logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Konopiska

www.konopiska.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 2189844
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 245725
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
 Dane podstawowe   245725
 Godziny urzędowania   9806
 Organizacja urzędu   13524
 Struktura Urzędu   10506
Organy
 Wójt Gminy   11127
  Kompetencje   2633
  Kontakt   2383
  Dyżury   2206
  Zarządzenia   4196
  Obwieszczenia i zawiadomienia   2792
 Zastępca Wójta Gminy   10427
 Sekretarz   8743
 Skarbnik   8323
 Rada Gminy   10854
  Przewodniczący Rady   3267
  Skład Rady   5434
  Kontakt z radnymi   3075
  Kompetencje   2570
  Termin najbliższej sesji Rady   4458
   Kadencja 2014 - 2018   1321
   Kadencja 2018 - 2023   74
  Porządek obrad najbliższej sesji Rady    2900
  Protokoły z posiedzeń Rady   3298
   Protokoły - kadencja 2018-2023   95
  Uchwały Rady Gminy   3656
  Interpelacje i zapytania   36
 Komisje Rady   8072
  Komisja Rewizyjna   2552
  Komisja Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska   2449
  Komisja Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa   2380
  Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych   2439
  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji   78
  Terminy najbliższych posiedzeń Komisji   2500
 Komórki organizacyjne   11092
  Referaty Urzędu   5673
   Referat Finansów   2192
   Referat Gospodarki i Rozwoju   3607
   Referat Organizacyjny   2357
   Referat Spraw Obywatelskich   2619
   Referat Oświaty, Sportu i Funduszy Zewnętrznych   1079
 Urząd Stanu Cywilnego   9743
 Samodzielne stanowiska   10059
  Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi   3748
  Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   3664
Prawo Lokalne
 Statut Gminy Konopiska   9899
 Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach   6204
 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Konopiska   12498
 Budżet   15587
  Budżet na 2019 rok   29
  Budżet na 2018 rok   420
  Budżet na 2017 rok   821
  Budżet na 2016 rok   1441
  Budżet na 2015 rok   1624
  Budżet na 2014 rok   2495
  Budżet na 2013 rok   3137
  Budżet na 2012 rok   3510
  Budżet na 2011 rok   4140
  Budżet na 2010 rok   3862
  Budżet na 2009 rok   3880
  Budżet na 2008 rok   4790
  Budżet na 2007 rok   3858
  Budżet na 2006 rok   3678
   Dynamika budżetu w latach 2002-2006   1601
  Budżet na 2005 rok   3434
  Budżet na 2003 rok   3471
  Budżet na 2004 rok   3330
  Sprawozdania z wykonania budżetu   9744
 Plan rozwoju lokalnego Gminy Konopiska na lata 2004-2006 i 2007-2013   8965
 Plany Odnowy Miejscowości   6969
 Program Działalności Kulturalnej i Promocyjnej Gminy Konopiska na lata 2007-2013   5675
 Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konopiska   7078
 Strategia Rozwoju Gminy Konopiska   13486
 Uchwały   18442
  Projekty uchwał kadencja 2018-2023   151
  Projekty uchwał kadencja 2014-2018   4402
  Projekty uchwał kadencja 2010-2014   5263
  Kadencja 2018-2023   146
   Kwartał IV 2018 rok, sesja I   60
   Kwartał IV 2018 rok, sesja II   44
  Kadencja 2014-2018   6114
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja I   732
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja III   693
    Kwartał IV 2014 rok, Sesja IV   848
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja V   1040
   Kwartał I 2015 rok, Sesja VI   649
   Kwartał I 2015 rok, Sesja VII   614
   Kwartał I 2015 rok, Sesja VIII   671
   Kwartał I 2015 rok, Sesja IX   577
   Kwartał II 2015 rok, Sesja X   713
   Kwartał II 2015 rok, Sesja XI   769
   Kwartał III 2015 rok, Sesja XII   504
   Kwartał III 2015 rok, Sesja XIII   620
   Kwartał III 2015 rok, Sesja XIV   600
   Kwartał III 2015 rok, Sesja XV   619
   Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVI   671
   Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVII   662
   Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVIII   457
   Kwartał I 2016 rok, Sesja XIX   740
   Kwartał I 2016 rok, Sesja XX   566
   Kwartał II 2016 rok, Sesja XXI   465
   Kwartał II 2016 rok, Sesja XXII   837
   Kwartał II 2016 rok, Sesja XXIII   549
   Kwartał III 2016 rok, Sesja XXIV   446
   Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXV   394
   Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVI   395
   Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVII   529
   Kwartał I 2017 rok, Sesja XXVIII   436
   Kwartał I 2017 rok, Sesja XXIX   331
   Kwartał I 2017 rok, Sesja XXX   377
   Kwartał I 2017 rok, Sesja XXXI   420
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXII   286
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIII   299
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIV   305
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXV   253
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXVI   307
   Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVII   230
   Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVIII   178
   Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXIX   258
   Kwartał IV 2017 rok, Sesja XL   282
   Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLI   162
   Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLII   193
   Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIII   205
   Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIV   145
   Kwartał I 2018 rok, Sesja XLV   191
   Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVI   156
   Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVII   111
   Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVIII   107
   Kwartał II 2018 rok, Sesja XLIX   113
   Kwartał II 2018 rok, Sesja L   148
   Kwartał III 2018 rok, Sesja LI   121
   Kwartał III 2018 rok, Sesja LII   91
   Kwartał III 2018 rok, Sesja LIII   64
   Kwartał IV 2018 rok, Sesja LIV   81
  Kadencja 2010-2014   5222
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja I   1726
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja II   1199
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja III   1346
   Kwartał I 2011 rok, Sesja IV   1343
   Kwartał I 2011 rok, Sesja V   1263
   Kwartał II 2011 rok, Sesja VII   1471
   Kwartał II 2011 rok, Sesja VIII   1323
   Kwartał III 2011 rok, Sesja IX   981
   Kwartał III 2011 rok, Sesja X   957
   Kwartał III 2011 rok, Sesja XI   1051
   Kwartał III 2011 rok, Sesja XII   1057
   Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIII   1054
   Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIV   991
   Kwartał IV 2011 rok, Sesja XV   1263
   Kwartał IV 2011 rok, Sesja XVI   1295
   Kwartał I 2012 rok, Sesja XVII   1082
   Kwartał II 2012 rok, Sesja XVIII   1163
   Kwartał II 2012 rok, Sesja XIX   895
   Kwartał II 2012 rok, Sesja XX   1184
   Kwartał II 2012 rok, Sesja XXI   990
   Kwartał III 2012 rok, Sesja XXII   1042
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIII   899
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIV   918
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXV   981
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVI   802
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVII   1242
   Kwartał I 2013 rok, Sesja XXVIII   972
   Kwartał I 2013 rok, Sesja XXIX   976
   Kwartał I 2013 rok, Sesja XXX   767
   Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXI   644
   Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXII   938
   Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIII   794
   Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIV   589
   Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXV   767
   Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVI   531
   Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVII   527
   Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVIII   650
   Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXIX   813
   Kwartał I 2014 rok, Sesja XL   691
   Kwartał I 2014 rok, Sesja XLI   545
    Kwartał I 2014 rok, Sesja XLII   640
    Kwartał I 2014 rok, Sesja XLIII   753
   Kwartał II 2014 rok, Sesja XLIV   752
   Kwartał III 2014 rok, Sesja XLV   609
   Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVI   481
   Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVII   492
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLVIII   456
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLIX   533
  Kadencja 2006-2010   8431
   Kwartał IV 2006 rok, Sesja I   1358
   Kwartał IV 2006 rok, Sesja II   1306
   Kwartał IV 2006 rok, Sesja III   1278
   Kwartał I 2007 rok, Sesja IV   1312
   Kwartał II 2007 rok, Sesja V   2306
   Kwartał II 2007 rok, Sesja VI   1298
   Kwartał II 2007 rok, Sesja VII   1665
   Kwartał III 2007 rok, Sesja VIII   1457
   Kwartał III 2007 rok, Sesja IX   1502
   Kwartał IV 2007 rok, Sesja X   1458
   Kwartał IV 2007 rok, Sesja XI   1507
   Kwartał IV 2007 rok, Sesja XII   1411
   Kwartał I 2008 rok, Sesja XIII   1321
   Kwartał I 2008 rok, Sesja XIV   1732
