logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Konopiska

www.konopiska.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 2072692
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 238460
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
 Dane podstawowe   238460
 Godziny urzędowania   9447
 Organizacja urzędu   12947
 Struktura Urzędu   10202
Organy
 Wójt Gminy   10685
  Kompetencje   2535
  Kontakt   2270
  Dyżury   2104
  Zarządzenia   4090
  Obwieszczenia i zawiadomienia   2683
 Zastępca Wójta Gminy   9879
 Sekretarz   8393
 Skarbnik   7968
 Rada Gminy   10034
  Przewodniczący Rady   3097
  Skład Rady   4176
  Kontakt z radnymi   2880
  Kompetencje   2439
  Termin najbliższej sesji Rady   4127
   Kadencja 2014 - 2018   1084
  Porządek obrad najbliższej sesji Rady    2712
  Protokoły z posiedzeń Rady   3120
  Uchwały Rady Gminy   3474
 Komisje Rady   7686
  Komisja Rewizyjna   2358
  Komisja Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska   2281
  Komisja Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa   2192
  Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych   2265
  Terminy najbliższych posiedzeń Komisji   2320
 Komórki organizacyjne   10777
  Referaty Urzędu   5529
   Referat Finansów   2154
   Referat Gospodarki i Rozwoju   3545
   Referat Organizacyjny   2321
   Referat Spraw Obywatelskich   2537
   Referat Oświaty, Sportu i Funduszy Zewnętrznych   1025
 Urząd Stanu Cywilnego   9181
 Samodzielne stanowiska   9777
  Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi   3639
  Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   3533
Prawo Lokalne
 Statut Gminy Konopiska   9643
 Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach   5974
 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Konopiska   11130
 Budżet   15165
  Budżet na 2018 rok   285
  Budżet na 2017 rok   739
  Budżet na 2016 rok   1373
  Budżet na 2015 rok   1560
  Budżet na 2014 rok   2388
  Budżet na 2013 rok   3017
  Budżet na 2012 rok   3433
  Budżet na 2011 rok   4066
  Budżet na 2010 rok   3806
  Budżet na 2009 rok   3811
  Budżet na 2008 rok   4694
  Budżet na 2007 rok   3812
  Budżet na 2006 rok   3624
   Dynamika budżetu w latach 2002-2006   1577
  Budżet na 2005 rok   3394
  Budżet na 2003 rok   3419
  Budżet na 2004 rok   3287
  Sprawozdania z wykonania budżetu   9388
 Plan rozwoju lokalnego Gminy Konopiska na lata 2004-2006 i 2007-2013   8620
 Plany Odnowy Miejscowości   6571
 Program Działalności Kulturalnej i Promocyjnej Gminy Konopiska na lata 2007-2013   5405
 Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konopiska   6697
 Strategia Rozwoju Gminy Konopiska   12427
 Uchwały   17718
  Projekty uchwał kadencja 2014-2018   3690
  Projekty uchwał kadencja 2010-2014   4925
  Kadencja 2014-2018   5683
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja I   688
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja III   652
    Kwartał IV 2014 rok, Sesja IV   812
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja V   975
   Kwartał I 2015 rok, Sesja VI   621
   Kwartał I 2015 rok, Sesja VII   585
   Kwartał I 2015 rok, Sesja VIII   643
   Kwartał I 2015 rok, Sesja IX   548
   Kwartał II 2015 rok, Sesja X   684
   Kwartał II 2015 rok, Sesja XI   708
   Kwartał III 2015 rok, Sesja XII   479
   Kwartał III 2015 rok, Sesja XIII   581
   Kwartał III 2015 rok, Sesja XIV   548
   Kwartał III 2015 rok, Sesja XV   562
   Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVI   619
   Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVII   616
   Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVIII   424
   Kwartał I 2016 rok, Sesja XIX   699
   Kwartał I 2016 rok, Sesja XX   512
   Kwartał II 2016 rok, Sesja XXI   436
   Kwartał II 2016 rok, Sesja XXII   794
   Kwartał II 2016 rok, Sesja XXIII   503
   Kwartał III 2016 rok, Sesja XXIV   392
   Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXV   348
   Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVI   349
   Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVII   485
   Kwartał I 2017 rok, Sesja XXVIII   388
   Kwartał I 2017 rok, Sesja XXIX   296
   Kwartał I 2017 rok, Sesja XXX   339
   Kwartał I 2017 rok, Sesja XXXI   344
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXII   247
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIII   252
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIV   266
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXV   217
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXVI   260
   Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVII   166
   Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVIII   142
   Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXIX   217
   Kwartał IV 2017 rok, Sesja XL   230
   Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLI   122
   Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLII   151
   Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIII   152
   Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIV   86
   Kwartał I 2018 rok, Sesja XLV   82
   Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVI   96
   Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVII   57
   Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVIII   47
   Kwartał II 2018 rok, Sesja XLIX   44
   Kwartał II 2018 rok, Sesja L   66
   Kwartał III 2018 rok, Sesja LI   31
  Kadencja 2010-2014   5111
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja I   1681
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja II   1175
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja III   1322
   Kwartał I 2011 rok, Sesja IV   1323
   Kwartał I 2011 rok, Sesja V   1245
   Kwartał II 2011 rok, Sesja VII   1449
   Kwartał II 2011 rok, Sesja VIII   1304
   Kwartał III 2011 rok, Sesja IX   962
   Kwartał III 2011 rok, Sesja X   939
   Kwartał III 2011 rok, Sesja XI   1030
   Kwartał III 2011 rok, Sesja XII   1037
   Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIII   1028
   Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIV   972
   Kwartał IV 2011 rok, Sesja XV   1241
   Kwartał IV 2011 rok, Sesja XVI   1266
   Kwartał I 2012 rok, Sesja XVII   1059
   Kwartał II 2012 rok, Sesja XVIII   1141
   Kwartał II 2012 rok, Sesja XIX   873
   Kwartał II 2012 rok, Sesja XX   1159
   Kwartał II 2012 rok, Sesja XXI   970
   Kwartał III 2012 rok, Sesja XXII   1021
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIII   876
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIV   900
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXV   959
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVI   782
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVII   1220
   Kwartał I 2013 rok, Sesja XXVIII   947
   Kwartał I 2013 rok, Sesja XXIX   951
   Kwartał I 2013 rok, Sesja XXX   746
   Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXI   623
   Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXII   910
   Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIII   754
   Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIV   565
   Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXV   737
   Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVI   509
   Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVII   501
   Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVIII   627
   Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXIX   781
   Kwartał I 2014 rok, Sesja XL   663
   Kwartał I 2014 rok, Sesja XLI   520
    Kwartał I 2014 rok, Sesja XLII   620
    Kwartał I 2014 rok, Sesja XLIII   727
   Kwartał II 2014 rok, Sesja XLIV   717
   Kwartał III 2014 rok, Sesja XLV   586
   Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVI   459
   Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVII   470
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLVIII   438
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLIX   511
  Kadencja 2006-2010   8335
   Kwartał IV 2006 rok, Sesja I   1330
   Kwartał IV 2006 rok, Sesja II   1284
   Kwartał IV 2006 rok, Sesja III   1255
   Kwartał I 2007 rok, Sesja IV   1291
   Kwartał II 2007 rok, Sesja V   2267
   Kwartał II 2007 rok, Sesja VI   1269
   Kwartał II 2007 rok, Sesja VII   1645
   Kwartał III 2007 rok, Sesja VIII   1430
   Kwartał III 2007 rok, Sesja IX   1452
   Kwartał IV 2007 rok, Sesja X   1432
   Kwartał IV 2007 rok, Sesja XI   1476
   Kwartał IV 2007 rok, Sesja XII   1373
   Kwartał I 2008 rok, Sesja XIII   1297
   Kwartał I 2008 rok, Sesja XIV   1701
   Kwartał II 2008 rok, Sesja XV   1336
   Kwartał II 2008 rok, Sesja XVI   1326
   Kwartał III 2008 rok, Sesja XVII   1176
   Kwartał III 2008 rok, Sesja XVIII   1210
   Kwartał IV 2008 rok, Sesja XIX   1305
   Kwartał IV 2008 rok, Sesja XX   1240
   Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXI   1244
   Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXII   1417
   Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIII   1220
   Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIV   1173
   Kwartał I 2009 rok, Sesja XXV   1414
   Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVI   1323
   Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVII   2084
   Kwartał III 2009 rok, Sesja XXVIII   1176
   Kwartał III 2009 rok, Sesja XXIX   1290
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXX   1158
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXI   1228
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXII   1220
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIII   1137
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIV   1288
   Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXV   1558
   Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXVI   1481
   Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVII   1972
   Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVIII   1402
   Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXIX   1604
   Kwartał III 2010 rok, Sesja XL   1837
   Kwartał III 2010 rok, Sesja XLII   1079
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIII   1252
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIV   1289
  Rok 2006   2468
   Kwartał I, Sesja XXVIII   1227
   Kwartał II, Sesja XXIX   1139
   Uchwały RIO   976
   Kwartał II, Sesja XXX   1275
   Kwartał III, Sesja XXXI   1066
   Kwartał III, Sesja XXXII   1295
   Kwartał IV, Sesja XXXIII   1199
  Rok 2005   2380
   Kwartał I, Sesja XX   11035
   Kwartał II, Sesja XXI   9086
   Kwartał II, Sesja XXII   7259
   Kwartał III, Sesja XXIII   1577
   Kwartał III, Sesja XXIV   5364
   Kwartał III, Sesja XXV   3264
   Kwartał IV, Sesja XXVI   6399
   Kwartał IV, Sesja XXVII   4416
  Rok 2004   2173
   I Kwartał   1444
   Projekty   5416
   II Kwartał   2182
   III Kwartał   12510
   IV Kwartał   10513
   Pozostałe   953
  Rok 2003   2420
   I Kwartał   1857
   II Kwartał   1990
   III Kwartał   1338
   IV Kwartał   1161
  Rok 2002   1883
   I Kwartał   974
   II Kwartał   963
   III Kwartał   898
   IV Kwartał   1458
  Rok 2001   2237
 Podatki i opłaty lokalne   16385
  Podatek od nieruchomości   3976
  Podatek od środków transportowych   3040
  Podatek rolny   2038
  Podatek leśny   1845
  Podatek od posiadania psów   2127
  Opłata targowa   2723
  Opłata skarbowa   2396
 Informacje Urzędu   36954
  Zarządzenia Wójta   6567
   Rok 2004   5496
   Rok 2005   4682
   Rok 2006   1646
   Rok 2007   4043
   Rok 2008   1664
   Rok 2009   3004
   Rok 2010   3524
   Rok 2011   2506
   Rok 2012   2448
   Rok 2013   1482
   Rok 2014   1609
   Rok 2015   2370
   Rok 2016   1648
   Rok 2017   1045
   Rok 2018   162
  Obwieszczenia i zawiadomienia   21837
   Rok 2007   11194
  Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy   68091
  Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne   14756
  Wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze   22743
  Skrzynka podawcza   2299
  Oświata   1433
 Protokoły   17891
 Przebieg i efekty kontroli   5332
  Przebieg i efekty kontroli    4054
  Gospodarka mieszkaniowa   1115
  Sprzedaż gruntów i nieruchomości   27528
 Pomoc publiczna   5577
 Konsultacje z mieszkańcami Gminy   9161
 Program usuwania azbestu   4572
 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Konopiska   109
Inne
 Jednostki organizacyjne   9560
   Kontakt   1083
   Kierownictwo   1140
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   3276
   Kontakt   1591
   Kierownictwo   1636
   Statut   1192
   Regulamin   2168
   Struktura organizacyjna   1431
   Kontakt   1297
   Kierownictwo   1255
  Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach   2795
  Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku   2492
   Kontakt   1213
   Kierownictwo   1042
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu   2436
   Kontakt   1154
   Kierownictwo   969
   Kontakt   1103
   Kierownictwo   1105
  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii   2404
  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Hutkach   2382
   Kontakt   1109
   Kierownictwo   1057
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach   2376
   Kontakt   1065
