logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Konopiska

www.konopiska.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 2319185
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 257685
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
 Dane podstawowe   257685
 Godziny urzędowania   10274
 Organizacja urzędu   14198
 Struktura Urzędu   10838
Organy
 Wójt Gminy   11523
  Kompetencje   2721
  Kontakt   2474
  Dyżury   2295
  Zarządzenia   4324
  Obwieszczenia i zawiadomienia   2899
 Zastępca Wójta Gminy   11049
 Sekretarz   9076
 Skarbnik   8611
 Rada Gminy   11742
  Przewodniczący Rady   3389
  Skład Rady   5646
  Kontakt z radnymi   3320
  Kompetencje   2680
  Termin najbliższej sesji Rady   4914
   Kadencja 2014 - 2018   1565
   Kadencja 2018 - 2023   277
  Porządek obrad najbliższej sesji Rady    3119
  Protokoły z posiedzeń Rady   3486
   Protokoły - kadencja 2018-2023   424
  Uchwały Rady Gminy   3866
  Interpelacje i zapytania   329
   Kadencja 2018-2023   439
 Komisje Rady   8407
  Komisja Rewizyjna   2671
  Komisja Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska   2584
  Komisja Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa   2489
  Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych   2568
  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji   201
  Terminy najbliższych posiedzeń Komisji   2724
 Komórki organizacyjne   11450
  Referaty Urzędu   5865
   Referat Finansów   2271
   Referat Gospodarki i Rozwoju   3703
   Referat Organizacyjny   2431
   Referat Spraw Obywatelskich   2715
   Referat Oświaty, Sportu i Funduszy Zewnętrznych   1162
 Urząd Stanu Cywilnego   10222
 Samodzielne stanowiska   10372
  Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi   3865
  Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   3792
Prawo Lokalne
 Statut Gminy Konopiska   10157
 Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach   6449
 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Konopiska   13521
 Budżet   16265
  Budżet na 2019 rok   340
  Budżet na 2018 rok   585
  Budżet na 2017 rok   932
  Budżet na 2016 rok   1546
  Budżet na 2015 rok   1720
  Budżet na 2014 rok   2595
  Budżet na 2013 rok   3241
  Budżet na 2012 rok   3642
  Budżet na 2011 rok   4261
  Budżet na 2010 rok   3956
  Budżet na 2009 rok   3998
  Budżet na 2008 rok   4925
  Budżet na 2007 rok   3937
  Budżet na 2006 rok   3752
   Dynamika budżetu w latach 2002-2006   1643
  Budżet na 2005 rok   3491
  Budżet na 2003 rok   3534
  Budżet na 2004 rok   3397
  Sprawozdania z wykonania budżetu   10301
  Sprawozdania finansowe   60
 Plan rozwoju lokalnego Gminy Konopiska na lata 2004-2006 i 2007-2013   9281
 Plany Odnowy Miejscowości   7311
 Program Działalności Kulturalnej i Promocyjnej Gminy Konopiska na lata 2007-2013   5909
 Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konopiska   7432
 Strategia Rozwoju Gminy Konopiska   14458
 Uchwały   19555
  Projekty uchwał kadencja 2018-2023   768
  Projekty uchwał kadencja 2014-2018   5384
  Projekty uchwał kadencja 2010-2014   5771
  Kadencja 2018-2023   541
   Kwartał IV 2018 rok, sesja I   140
   Kwartał IV 2018 rok, sesja II   181
   Kwartał IV 2018 rok, sesja III   187
   Kwartał I 2019 rok, sesja IV   100
   Kwartał I 2019 rok, sesja V   75
   Kwartał I 2019 rok, sesja VI   145
   Kwartał I 2019 rok, sesja VII   93
   Kwartał II 2019 rok, sesja VIII   97
   Kwartał II 2019 rok, sesja IX   51
  Kadencja 2014-2018   6620
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja I   791
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja III   746
    Kwartał IV 2014 rok, Sesja IV   909
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja V   1113
   Kwartał I 2015 rok, Sesja VI   703
   Kwartał I 2015 rok, Sesja VII   669
   Kwartał I 2015 rok, Sesja VIII   729
   Kwartał I 2015 rok, Sesja IX   630
   Kwartał II 2015 rok, Sesja X   770
   Kwartał II 2015 rok, Sesja XI   839
   Kwartał III 2015 rok, Sesja XII   555
   Kwartał III 2015 rok, Sesja XIII   689
   Kwartał III 2015 rok, Sesja XIV   666
   Kwartał III 2015 rok, Sesja XV   691
   Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVI   738
   Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVII   743
   Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVIII   518
   Kwartał I 2016 rok, Sesja XIX   809
   Kwartał I 2016 rok, Sesja XX   637
   Kwartał II 2016 rok, Sesja XXI   524
   Kwartał II 2016 rok, Sesja XXII   911
   Kwartał II 2016 rok, Sesja XXIII   613
   Kwartał III 2016 rok, Sesja XXIV   514
   Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXV   454
   Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVI   462
   Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVII   593
   Kwartał I 2017 rok, Sesja XXVIII   502
   Kwartał I 2017 rok, Sesja XXIX   383
   Kwartał I 2017 rok, Sesja XXX   427
   Kwartał I 2017 rok, Sesja XXXI   488
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXII   338
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIII   386
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIV   373
