artykuł nr 1

Informacja

26 listopada 2013 roku, została złożona oferta na realizację zadania publicznego przez:

Uczniowski Klub Sportowy „ORZEŁ” Konopiska

pt : PROPAGOWANIE I ROZWÓJ PIŁKI NOŻNEJ NA TERENIE GMINY KONOPISKA

POPRZEZ ORGANIZACJĘ CYKLU TURNIEJÓW HALOWYCH

„KONOPISKA CUP 2013”

W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW I DZIEWCZYNEK DLA POSZCZEGÓLNYCH

KATEGORII WIEKOWYCH 5-9 LAT

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi nt. przedstawionej oferty do dnia 4 grudnia 2013 r. 

Uwagi proszę zgłaszać pod adresem:

Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres e-mail: sekretariat@konopiska.pl , termin upływa w dniu 4 grudnia 2013 r (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

Załączniki:
Oferta353 KB
artykuł nr 2

Informacja

18 września 2013 roku, została złożona oferta na realizację zadania publicznego przez :

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Ich Rodzin i Przyjaciół "Prometeus"

pt : Udział osób niepełnosprawnych ze  Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Ich Rodzin i Przyjaciół „Prometeus” w X Havirov TURNIEJ BOCCIA w Czechach

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi nt. przedstawionej oferty do dnia 26 września 2013 r. 

Uwagi proszę zgłaszać pod adresem:

Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 l
ub na adres  e-mail:sekretariat@konopiska.pl , termin upływa w dniu 26 września 2013 r (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

 

Załączniki:
Ofera - Prometeus630 KB
artykuł nr 3

Informacja

8 maja 2013 roku, została złożona oferta na realizację zadania publicznego przez :

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Ich Rodzin i Przyjaciół "Prometeus"

pt. "II Międzynarodowy Integracyjny Paraolimpijski Turniej Bocci - Prometeus Cup 2013” 

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi  nt. przedstawionej oferty do dnia 17 maja 2013 r. 

Uwagi proszę zgłaszać pod adresem:

Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres e-mail:sekretariat@konopiska.pl , termin upływa w dniu 17 maja 2013 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

 

Załączniki:
Oferta - Prometeus341 KB
artykuł nr 4

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KONOPISKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2012

Załączniki:
Sprawozdanie126 KB
artykuł nr 5

Informacja

29 kwietnia 2012 roku, została złożona oferta na realizację zadania publicznego przez :

Stowarzyszenie „ NASZE KONOPISKA" 

pt. "Organizacja zawodów sportowych podczas Dni Gminy Konopiska – wyposażenie ogólnodostępnego stadionu lekkoatletycznego w sprzęt sportowo – rekreacyjny” 

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi  nt. przedstawionej oferty do dnia 10 maja 2013 r. 

Uwagi proszę zgłaszać pod adresem:

Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres e-mail: sekretariat@konopiska.pl , termin upływa w dniu 10 maja 2013 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

 

Załączniki:
Oferta - Nasze Konopiska270 KB