Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna24695
   Dane podstawowe277069
   Godziny urzędowania13380
   Organizacja urzędu18812
   Struktura Urzędu13658
Organy
   Wójt Gminy13845
     Kompetencje3427
     Kontakt2949
     Dyżury2830
     Zarządzenia4978
     Obwieszczenia i zawiadomienia3369
   Zastępca Wójta Gminy13250
   Sekretarz11585
   Skarbnik10646
   Rada Gminy14796
     Przewodniczący Rady3922
     Skład Rady6737
     Kontakt z radnymi3974
     Kompetencje3416
     Termin najbliższej sesji Rady6171
    ›    Kadencja 2014 - 20183194
    ›    Kadencja 2018 - 20231757
     Porządek obrad najbliższej sesji Rady 3892
     Protokoły z posiedzeń Rady4662
    ›    Protokoły - kadencja 2018-20232846
     Uchwały Rady Gminy4711
     Interpelacje i zapytania1003
    ›    Kadencja 2018-20231841
   Komisje Rady10584
     Komisja Rewizyjna3456
     Komisja Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska2879
     Komisja Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa3048
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych2954
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji957
     Terminy najbliższych posiedzeń Komisji3744
   Komórki organizacyjne13679
     Referaty Urzędu6785
    ›    Referat Finansów3000
    ›    Referat Gospodarki i Rozwoju4364
    ›    Referat Organizacyjny2771
    ›    Referat Spraw Obywatelskich3110
    ›    Referat Oświaty i Sportu1516
    ›    Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska257
   Urząd Stanu Cywilnego12969
   Koordynatorzy, pełnomocnicy12501
     Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych4270
     Koordynator do spraw dostępności319
Prawo Lokalne
   Statut Gminy Konopiska12293
   Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach8686
   Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Konopiska15897
   Budżet19546
     Budżet na 2021 rok229
     Budżet na 2020 rok693
    ›    Informacje i sprawozdania budżetowe316
     Budżet na 2019 rok1221
    ›    Informacje i sprawozdania budżetowe954
     Budżet na 2018 rok1368
     Budżet na 2017 rok1291
     Budżet na 2016 rok2163
     Budżet na 2015 rok2221
     Budżet na 2014 rok3116
     Budżet na 2013 rok3655
     Budżet na 2012 rok4363
     Budżet na 2011 rok4499
     Budżet na 2010 rok4709
     Budżet na 2009 rok4506
     Budżet na 2008 rok5517
     Budżet na 2007 rok4218
     Budżet na 2006 rok4306
    ›    Dynamika budżetu w latach 2002-20062240
     Budżet na 2005 rok3792
     Budżet na 2003 rok4189
     Budżet na 2004 rok3670
     Sprawozdania z wykonania budżetu13234
     Sprawozdania finansowe1167
   Plan rozwoju lokalnego Gminy Konopiska na lata 2004-2006 i 2007-201311425
   Plany Odnowy Miejscowości9316
   Program Działalności Kulturalnej i Promocyjnej Gminy Konopiska na lata 2007-20137727
   Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konopiska9475
   Strategia Rozwoju Gminy Konopiska17214
   Uchwały23513
     Projekty uchwał kadencja 2018-20233192
     Projekty uchwał kadencja 2014-20187004
     Projekty uchwał kadencja 2010-20146831
     Kadencja 2018-20232243
    ›    Kwartał IV 2018 rok, sesja I751
    ›    Kwartał IV 2018 rok, sesja II688
    ›    Kwartał IV 2018 rok, sesja III729
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja IV888
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja V647
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja VI1221
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja VII772
    ›    Kwartał II 2019 rok, sesja VIII385
    ›    Kwartał II 2019 rok, sesja IX1082
    ›    Kwartał III 2019 rok, sesja X558
    ›    Kwartał III 2019 rok, sesja XI340
    ›    Kwartał III 2019 rok, sesja XII615
    ›    Kwartał IV 2019 rok, sesja XIII315
    ›    Kwartał IV 2019 rok, sesja XIV654
    ›    Kwartał IV 2019 rok, sesja XV767
    ›    Kwartał I 2020 rok, sesja XVI443
    ›    Kwartał I 2020 rok, sesja XVII449
    ›    Kwartał II 2020 rok, sesja XVIII332
    ›    Kwartał II 2020 rok, sesja XIX198
    ›    Kwartał II 2020 rok, sesja XX222
    ›    Kwartał III 2020 rok, sesja XXI355
    ›    Kwartał III 2020 rok, sesja XXII243
    ›    Kwartał IV 2020 rok, sesja XXIII72
    ›    Kwartał IV 2020roku, sesja XXIV88
    ›    Kwartał IV 2020 roku, sesja XXV182
    ›    Kwartał IV 2020 roku, sesja XXVI131
    ›    Kwartał I 2021 rok, sesja XXVII109
