logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Konopiska

www.konopiska.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 2008657
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 234022
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
 Dane podstawowe   234022
 Godziny urzędowania   9217
 Organizacja urzędu   12558
 Struktura Urzędu   9997
Organy
 Wójt Gminy   10401
  Kompetencje   2465
  Kontakt   2194
  Dyżury   2036
  Zarządzenia   3985
  Obwieszczenia i zawiadomienia   2601
 Zastępca Wójta Gminy   9659
 Sekretarz   8213
 Skarbnik   7740
 Rada Gminy   9793
  Przewodniczący Rady   3065
  Skład Rady   4126
  Kontakt z radnymi   2816
  Kompetencje   2410
  Termin najbliższej sesji Rady   4056
   Kadencja 2014 - 2018   1033
  Porządek obrad najbliższej sesji Rady    2663
  Protokoły z posiedzeń Rady   3079
  Uchwały Rady Gminy   3420
 Komisje Rady   7472
  Komisja Rewizyjna   2268
  Komisja Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska   2194
  Komisja Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa   2089
  Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych   2172
  Terminy najbliższych posiedzeń Komisji   2238
 Komórki organizacyjne   10559
  Referaty Urzędu   5440
   Referat Finansów   2125
   Referat Gospodarki i Rozwoju   3488
   Referat Organizacyjny   2292
   Referat Spraw Obywatelskich   2502
   Referat Oświaty, Sportu i Funduszy Zewnętrznych   980
 Urząd Stanu Cywilnego   8940
 Samodzielne stanowiska   9589
  Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi   3563
  Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   3462
Prawo Lokalne
 Statut Gminy Konopiska   9477
 Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach   5813
 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Konopiska   10327
 Budżet   14886
  Budżet na 2018 rok   229
  Budżet na 2017 rok   704
  Budżet na 2016 rok   1350
  Budżet na 2015 rok   1542
  Budżet na 2014 rok   2359
  Budżet na 2013 rok   2984
  Budżet na 2012 rok   3405
  Budżet na 2011 rok   4037
  Budżet na 2010 rok   3782
  Budżet na 2009 rok   3790
  Budżet na 2008 rok   4671
  Budżet na 2007 rok   3792
  Budżet na 2006 rok   3595
   Dynamika budżetu w latach 2002-2006   1570
  Budżet na 2005 rok   3372
  Budżet na 2003 rok   3393
  Budżet na 2004 rok   3270
  Sprawozdania z wykonania budżetu   9203
 Plan rozwoju lokalnego Gminy Konopiska na lata 2004-2006 i 2007-2013   8440
 Plany Odnowy Miejscowości   6392
 Program Działalności Kulturalnej i Promocyjnej Gminy Konopiska na lata 2007-2013   5282
 Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konopiska   6458
 Strategia Rozwoju Gminy Konopiska   12177
 Uchwały   17236
  Projekty uchwał kadencja 2014-2018   3272
  Projekty uchwał kadencja 2010-2014   4714
  Kadencja 2014-2018   5412
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja I   670
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja III   633
    Kwartał IV 2014 rok, Sesja IV   784
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja V   958
   Kwartał I 2015 rok, Sesja VI   608
   Kwartał I 2015 rok, Sesja VII   572
   Kwartał I 2015 rok, Sesja VIII   626
   Kwartał I 2015 rok, Sesja IX   533
   Kwartał II 2015 rok, Sesja X   669
   Kwartał II 2015 rok, Sesja XI   693
   Kwartał III 2015 rok, Sesja XII   467
   Kwartał III 2015 rok, Sesja XIII   566
   Kwartał III 2015 rok, Sesja XIV   536
   Kwartał III 2015 rok, Sesja XV   551
   Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVI   605
   Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVII   601
   Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVIII   412
   Kwartał I 2016 rok, Sesja XIX   686
   Kwartał I 2016 rok, Sesja XX   489
   Kwartał II 2016 rok, Sesja XXI   422
   Kwartał II 2016 rok, Sesja XXII   772
   Kwartał II 2016 rok, Sesja XXIII   482
   Kwartał III 2016 rok, Sesja XXIV   372
   Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXV   335
   Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVI   330
   Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVII   474
   Kwartał I 2017 rok, Sesja XXVIII   372
   Kwartał I 2017 rok, Sesja XXIX   279
   Kwartał I 2017 rok, Sesja XXX   322
   Kwartał I 2017 rok, Sesja XXXI   320
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXII   228
