logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Konopiska

www.konopiska.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 1962072
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 229798
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
 Dane podstawowe   229798
 Godziny urzędowania   8944
 Organizacja urzędu   12323
 Struktura Urzędu   9782
Organy
 Wójt Gminy   10159
  Kompetencje   2370
  Kontakt   2108
  Dyżury   1963
  Zarządzenia   3879
  Obwieszczenia i zawiadomienia   2505
 Zastępca Wójta Gminy   9480
 Sekretarz   8034
 Skarbnik   7565
 Rada Gminy   9537
  Przewodniczący Rady   3010
  Skład Rady   4044
  Kontakt z radnymi   2712
  Kompetencje   2359
  Termin najbliższej sesji Rady   3974
   Kadencja 2014 - 2018   974
  Porządek obrad najbliższej sesji Rady    2588
  Protokoły z posiedzeń Rady   3023
  Uchwały Rady Gminy   3350
 Komisje Rady   7244
  Komisja Rewizyjna   2167
  Komisja Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska   2090
  Komisja Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa   1984
  Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych   2081
  Terminy najbliższych posiedzeń Komisji   2124
 Komórki organizacyjne   10356
  Referaty Urzędu   5354
   Referat Finansów   2102
   Referat Gospodarki i Rozwoju   3439
   Referat Organizacyjny   2269
   Referat Spraw Obywatelskich   2469
   Referat Oświaty, Sportu i Funduszy Zewnętrznych   961
 Urząd Stanu Cywilnego   8598
 Samodzielne stanowiska   9387
  Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi   3482
  Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   3389
Prawo Lokalne
 Statut Gminy Konopiska   9288
 Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach   5608
 Regulamin Urzędu Gminy Konopiska   9841
 Budżet   14594
  Budżet na 2018 rok   139
  Budżet na 2017 rok   642
  Budżet na 2016 rok   1291
  Budżet na 2015 rok   1492
  Budżet na 2014 rok   2301
  Budżet na 2013 rok   2932
  Budżet na 2012 rok   3344
  Budżet na 2011 rok   3964
  Budżet na 2010 rok   3724
  Budżet na 2009 rok   3742
  Budżet na 2008 rok   4600
  Budżet na 2007 rok   3742
  Budżet na 2006 rok   3553
   Dynamika budżetu w latach 2002-2006   1531
  Budżet na 2005 rok   3322
  Budżet na 2003 rok   3343
  Budżet na 2004 rok   3221
  Sprawozdania z wykonania budżetu   8937
 Plan rozwoju lokalnego Gminy Konopiska na lata 2004-2006 i 2007-2013   8266
 Plany Odnowy Miejscowości   6223
 Program Działalności Kulturalnej i Promocyjnej Gminy Konopiska na lata 2007-2013   5138
 Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konopiska   6176
 Strategia Rozwoju Gminy Konopiska   11956
 Uchwały   16844
  Projekty uchwał kadencja 2014-2018   3032
  Projekty uchwał kadencja 2010-2014   4623
  Kadencja 2014-2018   5158
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja I   640
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja III   603
    Kwartał IV 2014 rok, Sesja IV   744
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja V   921
   Kwartał I 2015 rok, Sesja VI   580
   Kwartał I 2015 rok, Sesja VII   547
   Kwartał I 2015 rok, Sesja VIII   597
   Kwartał I 2015 rok, Sesja IX   508
   Kwartał II 2015 rok, Sesja X   638
   Kwartał II 2015 rok, Sesja XI   662
   Kwartał III 2015 rok, Sesja XII   445
   Kwartał III 2015 rok, Sesja XIII   538
   Kwartał III 2015 rok, Sesja XIV   509
   Kwartał III 2015 rok, Sesja XV   522
   Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVI   568
   Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVII   565
   Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVIII   389
   Kwartał I 2016 rok, Sesja XIX   655
   Kwartał I 2016 rok, Sesja XX   464
   Kwartał II 2016 rok, Sesja XXI   396
   Kwartał II 2016 rok, Sesja XXII   744
   Kwartał II 2016 rok, Sesja XXIII   449
   Kwartał III 2016 rok, Sesja XXIV   343
   Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXV   305
   Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVI   302
   Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVII   437
   Kwartał I 2017 rok, Sesja XXVIII   335
   Kwartał I 2017 rok, Sesja XXIX   240
   Kwartał I 2017 rok, Sesja XXX   285
   Kwartał I 2017 rok, Sesja XXXI   279
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXII   198
