Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna62753
   Dane podstawowe301861
   Godziny urzędowania18232
   Organizacja urzędu27341
   Struktura Urzędu17835
Organy
   Wójt Gminy17780
     Kompetencje4102
     Kontakt3437
     Dyżury3572
     Zarządzenia5961
     Obwieszczenia i zawiadomienia4056
   Zastępca Wójta Gminy16641
   Sekretarz14876
   Skarbnik14071
   Rada Gminy19399
     Przewodnicząca Rady Gminy Konopiska4763
     Skład Rady Gminy8839
     Kontakt z radnymi5247
     Kompetencje3827
     Termin najbliższej sesji Rady Gminy7805
    ›    Kadencja 2014 - 2018 5380
    ›    Kadencja 2018 - 2023 (przedłużenie kadencji do 30.04.2024r.)5602
    ›    Kadencja 2024-2029179
     Porządek obrad najbliższej sesji Rady 5054
     Protokoły z posiedzeń Rady6047
    ›    Protokoły - kadencja 2018-2023 (przedłużenie kadencji do 30.04.2024r.)8698
    ›    Protokoły - kadencja 2024-2029233
     Uchwały Rady Gminy5507
     Inicjatywa uchwałodawcza radnych344
     Interpelacje i zapytania1863
    ›    Kadencja 2018-2023 (przedłużenie kadencji do 30.04.2024r.)3222
    ›    Kadencja 2024-202985
     Kluby Radnych98
   Komisje Rady13951
     Komisja Rewizyjna4616
     Komisja Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska3555
     Komisja Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa3777
     Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych3952
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji1572
     Terminy najbliższych posiedzeń Komisji6316
   Komórki organizacyjne17005
     Referaty Urzędu8069
    ›    Referat Finansów3831
    ›    Referat Gospodarki i Rozwoju5041
    ›    Referat Organizacyjny3381
    ›    Referat Spraw Obywatelskich3973
    ›    Referat Oświaty i Sportu2200
    ›    Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska1449
   Urząd Stanu Cywilnego16846
   Koordynatorzy, pełnomocnicy15670
     Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych4824
     Koordynator do spraw dostępności842
Prawo Lokalne
   Statut Gminy Konopiska15743
   Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach11644
   Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Konopiska19736
   Budżet24768
     Budżet na 2024 rok404
    ›    Informacje i sprawozdania budżetowe59
     Budżet na 2023 rok970
    ›    Informacje i sprawozdania budżetowe395
     Budżet na 2022 rok793
    ›    Informacje i sprawozdania budżetowe710
     Budżet na 2021 rok1543
    ›    Informacje i sprawozdania budżetowe 801
     Budżet na 2020 rok1522
    ›    Informacje i sprawozdania budżetowe865
     Budżet na 2019 rok1834
    ›    Informacje i sprawozdania budżetowe1735
     Budżet na 2018 rok2468
     Budżet na 2017 rok1949
     Budżet na 2016 rok2957
     Budżet na 2015 rok2662
     Budżet na 2014 rok3715
     Budżet na 2013 rok4213
     Budżet na 2012 rok5066
     Budżet na 2011 rok5039
     Budżet na 2010 rok5447
     Budżet na 2009 rok5240
     Budżet na 2008 rok6446
     Budżet na 2007 rok4656
     Budżet na 2006 rok5044
    ›    Dynamika budżetu w latach 2002-20062932
     Budżet na 2005 rok4684
     Budżet na 2003 rok4996
     Budżet na 2004 rok4317
     Sprawozdania z wykonania budżetu15847
     Sprawozdania finansowe2475
   Plany Odnowy Miejscowości12409
   Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konopiska12429
   Strategia Rozwoju Gminy Konopiska21337
   Uchwały29295
     Projekty uchwał kadencja 2024-2029277
     Projekty uchwał kadencja 2018-2023 (przedłużenie kadencji do 30.04.2024 r.)9266
     Projekty uchwał kadencja 2014-20189983
     Projekty uchwał kadencja 2010-20148377
     Kadencja 2024-2029125
    ›    I sesja - 7 maja 2024 r.45
    ›    II sesja - 20 maja 2024 r.92
    ›    III sesja - 11 czerwca 2024 r.59
    ›    IV sesja - 25 czerwca 2024 r.59
     Kadencja 2018-2023 (przedłużenie kadencji do 30.04.2024 r.)4629
    ›    Kwartał IV 2018 rok, sesja I1259
    ›    Kwartał IV 2018 rok, sesja II1657
    ›    Kwartał IV 2018 rok, sesja III1219
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja IV1349
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja V1121
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja VI2201
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja VII1795
    ›    Kwartał II 2019 rok, sesja VIII854
    ›    Kwartał II 2019 rok, sesja IX1866
    ›    Kwartał III 2019 rok, sesja X1083
    ›    Kwartał III 2019 rok, sesja XI992
    ›    Kwartał III 2019 rok, sesja XII1245
    ›    Kwartał IV 2019 rok, sesja XIII776
    ›    Kwartał IV 2019 rok, sesja XIV1109
    ›    Kwartał IV 2019 rok, sesja XV1591
    ›    Kwartał I 2020 rok, sesja XVI1224
    ›    Kwartał I 2020 rok, sesja XVII1139
    ›    Kwartał II 2020 rok, sesja XVIII1059
    ›    Kwartał II 2020 rok, sesja XIX661
    ›    Kwartał II 2020 rok, sesja XX823
    ›    Kwartał III 2020 rok, sesja XXI1238
    ›    Kwartał III 2020 rok, sesja XXII1006
    ›    Kwartał IV 2020 rok, sesja XXIII502
    ›    Kwartał IV 2020roku, sesja XXIV527
    ›    Kwartał IV 2020 roku, sesja XXV1076
    ›    Kwartał IV 2020 roku, sesja XXVI622
    ›    Kwartał I 2021 rok, sesja XXVII1144
    ›     Kwartał I 2021 roku, sesja XXVIII679
    ›    Kwartał II 2021 roku, sesja XXIX481
    ›    Kwartał II 2021 roku, sesja XXX562
    ›    Kwartał II 2021 roku, sesja XXXI475
    ›    Kwartał II 2021 roku, sesja XXXII860
    ›    Kwartał III 2021 rok, sesja XXXIII999
    ›    Kwartał III 2021 rok, sesja XXXIV802
    ›    Kwartał IV 2021 rok, sesja XXXV601
    ›    Kwartał IV 2021 rok, sesja XXXVI571
    ›    Kwartał IV 2021 rok, sesja XXXVII638
    ›    Kwartał I 2022 rok, sesja XXXVIII436
    ›    Kwartał I 2022 rok, sesja XXXIX597
    ›    Kwartał I 2022 rok, sesja XL537
    ›    Kwartał I 2022 rok, sesja XLI1705
    ›    Kwartał I 2022 rok, sesja XLII813
    ›    Kwartał I 2022 rok, sesja XLIII360
    ›    Kwartał II 2022 rok, Sesja XLIV568
    ›    Kwartał II 2022 rok, sesja XLV346
    ›    Kwartał II 2022 rok, sesja XLVI658
    ›    Kwartał III 2022 rok, sesja XLVII280
    ›    Kwartał III 2022 rok, sesja XLVIII460
    ›    Kwartał III 2022 rok, sesja XLIX469
    ›    Kwartał IV 2022 rok, sesja L324
    ›    Kwartał III 2022 rok, sesja LI502
    ›    Kwartał IV 2022 rok, sesja LII300
    ›    Kwartał IV 2022 rok, sesja LIII354
    ›    Kwartał I 2023 rok, sesja LIV275
    ›    Kwartał I 2023 rok, sesja LV315
    ›    Kwartał I 2023 rok, sesja LVI586
    ›    Kwartał II 2023 rok, sesja LVII316
    ›    Kwartał II 2023 rok, sesja LVIII383
    ›    Kwartał III 2023 rok, sesja LIX213
    ›    Kwartał III 2023 rok, sesja LX338
    ›    Kwartał III 2023 rok, sesja LXI241
    ›    Kwartał III 2023 rok, sesja LXII265
    ›    Kwartał IV 2023 rok, sesja LXIII160
    ›    Kwartał IV 2023 rok, sesja LXIV250
    ›    Kwartał IV 2023 rok, sesja LXV190
    ›    Kwartał I 2024 rok, sesja LXVI182
    ›    Kwartał I 2024 rok, sesja LXVII179
    ›    Kwartał I 2024 rok, sesja LXVIII126
     Kadencja 2014-201810678
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja I1841
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja III1847
    ›     Kwartał IV 2014 rok, Sesja IV2005
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja V2175
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja VI1905
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja VII1854
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja VIII1762
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja IX2350
    ›    Kwartał II 2015 rok, Sesja X1945
    ›    Kwartał II 2015 rok, Sesja XI3032
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XII2685
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XIII1712
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XIV2159
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XV2155
    ›    Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVI1739
    ›    Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVII1739
    ›    Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVIII2049
    ›    Kwartał I 2016 rok, Sesja XIX2157
    ›    Kwartał I 2016 rok, Sesja XX2436
    ›    Kwartał II 2016 rok, Sesja XXI1314
    ›    Kwartał II 2016 rok, Sesja XXII2437
    ›    Kwartał II 2016 rok, Sesja XXIII2389
    ›    Kwartał III 2016 rok, Sesja XXIV1992
    ›    Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXV1511
    ›    Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVI1523
    ›    Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVII1996
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXVIII1561
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXIX1982
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXX1639
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXXI1991
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXII1833
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIII1248
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIV1966
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXV1689
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXVI1677
    ›    Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVII1348
    ›    Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVIII1916
    ›    Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXIX1750
    ›    Kwartał IV 2017 rok, Sesja XL1502
    ›    Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLI2141
    ›    Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLII1679
    ›    Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIII1566
    ›    Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIV996
    ›    Kwartał I 2018 rok, Sesja XLV1800
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVI1473
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVII1699
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVIII1328
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLIX1279
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja L1610
    ›    Kwartał III 2018 rok, Sesja LI2202
    ›    Kwartał III 2018 rok, Sesja LII1263
    ›    Kwartał III 2018 rok, Sesja LIII1180
    ›    Kwartał IV 2018 rok, Sesja LIV2068
     Kadencja 2010-20147382
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja I3232
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja II2508
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja III2679
    ›    Kwartał I 2011 rok, Sesja IV3010
    ›    Kwartał I 2011 rok, Sesja V1995
    ›    Kwartał II 2011 rok, Sesja VII2282
    ›    Kwartał II 2011 rok, Sesja VIII2596
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja IX1712
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja X2131
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja XI2005
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja XII2542
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIII2518
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIV2432
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XV2531
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XVI2205
    ›    Kwartał I 2012 rok, Sesja XVII2922
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XVIII2044
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XIX1782
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XX2923
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XXI2240
    ›    Kwartał III 2012 rok, Sesja XXII2028
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIII2236
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIV2689
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXV1733
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVI1794
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVII3717
    ›    Kwartał I 2013 rok, Sesja XXVIII3098
    ›    Kwartał I 2013 rok, Sesja XXIX2259
    ›    Kwartał I 2013 rok, Sesja XXX2237
    ›    Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXI1877
    ›    Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXII2640
    ›    Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIII1720
    ›    Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIV1535
    ›    Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXV1689
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVI1472
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVII1721
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVIII1611
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXIX1790
    ›    Kwartał I 2014 rok, Sesja XL1361
    ›    Kwartał I 2014 rok, Sesja XLI2185
    ›     Kwartał I 2014 rok, Sesja XLII1451
    ›     Kwartał I 2014 rok, Sesja XLIII2007
    ›    Kwartał II 2014 rok, Sesja XLIV2105
    ›    Kwartał III 2014 rok, Sesja XLV2398
    ›    Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVI1322
    ›    Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVII1751
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLVIII2131
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLIX1781
     Kadencja 2006-201011180
    ›    Kwartał IV 2006 rok, Sesja I2282
    ›    Kwartał IV 2006 rok, Sesja II3064
    ›    Kwartał IV 2006 rok, Sesja III2395
    ›    Kwartał I 2007 rok, Sesja IV3063
    ›    Kwartał II 2007 rok, Sesja V3901
    ›    Kwartał II 2007 rok, Sesja VI2975
    ›    Kwartał II 2007 rok, Sesja VII3295
    ›    Kwartał III 2007 rok, Sesja VIII2566
    ›    Kwartał III 2007 rok, Sesja IX3084
    ›    Kwartał IV 2007 rok, Sesja X2368
    ›    Kwartał IV 2007 rok, Sesja XI3210
    ›    Kwartał IV 2007 rok, Sesja XII2436
    ›    Kwartał I 2008 rok, Sesja XIII2654
    ›    Kwartał I 2008 rok, Sesja XIV3673
    ›    Kwartał II 2008 rok, Sesja XV2422
    ›    Kwartał II 2008 rok, Sesja XVI2514
    ›    Kwartał III 2008 rok, Sesja XVII2440
    ›    Kwartał III 2008 rok, Sesja XVIII2304
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XIX2784
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XX2672
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXI3233
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXII3032
    ›    Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIII2600
    ›    Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIV2262
    ›    Kwartał I 2009 rok, Sesja XXV2814
    ›    Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVI2586
    ›    Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVII3705
    ›    Kwartał III 2009 rok, Sesja XXVIII2552
    ›    Kwartał III 2009 rok, Sesja XXIX2965
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXX2467
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXI2231
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXII2542
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIII3057
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIV2112
    ›    Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXV2872
    ›    Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXVI2328
    ›    Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVII3600
    ›    Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVIII2331
    ›    Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXIX3083
    ›    Kwartał III 2010 rok, Sesja XL3969
    ›    Kwartał III 2010 rok, Sesja XLII2425
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIII2500
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIV2754
     Rok 20064400
    ›    Kwartał I, Sesja XXVIII2076
    ›    Kwartał II, Sesja XXIX1939
    ›    Uchwały RIO2357
    ›    Kwartał II, Sesja XXX2074
    ›    Kwartał III, Sesja XXXI2453
    ›    Kwartał III, Sesja XXXII2291
    ›    Kwartał IV, Sesja XXXIII2031
     Rok 20054250
    ›    Kwartał I, Sesja XX14900
    ›    Kwartał II, Sesja XXI12233
    ›    Kwartał II, Sesja XXII9151
    ›    Kwartał III, Sesja XXIII2962
    ›    Kwartał III, Sesja XXIV7420
    ›    Kwartał III, Sesja XXV4930
    ›    Kwartał IV, Sesja XXVI8085
    ›    Kwartał IV, Sesja XXVII6515
     Rok 20043943
    ›    I Kwartał2256
    ›    II Kwartał3177
    ›    III Kwartał15495
    ›    IV Kwartał13015
     Rok 20034094
    ›    I Kwartał3188
    ›    II Kwartał4245
    ›    III Kwartał2799
    ›    IV Kwartał2807
     Rok 20023469
    ›    IV Kwartał2728
   Podatki i opłaty lokalne34201
     Podatek od nieruchomości6232
     Podatek od środków transportowych6156
     Podatek rolny3641
     Podatek leśny3389
     Opłata skarbowa4233
   Informacje Urzędu53851
     Zarządzenia Wójta11008
    ›    Rok 20047085
    ›    Rok 20056413
    ›    Rok 20062839
    ›    Rok 20075770
    ›    Rok 20082977
    ›    Rok 20094880
    ›    Rok 20105675
    ›    Rok 20114342
    ›    Rok 20123995
    ›    Rok 20132753
    ›    Rok 20143719
    ›    Rok 20155115
    ›    Rok 20163942
    ›    Rok 20172727
    ›    Rok 20182561
    ›    Rok 20192424
    ›    Rok 20201710
    ›    Rok 20211087
    ›    Rok 2022702
    ›    Rok 2023475
    ›    Rok 202453
     Obwieszczenia i zawiadomienia47609
    ›    Rok 200712640
     Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy105094
     Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne20315
     Wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze36371
     Skrzynka podawcza4766
     Oświata5252
     Zgłaszanie zgromadzeń1757
     Raporty o stanie dostępności1015
   Raport o stanie Gminy5570
     Rok 20181782
     Rok 20191619
     Rok 20201224
     Rok 2021 689
     Rok 2022444
     Rok 202378
   Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w Gminie Konopiska602
     Rok 202275
   Protokoły25991
   Przebieg i efekty kontroli10802
     Przebieg i efekty kontroli 7336
     Gospodarka mieszkaniowa1997
     Sprzedaż gruntów i nieruchomości31379
   Pomoc publiczna11143
   Konsultacje z mieszkańcami Gminy20408
   Program usuwania azbestu11115
   Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska461
   Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Konopiska5712
Inne
     Rok 20235
   Wykaz jednostek organizacyjnych15857
    ›    Kontakt1547
    ›    Kierownictwo2092
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej5993
    ›    Kontakt2969
    ›    Kierownictwo3157
    ›    Statut1831
    ›    Regulamin3306
    ›    Struktura organizacyjna2485
    ›    Sprawozdania finansowe1626
    ›    Kontakt2537
    ›    Kierownictwo2865
     Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach5863
    ›    Sprawozdania finansowe819
     Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku5293
    ›    Kontakt2522
    ›    Kierownictwo1933
    ›    Sprawozdania finansowe1535
     Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu4979
    ›    Kontakt2559
    ›    Kierownictwo2050
    ›    Sprawozdania finansowe1125
    ›    Kontakt2918
    ›    Kierownictwo19378
     Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii5068
    ›    Sprawozdania finansowe956
     Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Hutkach4911
    ›    Kontakt2072
    ›    Kierownictwo2364
    ›    Sprawozdania finansowe967
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach4893
    ›    Kontakt2072
    ›    Kierownictwo2594
    ›    Sprawozdania finansowe800
     Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Kopalni4962
    ›    Kontakt2413
    ›    Kierownictwo2216
    ›    Sprawozdania finansowe840
     Publiczne Przedszkole w Konopiskach4945
    ›    Kontakt2072
    ›    Kierownictwo2433
    ›    Statut1992
    ›    Sprawozdania finansowe970
   Jednostki pomocnicze12083
     Sołectwa8024
   Samorządowe Instytucje Kultury5953
     Gminna Biblioteka Publiczna1640
    ›    Kontakt1012
    ›    Kierownictwo1629
    ›    Dokumenty557
    ›    Raporty516
     Gminne Centrum Kultury i Sportu2339
    ›    Kontakt1256
    ›    Kierownictwo1386
    ›    Dokumenty850
   Organizacje pozarządowe16987
     Rok 20083691
     Rok 2009 3458
     Rok 20105613
     Rok 20114548
     Rok 20124035
     Rok 20135755
     Rok 20146145
     Rok 20154523
     Rok 20168254
     Rok 201711622
     Rok 201813763
     Rok 201913729
     Rok 20207813
     Rok 202168988
     Rok 20221224
     Rok 20231317
     Rok 2024452
   Załatwianie spraw obywateli17129
     Małżeństwa, narodziny, zgony4921
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC2647
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej3031
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą2403
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa3062
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia3422
    ›    Sporządzenie aktu zgonu2223
    ›    Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)1560
     Dowody osobiste5285
    ›    Wydanie dowodu osobistego6306
     Meldunki4840
    ›    Zameldowanie4053
    ›    Zameldowanie cudzoziemców2262
    ›    Wymeldowanie2201
     Mieszkania4788
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego2359
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę2792
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego3060
    ›    Przyznanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego z powodu zrzeczenia się praw do lokalu przez dotychczasowego najemcę4273
     Nieruchomości5912
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze przetargu2602
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym2330
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem2076
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste2209
    ›    Podział nieruchomości2750
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości2376
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej2261
     Działalność gospodarcza6672
     Zezwolenia i decyzje5817
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów4937
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej3782
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży3038
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży3197
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej2755
    ›    Wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości2879
    ›    Wydanie decyzji o środowiskowych uwarukowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia3041
    ›    Dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest.2433
     Formularze Referatu Gospodarki i Rozwoju6458
     Zwrot podatku akcyzowego4284
     Podatek od środków transportowych4136
     Podatek od nieruchomości4909
     Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków6062
     Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem7234
     Poświadczenie własnoręczności podpisu9103
     Język migowy w urzędzie3536
     Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie5607
     Archiwum521
   Rejestry11290
     Rejestr kontroli zewnętrznych4513
     Rejestr skarg i wniosków4401
     Rejestr uchwał rady gminy4070
     Dziennik Ustaw, Monitor Polski278
     Rejestr aktów prawa miejscowego309
     Rejestr upoważnień5068
     Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy4033
     Rejestr instytucji kultury3222
     Rejestr żłobków3073
     Rejestr Klubów Radnych Gminy Konopiska 2406
     Rejestr umów5494
   Oświadczenia majątkowe23200
     Wójt Gminy10040
     Zastępca Wójta Gminy6875
     Przewodniczący Rady Gminy5621
     Sekretarz Gminy5715
     Skarbnik Gminy5557
     Kierownicy jednostek organizacyjnych7175
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej4735
    ›    Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji3989
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Konopiskach4457
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Konopiskach4076
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Aleksandrii4537
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kopalni3970
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hutkach3826
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konopiskach3110
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach5212
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jamkach - Korzonku3268
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łaźcu2903
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach3822
    ›    Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji3823
     Dyrektor SP ZOZ GOZ5370
     Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta2401
    ›    Tadeusz Cierpiał2922
    ›    Edward Bałdyga3078
    ›    Barbara Błaszczyk-Borowik1865
    ›    Wacław Konstanty Bukowski2511
    ›    Jadwiga Chaładaj2419
    ›    Elżbieta Alicja Klecha1968
    ›    Bogdan Kowalik2309
    ›    Zofia Maria Kuśmierska2909
    ›    Ryszard Modestowicz2001
    ›    Zbigniew Krzysztof Przerada3322
    ›    Roman Skoczylas2577
    ›    Andrzej Bernard Szymanek2246
    ›    Lidia Włodarska2475
    ›    Zbigniew Wołczyk2276
    ›    Bałdyga Edward2591
    ›    Cierpiał Iwona1991
    ›    Frania Antoni2026
    ›    Jędryka Wiesław1790
    ›    Kołodziejczyk Robert2170
    ›    Wolnicki Grzegorz2793
    ›    Modestowicz Ryszard1900
    ›    Romański Czesław1625
    ›    Skoczylas Roman1801
    ›    Kuśmierska Zofia2591
    ›    Szymanek Andrzej2815
    ›    Włodarska Lidia2128
    ›    Wołczyk Zbigniew1672
    ›    Sporek Anna2707
    ›    Zbigniew Kowalik1611
    ›    Frania Antoni1907
    ›    Gasiak Agnieszka2108
    ›    Lamch Marta1881
    ›    Górniak Stanisław2519
    ›    Janik Andrzej2691
    ›    Jędryka Wiesław2449
    ›    Kołodziejczyk Robert2667
    ›    Kościelniak Elżbieta1935
    ›    Kuśmierska Zofia2169