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIII   238
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIV   245
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXV   201
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXVI   237
   Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVII   149
   Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVIII   125
   Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXIX   196
   Kwartał IV 2017 rok, Sesja XL   198
   Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLI   104
   Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLII   128
   Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIII   123
   Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIV   63
   Kwartał I 2018 rok, Sesja XLV   47
  Kadencja 2010-2014   5054
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja I   1671
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja II   1165
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja III   1312
   Kwartał I 2011 rok, Sesja IV   1312
   Kwartał I 2011 rok, Sesja V   1237
   Kwartał II 2011 rok, Sesja VII   1438
   Kwartał II 2011 rok, Sesja VIII   1294
   Kwartał III 2011 rok, Sesja IX   954
   Kwartał III 2011 rok, Sesja X   932
   Kwartał III 2011 rok, Sesja XI   1021
   Kwartał III 2011 rok, Sesja XII   1029
   Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIII   1023
   Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIV   965
   Kwartał IV 2011 rok, Sesja XV   1235
   Kwartał IV 2011 rok, Sesja XVI   1258
   Kwartał I 2012 rok, Sesja XVII   1052
   Kwartał II 2012 rok, Sesja XVIII   1130
   Kwartał II 2012 rok, Sesja XIX   866
   Kwartał II 2012 rok, Sesja XX   1149
   Kwartał II 2012 rok, Sesja XXI   966
   Kwartał III 2012 rok, Sesja XXII   1014
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIII   865
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIV   891
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXV   947
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVI   775
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVII   1212
   Kwartał I 2013 rok, Sesja XXVIII   937
   Kwartał I 2013 rok, Sesja XXIX   942
   Kwartał I 2013 rok, Sesja XXX   739
   Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXI   613
   Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXII   900
   Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIII   738
   Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIV   558
   Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXV   729
   Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVI   503
   Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVII   492
   Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVIII   618
   Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXIX   767
   Kwartał I 2014 rok, Sesja XL   655
   Kwartał I 2014 rok, Sesja XLI   509
    Kwartał I 2014 rok, Sesja XLII   606
    Kwartał I 2014 rok, Sesja XLIII   715
   Kwartał II 2014 rok, Sesja XLIV   708
   Kwartał III 2014 rok, Sesja XLV   575
   Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVI   448
   Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVII   460
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLVIII   432
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLIX   501
  Kadencja 2006-2010   8284
   Kwartał IV 2006 rok, Sesja I   1320
   Kwartał IV 2006 rok, Sesja II   1272
   Kwartał IV 2006 rok, Sesja III   1243
   Kwartał I 2007 rok, Sesja IV   1282
   Kwartał II 2007 rok, Sesja V   2253
   Kwartał II 2007 rok, Sesja VI   1260
   Kwartał II 2007 rok, Sesja VII   1629
   Kwartał III 2007 rok, Sesja VIII   1418
   Kwartał III 2007 rok, Sesja IX   1442
   Kwartał IV 2007 rok, Sesja X   1421
   Kwartał IV 2007 rok, Sesja XI   1465
   Kwartał IV 2007 rok, Sesja XII   1359
   Kwartał I 2008 rok, Sesja XIII   1290
   Kwartał I 2008 rok, Sesja XIV   1691
   Kwartał II 2008 rok, Sesja XV   1327
   Kwartał II 2008 rok, Sesja XVI   1314
   Kwartał III 2008 rok, Sesja XVII   1168
   Kwartał III 2008 rok, Sesja XVIII   1202
   Kwartał IV 2008 rok, Sesja XIX   1296
   Kwartał IV 2008 rok, Sesja XX   1230
   Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXI   1234
   Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXII   1405
   Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIII   1210
   Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIV   1168
   Kwartał I 2009 rok, Sesja XXV   1401
   Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVI   1316
   Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVII   2074
   Kwartał III 2009 rok, Sesja XXVIII   1167
   Kwartał III 2009 rok, Sesja XXIX   1280
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXX   1151
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXI   1219
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXII   1212
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIII   1127
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIV   1277
   Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXV   1551
   Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXVI   1475
   Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVII   1964
   Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVIII   1394
   Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXIX   1594
   Kwartał III 2010 rok, Sesja XL   1830
   Kwartał III 2010 rok, Sesja XLII   1071
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIII   1244
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIV   1280
  Rok 2006   2415
   Kwartał I, Sesja XXVIII   1214
   Kwartał II, Sesja XXIX   1127
   Uchwały RIO   968
   Kwartał II, Sesja XXX   1260
   Kwartał III, Sesja XXXI   1054
   Kwartał III, Sesja XXXII   1281
   Kwartał IV, Sesja XXXIII   1185
  Rok 2005   2340
   Kwartał I, Sesja XX   10926
   Kwartał II, Sesja XXI   9071
   Kwartał II, Sesja XXII   7227
   Kwartał III, Sesja XXIII   1562
   Kwartał III, Sesja XXIV   5345
   Kwartał III, Sesja XXV   3256
   Kwartał IV, Sesja XXVI   6381
   Kwartał IV, Sesja XXVII   4398
  Rok 2004   2134
   I Kwartał   1434
   Projekty   5394
   II Kwartał   2171
   III Kwartał   12485
   IV Kwartał   10484
   Pozostałe   947
  Rok 2003   2364
   I Kwartał   1828
   II Kwartał   1947
   III Kwartał   1319
   IV Kwartał   1154
  Rok 2002   1833
   I Kwartał   964
   II Kwartał   952
   III Kwartał   886
   IV Kwartał   1444
  Rok 2001   2200
 Podatki i opłaty lokalne   15808
  Podatek od nieruchomości   3906
  Podatek od środków transportowych   2980
  Podatek rolny   2006
  Podatek leśny   1805
  Podatek od posiadania psów   2091
  Opłata targowa   2662
  Opłata skarbowa   2366
 Informacje Urzędu   36084
  Zarządzenia Wójta   6453
   Rok 2004   5463
   Rok 2005   4669
   Rok 2006   1640
   Rok 2007   4030
   Rok 2008   1656
   Rok 2009   2991
   Rok 2010   3515
   Rok 2011   2495
   Rok 2012   2436
   Rok 2013   1471
   Rok 2014   1588
   Rok 2015   2326
   Rok 2016   1620
   Rok 2017   1001
   Rok 2018   80
  Obwieszczenia i zawiadomienia   21210
   Rok 2007   11180
  Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy   66362
  Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne   14551
  Wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze   22192
  Skrzynka podawcza   2248
  Oświata   1363
 Protokoły   17475
 Przebieg i efekty kontroli   5176
  Przebieg i efekty kontroli    3920
  Gospodarka mieszkaniowa   1114
  Sprzedaż gruntów i nieruchomości   27450
 Pomoc publiczna   5396
 Konsultacje z mieszkańcami Gminy   8621
 Program usuwania azbestu   4361
Inne
 Jednostki organizacyjne   9366
   Kontakt   1082
   Kierownictwo   1139
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   3214
   Kontakt   1574
   Kierownictwo   1621
   Statut   1185
   Regulamin   2159
   Struktura organizacyjna   1417
   Kontakt   1286
   Kierownictwo   1246
  Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach   2723
  Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku   2434
   Kontakt   1200
   Kierownictwo   1033
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu   2361
   Kontakt   1146
   Kierownictwo   960
   Kontakt   1089
   Kierownictwo   1099
  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii   2320
  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Hutkach   2318
   Kontakt   1098
   Kierownictwo   1053
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach   2293
   Kontakt   1054
   Kierownictwo   1056
  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Kopalni   2264
   Kontakt   1038
   Kierownictwo   1052
  Publiczne Przedszkole w Konopiskach   2371
   Kontakt   1023
   Kierownictwo   964
   Statut   741
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach   2690
 Jednostki pomocnicze   5902
  Sołectwa   3059
 Samorządowe Instytucje Kultury   211
  Gminna Biblioteka Publiczna   37
   Kontakt   12
   Kierownictwo   12
  Gminne Centrum Kultury i Rekreacji   49
   Kontakt   18
   Kierownictwo   27
 Organizacje pozarządowe   8680
  Rok 2008   2355
  Rok 2009    2029
  Rok 2010   3408
  Rok 2011   2229
  Rok 2012   2202
  Rok 2013   2906
  Rok 2014   3442
  Rok 2015   2039
  Rok 2016   5865
  Rok 2017   8933
  Rok 2018   2193
 Załatwianie spraw obywateli   9868
  Małżeństwa, narodziny, zgony   2461
   Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC   1247
   Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej   1086
   Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą   998
   Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa   1059
   Sporządzenie aktu urodzenia   1198
   Sporządzenie aktu zgonu   1079
  Dowody osobiste   2417
   Wydanie dowodu osobistego   2906
  Meldunki   2672
   Zameldowanie   1627
   Zameldowanie cudzoziemców   1117
   Wymeldowanie   1176
  Mieszkania   2279
   Przyznanie dodatku mieszkaniowego   1168
   Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę   1205
   Przyznanie mieszkania komunalnego   1241
   Przyznanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego z powodu zrzeczenia się praw do lokalu przez dotychczasowego najemcę   2273
  Nieruchomości   2726
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze przetargu   1143
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym   1111
   Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem   1087
   Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste   1157
   Podział nieruchomości   1461
   Rozgraniczenie nieruchomości   1377
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej   1164
  Działalność gospodarcza   3557
  Zezwolenia i decyzje   3031
   Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów   2177
   Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej   1563
   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży   1305
   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży   1286
   Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej   1419
   Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu   1875
   Wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości   1439
   Wydanie decyzji o środowiskowych uwarukowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   1719
   Dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest.   1203
  Zaświadczenia   2430
   Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego   1173
   Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych   1216
   Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej   2368
   Wydanie zaświadczenia o okresach pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym wliczanych do stażu pracy   1346
  Zwrot podatku akcyzowego   2335
  Podatek od środków transportowych   1999
  Podatek od nieruchomości   1892
  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków   3024
  Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem   3184
  Poświadczenie własnoręczności podpisu   4928
  Język migowy w urzędzie   1001
  Bezpłatna pomoc prawna   1179
 Rejestry   5403
  Rejestr kontroli zewnętrznych   2432
  Rejestr skarg i wniosków   2335
  Rejestr Uchwał Rady Gminy   2259
  Rejestr upoważnień   2796
  Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy   2131
  Rejestr instytucji kultury   1086
  Rejestr żłobków   833
  Rejestr Klubów Radnych Gminy Konopiska Kadencja 2014 - 2018   734
  Rejestr umów   1780
 Oświadczenia majątkowe   12173
  Wójt Gminy   5810
  Zastępca Wójta Gminy   4267
  Przewodniczący Rady Gminy   3357
  Sekretarz Gminy   3254
  Skarbnik Gminy   3102
  Kierownicy jednostek organizacyjnych   3794
   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   2120
   Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji   1634
   Dyrektor Zespołu Szkół w Konopiskach   2118
   Dyrektor Publicznego Przedszkola w Konopiskach   1616
   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Aleksandrii   1905
   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kopalni   1523
   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hutkach   1601
   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konopiskach   1862
   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach   1840
   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jamkach - Korzonku   1515
   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łaźcu   1595
   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego   1865
   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach   1659
   Dyrektor Gminnej Administracji Oświaty   868
   Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji   1072
  Dyrektor SP ZOZ GOZ   2924
  Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta   192
   Tadeusz Cierpiał   1139
   Edward Bałdyga   1644
   Barbara Błaszczyk-Borowik   1204
   Wacław Konstanty Bukowski   994
   Jadwiga Chaładaj   1113
   Elżbieta Alicja Klecha   1133
   Bogdan Kowalik   1101
   Zofia Maria Kuśmierska   1211
   Ryszard Modestowicz   1196
   Zbigniew Krzysztof Przerada   1419
   Roman Skoczylas   1116
   Andrzej Bernard Szymanek   1144
   Lidia Włodarska   1111
   Zbigniew Wołczyk   1149
   Bałdyga Edward   1165
   Cierpiał Iwona   1049
   Frania Antoni   956
   Jędryka Wiesław   977
   Kołodziejczyk Robert   1127
   Wolnicki Grzegorz   1374
   Modestowicz Ryszard   893
   Romański Czesław   923
   Skoczylas Roman   862
   Kuśmierska Zofia   1318
   Szymanek Andrzej   1227
   Włodarska Lidia   946
   Wołczyk Zbigniew   923
   Sporek Anna   1241
   Zbigniew Kowalik   1106
  Oświadczenia Radnych (kadencja 2010-2014)   2022
   Frania Antoni   824
   Gasiak Agnieszka   883
   Lamch Marta   941
   Górniak Stanisław   849
   Janik Andrzej   895
   Jędryka Wiesław   817
   Kołodziejczyk Robert   1041
   Kościelniak Elżbieta   1013
   Kuśmierska Zofia   1010
   Lubańska Zofia   930
   Polak Henryk   819
   Skoczylas Roman   852
   Świtek Anna   925
   Walentek Jerzy   924
   Marcin Poleszczuk   435
  Oświadczenia Radnych (kadencja 2014-2018)   1559
   Bałdyga Edward   1606
   Świtek Anna   804
   Kołodziejczyk Robert   730
   Bula Henryka   726
   Chmielewska Agnieszka   766
   Gajos Witold   742
   Górniak Stanisław   488
   Jarosz Andrzej   636
   Janik Andrzej   691
   Kruk Krzysztof   648
   Poleszczuk Marcin   645
   Skoczylas Roman   502
   Szczepańska Ola   544
   Szczerbak Piotr   697
   Walentek Jerzy   632
 Wybory,referenda   7946
  Wybory Samorządowe Uzupełniające - rok 2007   2440
   Skład Gminnej Komisji Wyborczej   1148
   Kalendarz dyżurów GKW   1025
   Składy Obwodowych Komisji Wyborczych   1605
   Protokół z wyborów uzupełniających   1076
   Protokoły z głosowania w obwodzie   1014
  Wybory Parlamentarne   2580
   Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania   1585
  Wybory do Parlamentu Europejskiego (07.06.2009r.)   2095
  Wybory na Prezydenta RP (2010r.)   1752
  Wybory Samorządowe (2010r.)   5471
  Wybory Parlamentarne (2011r.)   2857
  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014   2474
  Wybory Samorządowe 2014   12101
  Wybory na prezydenta RP - 2015    2809
  Wybory Ławników Sądowych   670
  Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015   1972
  Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 25 października 2015   1902
  Wybory Samorządowe 2018   64
 Giełda Papierów Wartościowych   7354
  Emisja obligacji   1929
 Informacje nieudostępnione   6633
 Ponowne wykorzystanie informacji publicznej   3198
  Rok 2018   3
 Redakcja Biuletynu   6692
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia przetargów   289843
  Ogłoszenie   3929
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   1696
  Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP W Aleksandrii   2036
  Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP Hutki   1716
  Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP w Rększowicach   1607
  Specyfikacja techniczna   1718
  Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Aleksandrii   1770
  Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Hutkach   2230
  Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Rększowicach   2303
 Zakończone przetargi-wyniki   82084
 Archiwum przetargów   6312
 Zamówienia do 30 tys. EURO   3599
 Plany postępowań o udzielenie zamówień   1668


wersja do druku drukuj