artykuł nr 1

Zaproszenie do konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Konopiska z Organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Wójt Gminy Konopiska zaprasza do konsultacji projektu uchwały  w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Konopiska z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. 

Konsultując projekt programu, chcemy poznać Państwa opinie, zaproponowane przez Państwa pomysły, wskazówki, uwagi a także nowe formy działania tak, aby Program współpracy w 2018 roku odpowiadał Państwa oczekiwaniom. 

W związku z powyższym przedstawiam do konsultacji Roczny Program Współpracy Gminy Konopiska z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

 Wszelkie propozycje i uwagi do projektu Rocznego Programu Współpracy należy zgłaszać za pomocą formularza w terminie od 6 do 27 listopada 2017 roku (obowiązuje data wpływu do Urzędu Gminy) pocztą, faksem lub e-mailem  z dopiskiem „KONSULTACJE  PROGRAMU WSPÓŁPRACY”  na adres: 

 

Urząd Gminy Konopiska

42-274 Konopiska,  ul. Lipowa 5

Fax: 34/3282035

e-mail: sekretariat@konopiska.pl

Wójt Gminy Konopiska
/-/ mgr inż. Jerzy Żurek

 

artykuł nr 2

Ogłoszenie

 

O G Ł O S Z E N I E

18 sierpnia 2017 roku, została złożona oferta na realizację zadania publicznego  z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo ich Rodzin i Przyjaciół „Prometeus”

 

pt.  Południowe rytmy

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi nt. przedstawionej oferty do dnia 31 sierpnia 2017 r., pod adresem:

  Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres e-mail: sekretariat@konopiska.pl , (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

 

Wójt Gminy Konopiska

/-/ mgr inż. Jerzy Żurek

 

Załączniki:
Treść ofertyMB
artykuł nr 3

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

19 lipca  2017 roku, została złożona oferta na realizację zadania publicznego  z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo ich Rodzin i Przyjaciół „Prometeus”

pt.  Wyjazd integracyjny w Tatry

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi nt. przedstawionej oferty do dnia 1 sierpnia 2017 r., pod adresem:

Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres e-mail: sekretariat@konopiska.pl , (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

 

Wójt Gminy Konopiska

/-/ mgr inż. Jerzy Żurek

Załączniki:
Treść ofertyMB
artykuł nr 4

Ogłoszenie

 7 czerwca  2017 roku, została złożona oferta przez Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczych Straży Pożarnych w Konopiskach , ul: Sportowa 7,  42-274 Konopiska na realizację zadania publicznego  z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: 

pt.  Biblioteka jak z nut

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi nt. przedstawionej oferty do dnia 19 czerwca 2017 r., pod adresem:

  Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres e-mail: sekretariat@konopiska.pl , (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

 

REFERAT OŚWIATY, SPORTU i FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

artykuł nr 5

Ogłoszenie

29 maja 2017 roku, została złożona oferta przez Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczych Straży Pożarnych w Konopiskach , ul: Sportowa 7,  42-274 Konopiska na realizację zadania publicznego  z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

 

pt.  Jedziemy na festiwale

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi nt. przedstawionej oferty do dnia 7 czerwca 2017 r., pod adresem:

  Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres e-mail: sekretariat@konopiska.pl , (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

Załączniki:
Treść oferty289 KB