artykuł nr 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie cateringu dla uczestników/czek projektu w ramach aktywnej integracji oraz wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki:
Treść ogłoszenia88 KB
artykuł nr 3

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia dla uczestników/czek projektu w ramach aktywnej integracji oraz wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Warsztaty Terapii Racjonalnego Zachowania

artykuł nr 4

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia dla uczestników/czek projektu w ramach aktywnej integracji oraz wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym KURS OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO (JEZDNIOWEGO)

artykuł nr 5

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia dla uczestników/czek projektu w ramach aktywnej integracji oraz wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym