logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Konopiska

www.konopiska.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 2129819
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 242195
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
 Dane podstawowe   242195
 Godziny urzędowania   9608
 Organizacja urzędu   13224
 Struktura Urzędu   10344
Organy
 Wójt Gminy   10864
  Kompetencje   2575
  Kontakt   2327
  Dyżury   2150
  Zarządzenia   4137
  Obwieszczenia i zawiadomienia   2727
 Zastępca Wójta Gminy   10075
 Sekretarz   8538
 Skarbnik   8135
 Rada Gminy   10209
  Przewodniczący Rady   3134
  Skład Rady   4239
  Kontakt z radnymi   2954
  Kompetencje   2480
  Termin najbliższej sesji Rady   4240
   Kadencja 2014 - 2018   1215
  Porządek obrad najbliższej sesji Rady    2761
  Protokoły z posiedzeń Rady   3166
  Uchwały Rady Gminy   3550
 Komisje Rady   7828
  Komisja Rewizyjna   2426
  Komisja Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska   2338
  Komisja Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa   2258
  Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych   2326
  Terminy najbliższych posiedzeń Komisji   2382
 Komórki organizacyjne   10923
  Referaty Urzędu   5603
   Referat Finansów   2176
   Referat Gospodarki i Rozwoju   3576
   Referat Organizacyjny   2339
   Referat Spraw Obywatelskich   2582
   Referat Oświaty, Sportu i Funduszy Zewnętrznych   1055
 Urząd Stanu Cywilnego   9508
 Samodzielne stanowiska   9913
  Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi   3693
  Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   3601
Prawo Lokalne
 Statut Gminy Konopiska   9759
 Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach   6081
 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Konopiska   11708
 Budżet   15355
  Budżet na 2018 rok   339
  Budżet na 2017 rok   774
  Budżet na 2016 rok   1403
  Budżet na 2015 rok   1597
  Budżet na 2014 rok   2460
  Budżet na 2013 rok   3079
  Budżet na 2012 rok   3473
  Budżet na 2011 rok   4105
  Budżet na 2010 rok   3829
  Budżet na 2009 rok   3845
  Budżet na 2008 rok   4742
  Budżet na 2007 rok   3834
  Budżet na 2006 rok   3651
   Dynamika budżetu w latach 2002-2006   1590
  Budżet na 2005 rok   3413
  Budżet na 2003 rok   3448
  Budżet na 2004 rok   3310
  Sprawozdania z wykonania budżetu   9593
 Plan rozwoju lokalnego Gminy Konopiska na lata 2004-2006 i 2007-2013   8782
 Plany Odnowy Miejscowości   6723
 Program Działalności Kulturalnej i Promocyjnej Gminy Konopiska na lata 2007-2013   5518
 Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konopiska   6884
 Strategia Rozwoju Gminy Konopiska   12839
 Uchwały   18021
  Projekty uchwał kadencja 2014-2018   4010
  Projekty uchwał kadencja 2010-2014   5071
  Kadencja 2014-2018   5896
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja I   704
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja III   670
    Kwartał IV 2014 rok, Sesja IV   836
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja V   1018
   Kwartał I 2015 rok, Sesja VI   636
   Kwartał I 2015 rok, Sesja VII   598
   Kwartał I 2015 rok, Sesja VIII   658
   Kwartał I 2015 rok, Sesja IX   562
   Kwartał II 2015 rok, Sesja X   698
   Kwartał II 2015 rok, Sesja XI   744
   Kwartał III 2015 rok, Sesja XII   493
   Kwartał III 2015 rok, Sesja XIII   609
   Kwartał III 2015 rok, Sesja XIV   579
   Kwartał III 2015 rok, Sesja XV   605
   Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVI   652
   Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVII   640
   Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVIII   442
   Kwartał I 2016 rok, Sesja XIX   720
   Kwartał I 2016 rok, Sesja XX   538
   Kwartał II 2016 rok, Sesja XXI   455
   Kwartał II 2016 rok, Sesja XXII   819
   Kwartał II 2016 rok, Sesja XXIII   530
   Kwartał III 2016 rok, Sesja XXIV   419
   Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXV   378
   Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVI   366
   Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVII   509
   Kwartał I 2017 rok, Sesja XXVIII   408
   Kwartał I 2017 rok, Sesja XXIX   313
   Kwartał I 2017 rok, Sesja XXX   363
   Kwartał I 2017 rok, Sesja XXXI   385
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXII   270
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIII   274
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIV   286
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXV   234
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXVI   280
   Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVII   204
   Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVIII   159
   Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXIX   240
   Kwartał IV 2017 rok, Sesja XL   257
   Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLI   141
   Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLII   172
   Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIII   180
   Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIV   121
   Kwartał I 2018 rok, Sesja XLV   165
   Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVI   132
   Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVII   90
   Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVIII   88
   Kwartał II 2018 rok, Sesja XLIX   81
   Kwartał II 2018 rok, Sesja L   115
   Kwartał III 2018 rok, Sesja LI   89
   Kwartał III 2018 rok, Sesja LII   60
   Kwartał III 2018 rok, Sesja LIII   31
  Kadencja 2010-2014   5160
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja I   1691
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja II   1186
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja III   1334
   Kwartał I 2011 rok, Sesja IV   1333
   Kwartał I 2011 rok, Sesja V   1254
   Kwartał II 2011 rok, Sesja VII   1460
   Kwartał II 2011 rok, Sesja VIII   1313
   Kwartał III 2011 rok, Sesja IX   972
   Kwartał III 2011 rok, Sesja X   948
   Kwartał III 2011 rok, Sesja XI   1040
   Kwartał III 2011 rok, Sesja XII   1048
   Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIII   1043
   Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIV   981
   Kwartał IV 2011 rok, Sesja XV   1252
   Kwartał IV 2011 rok, Sesja XVI   1282
   Kwartał I 2012 rok, Sesja XVII   1068
   Kwartał II 2012 rok, Sesja XVIII   1150
   Kwartał II 2012 rok, Sesja XIX   884
   Kwartał II 2012 rok, Sesja XX   1173
   Kwartał II 2012 rok, Sesja XXI   981
   Kwartał III 2012 rok, Sesja XXII   1031
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIII   887
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIV   909
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXV   970
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVI   793
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVII   1232
   Kwartał I 2013 rok, Sesja XXVIII   959
   Kwartał I 2013 rok, Sesja XXIX   966
   Kwartał I 2013 rok, Sesja XXX   758
   Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXI   634
   Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXII   922
   Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIII   774
   Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIV   577
   Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXV   752
   Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVI   519
   Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVII   515
   Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVIII   640
   Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXIX   801
   Kwartał I 2014 rok, Sesja XL   676
   Kwartał I 2014 rok, Sesja XLI   531
    Kwartał I 2014 rok, Sesja XLII   629
    Kwartał I 2014 rok, Sesja XLIII   738
   Kwartał II 2014 rok, Sesja XLIV   730
   Kwartał III 2014 rok, Sesja XLV   600
   Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVI   470
   Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVII   482
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLVIII   446
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLIX   521
  Kadencja 2006-2010   8382
   Kwartał IV 2006 rok, Sesja I   1343
   Kwartał IV 2006 rok, Sesja II   1296
   Kwartał IV 2006 rok, Sesja III   1264
   Kwartał I 2007 rok, Sesja IV   1302
   Kwartał II 2007 rok, Sesja V   2288
   Kwartał II 2007 rok, Sesja VI   1283
   Kwartał II 2007 rok, Sesja VII   1654
   Kwartał III 2007 rok, Sesja VIII   1444
   Kwartał III 2007 rok, Sesja IX   1484
   Kwartał IV 2007 rok, Sesja X   1444
   Kwartał IV 2007 rok, Sesja XI   1493
   Kwartał IV 2007 rok, Sesja XII   1394
   Kwartał I 2008 rok, Sesja XIII   1308
   Kwartał I 2008 rok, Sesja XIV   1716
   Kwartał II 2008 rok, Sesja XV   1355
   Kwartał II 2008 rok, Sesja XVI   1338
   Kwartał III 2008 rok, Sesja XVII   1189
   Kwartał III 2008 rok, Sesja XVIII   1224
   Kwartał IV 2008 rok, Sesja XIX   1317