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIII   209
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIV   214
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXV   175
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXVI   210
   Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVII   117
   Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVIII   98
   Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXIX   168
   Kwartał IV 2017 rok, Sesja XL   161
   Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLI   77
   Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLII   89
   Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIII   46
  Kadencja 2010-2014   4947
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja I   1645
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja II   1148
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja III   1294
   Kwartał I 2011 rok, Sesja IV   1284
   Kwartał I 2011 rok, Sesja V   1215
   Kwartał II 2011 rok, Sesja VII   1411
   Kwartał II 2011 rok, Sesja VIII   1272
   Kwartał III 2011 rok, Sesja IX   941
   Kwartał III 2011 rok, Sesja X   918
   Kwartał III 2011 rok, Sesja XI   987
   Kwartał III 2011 rok, Sesja XII   1001
   Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIII   989
   Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIV   931
   Kwartał IV 2011 rok, Sesja XV   1191
   Kwartał IV 2011 rok, Sesja XVI   1218
   Kwartał I 2012 rok, Sesja XVII   1027
   Kwartał II 2012 rok, Sesja XVIII   1099
   Kwartał II 2012 rok, Sesja XIX   831
   Kwartał II 2012 rok, Sesja XX   1130
   Kwartał II 2012 rok, Sesja XXI   932
   Kwartał III 2012 rok, Sesja XXII   984
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIII   830
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIV   849
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXV   910
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVI   756
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVII   1195
   Kwartał I 2013 rok, Sesja XXVIII   920
   Kwartał I 2013 rok, Sesja XXIX   914
   Kwartał I 2013 rok, Sesja XXX   721
   Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXI   600
   Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXII   878
   Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIII   714
   Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIV   544
   Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXV   702
   Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVI   490
   Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVII   480
   Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVIII   602
   Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXIX   739
   Kwartał I 2014 rok, Sesja XL   638
   Kwartał I 2014 rok, Sesja XLI   496
    Kwartał I 2014 rok, Sesja XLII   590
    Kwartał I 2014 rok, Sesja XLIII   685
   Kwartał II 2014 rok, Sesja XLIV   690
   Kwartał III 2014 rok, Sesja XLV   560
   Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVI   425
   Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVII   450
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLVIII   422
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLIX   484
  Kadencja 2006-2010   8196
   Kwartał IV 2006 rok, Sesja I   1311
   Kwartał IV 2006 rok, Sesja II   1262
   Kwartał IV 2006 rok, Sesja III   1236
   Kwartał I 2007 rok, Sesja IV   1273
   Kwartał II 2007 rok, Sesja V   2237
   Kwartał II 2007 rok, Sesja VI   1244
   Kwartał II 2007 rok, Sesja VII   1611
   Kwartał III 2007 rok, Sesja VIII   1402
   Kwartał III 2007 rok, Sesja IX   1423
   Kwartał IV 2007 rok, Sesja X   1409
   Kwartał IV 2007 rok, Sesja XI   1452
   Kwartał IV 2007 rok, Sesja XII   1347
   Kwartał I 2008 rok, Sesja XIII   1283
   Kwartał I 2008 rok, Sesja XIV   1676
   Kwartał II 2008 rok, Sesja XV   1302
   Kwartał II 2008 rok, Sesja XVI   1288
   Kwartał III 2008 rok, Sesja XVII   1153
   Kwartał III 2008 rok, Sesja XVIII   1182
   Kwartał IV 2008 rok, Sesja XIX   1272
   Kwartał IV 2008 rok, Sesja XX   1213
   Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXI   1217
   Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXII   1391
   Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIII   1192
   Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIV   1151
   Kwartał I 2009 rok, Sesja XXV   1378
   Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVI   1301
   Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVII   2049
   Kwartał III 2009 rok, Sesja XXVIII   1155
   Kwartał III 2009 rok, Sesja XXIX   1263
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXX   1129
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXI   1203
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXII   1200
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIII   1113
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIV   1259
   Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXV   1535
   Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXVI   1448
   Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVII   1928
   Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVIII   1364
   Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXIX   1570
   Kwartał III 2010 rok, Sesja XL   1797
   Kwartał III 2010 rok, Sesja XLII   1059
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIII   1223
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIV   1266
  Rok 2006   2372
   Kwartał I, Sesja XXVIII   1189
   Kwartał II, Sesja XXIX   1109
   Uchwały RIO   947
   Kwartał II, Sesja XXX   1235
   Kwartał III, Sesja XXXI   1041
   Kwartał III, Sesja XXXII   1253
   Kwartał IV, Sesja XXXIII   1166
  Rok 2005   2300
   Kwartał I, Sesja XX   10861
   Kwartał II, Sesja XXI   9005
   Kwartał II, Sesja XXII   7181
   Kwartał III, Sesja XXIII   1541
   Kwartał III, Sesja XXIV   5318
   Kwartał III, Sesja XXV   3232
   Kwartał IV, Sesja XXVI   6342
   Kwartał IV, Sesja XXVII   4363
  Rok 2004   2092
   I Kwartał   1412
   Projekty   5353
   II Kwartał   2146
   III Kwartał   12433
   IV Kwartał   10436
   Pozostałe   931
  Rok 2003   2328
   I Kwartał   1798
   II Kwartał   1928
   III Kwartał   1304
   IV Kwartał   1144
  Rok 2002   1788
   I Kwartał   957
   II Kwartał   938
   III Kwartał   878
   IV Kwartał   1431
  Rok 2001   2172
 Podatki i opłaty lokalne   15368
  Podatek od nieruchomości   3821
  Podatek od środków transportowych   2926
  Podatek rolny   1963
  Podatek leśny   1751
  Podatek od posiadania psów   2055
  Opłata targowa   2609
  Opłata skarbowa   2326
 Informacje Urzędu   35428
  Zarządzenia Wójta   6322
   Rok 2004   5363
   Rok 2005   4631
   Rok 2006   1609
   Rok 2007   3994
   Rok 2008   1622
   Rok 2009   2946
   Rok 2010   3470
   Rok 2011   2461
   Rok 2012   2388
   Rok 2013   1433
   Rok 2014   1549
   Rok 2015   2268
   Rok 2016   1566
   Rok 2017   929
  Obwieszczenia i zawiadomienia   20927
   Rok 2007   11150
  Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy   64780
  Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne   14364
  Wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze   21836
  Skrzynka podawcza   2215
  Oświata   1297
 Protokoły   17160
 Przebieg i efekty kontroli   4989
  Przebieg i efekty kontroli    3765
  Gospodarka mieszkaniowa   1112
  Sprzedaż gruntów i nieruchomości   27395
 Pomoc publiczna   5242
 Konsultacje z mieszkańcami Gminy   8295
 Program usuwania azbestu   4183
Inne
 Jednostki organizacyjne   9183
   Kontakt   1082
   Kierownictwo   1138
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   3126
   Kontakt   1555
   Kierownictwo   1601
   Statut   1177
   Regulamin   2131
   Struktura organizacyjna   1403
   Kontakt   1279
   Kierownictwo   1232
  Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach   2646
  Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku   2374
   Kontakt   1194
   Kierownictwo   1027
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu   2282
   Kontakt   1136
   Kierownictwo   954
   Kontakt   1079
   Kierownictwo   1081
  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii   2235
  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Hutkach   2235
   Kontakt   1090
   Kierownictwo   1047
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach   2206
   Kontakt   1043
   Kierownictwo   1042
  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Kopalni   2183
   Kontakt   1030
   Kierownictwo   1048
  Publiczne Przedszkole w Konopiskach   2294
