opłata skarbowa3304
   Informacje Urzędu46462
     Zarządzenia Wójta8818
    ›    Rok 20046321
    ›    Rok 20055553
    ›    Rok 20062409
    ›    Rok 20075080
    ›    Rok 20082609
    ›    Rok 20093936
    ›    Rok 20104888
    ›    Rok 20113659
    ›    Rok 20123103
    ›    Rok 20132253
    ›    Rok 20142628
    ›    Rok 20153822
    ›    Rok 20163090
    ›    Rok 20172160
    ›    Rok 20181629
    ›    Rok 20191300
    ›    Rok 2020662
    ›    Rok 2021189
     Obwieszczenia i zawiadomienia30971
    ›    Rok 200711871
     Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy87202
     Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne17883
     Wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze30820
     Skrzynka podawcza3421
     Oświata2934
     Zgłaszanie zgromadzeń833
     Raporty o stanie dostępności59
   Raport o stanie Gminy2523
     Rok 2018772
     Rok 2019409
     Rok 202057
   Protokoły22756
   Przebieg i efekty kontroli8034
     Przebieg i efekty kontroli 6108
     Gospodarka mieszkaniowa1584
     Sprzedaż gruntów i nieruchomości29030
   Pomoc publiczna8365
   Konsultacje z mieszkańcami Gminy14689
   Program usuwania azbestu8053
   Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Konopiska2914
Inne
   Wykaz jednostek organizacyjnych12770
    ›    Kontakt1302
    ›    Kierownictwo1584
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej4835
    ›    Kontakt2268
    ›    Kierownictwo2196
    ›    Statut1497
    ›    Regulamin2982
    ›    Struktura organizacyjna2053
    ›    Sprawozdania finansowe988
    ›    Kontakt1840
    ›    Kierownictwo2069
     Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach4362
    ›    Sprawozdania finansowe518
     Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku3813
    ›    Kontakt2048
    ›    Kierownictwo1354
    ›    Sprawozdania finansowe936
     Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu3574
    ›    Kontakt1886
    ›    Kierownictwo1748
    ›    Sprawozdania finansowe625
    ›    Kontakt1975
    ›    Kierownictwo1716
     Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii3919
    ›    Sprawozdania finansowe624
     Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Hutkach3619
    ›    Kontakt1683
    ›    Kierownictwo1505
    ›    Sprawozdania finansowe383
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach3628
    ›    Kontakt1577
    ›    Kierownictwo1891
    ›    Sprawozdania finansowe460
     Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Kopalni3494
    ›    Kontakt1705
    ›    Kierownictwo1758
    ›    Sprawozdania finansowe430
     Publiczne Przedszkole w Konopiskach3839
    ›    Kontakt1646
    ›    Kierownictwo1792
    ›    Statut1388
    ›    Sprawozdania finansowe383
   Jednostki pomocnicze9135
     Sołectwa5393
   Samorządowe Instytucje Kultury3174
     Gminna Biblioteka Publiczna1067
    ›    Kontakt682
    ›    Kierownictwo597
    ›    Dokumenty72
    ›    Raporty41
     Gminne Centrum Kultury i Rekreacji1387
    ›    Kontakt433
    ›    Kierownictwo532
    ›    Dokumenty293
   Organizacje pozarządowe12971
     Rok 20082978
     Rok 2009 2703
     Rok 20104428
     Rok 20113473
     Rok 20123298
     Rok 20134605
     Rok 20144893
     Rok 20153368
     Rok 20167182
     Rok 201710464
     Rok 201812579
     Rok 201912019
     Rok 20206908
     Rok 20216941
   Załatwianie spraw obywateli13539
     Małżeństwa, narodziny, zgony3806
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC2143
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej2115
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą1811
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa2037
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia2350
    ›    Sporządzenie aktu zgonu1834
    ›    Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)469
     Dowody osobiste3817
    ›    Wydanie dowodu osobistego4685
     Meldunki3722
    ›    Zameldowanie3193
    ›    Zameldowanie cudzoziemców1685
    ›    Wymeldowanie1808
     Mieszkania3385
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego1727
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę2125
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego2098
    ›    Przyznanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego z powodu zrzeczenia się praw do lokalu przez dotychczasowego najemcę3427
     Nieruchomości4304
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze przetargu1917
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym1938
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem1479
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste1751
    ›    Podział nieruchomości1909
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości1948
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej1876
     Działalność gospodarcza5140
     Zezwolenia i decyzje4440
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów3501
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej2504
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży2337
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży2353
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej2113
    ›    Wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości2102
    ›    Wydanie decyzji o środowiskowych uwarukowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia2449
    ›    Dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest.1922
     Dokumenty Referatu Gospodarki i Rozwoju3654
     Zwrot podatku akcyzowego3205
     Podatek od środków transportowych3119
     Podatek od nieruchomości3534
     Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków4601
     Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem4563
     Poświadczenie własnoręczności podpisu6897
     Język migowy w urzędzie2466
     Bezpłatna pomoc prawna3479
   Rejestry8424
     Rejestr kontroli zewnętrznych3621
     Rejestr skarg i wniosków3481
     Rejestr Uchwał Rady Gminy3089
     Rejestr upoważnień4122
     Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy3198