   Kwartał II 2008 rok, Sesja XV   1370
   Kwartał II 2008 rok, Sesja XVI   1351
   Kwartał III 2008 rok, Sesja XVII   1198
   Kwartał III 2008 rok, Sesja XVIII   1236
   Kwartał IV 2008 rok, Sesja XIX   1334
   Kwartał IV 2008 rok, Sesja XX   1277
   Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXI   1278
   Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXII   1447
   Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIII   1240
   Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIV   1209
   Kwartał I 2009 rok, Sesja XXV   1448
   Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVI   1349
   Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVII   2141
   Kwartał III 2009 rok, Sesja XXVIII   1203
   Kwartał III 2009 rok, Sesja XXIX   1321
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXX   1188
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXI   1270
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXII   1249
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIII   1162
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIV   1314
   Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXV   1595
   Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXVI   1506
   Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVII   2022
   Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVIII   1441
   Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXIX   1665
   Kwartał III 2010 rok, Sesja XL   1872
   Kwartał III 2010 rok, Sesja XLII   1105
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIII   1275
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIV   1317
  Rok 2006   2553
   Kwartał I, Sesja XXVIII   1250
   Kwartał II, Sesja XXIX   1166
   Uchwały RIO   1004
   Kwartał II, Sesja XXX   1325
   Kwartał III, Sesja XXXI   1110
   Kwartał III, Sesja XXXII   1326
   Kwartał IV, Sesja XXXIII   1243
  Rok 2005   2461
   Kwartał I, Sesja XX   11326
   Kwartał II, Sesja XXI   9315
   Kwartał II, Sesja XXII   7411
   Kwartał III, Sesja XXIII   1604
   Kwartał III, Sesja XXIV   5486
   Kwartał III, Sesja XXV   3335
   Kwartał IV, Sesja XXVI   6566
   Kwartał IV, Sesja XXVII   4523
  Rok 2004   2262
   I Kwartał   1469
   Projekty   5577
   II Kwartał   2226
   III Kwartał   12807
   IV Kwartał   10782
   Pozostałe   981
  Rok 2003   2516
   I Kwartał   1929
   II Kwartał   2059
   III Kwartał   1375
   IV Kwartał   1176
  Rok 2002   1957
   I Kwartał   998
   II Kwartał   981
   III Kwartał   916
   IV Kwartał   1488
  Rok 2001   2315
 Podatki i opłaty lokalne   18386
  Podatek od nieruchomości   4214
  Podatek od środków transportowych   3229
  Podatek rolny   2153
  Podatek leśny   1962
  Podatek od posiadania psów   2256
  Opłata targowa   2941
  Opłata skarbowa   2508
 Informacje Urzędu   38261
  Zarządzenia Wójta   6763
   Rok 2004   5567
   Rok 2005   4743
   Rok 2006   1665
   Rok 2007   4101
   Rok 2008   1700
   Rok 2009   3088
   Rok 2010   3604
   Rok 2011   2568
   Rok 2012   2520
   Rok 2013   1550
   Rok 2014   1676
   Rok 2015   2488
   Rok 2016   1751
   Rok 2017   1190
   Rok 2018   334
  Obwieszczenia i zawiadomienia   22933
   Rok 2007   11251
  Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy   71069
  Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne   15328
  Wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze   24145
  Skrzynka podawcza   2400
  Oświata   1629
 Protokoły   18979
 Przebieg i efekty kontroli   5581
  Przebieg i efekty kontroli    4366
  Gospodarka mieszkaniowa   1120
  Sprzedaż gruntów i nieruchomości   27625
 Pomoc publiczna   5913
 Konsultacje z mieszkańcami Gminy   10126
 Program usuwania azbestu   5065
 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Konopiska   378
Inne
 Jednostki organizacyjne   9828
   Kontakt   1087
   Kierownictwo   1141
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   3334
   Kontakt   1623
   Kierownictwo   1663
   Statut   1218
   Regulamin   2206
   Struktura organizacyjna   1459
   Kontakt   1320
   Kierownictwo   1283
  Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach   2871
  Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku   2553
   Kontakt   1239
   Kierownictwo   1066
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu   2506
   Kontakt   1179
   Kierownictwo   994
   Kontakt   1125
   Kierownictwo   1131
  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii   2485
  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Hutkach   2451