   Kontakt   1015
   Kierownictwo   958
   Statut   735
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach   2603
 Jednostki pomocnicze   5740
  Sołectwa   2950
 Samorządowe Instytucje Kultury   66
  Gminna Biblioteka Publiczna   17
   Kontakt   7
   Kierownictwo   8
  Gminne Centrum Kultury i Rekreacji   18
   Kontakt   10
   Kierownictwo   11
 Organizacje pozarządowe   8400
  Rok 2008   2318
  Rok 2009    1995
  Rok 2010   3365
  Rok 2011   2188
  Rok 2012   2152
  Rok 2013   2855
  Rok 2014   3368
  Rok 2015   1974
  Rok 2016   5773
  Rok 2017   8853
  Rok 2018   495
 Załatwianie spraw obywateli   9708
  Małżeństwa, narodziny, zgony   2400
   Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC   1234
   Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej   1078
   Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą   988
   Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa   1052
   Sporządzenie aktu urodzenia   1193
   Sporządzenie aktu zgonu   1072
  Dowody osobiste   2322
   Wydanie dowodu osobistego   2829
  Meldunki   2592
   Zameldowanie   1592
   Zameldowanie cudzoziemców   1102
   Wymeldowanie   1167
  Mieszkania   2202
   Przyznanie dodatku mieszkaniowego   1158
   Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę   1199
   Przyznanie mieszkania komunalnego   1226
   Przyznanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego z powodu zrzeczenia się praw do lokalu przez dotychczasowego najemcę   2241
  Nieruchomości   2645
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze przetargu   1136
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym   1101
   Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem   1080
   Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste   1148
   Podział nieruchomości   1445
   Rozgraniczenie nieruchomości   1361
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej   1153
  Działalność gospodarcza   3470
  Zezwolenia i decyzje   2949
   Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów   2134
   Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej   1548
   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży   1294
   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży   1272
   Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej   1408
   Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu   1845
   Wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości   1431
   Wydanie decyzji o środowiskowych uwarukowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   1678
   Dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest.   1189
  Zaświadczenia   2359
   Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego   1151
   Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych   1203
   Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej   2341
   Wydanie zaświadczenia o okresach pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym wliczanych do stażu pracy   1334
  Zwrot podatku akcyzowego   2272
  Podatek od środków transportowych   1925
  Podatek od nieruchomości   1822
  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków   2947
  Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem   3094
  Poświadczenie własnoręczności podpisu   4705
  Język migowy w urzędzie   917
  Bezpłatna pomoc prawna   1066
 Rejestry   5249
  Rejestr kontroli zewnętrznych   2388
  Rejestr skarg i wniosków   2300
  Rejestr Uchwał Rady Gminy   2229
  Rejestr upoważnień   2759
  Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy   2097
  Rejestr instytucji kultury   1061
  Rejestr żłobków   812
  Rejestr Klubów Radnych Gminy Konopiska Kadencja 2014 - 2018   706
  Rejestr umów   1721
 Oświadczenia majątkowe   11940
  Wójt Gminy   5712
  Zastępca Wójta Gminy   4216
  Przewodniczący Rady Gminy   3304
  Sekretarz Gminy   3210
  Skarbnik Gminy   3057
  Kierownicy jednostek organizacyjnych   3703
   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   2091
   Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji   1612
   Dyrektor Zespołu Szkół w Konopiskach   2093
   Dyrektor Publicznego Przedszkola w Konopiskach   1579
   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Aleksandrii   1879
   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kopalni   1512
