logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Konopiska

www.konopiska.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 1880786
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 222054
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
 Dane podstawowe   222054
 Godziny urzędowania   8564
 Organizacja urzędu   11936
 Struktura Urzędu   9526
Organy
 Wójt Gminy   9819
  Kompetencje   2209
  Kontakt   1967
  Dyżury   1852
  Zarządzenia   3767
  Obwieszczenia i zawiadomienia   2380
 Zastępca Wójta Gminy   9219
 Sekretarz   7819
 Skarbnik   7337
 Rada Gminy   9284
  Przewodniczący Rady   2956
  Skład Rady   3969
  Kontakt z radnymi   2609
  Kompetencje   2305
  Termin najbliższej sesji Rady   3835
   Kadencja 2014 - 2018   850
  Porządek obrad najbliższej sesji Rady    2480
  Protokoły z posiedzeń Rady   2958
  Uchwały Rady Gminy   3268
 Komisje Rady   6934
  Komisja Rewizyjna   2006
  Komisja Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska   1955
  Komisja Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa   1848
  Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych   1966
  Terminy najbliższych posiedzeń Komisji   1992
 Komórki organizacyjne   10054
  Referaty Urzędu   5215
   Referat Finansów   2058
   Referat Gospodarki i Rozwoju   3351
   Referat Organizacyjny   2226
   Referat Spraw Obywatelskich   2421
   Referat Oświaty, Sportu i Funduszy Zewnętrznych   916
 Urząd Stanu Cywilnego   8224
 Samodzielne stanowiska   9146
  Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi   3327
  Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   3265
Prawo Lokalne
 Statut Gminy Konopiska   9075
 Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach   5372
 Regulamin Urzędu Gminy Konopiska   9169
 Budżet   14111
  Budżet na 2017 rok   507
  Budżet na 2016 rok   1206
  Budżet na 2015 rok   1417
  Budżet na 2014 rok   2235
  Budżet na 2013 rok   2881
  Budżet na 2012 rok   3284
  Budżet na 2011 rok   3829
  Budżet na 2010 rok   3644
  Budżet na 2009 rok   3679
  Budżet na 2008 rok   4471
  Budżet na 2007 rok   3700
  Budżet na 2006 rok   3499
   Dynamika budżetu w latach 2002-2006   1453
  Budżet na 2005 rok   3274
  Budżet na 2003 rok   3304
  Budżet na 2004 rok   3172
  Sprawozdania z wykonania budżetu   8651
 Plan rozwoju lokalnego Gminy Konopiska na lata 2004-2006 i 2007-2013   8037
 Plany Odnowy Miejscowości   5979
 Program Działalności Kulturalnej i Promocyjnej Gminy Konopiska na lata 2007-2013   4971
 Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konopiska   5810
 Strategia Rozwoju Gminy Konopiska   11594
 Uchwały   16105
  Projekty uchwał kadencja 2014-2018   2560
  Projekty uchwał kadencja 2010-2014   4379
  Kadencja 2014-2018   4660
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja I   603
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja III   568
    Kwartał IV 2014 rok, Sesja IV   671
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja V   838
   Kwartał I 2015 rok, Sesja VI   522
   Kwartał I 2015 rok, Sesja VII   512
   Kwartał I 2015 rok, Sesja VIII   527
   Kwartał I 2015 rok, Sesja IX   477
   Kwartał II 2015 rok, Sesja X   565
   Kwartał II 2015 rok, Sesja XI   591
   Kwartał III 2015 rok, Sesja XII   379
   Kwartał III 2015 rok, Sesja XIII   457
   Kwartał III 2015 rok, Sesja XIV   438
   Kwartał III 2015 rok, Sesja XV   456
   Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVI   491
   Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVII   492
   Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVIII   324
   Kwartał I 2016 rok, Sesja XIX   586
   Kwartał I 2016 rok, Sesja XX   395
   Kwartał II 2016 rok, Sesja XXI   326
   Kwartał II 2016 rok, Sesja XXII   658
   Kwartał II 2016 rok, Sesja XXIII   376
   Kwartał III 2016 rok, Sesja XXIV   260
   Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXV   219
   Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVI   217
   Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVII   337
   Kwartał I 2017 rok, Sesja XXVIII   227
   Kwartał I 2017 rok, Sesja XXIX   148
   Kwartał I 2017 rok, Sesja XXX   201
   Kwartał I 2017 rok, Sesja XXXI   205