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXV   319
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXVI   375
   Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVII   290
   Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVIII   237
   Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXIX   327
   Kwartał IV 2017 rok, Sesja XL   376
   Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLI   211
   Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLII   247
   Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIII   267
   Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIV   210
   Kwartał I 2018 rok, Sesja XLV   260
   Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVI   242
   Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVII   185
   Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVIII   185
   Kwartał II 2018 rok, Sesja XLIX   204
   Kwartał II 2018 rok, Sesja L   239
   Kwartał III 2018 rok, Sesja LI   194
   Kwartał III 2018 rok, Sesja LII   173
   Kwartał III 2018 rok, Sesja LIII   148
   Kwartał IV 2018 rok, Sesja LIV   206
  Kadencja 2010-2014   5341
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja I   1756
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja II   1236
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja III   1385
   Kwartał I 2011 rok, Sesja IV   1381
   Kwartał I 2011 rok, Sesja V   1298
   Kwartał II 2011 rok, Sesja VII   1515
   Kwartał II 2011 rok, Sesja VIII   1367
   Kwartał III 2011 rok, Sesja IX   1017
   Kwartał III 2011 rok, Sesja X   985
   Kwartał III 2011 rok, Sesja XI   1085
   Kwartał III 2011 rok, Sesja XII   1091
   Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIII   1088
   Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIV   1023
   Kwartał IV 2011 rok, Sesja XV   1294
   Kwartał IV 2011 rok, Sesja XVI   1336
   Kwartał I 2012 rok, Sesja XVII   1117
   Kwartał II 2012 rok, Sesja XVIII   1206
   Kwartał II 2012 rok, Sesja XIX   930
   Kwartał II 2012 rok, Sesja XX   1224
   Kwartał II 2012 rok, Sesja XXI   1020
   Kwartał III 2012 rok, Sesja XXII   1076
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIII   941
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIV   951
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXV   1014
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVI   836
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVII   1273
   Kwartał I 2013 rok, Sesja XXVIII   1022
   Kwartał I 2013 rok, Sesja XXIX   1021
   Kwartał I 2013 rok, Sesja XXX   799
   Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXI   676
   Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXII   982
   Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIII   836
   Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIV   618
   Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXV   804
   Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVI   564
   Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVII   562
   Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVIII   685
   Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXIX   845
   Kwartał I 2014 rok, Sesja XL   732
   Kwartał I 2014 rok, Sesja XLI   577
    Kwartał I 2014 rok, Sesja XLII   689
    Kwartał I 2014 rok, Sesja XLIII   792
   Kwartał II 2014 rok, Sesja XLIV   817
   Kwartał III 2014 rok, Sesja XLV   641
   Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVI   515
   Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVII   526
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLVIII   489
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLIX   565
  Kadencja 2006-2010   8522
   Kwartał IV 2006 rok, Sesja I   1400
   Kwartał IV 2006 rok, Sesja II   1337
   Kwartał IV 2006 rok, Sesja III   1312
   Kwartał I 2007 rok, Sesja IV   1352
   Kwartał II 2007 rok, Sesja V   2382
   Kwartał II 2007 rok, Sesja VI   1343
   Kwartał II 2007 rok, Sesja VII   1708
   Kwartał III 2007 rok, Sesja VIII   1511
   Kwartał III 2007 rok, Sesja IX   1557
   Kwartał IV 2007 rok, Sesja X   1502
   Kwartał IV 2007 rok, Sesja XI   1556
   Kwartał IV 2007 rok, Sesja XII   1466
   Kwartał I 2008 rok, Sesja XIII   1357
   Kwartał I 2008 rok, Sesja XIV   1779
   Kwartał II 2008 rok, Sesja XV   1410
   Kwartał II 2008 rok, Sesja XVI   1389
   Kwartał III 2008 rok, Sesja XVII   1233
   Kwartał III 2008 rok, Sesja XVIII   1275
   Kwartał IV 2008 rok, Sesja XIX   1384
   Kwartał IV 2008 rok, Sesja XX   1321
   Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXI   1314
   Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXII   1500
   Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIII   1275
   Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIV   1248
   Kwartał I 2009 rok, Sesja XXV   1496
   Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVI   1396
   Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVII   2233
   Kwartał III 2009 rok, Sesja XXVIII   1235
   Kwartał III 2009 rok, Sesja XXIX   1357
