artykuł nr 1

Uchwały z XXVIII Sesji Rady Gminy

Uchwała Nr 274/XXVIII/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Aleksandria

Uchwała Nr 275/XXVIII/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie podjęcia współpracy ze społecznością lokalną miasta słowackiego Handlova

Uchwała Nr 276/XXVIII/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" oraz podpisania umowy o realizacji  wspólnego przedsięwzięcia