   Kierownictwo   1065
  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Kopalni   2332
   Kontakt   1048
   Kierownictwo   1060
  Publiczne Przedszkole w Konopiskach   2459
   Kontakt   1037
   Kierownictwo   977
   Statut   754
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach   2833
 Jednostki pomocnicze   6075
  Sołectwa   3162
 Samorządowe Instytucje Kultury   351
  Gminna Biblioteka Publiczna   64
   Kontakt   16
   Kierownictwo   19
  Gminne Centrum Kultury i Rekreacji   76
   Kontakt   23
   Kierownictwo   33
 Organizacje pozarządowe   8897
  Rok 2008   2398
  Rok 2009    2078
  Rok 2010   3461
  Rok 2011   2283
  Rok 2012   2280
  Rok 2013   3016
  Rok 2014   3581
  Rok 2015   2175
  Rok 2016   5970
  Rok 2017   9049
  Rok 2018   5688
 Załatwianie spraw obywateli   10046
  Małżeństwa, narodziny, zgony   2503
   Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC   1258
   Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej   1098
   Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą   1011
   Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa   1067
   Sporządzenie aktu urodzenia   1212
   Sporządzenie aktu zgonu   1086
  Dowody osobiste   2478
   Wydanie dowodu osobistego   2974
  Meldunki   2767
   Zameldowanie   1673
   Zameldowanie cudzoziemców   1128
   Wymeldowanie   1191
  Mieszkania   2337
   Przyznanie dodatku mieszkaniowego   1175
   Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę   1214
   Przyznanie mieszkania komunalnego   1251
   Przyznanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego z powodu zrzeczenia się praw do lokalu przez dotychczasowego najemcę   2306
  Nieruchomości   2800
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze przetargu   1153
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym   1116
   Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem   1097
   Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste   1168
   Podział nieruchomości   1486
   Rozgraniczenie nieruchomości   1389
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej   1174
  Działalność gospodarcza   3647
  Zezwolenia i decyzje   3138
   Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów   2225
   Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej   1635
   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży   1325
   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży   1302
   Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej   1431
   Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu   1933
   Wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości   1456
   Wydanie decyzji o środowiskowych uwarukowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   1742
   Dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest.   1229
  Zaświadczenia   2493
   Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego   1187
   Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych   1227
   Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej   2419
   Wydanie zaświadczenia o okresach pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym wliczanych do stażu pracy   1357
  Zwrot podatku akcyzowego   2375
  Podatek od środków transportowych   2085
  Podatek od nieruchomości   1974
  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków   3088
  Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem   3258
  Poświadczenie własnoręczności podpisu   5110
  Język migowy w urzędzie   1068
  Bezpłatna pomoc prawna   1268
 Rejestry   5557
  Rejestr kontroli zewnętrznych   2477
  Rejestr skarg i wniosków   2372
  Rejestr Uchwał Rady Gminy   2293
  Rejestr upoważnień   2841
  Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy   2183
  Rejestr instytucji kultury   1107
  Rejestr żłobków   860
  Rejestr Klubów Radnych Gminy Konopiska Kadencja 2014 - 2018   756
  Rejestr umów   1846
 Oświadczenia majątkowe   12549
  Wójt Gminy   5907
  Zastępca Wójta Gminy   4320
  Przewodniczący Rady Gminy   3403
  Sekretarz Gminy   3319
  Skarbnik Gminy   3174
  Kierownicy jednostek organizacyjnych   3912
   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   2179
   Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji   1662
   Dyrektor Zespołu Szkół w Konopiskach   2156
   Dyrektor Publicznego Przedszkola w Konopiskach   1642
   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Aleksandrii   1930