   Kwartał IV 2008 rok, Sesja XX   1259
   Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXI   1267
   Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXII   1428
   Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIII   1230
   Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIV   1195
   Kwartał I 2009 rok, Sesja XXV   1434
   Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVI   1337
   Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVII   2109
   Kwartał III 2009 rok, Sesja XXVIII   1194
   Kwartał III 2009 rok, Sesja XXIX   1308
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXX   1173
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXI   1253
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXII   1234
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIII   1150
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIV   1300
   Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXV   1582
   Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXVI   1494
   Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVII   2001
   Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVIII   1427
   Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXIX   1643
   Kwartał III 2010 rok, Sesja XL   1854
   Kwartał III 2010 rok, Sesja XLII   1091
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIII   1262
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIV   1302
  Rok 2006   2508
   Kwartał I, Sesja XXVIII   1238
   Kwartał II, Sesja XXIX   1150
   Uchwały RIO   991
   Kwartał II, Sesja XXX   1306
   Kwartał III, Sesja XXXI   1092
   Kwartał III, Sesja XXXII   1308
   Kwartał IV, Sesja XXXIII   1230
  Rok 2005   2416
   Kwartał I, Sesja XX   11169
   Kwartał II, Sesja XXI   9179
   Kwartał II, Sesja XXII   7326
   Kwartał III, Sesja XXIII   1590
   Kwartał III, Sesja XXIV   5423
   Kwartał III, Sesja XXV   3298
   Kwartał IV, Sesja XXVI   6481
   Kwartał IV, Sesja XXVII   4465
  Rok 2004   2213
   I Kwartał   1459
   Projekty   5479
   II Kwartał   2202
   III Kwartał   12643
   IV Kwartał   10629
   Pozostałe   967
  Rok 2003   2458
   I Kwartał   1892
   II Kwartał   2029
   III Kwartał   1354
   IV Kwartał   1167
  Rok 2002   1916
   I Kwartał   988
   II Kwartał   973
   III Kwartał   908
   IV Kwartał   1474
  Rok 2001   2267
 Podatki i opłaty lokalne   17243
  Podatek od nieruchomości   4093
  Podatek od środków transportowych   3128
  Podatek rolny   2085
  Podatek leśny   1896
  Podatek od posiadania psów   2179
  Opłata targowa   2838
  Opłata skarbowa   2450
 Informacje Urzędu   37852
  Zarządzenia Wójta   6670
   Rok 2004   5523
   Rok 2005   4706
   Rok 2006   1654
   Rok 2007   4067
   Rok 2008   1679
   Rok 2009   3044
   Rok 2010   3563
   Rok 2011   2535
   Rok 2012   2478
   Rok 2013   1508
   Rok 2014   1637
   Rok 2015   2419
   Rok 2016   1695
   Rok 2017   1106
   Rok 2018   249
  Obwieszczenia i zawiadomienia   22568
   Rok 2007   11213
  Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy   70073
  Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne   15130
  Wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze   23704
  Skrzynka podawcza   2347
  Oświata   1519
 Protokoły   18299
 Przebieg i efekty kontroli   5451
  Przebieg i efekty kontroli    4221
  Gospodarka mieszkaniowa   1116
  Sprzedaż gruntów i nieruchomości   27585
 Pomoc publiczna   5761
 Konsultacje z mieszkańcami Gminy   9620
 Program usuwania azbestu   4768
 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Konopiska   232
Inne
 Jednostki organizacyjne   9687
   Kontakt   1085
   Kierownictwo   1141
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   3313
   Kontakt   1612
   Kierownictwo   1649
   Statut   1209
   Regulamin   2191
   Struktura organizacyjna   1445
   Kontakt   1311
   Kierownictwo   1268
  Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach   2839
  Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku   2526
   Kontakt   1229
   Kierownictwo   1055
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu   2473
   Kontakt   1171
   Kierownictwo   982
   Kontakt   1116
   Kierownictwo   1118
  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii   2454
  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Hutkach   2426
   Kontakt   1127
   Kierownictwo   1071
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach   2423