   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hutkach   1577
   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konopiskach   1827
   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach   1819
   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jamkach - Korzonku   1498
   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łaźcu   1581
   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego   1825
   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach   1632
   Dyrektor Gminnej Administracji Oświaty   842
   Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji   1054
  Dyrektor SP ZOZ GOZ   2887
  Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta   147
   Tadeusz Cierpiał   1138
   Edward Bałdyga   1620
   Barbara Błaszczyk-Borowik   1203
   Wacław Konstanty Bukowski   994
   Jadwiga Chaładaj   1111
   Elżbieta Alicja Klecha   1132
   Bogdan Kowalik   1101
   Zofia Maria Kuśmierska   1210
   Ryszard Modestowicz   1192
   Zbigniew Krzysztof Przerada   1412
   Roman Skoczylas   1108
   Andrzej Bernard Szymanek   1131
   Lidia Włodarska   1109
   Zbigniew Wołczyk   1147
   Bałdyga Edward   1163
   Cierpiał Iwona   1049
   Frania Antoni   956
   Jędryka Wiesław   971
   Kołodziejczyk Robert   1123
   Wolnicki Grzegorz   1362
   Modestowicz Ryszard   891
   Romański Czesław   920
   Skoczylas Roman   860
   Kuśmierska Zofia   1308
   Szymanek Andrzej   1205
   Włodarska Lidia   936
   Wołczyk Zbigniew   922
   Sporek Anna   1235
   Zbigniew Kowalik   1102
  Oświadczenia Radnych (kadencja 2010-2014)   1990
   Frania Antoni   817
   Gasiak Agnieszka   874
   Lamch Marta   935
   Górniak Stanisław   842
   Janik Andrzej   889
   Jędryka Wiesław   812
   Kołodziejczyk Robert   1033
   Kościelniak Elżbieta   1006
   Kuśmierska Zofia   1005
   Lubańska Zofia   923
   Polak Henryk   814
   Skoczylas Roman   847
   Świtek Anna   915
   Walentek Jerzy   916
   Marcin Poleszczuk   420
  Oświadczenia Radnych (kadencja 2014-2018)   1493
   Bałdyga Edward   1563
   Świtek Anna   766
   Kołodziejczyk Robert   706
   Bula Henryka   702
   Chmielewska Agnieszka   729
   Gajos Witold   718
   Górniak Stanisław   477
   Jarosz Andrzej   620
   Janik Andrzej   671
   Kruk Krzysztof   617
   Poleszczuk Marcin   617
   Skoczylas Roman   491
   Szczepańska Ola   532
   Szczerbak Piotr   672
   Walentek Jerzy   606
 Wybory,referenda   7793
  Wybory Samorządowe Uzupełniające - rok 2007   2405
   Skład Gminnej Komisji Wyborczej   1143
   Kalendarz dyżurów GKW   1019
   Składy Obwodowych Komisji Wyborczych   1587
   Protokół z wyborów uzupełniających   1071
   Protokoły z głosowania w obwodzie   1009
  Wybory Parlamentarne   2546
   Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania   1568
  Wybory do Parlamentu Europejskiego (07.06.2009r.)   2057
  Wybory na Prezydenta RP (2010r.)   1721
  Wybory Samorządowe (2010r.)   5428
  Wybory Parlamentarne (2011r.)   2791
  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014   2417
  Wybory Samorządowe 2014   12000
  Wybory na prezydenta RP - 2015    2762
  Wybory Ławników Sądowych   633
  Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015   1921
  Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 25 października 2015   1868
 Giełda Papierów Wartościowych   6997
  Emisja obligacji   1848
 Informacje nieudostępnione   6488
 Ponowne wykorzystanie informacji publicznej   3053
 Redakcja Biuletynu   6539
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia przetargów   282185
  Ogłoszenie   3854
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   1650
  Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP W Aleksandrii   2000
  Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP Hutki   1644
  Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP w Rększowicach   1572
  Specyfikacja techniczna   1645
  Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Aleksandrii   1695
  Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Hutkach   2186
  Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Rększowicach   2257
 Zakończone przetargi-wyniki   79054
 Archiwum przetargów   6150
 Zamówienia do 30 tys. EURO   3232
 Plany postępowań o udzielenie zamówień   1361


wersja do druku drukuj