artykuł nr 1

Rok 2021

Informujemy, że od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach na obszarze Gminy Konopiska (targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż).

Podstawa prawna: art. 31zzm Ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 2255).

artykuł nr 2

Rok 2020

artykuł nr 3

Rok 2019 - od 1 lipca 2019

Nowe formularze na podatki lokalne

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. Nowe deklaracje i informacje będą stosowane wtedy, gdy obowiązek podatkowy w danym podatku powstał od 1 lipca 2019 r.

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy.

 

Formularze deklaracji i informacji : https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

artykuł nr 4

Rok 2019

artykuł nr 5

Rok 2018