artykuł nr 1

Gmina Konopiska - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach, jako Beneficjent projektu „W drodze do sukcesu” nr RPSL.09.01.06-24-0684/17-00 zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie kursu kucharskiego dla uczestników powyższego projektu

artykuł nr 2

Gmina Konopiska - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach, jako Beneficjent projektu „W drodze do sukcesu” nr RPSL.09.01.06-24-0684/17-00 zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie warsztatów z prawnikiem dla uczestników powyższego projektu.

artykuł nr 3

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie cateringu dla uczestników/czek projektu w ramach aktywnej integracji oraz wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

artykuł nr 4

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki:
Treść ogłoszenia88 KB
artykuł nr 5

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia dla uczestników/czek projektu w ramach aktywnej integracji oraz wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Warsztaty Terapii Racjonalnego Zachowania