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXII   140
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIII   155
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIV   165
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXV   130
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXVI   156
   Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVII   68
   Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVIII   39
   Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXIX   64
  Kadencja 2010-2014   4817
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja I   1582
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja II   1127
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja III   1270
   Kwartał I 2011 rok, Sesja IV   1204
   Kwartał I 2011 rok, Sesja V   1153
   Kwartał II 2011 rok, Sesja VII   1327
   Kwartał II 2011 rok, Sesja VIII   1216
   Kwartał III 2011 rok, Sesja IX   925
   Kwartał III 2011 rok, Sesja X   903
   Kwartał III 2011 rok, Sesja XI   927
   Kwartał III 2011 rok, Sesja XII   933
   Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIII   927
   Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIV   871
   Kwartał IV 2011 rok, Sesja XV   1122
   Kwartał IV 2011 rok, Sesja XVI   1136
   Kwartał I 2012 rok, Sesja XVII   950
   Kwartał II 2012 rok, Sesja XVIII   1033
   Kwartał II 2012 rok, Sesja XIX   759
   Kwartał II 2012 rok, Sesja XX   1073
   Kwartał II 2012 rok, Sesja XXI   865
   Kwartał III 2012 rok, Sesja XXII   911
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIII   770
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIV   782
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXV   846
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVI   700
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVII   1129
   Kwartał I 2013 rok, Sesja XXVIII   857
   Kwartał I 2013 rok, Sesja XXIX   832
   Kwartał I 2013 rok, Sesja XXX   667
   Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXI   580
   Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXII   789
   Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIII   647
   Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIV   524
   Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXV   618
   Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVI   474
   Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVII   465
   Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVIII   578
   Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXIX   663
   Kwartał I 2014 rok, Sesja XL   575
   Kwartał I 2014 rok, Sesja XLI   479
    Kwartał I 2014 rok, Sesja XLII   534
    Kwartał I 2014 rok, Sesja XLIII   613
   Kwartał II 2014 rok, Sesja XLIV   631
   Kwartał III 2014 rok, Sesja XLV   503
   Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVI   382
   Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVII   432
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLVIII   405
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLIX   431
  Kadencja 2006-2010   8024
   Kwartał IV 2006 rok, Sesja I   1289
   Kwartał IV 2006 rok, Sesja II   1241
   Kwartał IV 2006 rok, Sesja III   1219
   Kwartał I 2007 rok, Sesja IV   1246
   Kwartał II 2007 rok, Sesja V   2173
   Kwartał II 2007 rok, Sesja VI   1210
   Kwartał II 2007 rok, Sesja VII   1575
   Kwartał III 2007 rok, Sesja VIII   1354
   Kwartał III 2007 rok, Sesja IX   1399
   Kwartał IV 2007 rok, Sesja X   1378
   Kwartał IV 2007 rok, Sesja XI   1426
   Kwartał IV 2007 rok, Sesja XII   1321
   Kwartał I 2008 rok, Sesja XIII   1264
   Kwartał I 2008 rok, Sesja XIV   1633
   Kwartał II 2008 rok, Sesja XV   1248
   Kwartał II 2008 rok, Sesja XVI   1226
   Kwartał III 2008 rok, Sesja XVII   1123
   Kwartał III 2008 rok, Sesja XVIII   1143
   Kwartał IV 2008 rok, Sesja XIX   1206
   Kwartał IV 2008 rok, Sesja XX   1175
   Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXI   1188
   Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXII   1343
   Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIII   1156
   Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIV   1117