     Rejestr instytucji kultury2122
     Rejestr żłobków2039
     Rejestr Klubów Radnych Gminy Konopiska Kadencja 2014 - 20181436
     Rejestr Klubów Radnych Gminy Konopiska Kadencja 2018 - 2023629
     Rejestr umów4160
   Oświadczenia majątkowe18675
     Wójt Gminy8236
     Zastępca Wójta Gminy5977
     Przewodniczący Rady Gminy4702
     Sekretarz Gminy4482
     Skarbnik Gminy4391
     Kierownicy jednostek organizacyjnych5936
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej3712
    ›    Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji2923
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Konopiskach3328
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Konopiskach3059
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Aleksandrii2989
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kopalni2479
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hutkach2853
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konopiskach2474
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach3435
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jamkach - Korzonku2528
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łaźcu2343
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach3033
    ›    Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji2521
     Dyrektor SP ZOZ GOZ4296
     Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta1288
    ›    Tadeusz Cierpiał1880
    ›    Edward Bałdyga2278
    ›    Barbara Błaszczyk-Borowik1504
    ›    Wacław Konstanty Bukowski1618
    ›    Jadwiga Chaładaj1839
    ›    Elżbieta Alicja Klecha1458
    ›    Bogdan Kowalik1772
    ›    Zofia Maria Kuśmierska2196
    ›    Ryszard Modestowicz1706
    ›    Zbigniew Krzysztof Przerada2404
    ›    Roman Skoczylas2026
    ›    Andrzej Bernard Szymanek1633
    ›    Lidia Włodarska1844
    ›    Zbigniew Wołczyk1527
    ›    Bałdyga Edward1885
    ›    Cierpiał Iwona1535
    ›    Frania Antoni1464
    ›    Jędryka Wiesław1268
    ›    Kołodziejczyk Robert1782
    ›    Wolnicki Grzegorz2101
    ›    Modestowicz Ryszard1632
    ›    Romański Czesław1336
    ›    Skoczylas Roman1293
    ›    Kuśmierska Zofia1989
    ›    Szymanek Andrzej2064
    ›    Włodarska Lidia1570
    ›    Wołczyk Zbigniew1380
    ›    Sporek Anna1931
    ›    Zbigniew Kowalik1373
    ›    Frania Antoni1324
    ›    Gasiak Agnieszka1715
    ›    Lamch Marta1509
    ›    Górniak Stanisław1883
    ›    Janik Andrzej1705
    ›    Jędryka Wiesław1797
    ›    Kołodziejczyk Robert1776
    ›    Kościelniak Elżbieta1612
    ›    Kuśmierska Zofia1547
    ›    Lubańska Zofia1335
    ›    Polak Henryk1349
    ›    Skoczylas Roman1412
    ›    Świtek Anna1580
    ›    Walentek Jerzy1469
    ›    Marcin Poleszczuk962
     Oświadczenia Radnych (kadencja 2014-2018)3310
    ›    Bałdyga Edward2569
    ›    Świtek Anna1687
    ›    Kołodziejczyk Robert1480
    ›    Bula Henryka1640
    ›    Chmielewska Agnieszka1257
    ›    Gajos Witold1238
    ›    Górniak Stanisław1156
    ›    Jarosz Andrzej1388
    ›    Janik Andrzej1100
    ›    Kruk Krzysztof1651
    ›    Poleszczuk Marcin1537
    ›    Skoczylas Roman1361
    ›    Szczepańska Ola1425
    ›    Szczerbak Piotr1437
    ›    Walentek Jerzy1278
     Oświadczenia Radnych (kadencja 2018-2023)1446
    ›    Bałdyga Edward739
    ›    Benesz Janusz406
    ›    Chmielewska Agnieszka645
    ›    Cichoń Michał1226
    ›    Jabłońska Barbara634
    ›    Janik Andrzej320
    ›    Jarosz Andrzej558
    ›    Kołodziejczyk Robert890
    ›    Książek Karolina1039
    ›    Majdzik Jadwiga509
    ›    Parandyk Marek984
    ›    Poleszczuk Marcin873
    ›    Szczerbak Piotr861
    ›    Świtek Anna839
    ›    Wojciechowski Piotr750
   Wybory,referenda13461
     Wybory Samorządowe Uzupełniające - rok 20073781
    ›    Skład Gminnej Komisji Wyborczej1719
    ›    Kalendarz dyżurów GKW1528
    ›    Składy Obwodowych Komisji Wyborczych2640
    ›    Protokół z wyborów uzupełniających1764
    ›    Protokoły z głosowania w obwodzie1800
     Wybory Parlamentarne3774
    ›    Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania2451
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (07.06.2009r.)3157
     Wybory na Prezydenta RP (2010r.)2400
     Wybory Samorządowe (2010r.)7543
     Wybory Parlamentarne (2011r.)4025
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 20143968
     Wybory Samorządowe 201415132
     Wybory na prezydenta RP - 2015 4809
     Wybory Ławników Sądowych 20151266
     Referendum ogólnokrajowe - 6 września 20153308
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 25 października 20153183
     Wybory Samorządowe 20187692
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (26.05.2019r.)1937
     Wybory Ławników Sądowych 2019 580
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 13 października 2019r.1856
     Wybory na Prezydenta RP - 10.05.2020r.843
     Wybory na Prezydenta RP - 28.06.2020 r.1620
   Narodowy Spis Powszechny 2021419
   Giełda Papierów Wartościowych13581
     Emisja obligacji2630
   Informacje nieudostępnione9860
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej5764
   Petycje2908
     Rok 2018815
     Rok 2019571
     Rok 2021217
   RODO2690
   Redakcja Biuletynu9491
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia przetargów382700
     Ogłoszenie5210
     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia2535
     Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP W Aleksandrii2851
     Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP Hutki2493
     Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP w Rększowicach2630
     Specyfikacja techniczna2366
     Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Aleksandrii2646
     Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Hutkach3460
     Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Rększowicach3551
   Zakończone przetargi-wyniki122736
   Archiwum przetargów9685
   Zamówienia do 30 tys. EURO48036
   Plany postępowań o udzielenie zamówień6674
Łączna liczba odwiedzin:3032737