logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Konopiska

www.konopiska.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 2260916
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 250386
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
 Dane podstawowe   250386
 Godziny urzędowania   10034
 Organizacja urzędu   13891
 Struktura Urzędu   10705
Organy
 Wójt Gminy   11376
  Kompetencje   2688
  Kontakt   2450
  Dyżury   2263
  Zarządzenia   4270
  Obwieszczenia i zawiadomienia   2848
 Zastępca Wójta Gminy   10892
 Sekretarz   8966
 Skarbnik   8535
 Rada Gminy   11343
  Przewodniczący Rady   3344
  Skład Rady   5557
  Kontakt z radnymi   3192
  Kompetencje   2643
  Termin najbliższej sesji Rady   4717
   Kadencja 2014 - 2018   1429
   Kadencja 2018 - 2023   159
  Porządek obrad najbliższej sesji Rady    3017
  Protokoły z posiedzeń Rady   3411
   Protokoły - kadencja 2018-2023   246
  Uchwały Rady Gminy   3788
  Interpelacje i zapytania   204
   Kadencja 2018-2023   264
 Komisje Rady   8264
  Komisja Rewizyjna   2630
  Komisja Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska   2530
  Komisja Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa   2452
  Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych   2520
  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji   156
  Terminy najbliższych posiedzeń Komisji   2621
 Komórki organizacyjne   11302
  Referaty Urzędu   5774
   Referat Finansów   2233
   Referat Gospodarki i Rozwoju   3650
   Referat Organizacyjny   2396
   Referat Spraw Obywatelskich   2666
   Referat Oświaty, Sportu i Funduszy Zewnętrznych   1122
 Urząd Stanu Cywilnego   9965
 Samodzielne stanowiska   10270
  Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi   3822
  Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   3744
Prawo Lokalne
 Statut Gminy Konopiska   10057
 Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach   6353
 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Konopiska   13333
 Budżet   15933
  Budżet na 2019 rok   191
  Budżet na 2018 rok   495
  Budżet na 2017 rok   882
  Budżet na 2016 rok   1490
  Budżet na 2015 rok   1674
  Budżet na 2014 rok   2557
  Budżet na 2013 rok   3199
  Budżet na 2012 rok   3575
  Budżet na 2011 rok   4204
  Budżet na 2010 rok   3910
  Budżet na 2009 rok   3949
  Budżet na 2008 rok   4878
  Budżet na 2007 rok   3900
  Budżet na 2006 rok   3717
   Dynamika budżetu w latach 2002-2006   1618
  Budżet na 2005 rok   3466
  Budżet na 2003 rok   3504
  Budżet na 2004 rok   3367
  Sprawozdania z wykonania budżetu   9948
 Plan rozwoju lokalnego Gminy Konopiska na lata 2004-2006 i 2007-2013   9194
 Plany Odnowy Miejscowości   7223
 Program Działalności Kulturalnej i Promocyjnej Gminy Konopiska na lata 2007-2013   5850
 Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konopiska   7298
 Strategia Rozwoju Gminy Konopiska   14198
 Uchwały   19008
  Projekty uchwał kadencja 2018-2023   462
  Projekty uchwał kadencja 2014-2018   5059
  Projekty uchwał kadencja 2010-2014   5587
  Kadencja 2018-2023   341
   Kwartał IV 2018 rok, sesja I   107
   Kwartał IV 2018 rok, sesja II   151
   Kwartał IV 2018 rok, sesja III   130
   Kwartał I 2019 rok, sesja IV   59
   Kwartał I 2019 rok, sesja V   22
  Kadencja 2014-2018   6360
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja I   765
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja III   721
    Kwartał IV 2014 rok, Sesja IV   876
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja V   1076
   Kwartał I 2015 rok, Sesja VI   677
   Kwartał I 2015 rok, Sesja VII   645
   Kwartał I 2015 rok, Sesja VIII   696
   Kwartał I 2015 rok, Sesja IX   603
   Kwartał II 2015 rok, Sesja X   742
   Kwartał II 2015 rok, Sesja XI   804
   Kwartał III 2015 rok, Sesja XII   529
   Kwartał III 2015 rok, Sesja XIII   656
   Kwartał III 2015 rok, Sesja XIV   636
   Kwartał III 2015 rok, Sesja XV   653
   Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVI   709
   Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVII   713
   Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVIII   491
   Kwartał I 2016 rok, Sesja XIX   777
   Kwartał I 2016 rok, Sesja XX   597
   Kwartał II 2016 rok, Sesja XXI   491
   Kwartał II 2016 rok, Sesja XXII   874
   Kwartał II 2016 rok, Sesja XXIII   581
   Kwartał III 2016 rok, Sesja XXIV   483
   Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXV   424
   Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVI   436
   Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVII   562
   Kwartał I 2017 rok, Sesja XXVIII   468
   Kwartał I 2017 rok, Sesja XXIX   360
   Kwartał I 2017 rok, Sesja XXX   404
   Kwartał I 2017 rok, Sesja XXXI   459
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXII   319
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIII   351
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIV   339
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXV   293
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXVI   342
   Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVII   266
   Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVIII   210
   Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXIX   292
   Kwartał IV 2017 rok, Sesja XL   335
   Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLI   193
   Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLII   221
   Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIII   234
   Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIV   182
   Kwartał I 2018 rok, Sesja XLV   225
   Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVI   195
   Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVII   143
   Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVIII   142
   Kwartał II 2018 rok, Sesja XLIX   152
   Kwartał II 2018 rok, Sesja L   186
   Kwartał III 2018 rok, Sesja LI   157
   Kwartał III 2018 rok, Sesja LII   129
   Kwartał III 2018 rok, Sesja LIII   107
   Kwartał IV 2018 rok, Sesja LIV   146
  Kadencja 2010-2014   5292
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja I   1741
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja II   1219
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja III   1367
   Kwartał I 2011 rok, Sesja IV   1362
   Kwartał I 2011 rok, Sesja V   1281
   Kwartał II 2011 rok, Sesja VII   1492
   Kwartał II 2011 rok, Sesja VIII   1344
   Kwartał III 2011 rok, Sesja IX   997
   Kwartał III 2011 rok, Sesja X   973
   Kwartał III 2011 rok, Sesja XI   1070
   Kwartał III 2011 rok, Sesja XII   1075
   Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIII   1076
   Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIV   1007
   Kwartał IV 2011 rok, Sesja XV   1279
   Kwartał IV 2011 rok, Sesja XVI   1315
   Kwartał I 2012 rok, Sesja XVII   1098
   Kwartał II 2012 rok, Sesja XVIII   1182
   Kwartał II 2012 rok, Sesja XIX   914
   Kwartał II 2012 rok, Sesja XX   1203
   Kwartał II 2012 rok, Sesja XXI   1006
   Kwartał III 2012 rok, Sesja XXII   1059
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIII   921
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIV   934
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXV   998
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVI   820
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVII   1258
   Kwartał I 2013 rok, Sesja XXVIII   992
   Kwartał I 2013 rok, Sesja XXIX   994
   Kwartał I 2013 rok, Sesja XXX   783
   Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXI   661
   Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXII   959
   Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIII   814
   Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIV   605
   Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXV   786
   Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVI   549
   Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVII   545
   Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVIII   666
   Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXIX   829
   Kwartał I 2014 rok, Sesja XL   712
   Kwartał I 2014 rok, Sesja XLI   563
    Kwartał I 2014 rok, Sesja XLII   658
    Kwartał I 2014 rok, Sesja XLIII   773
   Kwartał II 2014 rok, Sesja XLIV   786
   Kwartał III 2014 rok, Sesja XLV   626
   Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVI   500
   Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVII   510
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLVIII   473
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLIX   551
  Kadencja 2006-2010   8498
   Kwartał IV 2006 rok, Sesja I   1386
   Kwartał IV 2006 rok, Sesja II   1326
   Kwartał IV 2006 rok, Sesja III   1300
   Kwartał I 2007 rok, Sesja IV   1338
   Kwartał II 2007 rok, Sesja V   2347
   Kwartał II 2007 rok, Sesja VI   1329
   Kwartał II 2007 rok, Sesja VII   1691
   Kwartał III 2007 rok, Sesja VIII   1491
   Kwartał III 2007 rok, Sesja IX   1538
   Kwartał IV 2007 rok, Sesja X   1483
   Kwartał IV 2007 rok, Sesja XI   1538
   Kwartał IV 2007 rok, Sesja XII   1449
   Kwartał I 2008 rok, Sesja XIII   1343
   Kwartał I 2008 rok, Sesja XIV   1761
   Kwartał II 2008 rok, Sesja XV   1395
   Kwartał II 2008 rok, Sesja XVI   1377
   Kwartał III 2008 rok, Sesja XVII   1221
   Kwartał III 2008 rok, Sesja XVIII   1261
   Kwartał IV 2008 rok, Sesja XIX   1373
   Kwartał IV 2008 rok, Sesja XX   1309
   Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXI   1300
   Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXII   1486
   Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIII   1262
   Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIV   1236
   Kwartał I 2009 rok, Sesja XXV   1479
   Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVI   1378
   Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVII   2194
   Kwartał III 2009 rok, Sesja XXVIII   1223
   Kwartał III 2009 rok, Sesja XXIX   1341
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXX   1213
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXI   1307
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXII   1279
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIII   1191
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIV   1339
   Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXV   1619
   Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXVI   1530
   Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVII   2062
   Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVIII   1463
   Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXIX   1703
   Kwartał III 2010 rok, Sesja XL   1911
   Kwartał III 2010 rok, Sesja XLII   1133
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIII   1299
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIV   1344
  Rok 2006   2608
   Kwartał I, Sesja XXVIII   1273
   Kwartał II, Sesja XXIX   1187
   Uchwały RIO   1024
   Kwartał II, Sesja XXX   1361
   Kwartał III, Sesja XXXI   1140
   Kwartał III, Sesja XXXII   1348
   Kwartał IV, Sesja XXXIII   1266
  Rok 2005   2507
   Kwartał I, Sesja XX   11594
   Kwartał II, Sesja XXI   9510
   Kwartał II, Sesja XXII   7551
   Kwartał III, Sesja XXIII   1631
   Kwartał III, Sesja XXIV   5593
   Kwartał III, Sesja XXV   3402
   Kwartał IV, Sesja XXVI   6716
   Kwartał IV, Sesja XXVII   4629
  Rok 2004   2316
   I Kwartał   1492
   Projekty   5745
   II Kwartał   2266
   III Kwartał   13108
   IV Kwartał   11096
   Pozostałe   1011
  Rok 2003   2567
   I Kwartał   1973
   II Kwartał   2111
   III Kwartał   1396
   IV Kwartał   1189
  Rok 2002   2006
   I Kwartał   1017
   II Kwartał   997
   III Kwartał   928
   IV Kwartał   1513
  Rok 2001   2370
 Podatki i opłaty lokalne   19968
  Podatek od nieruchomości   4426
  Podatek od środków transportowych   3403
  Podatek rolny   2243
  Podatek leśny   2046
  Podatek od posiadania psów   2362
  Opłata targowa   3103
  Opłata skarbowa   2576
 Informacje Urzędu   39433
  Zarządzenia Wójta   6935
   Rok 2004   5636
   Rok 2005   4808
   Rok 2006   1685
   Rok 2007   4166
   Rok 2008   1738
   Rok 2009   3174
   Rok 2010   3680
   Rok 2011   2621
   Rok 2012   2576
   Rok 2013   1610
   Rok 2014   1728
   Rok 2015   2581
   Rok 2016   1823
   Rok 2017   1288
   Rok 2018   554
  Obwieszczenia i zawiadomienia   23689
   Rok 2007   11306
  Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy   73084
  Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne   15908
  Wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze   25688
  Skrzynka podawcza   2467
  Oświata   1833
  Zgłaszanie zgromadzeń   46
 Protokoły   19691
 Przebieg i efekty kontroli   5725
  Przebieg i efekty kontroli    4582
  Gospodarka mieszkaniowa   1122
  Sprzedaż gruntów i nieruchomości   27662
 Pomoc publiczna   6105
 Konsultacje z mieszkańcami Gminy   10670
 Program usuwania azbestu   5354
 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Konopiska   546
Inne
 Jednostki organizacyjne   10009
   Kontakt   1087
   Kierownictwo   1142
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   3363
   Kontakt   1650
   Kierownictwo   1691
   Statut   1239
   Regulamin   2228
   Struktura organizacyjna   1481
   Kontakt   1337
   Kierownictwo   1306
  Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach   2891
  Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku   2576
   Kontakt   1257
   Kierownictwo   1089
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu   2521
   Kontakt   1198
   Kierownictwo   1012
   Kontakt   1146
   Kierownictwo   1151
  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii   2507