   Kwartał I 2009 rok, Sesja XXV   1315
   Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVI   1282
   Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVII   1983
   Kwartał III 2009 rok, Sesja XXVIII   1137
   Kwartał III 2009 rok, Sesja XXIX   1213
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXX   1090
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXI   1165
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXII   1168
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIII   1093
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIV   1215
   Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXV   1488
   Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXVI   1407
   Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVII   1853
   Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVIII   1286
   Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXIX   1505
   Kwartał III 2010 rok, Sesja XL   1713
   Kwartał III 2010 rok, Sesja XLII   1040
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIII   1145
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIV   1249
  Rok 2006   2328
   Kwartał I, Sesja XXVIII   1157
   Kwartał II, Sesja XXIX   1085
   Uchwały RIO   921
   Kwartał II, Sesja XXX   1181
   Kwartał III, Sesja XXXI   1018
   Kwartał III, Sesja XXXII   1222
   Kwartał IV, Sesja XXXIII   1141
  Rok 2005   2247
   Kwartał I, Sesja XX   10629
   Kwartał II, Sesja XXI   8853
   Kwartał II, Sesja XXII   7032
   Kwartał III, Sesja XXIII   1515
   Kwartał III, Sesja XXIV   5268
   Kwartał III, Sesja XXV   3198
   Kwartał IV, Sesja XXVI   6243
   Kwartał IV, Sesja XXVII   4271
  Rok 2004   2044
   I Kwartał   1381
   Projekty   5273
   II Kwartał   2119
   III Kwartał   12274
   IV Kwartał   10253
   Pozostałe   909
  Rok 2003   2260
   I Kwartał   1740
   II Kwartał   1848
   III Kwartał   1260
   IV Kwartał   1096
  Rok 2002   1742
   I Kwartał   932
   II Kwartał   900
   III Kwartał   859
   IV Kwartał   1377
  Rok 2001   2116
 Podatki i opłaty lokalne   14348
  Podatek od nieruchomości   3647
  Podatek od środków transportowych   2823
  Podatek rolny   1911
  Podatek leśny   1693
  Podatek od posiadania psów   1987
  Opłata targowa   2498
  Opłata skarbowa   2276
 Informacje Urzędu   34641
  Zarządzenia Wójta   6095
   Rok 2004   5230
   Rok 2005   4563
   Rok 2006   1544
   Rok 2007   3907
   Rok 2008   1566
   Rok 2009   2865
   Rok 2010   3395
   Rok 2011   2376
   Rok 2012   2301
   Rok 2013   1346
   Rok 2014   1455
   Rok 2015   2120
   Rok 2016   1438
   Rok 2017   646
  Obwieszczenia i zawiadomienia   20206
   Rok 2007   11092
  Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy   62874
  Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne   14191
  Wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze   21343
  Skrzynka podawcza   2171
  Oświata   1130
 Protokoły   16585
 Przebieg i efekty kontroli   4778
  Przebieg i efekty kontroli    3425
  Gospodarka mieszkaniowa   1106
  Sprzedaż gruntów i nieruchomości   27317
 Pomoc publiczna   5042
 Konsultacje z mieszkańcami Gminy   7711
 Program usuwania azbestu   3864
Inne
 Jednostki organizacyjne   8914
   Kontakt   1081
   Kierownictwo   1138
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   2981
   Kontakt   1500
   Kierownictwo   1561
   Statut   1153
   Regulamin   2090
   Struktura organizacyjna   1372
   Kontakt   1257
   Kierownictwo   1213
  Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach   2485
  Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku   2257
   Kontakt   1173
   Kierownictwo   1012
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu   2130
   Kontakt   1113
   Kierownictwo   940
   Kontakt   1058
   Kierownictwo   1051
  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii   2089
  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Hutkach   2085
   Kontakt   1075
   Kierownictwo   1033
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach   2065
   Kontakt   1019
   Kierownictwo   981
  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Kopalni   2026
   Kontakt   1008
   Kierownictwo   1036
  Publiczne Przedszkole w Konopiskach   2142