   Kontakt   1082
   Kierownictwo   1084
  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Kopalni   2373
   Kontakt   1066
   Kierownictwo   1073
  Publiczne Przedszkole w Konopiskach   2508
   Kontakt   1054
   Kierownictwo   987
   Statut   772
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach   2892
 Jednostki pomocnicze   6178
  Sołectwa   3267
 Samorządowe Instytucje Kultury   440
  Gminna Biblioteka Publiczna   108
   Kontakt   25
   Kierownictwo   29
  Gminne Centrum Kultury i Rekreacji   118
   Kontakt   32
   Kierownictwo   49
 Organizacje pozarządowe   9005
  Rok 2008   2429
  Rok 2009    2113
  Rok 2010   3499
  Rok 2011   2328
  Rok 2012   2339
  Rok 2013   3113
  Rok 2014   3774
  Rok 2015   2387
  Rok 2016   6090
  Rok 2017   9218
  Rok 2018   7577
 Załatwianie spraw obywateli   10159
  Małżeństwa, narodziny, zgony   2530
   Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC   1283
   Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej   1113
   Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą   1026
   Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa   1081
   Sporządzenie aktu urodzenia   1224
   Sporządzenie aktu zgonu   1100
  Dowody osobiste   2515
   Wydanie dowodu osobistego   3018
  Meldunki   2817
   Zameldowanie   1709
   Zameldowanie cudzoziemców   1139
   Wymeldowanie   1207
  Mieszkania   2366
   Przyznanie dodatku mieszkaniowego   1191
   Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę   1230
   Przyznanie mieszkania komunalnego   1265
   Przyznanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego z powodu zrzeczenia się praw do lokalu przez dotychczasowego najemcę   2339
  Nieruchomości   2826
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze przetargu   1168
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym   1126
   Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem   1108
   Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste   1183
   Podział nieruchomości   1498
   Rozgraniczenie nieruchomości   1404
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej   1202
  Działalność gospodarcza   3694
  Zezwolenia i decyzje   3175
   Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów   2252
   Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej   1650
   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży   1340
   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży   1317
   Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej   1446
   Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu   1985
   Wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości   1468
   Wydanie decyzji o środowiskowych uwarukowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   1759
   Dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest.   1253
  Zaświadczenia   2535
   Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego   1210
   Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych   1242
   Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej   2457
   Wydanie zaświadczenia o okresach pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym wliczanych do stażu pracy   1376
  Zwrot podatku akcyzowego   2409
  Podatek od środków transportowych   2131
  Podatek od nieruchomości   2028
  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków   3139
  Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem   3313
  Poświadczenie własnoręczności podpisu   5248
  Język migowy w urzędzie   1118
  Bezpłatna pomoc prawna   1349
 Rejestry   5667
  Rejestr kontroli zewnętrznych   2534
  Rejestr skarg i wniosków   2404
  Rejestr Uchwał Rady Gminy   2340
  Rejestr upoważnień   2894
  Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy   2262
  Rejestr instytucji kultury   1135
  Rejestr żłobków   923
  Rejestr Klubów Radnych Gminy Konopiska Kadencja 2014 - 2018   785
  Rejestr umów   1994
 Oświadczenia majątkowe   12810
  Wójt Gminy   6021
  Zastępca Wójta Gminy   4381
  Przewodniczący Rady Gminy   3458
  Sekretarz Gminy   3367
  Skarbnik Gminy   3231
  Kierownicy jednostek organizacyjnych   3987
   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   2229
   Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji   1685
   Dyrektor Zespołu Szkół w Konopiskach   2183
   Dyrektor Publicznego Przedszkola w Konopiskach   1680
   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Aleksandrii   1950
   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kopalni   1561
   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hutkach   1649
   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konopiskach   1899
   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach   1919
   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jamkach - Korzonku   1543
   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łaźcu   1625
   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego   1992
   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach   1699
   Dyrektor Gminnej Administracji Oświaty   892
   Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji   1121
  Dyrektor SP ZOZ GOZ   2996
  Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta   283
   Tadeusz Cierpiał   1147
   Edward Bałdyga   1674
   Barbara Błaszczyk-Borowik   1213
   Wacław Konstanty Bukowski   998
   Jadwiga Chaładaj   1119
   Elżbieta Alicja Klecha   1138
   Bogdan Kowalik   1108
   Zofia Maria Kuśmierska   1218
   Ryszard Modestowicz   1201
   Zbigniew Krzysztof Przerada   1425
   Roman Skoczylas   1129
   Andrzej Bernard Szymanek   1148
   Lidia Włodarska   1115
   Zbigniew Wołczyk   1152
   Bałdyga Edward   1167
   Cierpiał Iwona   1053
   Frania Antoni   961
   Jędryka Wiesław   981
   Kołodziejczyk Robert   1139
   Wolnicki Grzegorz   1386
   Modestowicz Ryszard   894
   Romański Czesław   926
   Skoczylas Roman   866
   Kuśmierska Zofia   1327
   Szymanek Andrzej   1265
   Włodarska Lidia   951
   Wołczyk Zbigniew   937
   Sporek Anna   1255
   Zbigniew Kowalik   1120
  Oświadczenia Radnych (kadencja 2010-2014)   2092
   Frania Antoni   839
   Gasiak Agnieszka   901
   Lamch Marta   957
   Górniak Stanisław   867
   Janik Andrzej   911
   Jędryka Wiesław   832
   Kołodziejczyk Robert   1065
   Kościelniak Elżbieta   1032
   Kuśmierska Zofia   1026
   Lubańska Zofia   947
   Polak Henryk   830
   Skoczylas Roman   865
   Świtek Anna   943
   Walentek Jerzy   939
   Marcin Poleszczuk   455
  Oświadczenia Radnych (kadencja 2014-2018)   1748
   Bałdyga Edward   1731
   Świtek Anna   863
   Kołodziejczyk Robert   808
   Bula Henryka   765
   Chmielewska Agnieszka   812
   Gajos Witold   780
   Górniak Stanisław   526
   Jarosz Andrzej   705
   Janik Andrzej   731
   Kruk Krzysztof   692
   Poleszczuk Marcin   698
   Skoczylas Roman   535
   Szczepańska Ola   578
   Szczerbak Piotr   765
   Walentek Jerzy   682
 Wybory,referenda   8897
  Wybory Samorządowe Uzupełniające - rok 2007   2519
   Skład Gminnej Komisji Wyborczej   1154
   Kalendarz dyżurów GKW   1038
   Składy Obwodowych Komisji Wyborczych   1658
   Protokół z wyborów uzupełniających   1091
   Protokoły z głosowania w obwodzie   1032
  Wybory Parlamentarne   2632
   Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania   1600
  Wybory do Parlamentu Europejskiego (07.06.2009r.)   2206
  Wybory na Prezydenta RP (2010r.)   1830
  Wybory Samorządowe (2010r.)   5676
  Wybory Parlamentarne (2011r.)   2966
  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014   2634
  Wybory Samorządowe 2014   12515
  Wybory na prezydenta RP - 2015    3021
  Wybory Ławników Sądowych   737
  Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015   2119
  Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 25 października 2015   2051
  Wybory Samorządowe 2018   2570
 Giełda Papierów Wartościowych   8169
  Emisja obligacji   2077
 Informacje nieudostępnione   6904
 Ponowne wykorzystanie informacji publicznej   3411
 Petycje   167
  Rok 2018   36
 RODO   288
 Redakcja Biuletynu   6999
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia przetargów   317142
  Ogłoszenie   4107
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   1834
  Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP W Aleksandrii   2169
  Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP Hutki   1869
  Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP w Rększowicach   1749
  Specyfikacja techniczna   1822
  Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Aleksandrii   1943
  Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Hutkach   2357
  Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Rększowicach   2454
 Zakończone przetargi-wyniki   97953
 Archiwum przetargów   6516
 Zamówienia do 30 tys. EURO   4420
 Plany postępowań o udzielenie zamówień   2130


wersja do druku drukuj