  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Hutkach   2466
   Kontakt   1159
   Kierownictwo   1103
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach   2481
   Kontakt   1130
   Kierownictwo   1121
  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Kopalni   2422
   Kontakt   1101
   Kierownictwo   1105
  Publiczne Przedszkole w Konopiskach   2575
   Kontakt   1092
   Kierownictwo   1024
   Statut   818
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach   3073
 Jednostki pomocnicze   6692
  Sołectwa   3588
 Samorządowe Instytucje Kultury   706
  Gminna Biblioteka Publiczna   252
   Kontakt   61
   Kierownictwo   61
  Gminne Centrum Kultury i Rekreacji   288
   Kontakt   66
   Kierownictwo   101
 Organizacje pozarządowe   9299
  Rok 2008   2499
  Rok 2009    2173
  Rok 2010   3587
  Rok 2011   2476
  Rok 2012   2489
  Rok 2013   3410
  Rok 2014   4079
  Rok 2015   2654
  Rok 2016   6384
  Rok 2017   9533
  Rok 2018   11078
  Rok 2019   590
 Załatwianie spraw obywateli   10465
  Małżeństwa, narodziny, zgony   2570
   Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC   1318
   Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej   1151
   Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą   1061
   Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa   1113
   Sporządzenie aktu urodzenia   1258
   Sporządzenie aktu zgonu   1130
  Dowody osobiste   2567
   Wydanie dowodu osobistego   3144
  Meldunki   2887
   Zameldowanie   1774
   Zameldowanie cudzoziemców   1173
   Wymeldowanie   1241
  Mieszkania   2414
   Przyznanie dodatku mieszkaniowego   1225
   Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę   1258
   Przyznanie mieszkania komunalnego   1300
   Przyznanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego z powodu zrzeczenia się praw do lokalu przez dotychczasowego najemcę   2395
  Nieruchomości   2883
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze przetargu   1199
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym   1161
   Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem   1140
   Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste   1213
   Podział nieruchomości   1537
   Rozgraniczenie nieruchomości   1446
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej   1254
  Działalność gospodarcza   3796
  Zezwolenia i decyzje   3228
   Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów   2335
   Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej   1682
   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży   1369
   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży   1345
   Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej   1477
   Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu   2094
   Wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości   1498
   Wydanie decyzji o środowiskowych uwarukowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   1792
   Dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest.   1293
  Zaświadczenia   2590
   Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego   1237
   Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych   1281
   Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej   2547
   Wydanie zaświadczenia o okresach pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym wliczanych do stażu pracy   1410
  Zwrot podatku akcyzowego   2466
  Podatek od środków transportowych   2197
  Podatek od nieruchomości   2127
  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków   3221
  Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem   3406
  Poświadczenie własnoręczności podpisu   5402
  Język migowy w urzędzie   1203
  Bezpłatna pomoc prawna   1496
 Rejestry   5933
  Rejestr kontroli zewnętrznych   2710
  Rejestr skarg i wniosków   2567
  Rejestr Uchwał Rady Gminy   2482
  Rejestr upoważnień   3034
  Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy   2416
  Rejestr instytucji kultury   1241
  Rejestr żłobków   1029
  Rejestr Klubów Radnych Gminy Konopiska Kadencja 2014 - 2018   916
  Rejestr Klubów Radnych Gminy Konopiska Kadencja 2018 - 2023   91
  Rejestr umów   2624
 Oświadczenia majątkowe   13519
  Wójt Gminy   6383
  Zastępca Wójta Gminy   4635
  Przewodniczący Rady Gminy   3697
  Sekretarz Gminy   3544
  Skarbnik Gminy   3412
  Kierownicy jednostek organizacyjnych   4211
   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   2361
   Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji   1746
   Dyrektor Zespołu Szkół w Konopiskach   2269
   Dyrektor Publicznego Przedszkola w Konopiskach   1771
   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Aleksandrii   2003
   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kopalni   1619
   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hutkach   1703
   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konopiskach   1949
   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach   1997
   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jamkach - Korzonku   1589
   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łaźcu   1679
   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego   2113
   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach   1774
   Dyrektor Gminnej Administracji Oświaty   935
   Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji   1215
  Dyrektor SP ZOZ GOZ   3231
  Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta   424
   Tadeusz Cierpiał   1150
   Edward Bałdyga   1719
   Barbara Błaszczyk-Borowik   1223
   Wacław Konstanty Bukowski   1001
   Jadwiga Chaładaj   1125
   Elżbieta Alicja Klecha   1150
   Bogdan Kowalik   1114
   Zofia Maria Kuśmierska   1236
   Ryszard Modestowicz   1205
   Zbigniew Krzysztof Przerada   1433
   Roman Skoczylas   1151
   Andrzej Bernard Szymanek   1159
   Lidia Włodarska   1122
   Zbigniew Wołczyk   1160
   Bałdyga Edward   1170
   Cierpiał Iwona   1057
   Frania Antoni   963
   Jędryka Wiesław   991
   Kołodziejczyk Robert   1158
   Wolnicki Grzegorz   1396
   Modestowicz Ryszard   900
   Romański Czesław   930
   Skoczylas Roman   869
   Kuśmierska Zofia   1337
   Szymanek Andrzej   1289
   Włodarska Lidia   957
   Wołczyk Zbigniew   945
   Sporek Anna   1274
   Zbigniew Kowalik   1137
  Oświadczenia Radnych (kadencja 2010-2014)   2254
   Frania Antoni   883
   Gasiak Agnieszka   936
   Lamch Marta   1000
   Górniak Stanisław   910
   Janik Andrzej   955
   Jędryka Wiesław   867
   Kołodziejczyk Robert   1110
   Kościelniak Elżbieta   1086
   Kuśmierska Zofia   1066
   Lubańska Zofia   1013
   Polak Henryk   872
   Skoczylas Roman   907
   Świtek Anna   990
   Walentek Jerzy   973
   Marcin Poleszczuk   496
  Oświadczenia Radnych (kadencja 2014-2018)   2059
   Bałdyga Edward   1871
   Świtek Anna   933
   Kołodziejczyk Robert   893
   Bula Henryka   827
   Chmielewska Agnieszka   876
   Gajos Witold   841
   Górniak Stanisław   571
   Jarosz Andrzej   786
   Janik Andrzej   777
   Kruk Krzysztof   751
   Poleszczuk Marcin   777
   Skoczylas Roman   592
   Szczepańska Ola   623
   Szczerbak Piotr   845
   Walentek Jerzy   739
 Wybory,referenda   9751
  Wybory Samorządowe Uzupełniające - rok 2007   2619
   Skład Gminnej Komisji Wyborczej   1171
   Kalendarz dyżurów GKW   1063
   Składy Obwodowych Komisji Wyborczych   1713
   Protokół z wyborów uzupełniających   1116
   Protokoły z głosowania w obwodzie   1057
  Wybory Parlamentarne   2716
   Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania   1625
  Wybory do Parlamentu Europejskiego (07.06.2009r.)   2441
  Wybory na Prezydenta RP (2010r.)   1983
  Wybory Samorządowe (2010r.)   6136
  Wybory Parlamentarne (2011r.)   3217
  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014   2941
  Wybory Samorządowe 2014   13208
  Wybory na prezydenta RP - 2015    3646
  Wybory Ławników Sądowych   884
  Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015   2420
  Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 25 października 2015   2382
  Wybory Samorządowe 2018   5754
 Giełda Papierów Wartościowych   8760
  Emisja obligacji   2154
 Informacje nieudostępnione   7232
 Ponowne wykorzystanie informacji publicznej   3603
 Petycje   434
  Rok 2018   149
 RODO   569
 Redakcja Biuletynu   7326
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia przetargów   339831
  Ogłoszenie   4282
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   1977
  Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP W Aleksandrii   2315
  Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP Hutki   2004
  Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP w Rększowicach   1880
  Specyfikacja techniczna   1932
  Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Aleksandrii   2092
  Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Hutkach   2471
  Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Rększowicach   2614
 Zakończone przetargi-wyniki   107565
 Archiwum przetargów   6772
 Zamówienia do 30 tys. EURO   6133
 Plany postępowań o udzielenie zamówień   2573


wersja do druku drukuj