logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Konopiska

www.konopiska.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 1916055
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 224392
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
 Dane podstawowe   224392
 Godziny urzędowania   8728
 Organizacja urzędu   12113
 Struktura Urzędu   9643
Organy
 Wójt Gminy   9951
  Kompetencje   2278
  Kontakt   2029
  Dyżury   1899
  Zarządzenia   3809
  Obwieszczenia i zawiadomienia   2431
 Zastępca Wójta Gminy   9317
 Sekretarz   7893
 Skarbnik   7414
 Rada Gminy   9376
  Przewodniczący Rady   2972
  Skład Rady   3995
  Kontakt z radnymi   2639
  Kompetencje   2319
  Termin najbliższej sesji Rady   3892
   Kadencja 2014 - 2018   916
  Porządek obrad najbliższej sesji Rady    2521
  Protokoły z posiedzeń Rady   2980
  Uchwały Rady Gminy   3300
 Komisje Rady   7055
  Komisja Rewizyjna   2064
  Komisja Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska   2003
  Komisja Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa   1903
  Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych   2014
  Terminy najbliższych posiedzeń Komisji   2067
 Komórki organizacyjne   10183
  Referaty Urzędu   5271
   Referat Finansów   2075
   Referat Gospodarki i Rozwoju   3374
   Referat Organizacyjny   2244
   Referat Spraw Obywatelskich   2433
   Referat Oświaty, Sportu i Funduszy Zewnętrznych   934
 Urząd Stanu Cywilnego   8395
 Samodzielne stanowiska   9239
  Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi   3394
  Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   3324
Prawo Lokalne
 Statut Gminy Konopiska   9154
 Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach   5481
 Regulamin Urzędu Gminy Konopiska   9454
 Budżet   14305
  Budżet na 2017 rok   578
  Budżet na 2016 rok   1252
  Budżet na 2015 rok   1446
  Budżet na 2014 rok   2262
  Budżet na 2013 rok   2900
  Budżet na 2012 rok   3299
  Budżet na 2011 rok   3899
  Budżet na 2010 rok   3680
  Budżet na 2009 rok   3710
  Budżet na 2008 rok   4531
  Budżet na 2007 rok   3717
  Budżet na 2006 rok   3523
   Dynamika budżetu w latach 2002-2006   1494
  Budżet na 2005 rok   3293
  Budżet na 2003 rok   3318
  Budżet na 2004 rok   3192
  Sprawozdania z wykonania budżetu   8781
 Plan rozwoju lokalnego Gminy Konopiska na lata 2004-2006 i 2007-2013   8137
 Plany Odnowy Miejscowości   6077
 Program Działalności Kulturalnej i Promocyjnej Gminy Konopiska na lata 2007-2013   5035
 Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konopiska   5955
 Strategia Rozwoju Gminy Konopiska   11755
 Uchwały   16448
  Projekty uchwał kadencja 2014-2018   2752
  Projekty uchwał kadencja 2010-2014   4484
  Kadencja 2014-2018   4905
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja I   617
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja III   581
    Kwartał IV 2014 rok, Sesja IV   713
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja V   887
   Kwartał I 2015 rok, Sesja VI   558
   Kwartał I 2015 rok, Sesja VII   523
   Kwartał I 2015 rok, Sesja VIII   567
   Kwartał I 2015 rok, Sesja IX   488
   Kwartał II 2015 rok, Sesja X   610
   Kwartał II 2015 rok, Sesja XI   635
   Kwartał III 2015 rok, Sesja XII   421
   Kwartał III 2015 rok, Sesja XIII   502
   Kwartał III 2015 rok, Sesja XIV   481
   Kwartał III 2015 rok, Sesja XV   492
   Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVI   539
   Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVII   539
   Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVIII   364
   Kwartał I 2016 rok, Sesja XIX   627
   Kwartał I 2016 rok, Sesja XX   439
   Kwartał II 2016 rok, Sesja XXI   365
   Kwartał II 2016 rok, Sesja XXII   704
   Kwartał II 2016 rok, Sesja XXIII   418
   Kwartał III 2016 rok, Sesja XXIV   307
   Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXV   267
   Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVI   268
   Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVII   392
   Kwartał I 2017 rok, Sesja XXVIII   284
   Kwartał I 2017 rok, Sesja XXIX   199
   Kwartał I 2017 rok, Sesja XXX   247
   Kwartał I 2017 rok, Sesja XXXI   231