    ›    Lubańska Zofia1631
    ›    Polak Henryk1824
    ›    Skoczylas Roman1699
    ›    Świtek Anna2121
    ›    Walentek Jerzy1781
    ›    Marcin Poleszczuk1438
     Oświadczenia radnych (kadencja 2014-2018)3911
    ›    Bałdyga Edward3307
    ›    Świtek Anna2389
    ›    Kołodziejczyk Robert1835
    ›    Bula Henryka2536
    ›    Chmielewska Agnieszka1607
    ›    Gajos Witold1891
    ›    Górniak Stanisław1533
    ›    Jarosz Andrzej1824
    ›    Janik Andrzej1727
    ›    Kruk Krzysztof2067
    ›    Poleszczuk Marcin2207
    ›    Skoczylas Roman2115
    ›    Szczepańska Ola2051
    ›    Szczerbak Piotr1932
    ›    Walentek Jerzy1894
     Oświadczenia radnych (kadencja 2018-2023) - przedłużenie kadencji do 30 kwietnia 2024 r.2825
    ›    Bałdyga Edward1469
    ›    Benesz Janusz959
    ›    Chmielewska Agnieszka1138
    ›    Cichoń Michał2454
    ›    Jabłońska Barbara1112
    ›    Janik Andrzej707
    ›    Jarosz Andrzej987
    ›    Kołodziejczyk Robert1495
    ›    Książek Karolina1848
    ›    Majdzik Jadwiga995
    ›    Parandyk Marek1830
    ›    Poleszczuk Marcin1727
    ›    Szczerbak Piotr1553
    ›    Świtek Anna1511
    ›    Wojciechowski Piotr1579
     Oświadczenia radnych (kadencja 2024-2029)99
    ›    Krzysztof Bączyński44
    ›    Agnieszka Chmielewska39
    ›    Beata Glińska47
    ›    Mateusz Haczyk69
    ›    Barbara Jabłońska51
    ›    Kamila Jagusiak75
    ›    Andrzej Janik58
    ›    Przemysław Kowalski60
    ›    Beata Kromołowska-Żurek72
    ›    Karolina Książek78
    ›    Marcin Poleszczuk79
    ›    Maja Sikora75
    ›    Agnieszka Strużykowska86
    ›    Anna Świtek66
    ›    Piotr Wojciechowski82
   Wybory,referenda17991
     Wybory Samorządowe Uzupełniające - rok 20074598
    ›    Skład Gminnej Komisji Wyborczej2348
    ›    Kalendarz dyżurów GKW2563
    ›    Składy Obwodowych Komisji Wyborczych3927
    ›    Protokół z wyborów uzupełniających2654
    ›    Protokoły z głosowania w obwodzie2495
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (07.06.2009r.)4053
     Wybory na Prezydenta RP (2010r.)3236
     Wybory Samorządowe (2010r.)9291
     Wybory Parlamentarne (2011r.)4888
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 20144897
     Wybory Samorządowe 201416482
     Wybory na prezydenta RP - 2015 5601
     Wybory Ławników Sądowych 20151797
     Referendum ogólnokrajowe - 6 września 20154337
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 25 października 20153741
     Wybory Samorządowe 20189154
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (26.05.2019r.)2901
     Wybory Ławników Sądowych 2019 1110
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 13 października 2019r.2578
     Wybory na Prezydenta RP - 10.05.2020r.1366
     Wybory na Prezydenta RP - 28.06.2020 r.2806
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 15 października 2023r1440
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027521
     Wybory Samorządowe 2024 -7.04.2024 r.7132
     Wybory do Parlamentu Europejskiego - 9.06.2024 r.648
   Narodowy Spis Powszechny 20213134
   Giełda Papierów Wartościowych16320
     Emisja obligacji3501
   Informacje nieudostępnione12703
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej8620
   Petycje5750
     Rok 20181575
     Rok 20191299
     Rok 20211037
     Rok 2022563
     Rok 2023425
   RODO5375
   Redakcja Biuletynu12535
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia przetargów413234
     Ogłoszenie7364
     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia2921
     Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP W Aleksandrii3235
     Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP Hutki3055
     Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP w Rększowicach3239
     Specyfikacja techniczna2652
     Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Aleksandrii7303
     Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Hutkach4094
     Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Rększowicach4327
   Zakończone przetargi-wyniki141398
   Archiwum przetargów12586
   Zamówienia do 30 tys. EURO75479
   Plany postępowań o udzielenie zamówień15109
Łączna liczba odwiedzin:3912450