    ›     Kwartał I 2021 roku, sesja XXVIII54
    ›    Kwartał II 2021 roku, sesja XXIX24
    ›    Kwartał II 2021 roku, sesja XXX28
     Kadencja 2014-20188959
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja I1345
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja III1380
    ›     Kwartał IV 2014 rok, Sesja IV1312
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja V1491
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja VI1440
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja VII1202
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja VIII1350
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja IX1602
    ›    Kwartał II 2015 rok, Sesja X1379
    ›    Kwartał II 2015 rok, Sesja XI1909
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XII1159
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XIII1296
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XIV1372
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XV1528
    ›    Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVI1311
    ›    Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVII1279
    ›    Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVIII1276
    ›    Kwartał I 2016 rok, Sesja XIX1246
    ›    Kwartał I 2016 rok, Sesja XX1602
    ›    Kwartał II 2016 rok, Sesja XXI875
    ›    Kwartał II 2016 rok, Sesja XXII1651
    ›    Kwartał II 2016 rok, Sesja XXIII1356
    ›    Kwartał III 2016 rok, Sesja XXIV1095
    ›    Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXV854
    ›    Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVI835
    ›    Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVII1402
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXVIII1147
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXIX1150
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXX1209
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXXI1193
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXII1089
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIII817
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIV1128
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXV828
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXVI1246
    ›    Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVII906
    ›    Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVIII1190
    ›    Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXIX1098
    ›    Kwartał IV 2017 rok, Sesja XL923
    ›    Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLI1168
    ›    Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLII1037
    ›    Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIII943
    ›    Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIV567
    ›    Kwartał I 2018 rok, Sesja XLV1023
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVI1029
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVII897
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVIII861
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLIX630
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja L1131
    ›    Kwartał III 2018 rok, Sesja LI1194
    ›    Kwartał III 2018 rok, Sesja LII786
    ›    Kwartał III 2018 rok, Sesja LIII760
    ›    Kwartał IV 2018 rok, Sesja LIV993
     Kadencja 2010-20146167
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja I2422
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja II1783
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja III1910
    ›    Kwartał I 2011 rok, Sesja IV2104
    ›    Kwartał I 2011 rok, Sesja V1548
    ›    Kwartał II 2011 rok, Sesja VII1858
    ›    Kwartał II 2011 rok, Sesja VIII2144
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja IX1296
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja X1421
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja XI1582
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja XII1872
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIII1678
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIV1596
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XV1817
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XVI1791
    ›    Kwartał I 2012 rok, Sesja XVII1810
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XVIII1590
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XIX1178
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XX2117
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XXI1526
    ›    Kwartał III 2012 rok, Sesja XXII1572
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIII1734
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIV1730
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXV1282
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVI1091
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVII2189
    ›    Kwartał I 2013 rok, Sesja XXVIII1780
    ›    Kwartał I 2013 rok, Sesja XXIX1770
    ›    Kwartał I 2013 rok, Sesja XXX1539
    ›    Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXI983
    ›    Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXII1836
    ›    Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIII1175
    ›    Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIV1094
    ›    Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXV1203
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVI1026
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVII1090
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVIII1076
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXIX1087
    ›    Kwartał I 2014 rok, Sesja XL968
    ›    Kwartał I 2014 rok, Sesja XLI950
    ›     Kwartał I 2014 rok, Sesja XLII1005
    ›     Kwartał I 2014 rok, Sesja XLIII1506
    ›    Kwartał II 2014 rok, Sesja XLIV1327
    ›    Kwartał III 2014 rok, Sesja XLV1300
    ›    Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVI910
    ›    Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVII1059
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLVIII1185
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLIX975
     Kadencja 2006-20109760
    ›    Kwartał IV 2006 rok, Sesja I1797
    ›    Kwartał IV 2006 rok, Sesja II2127
    ›    Kwartał IV 2006 rok, Sesja III1781
    ›    Kwartał I 2007 rok, Sesja IV2174
    ›    Kwartał II 2007 rok, Sesja V3031
    ›    Kwartał II 2007 rok, Sesja VI2016
    ›    Kwartał II 2007 rok, Sesja VII2156
    ›    Kwartał III 2007 rok, Sesja VIII2014
    ›    Kwartał III 2007 rok, Sesja IX2327
    ›    Kwartał IV 2007 rok, Sesja X1827
    ›    Kwartał IV 2007 rok, Sesja XI2386
    ›    Kwartał IV 2007 rok, Sesja XII1743
    ›    Kwartał I 2008 rok, Sesja XIII1727
    ›    Kwartał I 2008 rok, Sesja XIV2752
    ›    Kwartał II 2008 rok, Sesja XV1891
    ›    Kwartał II 2008 rok, Sesja XVI1826
    ›    Kwartał III 2008 rok, Sesja XVII1966
    ›    Kwartał III 2008 rok, Sesja XVIII1544
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XIX2140
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XX2180
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXI2252
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXII2032
    ›    Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIII1896
    ›    Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIV1513
    ›    Kwartał I 2009 rok, Sesja XXV2069
    ›    Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVI1949
    ›    Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVII3131
    ›    Kwartał III 2009 rok, Sesja XXVIII1703
    ›    Kwartał III 2009 rok, Sesja XXIX2172
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXX1934
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXI1716
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXII1861
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIII2176
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIV1641
    ›    Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXV2045
    ›    Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXVI1848
    ›    Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVII2851
    ›    Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVIII1754
    ›    Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXIX2310
    ›    Kwartał III 2010 rok, Sesja XL2726
    ›    Kwartał III 2010 rok, Sesja XLII1708
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIII1837
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIV1867
     Rok 20063402
    ›    Kwartał I, Sesja XXVIII1754
    ›    Kwartał II, Sesja XXIX1574
    ›    Uchwały RIO1463
    ›    Kwartał II, Sesja XXX1670
    ›    Kwartał III, Sesja XXXI1878
    ›    Kwartał III, Sesja XXXII1917
    ›    Kwartał IV, Sesja XXXIII1513