   Kontakt   1138
   Kierownictwo   1084
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach   2459
   Kontakt   1098
   Kierownictwo   1098
  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Kopalni   2404
   Kontakt   1080
   Kierownictwo   1086
  Publiczne Przedszkole w Konopiskach   2546
   Kontakt   1066
   Kierownictwo   1003
   Statut   794
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach   2966
 Jednostki pomocnicze   6293
  Sołectwa   3363
 Samorządowe Instytucje Kultury   548
  Gminna Biblioteka Publiczna   179
   Kontakt   37
   Kierownictwo   41
  Gminne Centrum Kultury i Rekreacji   191
   Kontakt   44
   Kierownictwo   63
 Organizacje pozarządowe   9127
  Rok 2008   2461
  Rok 2009    2139
  Rok 2010   3536
  Rok 2011   2415
  Rok 2012   2396
  Rok 2013   3219
  Rok 2014   3868
  Rok 2015   2495
  Rok 2016   6182
  Rok 2017   9328
  Rok 2018   9229
 Załatwianie spraw obywateli   10291
  Małżeństwa, narodziny, zgony   2550
   Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC   1299
   Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej   1126
   Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą   1037
   Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa   1092
   Sporządzenie aktu urodzenia   1233
   Sporządzenie aktu zgonu   1109
  Dowody osobiste   2542
   Wydanie dowodu osobistego   3089
  Meldunki   2856
   Zameldowanie   1739
   Zameldowanie cudzoziemców   1155
   Wymeldowanie   1220
  Mieszkania   2389
   Przyznanie dodatku mieszkaniowego   1199
   Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę   1239
   Przyznanie mieszkania komunalnego   1278
   Przyznanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego z powodu zrzeczenia się praw do lokalu przez dotychczasowego najemcę   2365
  Nieruchomości   2858
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze przetargu   1180
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym   1137
   Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem   1118
   Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste   1193
   Podział nieruchomości   1513
   Rozgraniczenie nieruchomości   1421
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej   1227
  Działalność gospodarcza   3736
  Zezwolenia i decyzje   3200
   Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów   2289
   Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej   1661
   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży   1351
   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży   1327
   Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej   1457
   Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu   2042
   Wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości   1479
   Wydanie decyzji o środowiskowych uwarukowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   1770
   Dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest.   1268
  Zaświadczenia   2567
   Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego   1221
   Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych   1255
   Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej   2507
   Wydanie zaświadczenia o okresach pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym wliczanych do stażu pracy   1389
  Zwrot podatku akcyzowego   2432
  Podatek od środków transportowych   2167
  Podatek od nieruchomości   2075
  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków   3178
  Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem   3354
  Poświadczenie własnoręczności podpisu   5335
  Język migowy w urzędzie   1150
  Bezpłatna pomoc prawna   1409
 Rejestry   5779
  Rejestr kontroli zewnętrznych   2609
  Rejestr skarg i wniosków   2475
  Rejestr Uchwał Rady Gminy   2401
  Rejestr upoważnień   2950
  Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy   2325
  Rejestr instytucji kultury   1185
  Rejestr żłobków   971
  Rejestr Klubów Radnych Gminy Konopiska Kadencja 2014 - 2018   844
  Rejestr Klubów Radnych Gminy Konopiska Kadencja 2018 - 2023   22
  Rejestr umów   2226
 Oświadczenia majątkowe   13108
  Wójt Gminy   6210
  Zastępca Wójta Gminy   4483
  Przewodniczący Rady Gminy   3583
  Sekretarz Gminy   3452
  Skarbnik Gminy   3312
  Kierownicy jednostek organizacyjnych   4090
   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   2282
   Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji   1702
   Dyrektor Zespołu Szkół w Konopiskach   2219
   Dyrektor Publicznego Przedszkola w Konopiskach   1719
   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Aleksandrii   1971
   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kopalni   1579
   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hutkach   1671
   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konopiskach   1917
   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach   1958
   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jamkach - Korzonku   1559
   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łaźcu   1651
   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego   2052
   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach   1737
   Dyrektor Gminnej Administracji Oświaty   911
   Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji   1146
  Dyrektor SP ZOZ GOZ   3058
  Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta   346
   Tadeusz Cierpiał   1148
   Edward Bałdyga   1697
   Barbara Błaszczyk-Borowik   1217
   Wacław Konstanty Bukowski   1001
   Jadwiga Chaładaj   1121
   Elżbieta Alicja Klecha   1142
   Bogdan Kowalik   1110
   Zofia Maria Kuśmierska   1225
   Ryszard Modestowicz   1202
   Zbigniew Krzysztof Przerada   1429
   Roman Skoczylas   1146
   Andrzej Bernard Szymanek   1153
   Lidia Włodarska   1120
   Zbigniew Wołczyk   1158
   Bałdyga Edward   1169
   Cierpiał Iwona   1056
   Frania Antoni   963
   Jędryka Wiesław   986
   Kołodziejczyk Robert   1153
   Wolnicki Grzegorz   1391
   Modestowicz Ryszard   897
   Romański Czesław   929
   Skoczylas Roman   869
   Kuśmierska Zofia   1331
   Szymanek Andrzej   1281
   Włodarska Lidia   954
   Wołczyk Zbigniew   943
   Sporek Anna   1268
   Zbigniew Kowalik   1128
  Oświadczenia Radnych (kadencja 2010-2014)   2169
   Frania Antoni   854
   Gasiak Agnieszka   913
   Lamch Marta   971
   Górniak Stanisław   885
   Janik Andrzej   931
   Jędryka Wiesław   845
   Kołodziejczyk Robert   1084
   Kościelniak Elżbieta   1051
   Kuśmierska Zofia   1041
   Lubańska Zofia   965
   Polak Henryk   847
   Skoczylas Roman   882
   Świtek Anna   959
   Walentek Jerzy   955
   Marcin Poleszczuk   469
  Oświadczenia Radnych (kadencja 2014-2018)   1920
   Bałdyga Edward   1819
   Świtek Anna   898
   Kołodziejczyk Robert   858
   Bula Henryka   797
   Chmielewska Agnieszka   844
   Gajos Witold   812
   Górniak Stanisław   546
   Jarosz Andrzej   749
   Janik Andrzej   754
   Kruk Krzysztof   724
   Poleszczuk Marcin   739
   Skoczylas Roman   568
   Szczepańska Ola   602
   Szczerbak Piotr   812
   Walentek Jerzy   710
 Wybory,referenda   9598
  Wybory Samorządowe Uzupełniające - rok 2007   2570
   Skład Gminnej Komisji Wyborczej   1161
   Kalendarz dyżurów GKW   1046
   Składy Obwodowych Komisji Wyborczych   1687
   Protokół z wyborów uzupełniających   1100
   Protokoły z głosowania w obwodzie   1041
  Wybory Parlamentarne   2672
   Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania   1609
  Wybory do Parlamentu Europejskiego (07.06.2009r.)   2299
  Wybory na Prezydenta RP (2010r.)   1890
  Wybory Samorządowe (2010r.)   5849
  Wybory Parlamentarne (2011r.)   3062
  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014   2737
  Wybory Samorządowe 2014   12815
  Wybory na prezydenta RP - 2015    3218
  Wybory Ławników Sądowych   795
  Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015   2226
  Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 25 października 2015   2175
  Wybory Samorządowe 2018   5117
 Giełda Papierów Wartościowych   8458
  Emisja obligacji   2117
 Informacje nieudostępnione   7048
 Ponowne wykorzystanie informacji publicznej   3498
 Petycje   278
  Rok 2018   81
 RODO   412
 Redakcja Biuletynu   7141
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia przetargów   328697
  Ogłoszenie   4190
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   1901
  Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP W Aleksandrii   2237
  Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP Hutki   1929
  Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP w Rększowicach   1812
  Specyfikacja techniczna   1871
  Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Aleksandrii   2017
  Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Hutkach   2412
  Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Rększowicach   2533
 Zakończone przetargi-wyniki   103606
 Archiwum przetargów   6627
 Zamówienia do 30 tys. EURO   5000
 Plany postępowań o udzielenie zamówień   2318


wersja do druku drukuj