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXII   161
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIII   176
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIV   189
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXV   153
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXVI   184
   Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVII   93
   Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVIII   70
   Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXIX   134
   Kwartał IV 2017 rok, Sesja XL   96
   Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLI   21
  Kadencja 2010-2014   4886
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja I   1631
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja II   1139
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja III   1281
   Kwartał I 2011 rok, Sesja IV   1248
   Kwartał I 2011 rok, Sesja V   1195
   Kwartał II 2011 rok, Sesja VII   1375
   Kwartał II 2011 rok, Sesja VIII   1252
   Kwartał III 2011 rok, Sesja IX   930
   Kwartał III 2011 rok, Sesja X   910
   Kwartał III 2011 rok, Sesja XI   961
   Kwartał III 2011 rok, Sesja XII   967
   Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIII   965
   Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIV   903
   Kwartał IV 2011 rok, Sesja XV   1159
   Kwartał IV 2011 rok, Sesja XVI   1179
   Kwartał I 2012 rok, Sesja XVII   985
   Kwartał II 2012 rok, Sesja XVIII   1072
   Kwartał II 2012 rok, Sesja XIX   796
   Kwartał II 2012 rok, Sesja XX   1108
   Kwartał II 2012 rok, Sesja XXI   897
   Kwartał III 2012 rok, Sesja XXII   950
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIII   804
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIV   819
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXV   885
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVI   731
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVII   1169
   Kwartał I 2013 rok, Sesja XXVIII   893
   Kwartał I 2013 rok, Sesja XXIX   872
   Kwartał I 2013 rok, Sesja XXX   704
   Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXI   587
   Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXII   836
   Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIII   688
   Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIV   532
   Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXV   663
   Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVI   482
   Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVII   471
   Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVIII   592
   Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXIX   712
   Kwartał I 2014 rok, Sesja XL   618
   Kwartał I 2014 rok, Sesja XLI   489
    Kwartał I 2014 rok, Sesja XLII   572
    Kwartał I 2014 rok, Sesja XLIII   654
   Kwartał II 2014 rok, Sesja XLIV   672
   Kwartał III 2014 rok, Sesja XLV   539
   Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVI   394
   Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVII   442
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLVIII   412
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLIX   467
  Kadencja 2006-2010   8096
   Kwartał IV 2006 rok, Sesja I   1297
   Kwartał IV 2006 rok, Sesja II   1247
   Kwartał IV 2006 rok, Sesja III   1225
   Kwartał I 2007 rok, Sesja IV   1258
   Kwartał II 2007 rok, Sesja V   2211
   Kwartał II 2007 rok, Sesja VI   1215
   Kwartał II 2007 rok, Sesja VII   1583
   Kwartał III 2007 rok, Sesja VIII   1380
   Kwartał III 2007 rok, Sesja IX   1409
   Kwartał IV 2007 rok, Sesja X   1392
   Kwartał IV 2007 rok, Sesja XI   1436
   Kwartał IV 2007 rok, Sesja XII   1333
   Kwartał I 2008 rok, Sesja XIII   1270
   Kwartał I 2008 rok, Sesja XIV   1657
   Kwartał II 2008 rok, Sesja XV   1271
   Kwartał II 2008 rok, Sesja XVI   1251
   Kwartał III 2008 rok, Sesja XVII   1128
   Kwartał III 2008 rok, Sesja XVIII   1152
   Kwartał IV 2008 rok, Sesja XIX   1233
   Kwartał IV 2008 rok, Sesja XX   1184
   Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXI   1196
   Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXII   1365
   Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIII   1167
   Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIV   1130
   Kwartał I 2009 rok, Sesja XXV   1340
   Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVI   1290
   Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVII   2013
   Kwartał III 2009 rok, Sesja XXVIII   1146
   Kwartał III 2009 rok, Sesja XXIX   1232
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXX   1102
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXI   1179
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXII   1186
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIII   1102
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIV   1229
   Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXV   1500
   Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXVI   1421
   Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVII   1891
   Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVIII   1321
   Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXIX   1544
   Kwartał III 2010 rok, Sesja XL   1761
   Kwartał III 2010 rok, Sesja XLII   1049
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIII   1184
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIV   1256
  Rok 2006   2343
   Kwartał I, Sesja XXVIII   1163
   Kwartał II, Sesja XXIX   1092
   Uchwały RIO   930
   Kwartał II, Sesja XXX   1208
   Kwartał III, Sesja XXXI   1025
   Kwartał III, Sesja XXXII   1233
   Kwartał IV, Sesja XXXIII   1149
  Rok 2005   2266
   Kwartał I, Sesja XX   10738
   Kwartał II, Sesja XXI   8914
   Kwartał II, Sesja XXII   7097
   Kwartał III, Sesja XXIII   1525
   Kwartał III, Sesja XXIV   5284
   Kwartał III, Sesja XXV   3210
   Kwartał IV, Sesja XXVI   6266
   Kwartał IV, Sesja XXVII   4312
  Rok 2004   2064
   I Kwartał   1390
   Projekty   5300
   II Kwartał   2130
   III Kwartał   12344
   IV Kwartał   10342
   Pozostałe   917
  Rok 2003   2285
   I Kwartał   1768
   II Kwartał   1883
   III Kwartał   1279
   IV Kwartał   1109
  Rok 2002   1764
   I Kwartał   946
   II Kwartał   914
   III Kwartał   868
   IV Kwartał   1401
  Rok 2001   2136
 Podatki i opłaty lokalne   14738
  Podatek od nieruchomości   3737
  Podatek od środków transportowych   2862
  Podatek rolny   1936
  Podatek leśny   1716
  Podatek od posiadania psów   2021
  Opłata targowa   2556
  Opłata skarbowa   2287
 Informacje Urzędu   34966
  Zarządzenia Wójta   6203
   Rok 2004   5268
   Rok 2005   4590
   Rok 2006   1570
   Rok 2007   3945
   Rok 2008   1589
   Rok 2009   2896
   Rok 2010   3422
   Rok 2011   2412
   Rok 2012   2347
   Rok 2013   1385
   Rok 2014   1494
   Rok 2015   2185
   Rok 2016   1498
   Rok 2017   815
  Obwieszczenia i zawiadomienia   20629
   Rok 2007   11117
  Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy   63748
  Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne   14264
  Wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze   21574
  Skrzynka podawcza   2194
  Oświata   1229
 Protokoły   16875
 Przebieg i efekty kontroli   4868
  Przebieg i efekty kontroli    3573
  Gospodarka mieszkaniowa   1108
  Sprzedaż gruntów i nieruchomości   27341
 Pomoc publiczna   5125
 Konsultacje z mieszkańcami Gminy   7942
 Program usuwania azbestu   4029
Inne
 Jednostki organizacyjne   9026
   Kontakt   1081
   Kierownictwo   1138
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   3040
   Kontakt   1530
   Kierownictwo   1571
   Statut   1164
   Regulamin   2107
   Struktura organizacyjna   1387
   Kontakt   1265
   Kierownictwo   1222
  Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach   2565
  Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku   2311
   Kontakt   1180
   Kierownictwo   1019
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu   2207
   Kontakt   1117
   Kierownictwo   948
   Kontakt   1065
   Kierownictwo   1062
  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii   2156
  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Hutkach   2157
   Kontakt   1080
   Kierownictwo   1042
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach   2128
   Kontakt   1026
   Kierownictwo   1011
  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Kopalni   2093
   Kontakt   1018