     Rok 20053291
    ›    Kwartał I, Sesja XX13256
    ›    Kwartał II, Sesja XXI10969
    ›    Kwartał II, Sesja XXII8398
    ›    Kwartał III, Sesja XXIII2249
    ›    Kwartał III, Sesja XXIV6225
    ›    Kwartał III, Sesja XXV4072
    ›    Kwartał IV, Sesja XXVI7450
    ›    Kwartał IV, Sesja XXVII5632
     Rok 20042866
    ›    I Kwartał1699
    ›    Projekty6419
    ›    II Kwartał2542
    ›    III Kwartał14308
    ›    IV Kwartał12037
    ›    Pozostałe1368
     Rok 20033288
    ›    I Kwartał2460
    ›    II Kwartał3275
    ›    III Kwartał2153
    ›    IV Kwartał2002
     Rok 20022475
    ›    I Kwartał1497
    ›    II Kwartał1505
    ›    III Kwartał1530
    ›    IV Kwartał2072
     Rok 20013142
   Podatki i opłaty lokalne26336
     Podatek od nieruchomości5117
     Podatek od środków transportowych4538
     Podatek rolny2728
     Podatek leśny2597
     Podatek od posiadania psów3070
     Opłata targowa3583
     Opłata skarbowa3260
   Informacje Urzędu45945
     Zarządzenia Wójta8739
    ›    Rok 20046164
    ›    Rok 20055489
    ›    Rok 20062383
    ›    Rok 20075054
    ›    Rok 20082578
    ›    Rok 20093830
    ›    Rok 20104806
    ›    Rok 20113592
    ›    Rok 20123035
    ›    Rok 20132223
    ›    Rok 20142491
    ›    Rok 20153669
    ›    Rok 20163010
    ›    Rok 20172118
    ›    Rok 20181572
    ›    Rok 20191198
    ›    Rok 2020565
    ›    Rok 2021117
     Obwieszczenia i zawiadomienia30045
    ›    Rok 200711814
     Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy85837
     Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne17729
     Wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze30378
     Skrzynka podawcza3361
     Oświata2828
     Zgłaszanie zgromadzeń812
     Raporty o stanie dostępności33
   Raport o stanie Gminy2271
     Rok 2018695
     Rok 2019317
   Protokoły22495
   Przebieg i efekty kontroli7819
     Przebieg i efekty kontroli 5985
     Gospodarka mieszkaniowa1543
     Sprzedaż gruntów i nieruchomości28924
   Pomoc publiczna8170
   Konsultacje z mieszkańcami Gminy14368
   Program usuwania azbestu7823
   Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Konopiska2714
Inne
   Wykaz jednostek organizacyjnych12559
    ›    Kontakt1287
    ›    Kierownictwo1534
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej4711
    ›    Kontakt2220
    ›    Kierownictwo2119
    ›    Statut1465
    ›    Regulamin2955
    ›    Struktura organizacyjna2010
    ›    Sprawozdania finansowe916
    ›    Kontakt1774
    ›    Kierownictwo1995
     Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach4240
    ›    Sprawozdania finansowe495
     Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku3692
    ›    Kontakt2012
    ›    Kierownictwo1326
    ›    Sprawozdania finansowe876
     Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu3460
    ›    Kontakt1811
    ›    Kierownictwo1732
    ›    Sprawozdania finansowe576
    ›    Kontakt1908
    ›    Kierownictwo1695
     Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii3782
    ›    Sprawozdania finansowe596
     Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Hutkach3508
    ›    Kontakt1659
    ›    Kierownictwo1444
    ›    Sprawozdania finansowe325
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach3508
    ›    Kontakt1549
    ›    Kierownictwo1807
    ›    Sprawozdania finansowe441
     Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Kopalni3368
    ›    Kontakt1662
    ›    Kierownictwo1735
    ›    Sprawozdania finansowe410
     Publiczne Przedszkole w Konopiskach3709
    ›    Kontakt1583
    ›    Kierownictwo1726
    ›    Statut1328
    ›    Sprawozdania finansowe322
   Jednostki pomocnicze8919
     Sołectwa5244
   Samorządowe Instytucje Kultury2987
     Gminna Biblioteka Publiczna1001
    ›    Kontakt658
    ›    Kierownictwo516
    ›    Dokumenty52
    ›    Raporty20
     Gminne Centrum Kultury i Rekreacji1324
    ›    Kontakt379
    ›    Kierownictwo471
    ›    Dokumenty269
   Organizacje pozarządowe12053
     Rok 20082962
     Rok 2009 2689
     Rok 20104347
     Rok 20113414
     Rok 20123281
     Rok 20134559
     Rok 20144830
     Rok 20153317
     Rok 20167142
     Rok 201710395
     Rok 201812512
     Rok 201911917
     Rok 20206893
     Rok 20213482
   Załatwianie spraw obywateli13224
