artykuł nr 1

Uchwały - sesja III

Uchwała nr 16/III/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia limitu kilometrów na jazdy lokalne oraz dokonywania zwrotu kosztów uzywania do celów słuzbowych samochodu osobowego będącego własnością wójta gminy.

Uchwała nr 17/III/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości diet i należności z tutułu popdróży słuzbowych dla radnych Rady Gminy Konopiska

Uchwała nr 18/III/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przysługujących sołtysom 

Uchwała nr 19/III/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach

Uchwała nr 21/III/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi na 2007 r.

Uchwała nr 22/III/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wzoru informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Uchwała nr 23/III/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Uchwała nr 24/III/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 25/III/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie sprostosowania błędu w tekście uchwały podatkowej na 2007 rok przesłanej do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowiacach oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego