artykuł nr 1

Uchwały X sesji Rady Gminy

Uchwała nr 88/X/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 26 października 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Hutki - druga linia zabudowy"

Uchwała nr 89/X/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 26 października 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :Konopiska - osiedle"

Uchwała nr 90/X/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 26 października 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: "Aleksandria - ul. Przejazdowa"

Uchwała nr 91/X/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 26 października 2007 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Konopiska

Uchwała nr 92/X/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 26 października 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków...

Uchwała nr 93/X/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Konopiska.

Uchwała nr 94/X/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Konopiska nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Uchwała nr 95/X/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 26 października 2007 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do wieloletniego programu inwestycyjnego zadań na lata 2007 - 2010 na terenie Gminy Konopiska.

Uchwała nr 96/X/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 26 października 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej nr 28/IV/2007 z dnia 8 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok.

Uchwała nr 97/X/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 26 października 2007 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 r.