   Kontakt   1000
   Kierownictwo   943
   Statut   718
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach   2459
 Jednostki pomocnicze   5530
  Sołectwa   2826
 Organizacje pozarządowe   8079
  Rok 2008   2248
  Rok 2009    1950
  Rok 2010   3304
  Rok 2011   2109
  Rok 2012   2073
  Rok 2013   2786
  Rok 2014   3178
  Rok 2015   1858
  Rok 2016   5547
  Rok 2017   5652
 Załatwianie spraw obywateli   9495
  Małżeństwa, narodziny, zgony   2286
   Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC   1211
   Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej   1060
   Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą   970
   Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa   1027
   Sporządzenie aktu urodzenia   1167
   Sporządzenie aktu zgonu   1056
  Dowody osobiste   2137
   Wydanie dowodu osobistego   2691
  Meldunki   2458
   Zameldowanie   1540
   Zameldowanie cudzoziemców   1070
   Wymeldowanie   1142
  Mieszkania   2089
   Przyznanie dodatku mieszkaniowego   1139
   Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę   1183
   Przyznanie mieszkania komunalnego   1190
   Przyznanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego z powodu zrzeczenia się praw do lokalu przez dotychczasowego najemcę   2137
  Nieruchomości   2519
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze przetargu   1117
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym   1082
   Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem   1062
   Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste   1127
   Podział nieruchomości   1396
   Rozgraniczenie nieruchomości   1330
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej   1138
  Działalność gospodarcza   3339
  Zezwolenia i decyzje   2821
   Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów   2035
   Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej   1507
   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży   1262
   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży   1240
   Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej   1392
   Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu   1777
   Wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości   1410
   Wydanie decyzji o środowiskowych uwarukowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   1598
   Dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest.   1161
  Zaświadczenia   2222
   Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego   1114
   Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych   1170
   Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej   2254
   Wydanie zaświadczenia o okresach pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym wliczanych do stażu pracy   1298
  Zwrot podatku akcyzowego   2154
  Podatek od środków transportowych   1799
  Podatek od nieruchomości   1692
  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków   2782
  Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem   2919
  Poświadczenie własnoręczności podpisu   4304
  Język migowy w urzędzie   773
  Bezpłatna pomoc prawna   883
 Rejestry   5065
  Rejestr kontroli zewnętrznych   2316
  Rejestr skarg i wniosków   2251
  Rejestr Uchwał Rady Gminy   2186
  Rejestr upoważnień   2663
  Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy   2049
  Rejestr instytucji kultury   1029
  Rejestr żłobków   779
  Rejestr Klubów Radnych Gminy Konopiska Kadencja 2014 - 2018   676
  Rejestr umów   1537
 Oświadczenia majątkowe   11596
  Wójt Gminy   5518
  Zastępca Wójta Gminy   4137
  Przewodniczący Rady Gminy   3176
  Sekretarz Gminy   3144
  Skarbnik Gminy   2962
  Kierownicy jednostek organizacyjnych   3565
   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   2038
   Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji   1578
   Dyrektor Zespołu Szkół w Konopiskach   2053
   Dyrektor Publicznego Przedszkola w Konopiskach   1476
   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Aleksandrii   1839
   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kopalni   1494
   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hutkach   1539
