logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Konopiska

www.konopiska.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Inne / Organizacje pozarządowe / Rok 2013
1.

Informacja

26 listopada 2013 roku, została złożona oferta na realizację zadania publicznego przez:

Uczniowski Klub Sportowy „ORZEŁ” Konopiska

ptPROPAGOWANIE I ROZWÓJ PIŁKI NOŻNEJ NA TERENIE GMINY KONOPISKA

POPRZEZ ORGANIZACJĘ CYKLU TURNIEJÓW HALOWYCH

„KONOPISKA CUP 2013”

W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW I DZIEWCZYNEK DLA POSZCZEGÓLNYCH

KATEGORII WIEKOWYCH 5-9 LAT

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi  nt. przedstawionej oferty do dnia 4 grudnia 2013 r. 

Uwagi proszę zgłaszać pod adresem:

Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres e-mail: sekretariat@konopiska.pl , termin upływa w dniu 4 grudnia 2013 r (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).


Załączniki: Rozmiar:
352.868 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2013-11-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-11-26
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-26 11:09

rejestr zmian publikacji »

2.

Informacja

18 września 2013 roku, została złożona oferta na realizację zadania publicznego przez :

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Ich Rodzin i Przyjaciół "Prometeus"

pt : Udział osób niepełnosprawnych ze  Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Ich Rodzin i Przyjaciół „Prometeus”   w X Havirov TURNIEJ BOCCIA w Czechach

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi  nt. przedstawionej oferty do dnia 26 września 2013 r. 

Uwagi proszę zgłaszać pod adresem:

Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 l
ub na adres  e-mail:sekretariat@konopiska.pl , termin upływa w dniu 26 września 2013 r (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

 


Załączniki: Rozmiar:
629.868 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Magdalena Jarosz - Wawrzyńczak
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2013-09-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-09-18
Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-18 13:20

rejestr zmian publikacji »

3.

Informacja

8 maja 2013 roku, została złożona oferta na realizację zadania publicznego przez :

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Ich Rodzin i Przyjaciół "Prometeus"

pt. "II Międzynarodowy Integracyjny Paraolimpijski Turniej Bocci - Prometeus Cup 2013” 

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi                             nt. przedstawionej oferty do dnia 17 maja 2013 r. 

Uwagi proszę zgłaszać pod adresem:

Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres e-mail:sekretariat@konopiska.pl , termin upływa w dniu 17 maja 2013 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

 


Załączniki: Rozmiar:
340.505 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Magdalena Jarosz - Wawrzyńczak
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2013-05-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-05-08
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-08 18:20

rejestr zmian publikacji »

4.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KONOPISKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2012


Załączniki: Rozmiar:
125.867 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Magdalena Jarosz - Wawrzyńczak
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2013-04-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-04-29
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-29 15:28

rejestr zmian publikacji »

5.

Informacja

29 kwietnia 2012 roku, została złożona oferta na realizację zadania publicznego przez :

Stowarzyszenie „ NASZE KONOPISKA" 

pt. "Organizacja zawodów sportowych podczas Dni Gminy Konopiska – wyposażenie ogólnodostępnego stadionu lekkoatletycznego w sprzęt sportowo – rekreacyjny” 

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi                              nt. przedstawionej oferty do dnia 10 maja 2013 r. 

Uwagi proszę zgłaszać pod adresem:

Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres e-mail: sekretariat@konopiska.pl , termin upływa w dniu 10 maja 2013 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

 


Załączniki: Rozmiar:
269.942 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Magdalena Jarosz - Wawrzyńczak
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2013-04-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-04-29
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-08 13:09

rejestr zmian publikacji »

6.

ZARZĄDZENIE NR 19/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących nagród sportowych Wójta Gminy Konopiska.


Załączniki: Rozmiar:
241.522 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Magdalena Jarosz - Wawrzyńczak
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2013-04-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-04-24
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-24 14:33

rejestr zmian publikacji »

7.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Konopiska w 2013 rokuPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2013-04-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-04-10
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-10 14:07

rejestr zmian publikacji »

8.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI GMINY KONOPISKA w 2013 rokuPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2013-03-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-03-04
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-04 14:55

rejestr zmian publikacji »

9.

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH


Załączniki: Rozmiar:
15.386 KB
18.929 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2013-02-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-02-27
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-28 08:01

rejestr zmian publikacji »

10.

Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Konopiska w 2013 roku.Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2013-02-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-02-27
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-28 07:58

rejestr zmian publikacji »

11.

Zmiany w Rocznym Programie Współpracy Gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

W związku ze zmianami w Rocznym Programie Współpracy Gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2013, Wójt Gminy Konopiska  w załączeniu przedkłada projekt uchwały zmieniającej.  


Załączniki: Rozmiar:
75.325 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Magdalena Jarosz - Wawrzyńczak
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2013-01-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-01-24
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-24 12:34

rejestr zmian publikacji »

12.

KONSULTACJE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU GMINY KONOPISKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2013

Zaproszenie do konsultacji  projektu uchwały Rocznego  Programu  Współpracy Gminy  Konopiska z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok.

INFORMACJA 


       
Wójt Gminy Konopiska zaprasza do konsultacji projektu uchwały  w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Konopiska z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok. 

Konsultując projekt programu, chcemy poznać Państwa opinie, zaproponowane przez Państwa pomysły, wskazówki, uwagi a także nowe formy działania tak, aby Program współpracy w 2013 roku odpowiadał Państwa oczekiwaniom. 

W związku z powyższym przedstawiam do konsultacji Roczny Program Współpracy Gminy Konopiska z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

 Wszelkie propozycje i uwagi do projektu Rocznego Programu Współpracy należy zgłaszać za pomocą formularza w terminie od 08 do 29 listopada 2012 roku (obowiązuje data wpływu do Urzędu Gminy) pocztą, faksem lub e-mailem  z dopiskiem KONSULTACJE  PROGRAMU WSPÓŁPRACY”  na adres:

 Urząd Gminy Konopiska

42-274 Konopiska,  ul. Lipowa 5

Fax: 34/3441935

e-mail: sekretariat@konopiska.pl

      

                                                                                  Wójt Gminy Konopiska

                                                                        mgr inż. Jerzy Socha

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Magdalena Jarosz - Wawrzyńczak
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2012-11-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-11-07
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-09 14:16

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2008
 Rok 2009
 Rok 2010
 Rok 2011
 Rok 2012
 Rok 2013
 Rok 2014
 Rok 2015
 Rok 2016
 Rok 2017
 Rok 2018
 Rok 2019
wersja do druku drukuj