   Kierownictwo   1042
  Publiczne Przedszkole w Konopiskach   2208
   Kontakt   1004
   Kierownictwo   948
   Statut   726
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach   2525
 Jednostki pomocnicze   5610
  Sołectwa   2886
 Organizacje pozarządowe   8223
  Rok 2008   2282
  Rok 2009    1968
  Rok 2010   3318
  Rok 2011   2144
  Rok 2012   2114
  Rok 2013   2821
  Rok 2014   3285
  Rok 2015   1916
  Rok 2016   5665
  Rok 2017   7240
 Załatwianie spraw obywateli   9597
  Małżeństwa, narodziny, zgony   2337
   Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC   1220
   Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej   1062
   Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą   975
   Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa   1036
   Sporządzenie aktu urodzenia   1176
   Sporządzenie aktu zgonu   1062
  Dowody osobiste   2224
   Wydanie dowodu osobistego   2743
  Meldunki   2510
   Zameldowanie   1563
   Zameldowanie cudzoziemców   1087
   Wymeldowanie   1152
  Mieszkania   2135
   Przyznanie dodatku mieszkaniowego   1152
   Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę   1193
   Przyznanie mieszkania komunalnego   1205
   Przyznanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego z powodu zrzeczenia się praw do lokalu przez dotychczasowego najemcę   2192
  Nieruchomości   2573
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze przetargu   1128
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym   1092
   Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem   1068
   Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste   1135
   Podział nieruchomości   1416
   Rozgraniczenie nieruchomości   1342
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej   1142
  Działalność gospodarcza   3392
  Zezwolenia i decyzje   2872
   Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów   2074
   Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej   1529
   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży   1276
   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży   1249
   Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej   1402
   Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu   1808
   Wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości   1421
   Wydanie decyzji o środowiskowych uwarukowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   1618
   Dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest.   1173
  Zaświadczenia   2275
   Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego   1127
   Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych   1186
   Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej   2301
   Wydanie zaświadczenia o okresach pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym wliczanych do stażu pracy   1314
  Zwrot podatku akcyzowego   2203
  Podatek od środków transportowych   1851
  Podatek od nieruchomości   1746
  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków   2846
  Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem   3007
  Poświadczenie własnoręczności podpisu   4542
  Język migowy w urzędzie   833
  Bezpłatna pomoc prawna   961
 Rejestry   5139
  Rejestr kontroli zewnętrznych   2342
  Rejestr skarg i wniosków   2273
  Rejestr Uchwał Rady Gminy   2202
  Rejestr upoważnień   2708
  Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy   2075
  Rejestr instytucji kultury   1045
  Rejestr żłobków   796
  Rejestr Klubów Radnych Gminy Konopiska Kadencja 2014 - 2018   689
  Rejestr umów   1657
 Oświadczenia majątkowe   11733
  Wójt Gminy   5620
  Zastępca Wójta Gminy   4174
  Przewodniczący Rady Gminy   3244
  Sekretarz Gminy   3181
  Skarbnik Gminy   2999
  Kierownicy jednostek organizacyjnych   3619
   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   2058
   Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji   1589
   Dyrektor Zespołu Szkół w Konopiskach   2069
   Dyrektor Publicznego Przedszkola w Konopiskach   1519
   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Aleksandrii   1857
   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kopalni   1504
   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hutkach   1552
