logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Konopiska

www.konopiska.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Inne / Organizacje pozarządowe / Rok 2017
1.

Zaproszenie do konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Konopiska z Organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Wójt Gminy Konopiska zaprasza do konsultacji projektu uchwały  w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Konopiska z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. 

Konsultując projekt programu, chcemy poznać Państwa opinie, zaproponowane przez Państwa pomysły, wskazówki, uwagi a także nowe formy działania tak, aby Program współpracy w 2018 roku odpowiadał Państwa oczekiwaniom. 

W związku z powyższym przedstawiam do konsultacji Roczny Program Współpracy Gminy Konopiska z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

 Wszelkie propozycje i uwagi do projektu Rocznego Programu Współpracy należy zgłaszać za pomocą formularza w terminie od 6 do 27 listopada 2017 roku (obowiązuje data wpływu do Urzędu Gminy) pocztą, faksem lub e-mailem  z dopiskiem „KONSULTACJE  PROGRAMU WSPÓŁPRACY”  na adres: 

 

Urząd Gminy Konopiska

42-274 Konopiska,  ul. Lipowa 5

Fax: 34/3282035

e-mail: sekretariat@konopiska.pl

Wójt Gminy Konopiska
/-/ mgr inż. Jerzy Żurek

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2017-11-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-11-06
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-28 15:48

rejestr zmian publikacji »

2.

Ogłoszenie

 

O G Ł O S Z E N I E

18 sierpnia 2017 roku, została złożona oferta na realizację zadania publicznego  z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo ich Rodzin i Przyjaciół „Prometeus”

 

pt.  Południowe rytmy

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi  nt. przedstawionej oferty do dnia 31 sierpnia 2017 r., pod adresem:

            Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres e-mail: sekretariat@konopiska.pl , (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

 

Wójt Gminy Konopiska

/-/ mgr inż. Jerzy Żurek

 


Załączniki: Rozmiar:
1.198 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2017-08-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-08-22
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-22 12:55

rejestr zmian publikacji »

3.

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

19 lipca  2017 roku, została złożona oferta na realizację zadania publicznego  z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo ich Rodzin i Przyjaciół „Prometeus”

pt.  Wyjazd integracyjny w Tatry

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi  nt. przedstawionej oferty do dnia 1 sierpnia 2017 r., pod adresem:

Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres e-mail: sekretariat@konopiska.pl , (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

 

Wójt Gminy Konopiska

/-/ mgr inż. Jerzy Żurek


Załączniki: Rozmiar:
1.179 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2017-07-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-07-21
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-21 09:31

rejestr zmian publikacji »

4.

Ogłoszenie

 7 czerwca  2017 roku, została złożona oferta przez Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczych Straży Pożarnych w Konopiskach , ul: Sportowa 7,  42-274 Konopiska na realizację zadania publicznego  z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: 

pt.  Biblioteka jak z nut

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi  nt. przedstawionej oferty do dnia 19 czerwca 2017 r., pod adresem:

            Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres e-mail: sekretariat@konopiska.pl , (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

 

REFERAT OŚWIATY, SPORTU i FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2017-06-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-07
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-07 21:55

rejestr zmian publikacji »

5.

Ogłoszenie

29 maja 2017 roku, została złożona oferta przez Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczych Straży Pożarnych w Konopiskach , ul: Sportowa 7,  42-274 Konopiska na realizację zadania publicznego  z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

 

pt.  Jedziemy na festiwale

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi  nt. przedstawionej oferty do dnia 7 czerwca 2017 r., pod adresem:

            Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres e-mail: sekretariat@konopiska.pl , (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).


Załączniki: Rozmiar:
289.476 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2017-05-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-29
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-29 09:52

rejestr zmian publikacji »

6.

Ogłoszenie


21 kwietnia 2017 roku, została złożona oferta przez Fundację Dzieci Wuja Toma,  ul: Sosnowa 15, Aleksandria Druga, 42-274 Konopiska na realizację zadania publicznego  z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
1,015.538 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2017-04-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-04-28
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-28 07:07

rejestr zmian publikacji »

7.

WÓJT GMINY KONOPISKA, PRZEDKŁADA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KONOPISKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2016


Załączniki: Rozmiar:
99.522 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2017-03-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-03-17
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-17 12:04

rejestr zmian publikacji »

8.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Konopiska w 2017 roku


Załączniki: Rozmiar:
394.873 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2017-03-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-03-13
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-13 14:42

rejestr zmian publikacji »

9.

Ogłoszenie


14 lutego 2017 roku, została złożona oferta przez Gminny Ludowy Klub Sportowy „LOT”  Konopiska na realizację zadania publicznego  z zakresu  upowszechniania kultury fizycznej i sportu:pt.  Finał, Finałów Konopiska Cup 2017
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
83.836 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2017-02-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-02-14
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-14 12:57

rejestr zmian publikacji »

10.

OGŁOSZENIE KONKURSU

Wójt Gminy Konopiska, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu na 2017 rok  

Oferty prosimy składać do  2 marca 2017 roku  do godz. 15.00.   w Urzędzie Gminy w Konopiskach. 

Zapraszamy.  

 

Wójt Gminy Konopiska

/-/ Jerzy Żurek

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2017-02-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-02-08
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-16 09:27

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2008
 Rok 2009
 Rok 2010
 Rok 2011
 Rok 2012
 Rok 2013
 Rok 2014
 Rok 2015
 Rok 2016
 Rok 2017
 Rok 2018
 Rok 2019
wersja do druku drukuj