     Małżeństwa, narodziny, zgony3684
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC2119
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej2048
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą1791
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa1960
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia2263
    ›    Sporządzenie aktu zgonu1810
    ›    Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)410
     Dowody osobiste3692
    ›    Wydanie dowodu osobistego4526
     Meldunki3611
    ›    Zameldowanie3068
    ›    Zameldowanie cudzoziemców1661
    ›    Wymeldowanie1761
     Mieszkania3276
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego1704
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę2065
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego2020
    ›    Przyznanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego z powodu zrzeczenia się praw do lokalu przez dotychczasowego najemcę3381
     Nieruchomości4174
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze przetargu1852
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym1916
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem1454
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste1717
    ›    Podział nieruchomości1873
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości1912
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej1851
     Działalność gospodarcza5000
     Zezwolenia i decyzje4300
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów3407
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej2464
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży2277
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży2283
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej2086
    ›    Wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości2059
    ›    Wydanie decyzji o środowiskowych uwarukowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia2419
    ›    Dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest.1876
     Dokumenty Referatu Gospodarki i Rozwoju3428
     Zwrot podatku akcyzowego3104
     Podatek od środków transportowych3016
     Podatek od nieruchomości3407
     Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków4435
     Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem4463
     Poświadczenie własnoręczności podpisu6773
     Język migowy w urzędzie2369
     Bezpłatna pomoc prawna3332
   Rejestry8216
     Rejestr kontroli zewnętrznych3521
     Rejestr skarg i wniosków3365
     Rejestr Uchwał Rady Gminy2975
     Rejestr upoważnień4031
     Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy3105
     Rejestr instytucji kultury2011
     Rejestr żłobków1922
     Rejestr Klubów Radnych Gminy Konopiska Kadencja 2014 - 20181343
     Rejestr Klubów Radnych Gminy Konopiska Kadencja 2018 - 2023538
     Rejestr umów4041
   Oświadczenia majątkowe18312
     Wójt Gminy8108
     Zastępca Wójta Gminy5906
     Przewodniczący Rady Gminy4636
     Sekretarz Gminy4354
     Skarbnik Gminy4262
     Kierownicy jednostek organizacyjnych5833
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej3638
    ›    Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji2838
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Konopiskach3217
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Konopiskach2978
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Aleksandrii2885
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kopalni2431
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hutkach2762
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konopiskach2433
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach3357
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jamkach - Korzonku2477
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łaźcu2308
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach2934
    ›    Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji2417
     Dyrektor SP ZOZ GOZ4235
     Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta1168
    ›    Tadeusz Cierpiał1792
    ›    Edward Bałdyga2197
    ›    Barbara Błaszczyk-Borowik1481
    ›    Wacław Konstanty Bukowski1556
    ›    Jadwiga Chaładaj1821
    ›    Elżbieta Alicja Klecha1418
    ›    Bogdan Kowalik1749
    ›    Zofia Maria Kuśmierska2125
    ›    Ryszard Modestowicz1687
    ›    Zbigniew Krzysztof Przerada2336
    ›    Roman Skoczylas1981
    ›    Andrzej Bernard Szymanek1582
    ›    Lidia Włodarska1781
    ›    Zbigniew Wołczyk1503
    ›    Bałdyga Edward1869
    ›    Cierpiał Iwona1510
    ›    Frania Antoni1413
    ›    Jędryka Wiesław1254
    ›    Kołodziejczyk Robert1763
    ›    Wolnicki Grzegorz2033
    ›    Modestowicz Ryszard1611
    ›    Romański Czesław1317
    ›    Skoczylas Roman1270
    ›    Kuśmierska Zofia1968
    ›    Szymanek Andrzej1997
    ›    Włodarska Lidia1515
    ›    Wołczyk Zbigniew1367
    ›    Sporek Anna1873
    ›    Zbigniew Kowalik1354
    ›    Frania Antoni1303
    ›    Gasiak Agnieszka1689
    ›    Lamch Marta1487
    ›    Górniak Stanisław1825
    ›    Janik Andrzej1629
    ›    Jędryka Wiesław1731
    ›    Kołodziejczyk Robert1750
    ›    Kościelniak Elżbieta1585
    ›    Kuśmierska Zofia1485
    ›    Lubańska Zofia1309
    ›    Polak Henryk1328
    ›    Skoczylas Roman1386
    ›    Świtek Anna1556
    ›    Walentek Jerzy1448
    ›    Marcin Poleszczuk941
     Oświadczenia Radnych (kadencja 2014-2018)3252
    ›    Bałdyga Edward2515
    ›    Świtek Anna1620
    ›    Kołodziejczyk Robert1447
    ›    Bula Henryka1566
    ›    Chmielewska Agnieszka1232
    ›    Gajos Witold1200
    ›    Górniak Stanisław1131
    ›    Jarosz Andrzej1341
    ›    Janik Andrzej1079
    ›    Kruk Krzysztof1627
    ›    Poleszczuk Marcin1471
    ›    Skoczylas Roman1294
    ›    Szczepańska Ola1401
    ›    Szczerbak Piotr1398
    ›    Walentek Jerzy1217
     Oświadczenia Radnych (kadencja 2018-2023)1360
    ›    Bałdyga Edward677
    ›    Benesz Janusz362
    ›    Chmielewska Agnieszka615
    ›    Cichoń Michał1155
    ›    Jabłońska Barbara592
    ›    Janik Andrzej289
    ›    Jarosz Andrzej528
    ›    Kołodziejczyk Robert858
    ›    Książek Karolina970
    ›    Majdzik Jadwiga477
    ›    Parandyk Marek915
    ›    Poleszczuk Marcin797
    ›    Szczerbak Piotr820
    ›    Świtek Anna793
    ›    Wojciechowski Piotr720
   Wybory,referenda13280
     Wybory Samorządowe Uzupełniające - rok 20073708
    ›    Skład Gminnej Komisji Wyborczej1692
    ›    Kalendarz dyżurów GKW1452
    ›    Składy Obwodowych Komisji Wyborczych2570
    ›    Protokół z wyborów uzupełniających1696
    ›    Protokoły z głosowania w obwodzie1751
     Wybory Parlamentarne3708
    ›    Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania2409
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (07.06.2009r.)3065
     Wybory na Prezydenta RP (2010r.)2343
     Wybory Samorządowe (2010r.)7462
     Wybory Parlamentarne (2011r.)3976
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 20143874
     Wybory Samorządowe 201415028
     Wybory na prezydenta RP - 2015 4738
     Wybory Ławników Sądowych 20151247
     Referendum ogólnokrajowe - 6 września 20153225
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 25 października 20153133
     Wybory Samorządowe 20187592
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (26.05.2019r.)1870
     Wybory Ławników Sądowych 2019 558
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 13 października 2019r.1797
     Wybory na Prezydenta RP - 10.05.2020r.804
     Wybory na Prezydenta RP - 28.06.2020 r.1507
   Narodowy Spis Powszechny 2021250
   Giełda Papierów Wartościowych13329
     Emisja obligacji2554
   Informacje nieudostępnione9655
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej5570
   Petycje2711
     Rok 2018762
     Rok 2019502
     Rok 2021152
   RODO2509
   Redakcja Biuletynu9273
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia przetargów380375
     Ogłoszenie5163
     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia2509
     Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP W Aleksandrii2836
     Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP Hutki2463
     Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP w Rększowicach2615
     Specyfikacja techniczna2351
     Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Aleksandrii2579
     Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Hutkach3406
     Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Rększowicach3488
   Zakończone przetargi-wyniki121164
   Archiwum przetargów9488
   Zamówienia do 30 tys. EURO43365
   Plany postępowań o udzielenie zamówień6171
Łączna liczba odwiedzin:2966655