artykuł nr 1

Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXIX

UCHWAŁA NR 271/XXXIX/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ożywionej

UCHWAŁA NR 272/XXXIX/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 19 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr 243/XXXIV/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 23 maja 2017r. w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dofinansowania ze środków budżetu gminy do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 273/XXXIX/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 19 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Aleksandria Pierwsza – Tereny Przemysłowe III"

Uchwała NR 274/XXXIX/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska - ul. Przemysłowa I"

UCHWAŁA NR 275/XXXIX/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 19 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Aleksandria Druga - Ulica Orlika"

UCHWAŁA NR 276/XXXIX/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 19 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 277/XXXIX/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2017 rok

UCHWAŁA NR 278/XXXIX/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2017-2024

UCHWAŁA NR 279/XXXIX/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I”

UCHWAŁA NR 280/XXXIX/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na współfinansowanie przez Gminę Konopiska zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat Częstochowski

UCHWAŁA NR 281/XXXIX/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na współfinansowanie przez Gminę Konopiska zadań inwestycyjnych realizowanych przez Województwo Śląskie

UCHWAŁA NR 282/XXXIX/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 19 września 2017 r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na inwestycje na drogach gminnych

UCHWAŁA NR 283/XXXIX/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącą własność gminy

Dostępne kategorie:
Kwartał IV 2014 rok, Sesja I
Kwartał IV 2014 rok, Sesja III
Kwartał IV 2014 rok, Sesja IV
Kwartał IV 2014 rok, Sesja V
Kwartał I 2015 rok, Sesja VI
Kwartał I 2015 rok, Sesja VII
Kwartał I 2015 rok, Sesja VIII
Kwartał I 2015 rok, Sesja IX
Kwartał II 2015 rok, Sesja X
Kwartał II 2015 rok, Sesja XI
Kwartał III 2015 rok, Sesja XII
Kwartał III 2015 rok, Sesja XIII
Kwartał III 2015 rok, Sesja XIV
Kwartał III 2015 rok, Sesja XV
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVI
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVII
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVIII
Kwartał I 2016 rok, Sesja XIX
Kwartał I 2016 rok, Sesja XX
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXI
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXII
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXIII
Kwartał III 2016 rok, Sesja XXIV
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXV
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVI
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVII
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXVIII
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXIX
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXX
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXXI
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXII
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIII
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIV
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXV
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXVI
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVII
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVIII
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXIX
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XL
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLI
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLII
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIII
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIV
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLV
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVI
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVII
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVIII
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLIX
Kwartał II 2018 rok, Sesja L
Kwartał III 2018 rok, Sesja LI
Kwartał III 2018 rok, Sesja LII
Kwartał III 2018 rok, Sesja LIII
Kwartał IV 2018 rok, Sesja LIV