logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Konopiska

www.konopiska.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 1844292
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 219464
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
 Dane podstawowe   219464
 Godziny urzędowania   8389
 Organizacja urzędu   11769
 Struktura Urzędu   9414
Organy
 Wójt Gminy   9670
  Kompetencje   2146
  Kontakt   1906
  Dyżury   1800
  Zarządzenia   3718
  Obwieszczenia i zawiadomienia   2321
 Zastępca Wójta Gminy   9097
 Sekretarz   7714
 Skarbnik   7253
 Rada Gminy   9158
  Przewodniczący Rady   2938
  Skład Rady   3939
  Kontakt z radnymi   2568
  Kompetencje   2285
  Termin najbliższej sesji Rady   3774
   Kadencja 2014 - 2018   804
  Porządek obrad najbliższej sesji Rady    2431
  Protokoły z posiedzeń Rady   2931
  Uchwały Rady Gminy   3247
 Komisje Rady   6799
  Komisja Rewizyjna   1950
  Komisja Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska   1884
  Komisja Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa   1775
  Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych   1903
  Terminy najbliższych posiedzeń Komisji   1910
 Komórki organizacyjne   9921
  Referaty Urzędu   5153
   Referat Finansów   2044
   Referat Gospodarki i Rozwoju   3301
   Referat Organizacyjny   2205
   Referat Spraw Obywatelskich   2391
   Referat Oświaty, Sportu i Funduszy Zewnętrznych   888
 Urząd Stanu Cywilnego   8052
 Samodzielne stanowiska   9034
  Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi   3249
  Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   3190
Prawo Lokalne
 Statut Gminy Konopiska   8977
 Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach   5231
 Regulamin Urzędu Gminy Konopiska   8844
 Budżet   13925
  Budżet na 2017 rok   440
  Budżet na 2016 rok   1174
  Budżet na 2015 rok   1390
  Budżet na 2014 rok   2199
  Budżet na 2013 rok   2858
  Budżet na 2012 rok   3256
  Budżet na 2011 rok   3782
  Budżet na 2010 rok   3615
  Budżet na 2009 rok   3656
  Budżet na 2008 rok   4408
  Budżet na 2007 rok   3683
  Budżet na 2006 rok   3482
   Dynamika budżetu w latach 2002-2006   1410
  Budżet na 2005 rok   3256
  Budżet na 2003 rok   3288
  Budżet na 2004 rok   3165
  Sprawozdania z wykonania budżetu   8519
 Plan rozwoju lokalnego Gminy Konopiska na lata 2004-2006 i 2007-2013   7936
 Plany Odnowy Miejscowości   5866
 Program Działalności Kulturalnej i Promocyjnej Gminy Konopiska na lata 2007-2013   4888
 Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konopiska   5619
 Strategia Rozwoju Gminy Konopiska   11431
 Uchwały   15815
  Projekty uchwał kadencja 2010-2014   4294
  Projekty uchwał kadencja 2014-2018   2361
  Kadencja 2014-2018   4448
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja I   592
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja III   555
    Kwartał IV 2014 rok, Sesja IV   649
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja V   795
   Kwartał I 2015 rok, Sesja VI   496
   Kwartał I 2015 rok, Sesja VII   503
   Kwartał I 2015 rok, Sesja VIII   503
   Kwartał I 2015 rok, Sesja IX   466
   Kwartał II 2015 rok, Sesja X   535
   Kwartał II 2015 rok, Sesja XI   557
   Kwartał III 2015 rok, Sesja XII   364
   Kwartał III 2015 rok, Sesja XIII   433
   Kwartał III 2015 rok, Sesja XIV   413
   Kwartał III 2015 rok, Sesja XV   438
   Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVI   462
   Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVII   466
   Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVIII   302
   Kwartał I 2016 rok, Sesja XIX   557
   Kwartał I 2016 rok, Sesja XX   375
   Kwartał II 2016 rok, Sesja XXI   309
   Kwartał II 2016 rok, Sesja XXII   629
   Kwartał II 2016 rok, Sesja XXIII   354
   Kwartał III 2016 rok, Sesja XXIV   234
   Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXV   198
   Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVI   192
   Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVII   310
   Kwartał I 2017 rok, Sesja XXVIII   186
   Kwartał I 2017 rok, Sesja XXIX   121
   Kwartał I 2017 rok, Sesja XXX   171
   Kwartał I 2017 rok, Sesja XXXI   171
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXII   119
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIII   134
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIV   142
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXV   106
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXVI   105
   Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVII   14
  Kadencja 2010-2014   4774
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja I   1555
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja II   1120
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja III   1263
   Kwartał I 2011 rok, Sesja IV   1179
   Kwartał I 2011 rok, Sesja V   1132
   Kwartał II 2011 rok, Sesja VII   1295
   Kwartał II 2011 rok, Sesja VIII   1196
   Kwartał III 2011 rok, Sesja IX   922
   Kwartał III 2011 rok, Sesja X   895
   Kwartał III 2011 rok, Sesja XI   904
   Kwartał III 2011 rok, Sesja XII   910
   Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIII   912
   Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIV   849
   Kwartał IV 2011 rok, Sesja XV   1098
   Kwartał IV 2011 rok, Sesja XVI   1109
   Kwartał I 2012 rok, Sesja XVII   931
   Kwartał II 2012 rok, Sesja XVIII   1010
   Kwartał II 2012 rok, Sesja XIX   739
   Kwartał II 2012 rok, Sesja XX   1050
   Kwartał II 2012 rok, Sesja XXI   845
   Kwartał III 2012 rok, Sesja XXII   881
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIII   750
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIV   764
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXV   824
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVI   687
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVII   1107
   Kwartał I 2013 rok, Sesja XXVIII   832
   Kwartał I 2013 rok, Sesja XXIX   801
   Kwartał I 2013 rok, Sesja XXX   644
   Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXI   576
   Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXII   763
   Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIII   618
   Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIV   522
   Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXV   593
   Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVI   472
   Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVII   458
   Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVIII   572
   Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXIX   635
   Kwartał I 2014 rok, Sesja XL   554
   Kwartał I 2014 rok, Sesja XLI   474
    Kwartał I 2014 rok, Sesja XLII   518
    Kwartał I 2014 rok, Sesja XLIII   589
   Kwartał II 2014 rok, Sesja XLIV   613
   Kwartał III 2014 rok, Sesja XLV   487
   Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVI   362
   Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVII   428
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLVIII   401
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLIX   415
  Kadencja 2006-2010   7963
   Kwartał IV 2006 rok, Sesja I   1280
   Kwartał IV 2006 rok, Sesja II   1238
   Kwartał IV 2006 rok, Sesja III   1207
   Kwartał I 2007 rok, Sesja IV   1235
   Kwartał II 2007 rok, Sesja V   2152
   Kwartał II 2007 rok, Sesja VI   1200
   Kwartał II 2007 rok, Sesja VII   1563
   Kwartał III 2007 rok, Sesja VIII   1338
   Kwartał III 2007 rok, Sesja IX   1379
   Kwartał IV 2007 rok, Sesja X   1364
   Kwartał IV 2007 rok, Sesja XI   1415
   Kwartał IV 2007 rok, Sesja XII   1308
   Kwartał I 2008 rok, Sesja XIII   1259
   Kwartał I 2008 rok, Sesja XIV   1617
   Kwartał II 2008 rok, Sesja XV   1223
   Kwartał II 2008 rok, Sesja XVI   1206
   Kwartał III 2008 rok, Sesja XVII   1115
   Kwartał III 2008 rok, Sesja XVIII   1122
   Kwartał IV 2008 rok, Sesja XIX   1184
   Kwartał IV 2008 rok, Sesja XX   1167
   Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXI   1175
   Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXII   1329
   Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIII   1139
   Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIV   1103
   Kwartał I 2009 rok, Sesja XXV   1292
   Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVI   1276
   Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVII   1958
   Kwartał III 2009 rok, Sesja XXVIII   1135
   Kwartał III 2009 rok, Sesja XXIX   1191
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXX   1084
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXI   1151
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXII   1161
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIII   1087
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIV   1204
   Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXV   1472
   Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXVI   1395
   Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVII   1828
   Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVIII   1255
   Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXIX   1483
   Kwartał III 2010 rok, Sesja XL   1684
   Kwartał III 2010 rok, Sesja XLII   1037
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIII   1123
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIV   1242
  Rok 2006   2311
   Kwartał I, Sesja XXVIII   1148
   Kwartał II, Sesja XXIX   1078
   Uchwały RIO   913
   Kwartał II, Sesja XXX   1169
   Kwartał III, Sesja XXXI   1012
   Kwartał III, Sesja XXXII   1215
   Kwartał IV, Sesja XXXIII   1134
  Rok 2005   2225
   Kwartał I, Sesja XX   10564
   Kwartał II, Sesja XXI   8795
   Kwartał II, Sesja XXII   6991
   Kwartał III, Sesja XXIII   1512
   Kwartał III, Sesja XXIV   5253
   Kwartał III, Sesja XXV   3189
   Kwartał IV, Sesja XXVI   6211
   Kwartał IV, Sesja XXVII   4253
  Rok 2004   2024
   I Kwartał   1373
   Projekty   5247
   II Kwartał   2106
   III Kwartał   12218
   IV Kwartał   10176
   Pozostałe   905
  Rok 2003   2240
   I Kwartał   1724
   II Kwartał   1827
   III Kwartał   1249
   IV Kwartał   1088
  Rok 2002   1726
   I Kwartał   925
   II Kwartał   888
   III Kwartał   850
   IV Kwartał   1357
  Rok 2001   2096
 Podatki i opłaty lokalne   13995
  Podatek od nieruchomości   3562
  Podatek od środków transportowych   2783
  Podatek rolny   1889
  Podatek leśny   1672
  Podatek od posiadania psów   1943
  Opłata targowa   2448
  Opłata skarbowa   2243
 Informacje Urzędu   34287
  Zarządzenia Wójta   6008
   Rok 2004   5193
   Rok 2005   4535
   Rok 2006   1518
   Rok 2007   3877
   Rok 2008   1539
   Rok 2009   2836
   Rok 2010   3359
   Rok 2011   2345
   Rok 2012   2271
   Rok 2013   1317
   Rok 2014   1425
   Rok 2015   2060
   Rok 2016   1369
   Rok 2017   541
  Obwieszczenia i zawiadomienia   19574
   Rok 2007   11073
  Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy   61692
  Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne   14092
  Wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze   21078
  Skrzynka podawcza   2141
  Oświata   1084
 Protokoły   16257
 Przebieg i efekty kontroli   4649
  Przebieg i efekty kontroli    3247
  Gospodarka mieszkaniowa   1104
  Sprzedaż gruntów i nieruchomości   27264
 Pomoc publiczna   4938
 Konsultacje z mieszkańcami Gminy   7429
 Program usuwania azbestu   3749
Inne
 Jednostki organizacyjne   8780
   Kontakt   1077
   Kierownictwo   1137
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   2909
   Kontakt   1487
   Kierownictwo   1543
   Statut   1148
   Regulamin   2070
   Struktura organizacyjna   1366
   Kontakt   1248
   Kierownictwo   1204
  Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach   2419
  Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku   2188
   Kontakt   1166
   Kierownictwo   1003
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu   2070
   Kontakt   1100
   Kierownictwo   932
   Kontakt   1045
   Kierownictwo   1032
  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii   2027
  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Hutkach   2022
   Kontakt   1068
   Kierownictwo   1025
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach   2008
   Kontakt   1014
   Kierownictwo   966
  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Kopalni   1956
   Kontakt   994
   Kierownictwo   1029
  Publiczne Przedszkole w Konopiskach   2077
   Kontakt   992
   Kierownictwo   935
   Statut   711
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach   2397
 Jednostki pomocnicze   5438
  Sołectwa   2763
 Organizacje pozarządowe   7916
  Rok 2008   2220
  Rok 2009    1931
  Rok 2010   3279
  Rok 2011   2081
  Rok 2012   2023
  Rok 2013   2740
  Rok 2014   3134
  Rok 2015   1833
  Rok 2016   5461
  Rok 2017   3661
 Załatwianie spraw obywateli   9396
  Małżeństwa, narodziny, zgony   2219
   Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC   1202
   Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej   1055
   Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą   955
   Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa   1016
   Sporządzenie aktu urodzenia   1161
   Sporządzenie aktu zgonu   1043
  Dowody osobiste   2059
   Wydanie dowodu osobistego   2594
  Meldunki   2399
   Zameldowanie   1506
   Zameldowanie cudzoziemców   1056
   Wymeldowanie   1118
  Mieszkania   2041
   Przyznanie dodatku mieszkaniowego   1130
   Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę   1170
   Przyznanie mieszkania komunalnego   1166
   Przyznanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego z powodu zrzeczenia się praw do lokalu przez dotychczasowego najemcę   2092
  Nieruchomości   2454
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze przetargu   1107
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym   1073
   Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem   1054
   Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste   1111
   Podział nieruchomości   1371
   Rozgraniczenie nieruchomości   1321
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej   1128
  Działalność gospodarcza   3266
  Zezwolenia i decyzje   2759
   Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów   1984
   Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej   1479
   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży   1246
   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży   1229
   Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej   1390
   Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu   1740
   Wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości   1405
   Wydanie decyzji o środowiskowych uwarukowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   1563
   Dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest.   1139
  Zaświadczenia   2158
   Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego   1099
   Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych   1147
   Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej   2216
   Wydanie zaświadczenia o okresach pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym wliczanych do stażu pracy   1280
  Zwrot podatku akcyzowego   2088
  Podatek od środków transportowych   1735
  Podatek od nieruchomości   1631
  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków   2721
  Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem   2832
  Poświadczenie własnoręczności podpisu   4158
  Język migowy w urzędzie   713
  Bezpłatna pomoc prawna   816
 Rejestry   4958
  Rejestr kontroli zewnętrznych   2285
  Rejestr skarg i wniosków   2218
  Rejestr Uchwał Rady Gminy   2166
  Rejestr upoważnień   2615
  Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy   2029
  Rejestr instytucji kultury   1017
  Rejestr żłobków   763
  Rejestr Klubów Radnych Gminy Konopiska Kadencja 2014 - 2018   660
  Rejestr umów   1357
 Oświadczenia majątkowe   11397
  Wójt Gminy   5393
  Zastępca Wójta Gminy   4091
  Przewodniczący Rady Gminy   3097
  Sekretarz Gminy   3086
  Skarbnik Gminy   2918
  Kierownicy jednostek organizacyjnych   3483
   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   2005
   Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji   1565
   Dyrektor Zespołu Szkół w Konopiskach   2024
   Dyrektor Publicznego Przedszkola w Konopiskach   1433
   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Aleksandrii   1812
   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kopalni   1481
   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hutkach   1522
   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konopiskach   1724
   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach   1749
   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jamkach - Korzonku   1444
   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łaźcu   1538
   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego   1731
   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach   1566
   Dyrektor Gminnej Administracji Oświaty   745
   Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji   1023
  Dyrektor SP ZOZ GOZ   2758
  Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta   59
   Tadeusz Cierpiał   1135
   Edward Bałdyga   1559
   Barbara Błaszczyk-Borowik   1179
   Wacław Konstanty Bukowski   992
   Jadwiga Chaładaj   1107
   Elżbieta Alicja Klecha   1113
   Bogdan Kowalik   1097
   Zofia Maria Kuśmierska   1186
   Ryszard Modestowicz   1186
   Zbigniew Krzysztof Przerada   1397
   Roman Skoczylas   1093
   Andrzej Bernard Szymanek   1097
   Lidia Włodarska   1103
   Zbigniew Wołczyk   1145
  Oświadczenia Radnych (kadencja 2006-2010)   1954
   Bałdyga Edward   1148
   Cierpiał Iwona   1031
   Frania Antoni   946
   Jędryka Wiesław   915
   Kołodziejczyk Robert   1090
   Wolnicki Grzegorz   1306
   Modestowicz Ryszard   888
   Romański Czesław   909
   Skoczylas Roman   853
   Kuśmierska Zofia   1286
   Szymanek Andrzej   1162
   Włodarska Lidia   901
   Wołczyk Zbigniew   914
   Sporek Anna   1209
   Zbigniew Kowalik   1076
  Oświadczenia Radnych (kadencja 2010-2014)   1911
   Frania Antoni   808
   Gasiak Agnieszka   835
   Lamch Marta   910
   Górniak Stanisław   829
   Janik Andrzej   872
   Jędryka Wiesław   801
   Kołodziejczyk Robert   1012
   Kościelniak Elżbieta   991
   Kuśmierska Zofia   996
   Lubańska Zofia   907
   Polak Henryk   796
   Skoczylas Roman   836
   Świtek Anna   892
   Walentek Jerzy   902
   Marcin Poleszczuk   388
  Oświadczenia Radnych (kadencja 2014-2018)   1292
   Bałdyga Edward   1441
   Świtek Anna   690
   Kołodziejczyk Robert   637
   Bula Henryka   629
   Chmielewska Agnieszka   655
   Gajos Witold   643
   Górniak Stanisław   445
   Jarosz Andrzej   587
   Janik Andrzej   601
   Kruk Krzysztof   575
   Poleszczuk Marcin   521
   Skoczylas Roman   445
   Szczepańska Ola   493
   Szczerbak Piotr   574
   Walentek Jerzy   543
 Wybory,referenda   7563
  Wybory Samorządowe Uzupełniające - rok 2007   2334
   Skład Gminnej Komisji Wyborczej   1122
   Kalendarz dyżurów GKW   1008
   Składy Obwodowych Komisji Wyborczych   1544
   Protokół z wyborów uzupełniających   1061
   Protokoły z głosowania w obwodzie   994
  Wybory Parlamentarne   2474
   Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania   1508
  Wybory do Parlamentu Europejskiego (07.06.2009r.)   1975
  Wybory na Prezydenta RP (2010r.)   1627
  Wybory Samorządowe (2010r.)   5239
  Wybory Parlamentarne (2011r.)   2597
  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014   2235
  Wybory Samorządowe 2014   11563
  Wybory na prezydenta RP - 2015    2569
  Wybory Ławników Sądowych   522
  Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015   1695
  Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 25 października 2015   1749
 Giełda Papierów Wartościowych   6165
  Emisja obligacji   1639
 Informacje nieudostępnione   6247
 Ponowne wykorzystanie informacji publicznej   2762
 Redakcja Biuletynu   6263
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia przetargów   260753
  Ogłoszenie   3724
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   1575
  Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP W Aleksandrii   1900
  Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP Hutki   1468
  Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP w Rększowicach   1500
  Specyfikacja techniczna   1481
  Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Aleksandrii   1540
  Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Hutkach   2069
  Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Rększowicach   2159
 Zakończone przetargi-wyniki   68562
 Archiwum przetargów   5869
 Zamówienia do 30 tys. EURO   2526
 Plany postępowań o udzielenie zamówień   847


wersja do druku drukuj