artykuł nr 1

Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXII

UCHWAŁA NR 247/XXXII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach.

UCHWAŁA NR 248/XXXII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ GOZ Konopiska za 2012r.

UCHWAŁA NR 249/XXXII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach za 2012 rok.

UCHWAŁA NR 250/XXXII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach za 2012 rok.

UCHWAŁA NR 251/XXXII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy
Konopiska za 2012 rok.

UCHWAŁA NR 252/XXXII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Konopiska za rok 2012.

UCHWAŁA NR 253/XXXII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego gminy.

UCHWAŁA NR 254/XXXII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.

UCHWAŁA NR 255/XXXII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Konopiska.

UCHWAŁA NR 256/XXXII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2013r.

UCHWAŁA NR 257/XXXII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2013-2024

UCHWAŁA NR 258/XXXII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę nr 227/XXIX/2013 Rady Gminy Konopiska z dnia 11 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  Gminy Konopiska”

UCHWAŁA NR 259/XXXII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie przyznawania nagród sportowych Wójta Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 260/XXXII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie poparcia stanowiska Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie: projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

UCHWAŁA NR 261/XXXII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria I – ul. Zielona II”

UCHWAŁA NR 262/XXXII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie  przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jamki II”

UCHWAŁA NR 263/XXXII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Konopiska – ul.
Spółdzielcza”

UCHWAŁA NR 264/XXXII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rększowice III"

UCHWAŁA NR 265/XXXII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska - Nowe Centrum-Pająk"

Dostępne kategorie:
Kwartał IV 2010 rok, Sesja I
Kwartał IV 2010 rok, Sesja II
Kwartał IV 2010 rok, Sesja III
Kwartał I 2011 rok, Sesja IV
Kwartał I 2011 rok, Sesja V
Kwartał II 2011 rok, Sesja VII
Kwartał II 2011 rok, Sesja VIII
Kwartał III 2011 rok, Sesja IX
Kwartał III 2011 rok, Sesja X
Kwartał III 2011 rok, Sesja XI
Kwartał III 2011 rok, Sesja XII
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIII
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIV
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XV
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XVI
Kwartał I 2012 rok, Sesja XVII
Kwartał II 2012 rok, Sesja XVIII
Kwartał II 2012 rok, Sesja XIX
Kwartał II 2012 rok, Sesja XX
Kwartał II 2012 rok, Sesja XXI
Kwartał III 2012 rok, Sesja XXII
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIII
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIV
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXV
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVI
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVII
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXVIII
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXIX
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXX
Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXI
Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXII
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIII
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIV
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXV
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVI
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVII
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVIII
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXIX
Kwartał I 2014 rok, Sesja XL
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLI
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLII
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLIII
Kwartał II 2014 rok, Sesja XLIV
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLV
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVI
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVII
Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLVIII
Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLIX