artykuł nr 1

Uchwały z XXIX Sesji Rady Gminy

Uchwała Nr 277/XXIX/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 03 września 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Konopiska nr 136/XIV/08 z dnia 19.03.2008 r., w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr 278/XXIX/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 03 września 2009 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Aleksandria I - Gazociąg III" na terenie Gminy konopiska

Uchwała Nr 279/XXIX/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 03 września 2009 roku w sprawie rozpatrzenia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku

Uchwała Nr 280/XXIX/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 03 września 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na współfinansowanie inwestycji drogowych 

Uchwała Nr 281/XXIX/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 03 września 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr 208/XXII/20008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok

Uchwała Nr 282/XXIX/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 03 września 2009 roku  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Uchwała Nr 283/XXIX/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 03 września 2009 roku  w sprawie zgłoszenia wzniosku do konkursu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalenego w ramach Działania 3.4 Promocja turystyki

Uchwała Nr 284/XXIX/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 03 września 2009 roku  w sprawie uchylenia uchwały Nr 255/XXVI/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 29.04.2009

Uchwała Nr 285/XXIX/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 03 września 2009 roku  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na współfinansowanie inwestycji drogowych

Uchwała Nr 286/XXIX/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 03 września 2009 roku  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Aleksandria-Gazociąg I" dla terenów wzdłuż przebiegu gazociągu Aleksandria I - Blachownia w granicach Gminy Konopiska