artykuł nr 1

Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVI

UCHWAŁA NR 331/XLVI/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Konopiska

UCHWAŁA NR 332/XLVI/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konopiska

UCHWAŁA NR 333/XLVI/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2018-2026

UCHWAŁA NR 334/XLVI/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2018 rok

UCHWAŁA NR 335/XLVI/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na zadanie pn. „Budowa chodnika na odcinku Jamki do szkoły w Korzonku”

UCHWAŁA NR 336/XLVI/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach”

UCHWAŁA NR 337/XLVI/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Aleksandria Druga - Ulica Orlika"

UCHWAŁA NR 338/XLVI/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jamki - Kowale II"

UCHWAŁA NR 339/XLVI/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie akceptacji wprowadzenia bezpłatnej komunikacji w obrębie gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 340/XLVI/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych

Dostępne kategorie:
Kwartał IV 2014 rok, Sesja I
Kwartał IV 2014 rok, Sesja III
Kwartał IV 2014 rok, Sesja IV
Kwartał IV 2014 rok, Sesja V
Kwartał I 2015 rok, Sesja VI
Kwartał I 2015 rok, Sesja VII
Kwartał I 2015 rok, Sesja VIII
Kwartał I 2015 rok, Sesja IX
Kwartał II 2015 rok, Sesja X
Kwartał II 2015 rok, Sesja XI
Kwartał III 2015 rok, Sesja XII
Kwartał III 2015 rok, Sesja XIII
Kwartał III 2015 rok, Sesja XIV
Kwartał III 2015 rok, Sesja XV
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVI
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVII
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVIII
Kwartał I 2016 rok, Sesja XIX
Kwartał I 2016 rok, Sesja XX
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXI
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXII
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXIII
Kwartał III 2016 rok, Sesja XXIV
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXV
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVI
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVII
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXVIII
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXIX
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXX
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXXI
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXII
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIII
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIV
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXV
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXVI
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVII
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVIII
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXIX
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XL
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLI
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLII
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIII
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIV
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLV
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVI
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVII
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVIII
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLIX
Kwartał II 2018 rok, Sesja L
Kwartał III 2018 rok, Sesja LI
Kwartał III 2018 rok, Sesja LII
Kwartał III 2018 rok, Sesja LIII
Kwartał IV 2018 rok, Sesja LIV