   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konopiskach   1790
   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach   1791
   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jamkach - Korzonku   1470
   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łaźcu   1556
   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego   1786
   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach   1610
   Dyrektor Gminnej Administracji Oświaty   806
   Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji   1040
  Dyrektor SP ZOZ GOZ   2862
  Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta   123
   Tadeusz Cierpiał   1137
   Edward Bałdyga   1591
   Barbara Błaszczyk-Borowik   1194
   Wacław Konstanty Bukowski   993
   Jadwiga Chaładaj   1110
   Elżbieta Alicja Klecha   1129
   Bogdan Kowalik   1098
   Zofia Maria Kuśmierska   1200
   Ryszard Modestowicz   1191
   Zbigniew Krzysztof Przerada   1406
   Roman Skoczylas   1104
   Andrzej Bernard Szymanek   1106
   Lidia Włodarska   1109
   Zbigniew Wołczyk   1147
   Bałdyga Edward   1162
   Cierpiał Iwona   1044
   Frania Antoni   954
   Jędryka Wiesław   955
   Kołodziejczyk Robert   1114
   Wolnicki Grzegorz   1345
   Modestowicz Ryszard   891
   Romański Czesław   917
   Skoczylas Roman   859
   Kuśmierska Zofia   1302
   Szymanek Andrzej   1193
   Włodarska Lidia   915
   Wołczyk Zbigniew   921
   Sporek Anna   1231
   Zbigniew Kowalik   1096
  Oświadczenia Radnych (kadencja 2010-2014)   1957
   Frania Antoni   813
   Gasiak Agnieszka   855
   Lamch Marta   928
   Górniak Stanisław   835
   Janik Andrzej   884
   Jędryka Wiesław   808
   Kołodziejczyk Robert   1025
   Kościelniak Elżbieta   998
   Kuśmierska Zofia   1001
   Lubańska Zofia   917
   Polak Henryk   810
   Skoczylas Roman   840
   Świtek Anna   907
   Walentek Jerzy   911
   Marcin Poleszczuk   412
  Oświadczenia Radnych (kadencja 2014-2018)   1416
   Bałdyga Edward   1525
   Świtek Anna   737
   Kołodziejczyk Robert   686
   Bula Henryka   686
   Chmielewska Agnieszka   703
   Gajos Witold   687
   Górniak Stanisław   468
   Jarosz Andrzej   609
   Janik Andrzej   658
   Kruk Krzysztof   602
   Poleszczuk Marcin   584
   Skoczylas Roman   482
   Szczepańska Ola   518
   Szczerbak Piotr   645
   Walentek Jerzy   582
 Wybory,referenda   7700
  Wybory Samorządowe Uzupełniające - rok 2007   2375
   Skład Gminnej Komisji Wyborczej   1135
   Kalendarz dyżurów GKW   1015
   Składy Obwodowych Komisji Wyborczych   1568
   Protokół z wyborów uzupełniających   1068
   Protokoły z głosowania w obwodzie   1004
  Wybory Parlamentarne   2510
   Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania   1541
  Wybory do Parlamentu Europejskiego (07.06.2009r.)   2031
  Wybory na Prezydenta RP (2010r.)   1682
  Wybory Samorządowe (2010r.)   5368
  Wybory Parlamentarne (2011r.)   2720
  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014   2351
  Wybory Samorządowe 2014   11862
  Wybory na prezydenta RP - 2015    2724
  Wybory Ławników Sądowych   588
  Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015   1858
  Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 25 października 2015   1811
 Giełda Papierów Wartościowych   6695
  Emisja obligacji   1770
 Informacje nieudostępnione   6389
 Ponowne wykorzystanie informacji publicznej   2940
 Redakcja Biuletynu   6417
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia przetargów   274767
  Ogłoszenie   3803
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   1630
  Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP W Aleksandrii   1962
  Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP Hutki   1578
  Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP w Rększowicach   1545
  Specyfikacja techniczna   1585
  Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Aleksandrii   1636
  Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Hutkach   2141
  Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Rększowicach   2234
 Zakończone przetargi-wyniki   75272
 Archiwum przetargów   6051
 Zamówienia do 30 tys. EURO   2953
 Plany postępowań o udzielenie zamówień   1124


wersja do druku drukuj