logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Konopiska

www.konopiska.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Inne / Organizacje pozarządowe / Rok 2018
1.

Ogłoszenie

 

O G Ł O S Z E N I E

            6 grudnia 2018 roku, została złożona oferta przez Gminny Ludowy Klub Sportowy „LOT” w Konopiskach , ul: Lipowa 5,  42-274 Konopiska na realizację zadania publicznego  z zakresu kultury fizycznej i sportu:

 

pt.  MIKOŁAJ DLA LOTU

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi  nt. przedstawionej oferty do dnia 13 grudnia 2018 r., pod adresem:

            Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres e-mail sekretariat@konopiska.pl , (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

 

REFERAT OŚWIATY, SPORTU i FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH


Załączniki: Rozmiar:
534.738 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-12-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-12-06
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-07 12:00

rejestr zmian publikacji »

2.

Ogłoszenie

16 października 2018 roku, została złożona oferta na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo ich Rodzin i Przyjaciół „Prometeus” 

pt.  Nauka pływania dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi  nt. przedstawionej oferty do dnia 7 listopada 2018 r., pod adresem:

Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres e-mail: sekretariat@konopiska.pl , (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

 

Wójt Gminy Konopiska

/-/ mgr inż. Jerzy Żurek


Załączniki: Rozmiar:
2.427 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-10-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-10-29
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-29 20:47

rejestr zmian publikacji »

3.

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI


Wójt Gminy Konopiska zaprasza do konsultacji projektu uchwały  w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Konopiska z  Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
czytaj publikację »


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-10-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-10-10
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-10 07:17

rejestr zmian publikacji »

4.

Ogłoszenie


22 sierpnia 2018 roku, została złożona oferta na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo ich Rodzin i Przyjaciół „Prometeus” pt. Niepełnosprawni w Europie
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
247.595 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-08-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-24
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-24 17:03

rejestr zmian publikacji »

5.

Sprawozdanie

WÓJT GMINY KONOPISKA, PRZEDKŁADA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KONOPISKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

 


Załączniki: Rozmiar:
1.076 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-07-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-07-25
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-25 10:33

rejestr zmian publikacji »

6.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Konopiska w 2018 roku z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji


Załączniki: Rozmiar:
308.556 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-07-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-03 09:24

rejestr zmian publikacji »

7.

Ogłoszenie

 

13 czerwca  2018 roku, została złożona oferta przez Gminny Ludowy Klub Sportowy „LOT” w Konopiskach , ul: Lipowa 5,  42-274 Konopiska na realizację zadania publicznego  z zakresu kultury fizycznej i sportu:

 

pt.  LOT Z REPREZENTACJĄ

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi  nt. przedstawionej oferty do dnia 22 czerwca 2018 r., pod adresem:

            Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres e-mail: sekretariat@konopiska.pl , (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

 

REFERAT OŚWIATY, SPORTU i FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH


Załączniki: Rozmiar:
109.898 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-06-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-13
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-14 12:24

rejestr zmian publikacji »

8.

Ogłoszenie konkursu

Wójt Gminy Konopiska, ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki na terenie gminy Konopiska w roku 2018.

 

Oferty prosimy składać do  22 czerwca 2018 roku  do godz. 15.00.

Zapraszamy


Załączniki: Rozmiar:
212.366 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-05-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-05-23
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-23 22:14

rejestr zmian publikacji »

9.

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

            20 marca 2018 roku, została złożona oferta przez Fundację Dzieci Wuja Toma, ul. Sosnowa 15, Aleksandria Druga, 42-274 Konopiska na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

 

pt.Hipoterapia – lato 2018”

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi  nt. przedstawionej oferty do dnia 6 kwietni 2018 r., pod adresem:

Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres e-mail: sekretariat@konopiska.pl , (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

 

REFERAT OŚWIATY, SPORTU i FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

 


Załączniki: Rozmiar:
730.331 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-03-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-27
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-18 08:38

rejestr zmian publikacji »

10.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KONOPISKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2017


Załączniki: Rozmiar:
110.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-03-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-23
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-23 08:02

rejestr zmian publikacji »

11.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Konopiska w 2018 roku


Załączniki: Rozmiar:
379.422 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-03-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-05
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-05 11:34

rejestr zmian publikacji »

12.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT


Zgłoszenia należy składać do dnia 14 lutego 2018r.  w Kancelarii Urzędu Gminy w  Konopiskach, ul: Lipowa 5, 42-274 Konopiska.
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
15.601 KB
19.170 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-01-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-30
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-30 11:29

rejestr zmian publikacji »

13.

OGŁOSZENIE KONKURSU NA 2018 ROK


Wójt Gminy Konopiska, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki oraz kultury fizycznej  i sportu na terenie Gminy Konopiska w roku 2018.  Oferty prosimy składać do  20 lutego 2018 roku  do godz. 15.00.
Zapraszamy
czytaj publikację »


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-01-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-30
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-30 12:48

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2008
 Rok 2009
 Rok 2010
 Rok 2011
 Rok 2012
 Rok 2013
 Rok 2014
 Rok 2015
 Rok 2016
 Rok 2017
 Rok 2018
 Rok 2019
wersja do druku drukuj