   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konopiskach   1757
   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach   1773
   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jamkach - Korzonku   1458
   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łaźcu   1550
   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego   1767
   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach   1596
   Dyrektor Gminnej Administracji Oświaty   778
   Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji   1033
  Dyrektor SP ZOZ GOZ   2790
  Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta   103
   Tadeusz Cierpiał   1136
   Edward Bałdyga   1576
   Barbara Błaszczyk-Borowik   1191
   Wacław Konstanty Bukowski   992
   Jadwiga Chaładaj   1108
   Elżbieta Alicja Klecha   1122
   Bogdan Kowalik   1098
   Zofia Maria Kuśmierska   1195
   Ryszard Modestowicz   1189
   Zbigniew Krzysztof Przerada   1402
   Roman Skoczylas   1097
   Andrzej Bernard Szymanek   1105
   Lidia Włodarska   1107
   Zbigniew Wołczyk   1147
   Bałdyga Edward   1155
   Cierpiał Iwona   1038
   Frania Antoni   952
   Jędryka Wiesław   935
   Kołodziejczyk Robert   1099
   Wolnicki Grzegorz   1324
   Modestowicz Ryszard   891
   Romański Czesław   914
   Skoczylas Roman   858
   Kuśmierska Zofia   1293
   Szymanek Andrzej   1178
   Włodarska Lidia   914
   Wołczyk Zbigniew   919
   Sporek Anna   1220
   Zbigniew Kowalik   1089
  Oświadczenia Radnych (kadencja 2010-2014)   1937
   Frania Antoni   811
   Gasiak Agnieszka   848
   Lamch Marta   922
   Górniak Stanisław   832
   Janik Andrzej   880
   Jędryka Wiesław   807
   Kołodziejczyk Robert   1024
   Kościelniak Elżbieta   994
   Kuśmierska Zofia   999
   Lubańska Zofia   914
   Polak Henryk   804
   Skoczylas Roman   839
   Świtek Anna   901
   Walentek Jerzy   907
   Marcin Poleszczuk   404
  Oświadczenia Radnych (kadencja 2014-2018)   1366
   Bałdyga Edward   1503
   Świtek Anna   715
   Kołodziejczyk Robert   670
   Bula Henryka   667
   Chmielewska Agnieszka   685
   Gajos Witold   669
   Górniak Stanisław   457
   Jarosz Andrzej   601
   Janik Andrzej   634
   Kruk Krzysztof   591
   Poleszczuk Marcin   561
   Skoczylas Roman   466
   Szczepańska Ola   507
   Szczerbak Piotr   612
   Walentek Jerzy   568
 Wybory,referenda   7637
  Wybory Samorządowe Uzupełniające - rok 2007   2352
   Skład Gminnej Komisji Wyborczej   1129
   Kalendarz dyżurów GKW   1011
   Składy Obwodowych Komisji Wyborczych   1558
   Protokół z wyborów uzupełniających   1064
   Protokoły z głosowania w obwodzie   999
  Wybory Parlamentarne   2495
   Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania   1523
  Wybory do Parlamentu Europejskiego (07.06.2009r.)   2012
  Wybory na Prezydenta RP (2010r.)   1657
  Wybory Samorządowe (2010r.)   5313
  Wybory Parlamentarne (2011r.)   2656
  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014   2295
  Wybory Samorządowe 2014   11725
  Wybory na prezydenta RP - 2015    2648
  Wybory Ławników Sądowych   562
  Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015   1757
  Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 25 października 2015   1784
 Giełda Papierów Wartościowych   6469
  Emisja obligacji   1709
 Informacje nieudostępnione   6328
 Ponowne wykorzystanie informacji publicznej   2854
 Redakcja Biuletynu   6353
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia przetargów   268675
  Ogłoszenie   3755
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   1597
  Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP W Aleksandrii   1931
  Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP Hutki   1530
  Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP w Rększowicach   1525
  Specyfikacja techniczna   1540
  Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Aleksandrii   1593
  Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Hutkach   2107
  Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Rększowicach   2205
 Zakończone przetargi-wyniki   72032
 Archiwum przetargów   5965
 Zamówienia do 30 tys. EURO   2769
 Plany postępowań o udzielenie zamówień   1002


wersja do druku drukuj