artykuł nr 1

Kwartał IV 2021 rok, sesja XXXVII

Załączniki:
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego NPII.4131.1.93.2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. (dot. uchwały Nr 303/XXXVII/2021)135 KB
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego NPII.4131.1.101.2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. (dot. uchwały Nr 302/XXXVII/2021)145 KB
UCHWAŁA NR 313/XXXVII/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości.114 KB
UCHWAŁA NR 312/XXXVII/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy.127 KB
UCHWAŁA NR 311/XXXVII/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Konopiska.115 KB
UCHWAŁA NR 310/XXXVII/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2021 rok.813 KB
UCHWAŁA NR 309/XXXVII/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2021-2031.493 KB
UCHWAŁA NR 308/XXXVII/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych budżetu gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.114 KB
UCHWAŁA NR 307/XXXVII/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2022 rok.945 KB
UCHWAŁA NR 306/XXXVII/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2022-2032.MB
UCHWAŁA NR 305/XXXVII/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 dla Gminy Konopiska.181 KB
UCHWAŁA NR 304/XXXVII/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Konopiska na 2022 rok.236 KB
UCHWAŁA NR 303/XXXVII/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.205 KB
UCHWAŁA NR 302/XXXVII/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej.318 KB