   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kopalni   1544
   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hutkach   1632
   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konopiskach   1880
   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach   1886
   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jamkach - Korzonku   1528
   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łaźcu   1608
   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego   1927
   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach   1676
   Dyrektor Gminnej Administracji Oświaty   874
   Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji   1097
  Dyrektor SP ZOZ GOZ   2951
  Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta   230
   Tadeusz Cierpiał   1143
   Edward Bałdyga   1669
   Barbara Błaszczyk-Borowik   1210
   Wacław Konstanty Bukowski   997
   Jadwiga Chaładaj   1114
   Elżbieta Alicja Klecha   1137
   Bogdan Kowalik   1105
   Zofia Maria Kuśmierska   1215
   Ryszard Modestowicz   1198
   Zbigniew Krzysztof Przerada   1422
   Roman Skoczylas   1121
   Andrzej Bernard Szymanek   1145
   Lidia Włodarska   1113
   Zbigniew Wołczyk   1150
   Bałdyga Edward   1167
   Cierpiał Iwona   1052
   Frania Antoni   958
   Jędryka Wiesław   979
   Kołodziejczyk Robert   1128
   Wolnicki Grzegorz   1379
   Modestowicz Ryszard   893
   Romański Czesław   925
   Skoczylas Roman   863
   Kuśmierska Zofia   1322
   Szymanek Andrzej   1242
   Włodarska Lidia   947
   Wołczyk Zbigniew   932
   Sporek Anna   1251
   Zbigniew Kowalik   1117
  Oświadczenia Radnych (kadencja 2010-2014)   2050
   Frania Antoni   828
   Gasiak Agnieszka   891
   Lamch Marta   947
   Górniak Stanisław   854
   Janik Andrzej   899
   Jędryka Wiesław   823
   Kołodziejczyk Robert   1050
   Kościelniak Elżbieta   1019
   Kuśmierska Zofia   1015
   Lubańska Zofia   937
   Polak Henryk   821
   Skoczylas Roman   856
   Świtek Anna   932
   Walentek Jerzy   929
   Marcin Poleszczuk   445
  Oświadczenia Radnych (kadencja 2014-2018)   1650
   Bałdyga Edward   1683
   Świtek Anna   837
   Kołodziejczyk Robert   767
   Bula Henryka   739
   Chmielewska Agnieszka   785
   Gajos Witold   759
   Górniak Stanisław   506
   Jarosz Andrzej   680
   Janik Andrzej   709
   Kruk Krzysztof   672
   Poleszczuk Marcin   672
   Skoczylas Roman   517
   Szczepańska Ola   559
   Szczerbak Piotr   735
   Walentek Jerzy   661
 Wybory,referenda   8135
  Wybory Samorządowe Uzupełniające - rok 2007   2470
   Skład Gminnej Komisji Wyborczej   1150
   Kalendarz dyżurów GKW   1030
   Składy Obwodowych Komisji Wyborczych   1617
   Protokół z wyborów uzupełniających   1080
   Protokoły z głosowania w obwodzie   1023
  Wybory Parlamentarne   2608
   Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania   1590
  Wybory do Parlamentu Europejskiego (07.06.2009r.)   2135
  Wybory na Prezydenta RP (2010r.)   1780
  Wybory Samorządowe (2010r.)   5554
  Wybory Parlamentarne (2011r.)   2903
  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014   2541
  Wybory Samorządowe 2014   12227
  Wybory na prezydenta RP - 2015    2875
  Wybory Ławników Sądowych   694
  Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015   2025
  Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 25 października 2015   1937
  Wybory Samorządowe 2018   232
 Giełda Papierów Wartościowych   7856
  Emisja obligacji   2024
 Informacje nieudostępnione   6766
 Ponowne wykorzystanie informacji publicznej   3325
 Petycje   79
 RODO   184
 Redakcja Biuletynu   6869
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia przetargów   306123
  Ogłoszenie   4036
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   1780
  Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP W Aleksandrii   2113
  Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP Hutki   1810
  Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP w Rększowicach   1696
  Specyfikacja techniczna   1784
  Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Aleksandrii   1843
  Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Hutkach   2307
  Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Rększowicach   2391
 Zakończone przetargi-wyniki   91093
 Archiwum przetargów   6442
 Zamówienia do 30 tys. EURO   4130
 Plany postępowań o udzielenie zamówień   1957


wersja do druku drukuj