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXX   1225
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXI   1327
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXII   1299
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIII   1204
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIV   1358
   Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXV   1635
   Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXVI   1553
   Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVII   2094
   Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVIII   1482
   Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXIX   1732
   Kwartał III 2010 rok, Sesja XL   1946
   Kwartał III 2010 rok, Sesja XLII   1151
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIII   1316
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIV   1364
  Rok 2006   2638
   Kwartał I, Sesja XXVIII   1287
   Kwartał II, Sesja XXIX   1201
   Uchwały RIO   1040
   Kwartał II, Sesja XXX   1390
   Kwartał III, Sesja XXXI   1153
   Kwartał III, Sesja XXXII   1364
   Kwartał IV, Sesja XXXIII   1279
  Rok 2005   2538
   Kwartał I, Sesja XX   11818
   Kwartał II, Sesja XXI   9686
   Kwartał II, Sesja XXII   7679
   Kwartał III, Sesja XXIII   1650
   Kwartał III, Sesja XXIV   5684
   Kwartał III, Sesja XXV   3470
   Kwartał IV, Sesja XXVI   6839
   Kwartał IV, Sesja XXVII   4722
  Rok 2004   2336
   I Kwartał   1507
   Projekty   5853
   II Kwartał   2297
   III Kwartał   13335
   IV Kwartał   11287
   Pozostałe   1026
  Rok 2003   2604
   I Kwartał   2027
   II Kwartał   2163
   III Kwartał   1420
   IV Kwartał   1207
  Rok 2002   2026
   I Kwartał   1024
   II Kwartał   1004
   III Kwartał   936
   IV Kwartał   1556
  Rok 2001   2394
 Podatki i opłaty lokalne   20691
  Podatek od nieruchomości   4491
  Podatek od środków transportowych   3477
  Podatek rolny   2271
  Podatek leśny   2073
  Podatek od posiadania psów   2399
  Opłata targowa   3160
  Opłata skarbowa   2614
 Informacje Urzędu   40191
  Zarządzenia Wójta   7098
   Rok 2004   5735
   Rok 2005   4878
   Rok 2006   1701
   Rok 2007   4226
   Rok 2008   1762
   Rok 2009   3278
   Rok 2010   3785
   Rok 2011   2683
   Rok 2012   2638
   Rok 2013   1698
   Rok 2014   1797
   Rok 2015   2722
   Rok 2016   1915
   Rok 2017   1440
   Rok 2018   840
   Rok 2019   68
  Obwieszczenia i zawiadomienia   24355
   Rok 2007   11350
  Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy   74964
  Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne   16119
  Wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze   26313
  Skrzynka podawcza   2500
  Oświata   1972
  Zgłaszanie zgromadzeń   86
 Raport o stanie Gminy   38
  Rok 2018   44
 Protokoły   20084
 Przebieg i efekty kontroli   5790
  Przebieg i efekty kontroli    4772
  Gospodarka mieszkaniowa   1125
  Sprzedaż gruntów i nieruchomości   27731
 Pomoc publiczna   6221
 Konsultacje z mieszkańcami Gminy   11150
 Program usuwania azbestu   5461
 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Konopiska   625
Inne
 Jednostki organizacyjne   10178
   Kontakt   1089
   Kierownictwo   1145
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   3407
   Kontakt   1672
   Kierownictwo   1711
   Statut   1258
   Regulamin   2257
   Struktura organizacyjna   1502
   Sprawozdania finansowe   36
   Kontakt   1359
   Kierownictwo   1332
  Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach   2956
   Sprawozdania finansowe   29
  Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku   2605
   Kontakt   1273
   Kierownictwo   1101
   Sprawozdania finansowe   9
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu   2543
   Kontakt   1211
   Kierownictwo   1027
   Sprawozdania finansowe   5
   Kontakt   1169
   Kierownictwo   1173
  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii   2543
   Sprawozdania finansowe   17
  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Hutkach   2492
   Kontakt   1176
   Kierownictwo   1121
   Sprawozdania finansowe   8
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach   2506
   Kontakt   1146
   Kierownictwo   1134
   Sprawozdania finansowe   14
  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Kopalni   2451
   Kontakt   1120
   Kierownictwo   1123
   Sprawozdania finansowe   9
  Publiczne Przedszkole w Konopiskach   2602
   Kontakt   1112
   Kierownictwo   1045
   Statut   836
   Sprawozdania finansowe   10
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach   3141
 Jednostki pomocnicze   6808
  Sołectwa   3870
 Samorządowe Instytucje Kultury   763
  Gminna Biblioteka Publiczna   273
   Kontakt   77
   Kierownictwo   78
  Gminne Centrum Kultury i Rekreacji   327
   Kontakt   83
   Kierownictwo   125
 Organizacje pozarządowe   9469
  Rok 2008   2524
  Rok 2009    2209
  Rok 2010   3632
  Rok 2011   2511
  Rok 2012   2545
  Rok 2013   3522
  Rok 2014   4172
  Rok 2015   2764
  Rok 2016   6494
  Rok 2017   9644
  Rok 2018   11306
  Rok 2019   4338
 Załatwianie spraw obywateli   10652
  Małżeństwa, narodziny, zgony   2613
   Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC   1345
   Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej   1177
   Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą   1086
   Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa   1135
   Sporządzenie aktu urodzenia   1286
   Sporządzenie aktu zgonu   1166
   Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)   18
  Dowody osobiste   2622
   Wydanie dowodu osobistego   3243
  Meldunki   2924
   Zameldowanie   1838
   Zameldowanie cudzoziemców   1190
   Wymeldowanie   1262
  Mieszkania   2440
   Przyznanie dodatku mieszkaniowego   1246
   Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę   1274
   Przyznanie mieszkania komunalnego   1320
   Przyznanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego z powodu zrzeczenia się praw do lokalu przez dotychczasowego najemcę   2431
  Nieruchomości   2926
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze przetargu   1215
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym   1176
   Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem   1154
   Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste   1233
   Podział nieruchomości   1560
   Rozgraniczenie nieruchomości   1465
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej   1277
  Działalność gospodarcza   3853
  Zezwolenia i decyzje   3272
   Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów   2410
   Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej   1702
   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży   1383
   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży   1363
   Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej   1503
   Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu   2192
   Wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości   1522
   Wydanie decyzji o środowiskowych uwarukowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   1853
   Dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest.   1331
  Zaświadczenia   2642
   Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego   1256
   Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych   1297
  Zwrot podatku akcyzowego   2503
  Podatek od środków transportowych   2222
  Podatek od nieruchomości   2195
  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków   3267
  Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem   3464
  Poświadczenie własnoręczności podpisu   5504
  Język migowy w urzędzie   1242
  Bezpłatna pomoc prawna   1616
 Rejestry   6031
  Rejestr kontroli zewnętrznych   2816
  Rejestr skarg i wniosków   2606
  Rejestr Uchwał Rady Gminy   2515
  Rejestr upoważnień   3070
  Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy   2448
  Rejestr instytucji kultury   1265
  Rejestr żłobków   1055
  Rejestr Klubów Radnych Gminy Konopiska Kadencja 2014 - 2018   941
  Rejestr Klubów Radnych Gminy Konopiska Kadencja 2018 - 2023   112
  Rejestr umów   2969
 Oświadczenia majątkowe   14162
  Wójt Gminy   6597
  Zastępca Wójta Gminy   4789
  Przewodniczący Rady Gminy   3823
  Sekretarz Gminy   3634
  Skarbnik Gminy   3495
  Kierownicy jednostek organizacyjnych   4358
   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   2459
   Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji   1780
   Dyrektor Zespołu Szkół w Konopiskach   2320
   Dyrektor Publicznego Przedszkola w Konopiskach   1844
   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Aleksandrii   2046
   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kopalni   1646
   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hutkach   1739
   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konopiskach   2001
   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach   2078
   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jamkach - Korzonku   1620
   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łaźcu   1718
   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego   2209
   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach   1821
   Dyrektor Gminnej Administracji Oświaty   971
   Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji   1303
  Dyrektor SP ZOZ GOZ   3400
  Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta   468
   Tadeusz Cierpiał   1156
   Edward Bałdyga   1744
   Barbara Błaszczyk-Borowik   1239
   Wacław Konstanty Bukowski   1005
   Jadwiga Chaładaj   1128
   Elżbieta Alicja Klecha   1156
   Bogdan Kowalik   1119
   Zofia Maria Kuśmierska   1243
   Ryszard Modestowicz   1206
   Zbigniew Krzysztof Przerada   1444
   Roman Skoczylas   1166
   Andrzej Bernard Szymanek   1164
   Lidia Włodarska   1124
   Zbigniew Wołczyk   1171
   Bałdyga Edward   1179
   Cierpiał Iwona   1115
   Frania Antoni   965
   Jędryka Wiesław   992
   Kołodziejczyk Robert   1169
   Wolnicki Grzegorz   1417
   Modestowicz Ryszard   901
   Romański Czesław   933
   Skoczylas Roman   869
   Kuśmierska Zofia   1345
   Szymanek Andrzej   1308
   Włodarska Lidia   959
   Wołczyk Zbigniew   953
   Sporek Anna   1291
   Zbigniew Kowalik   1144
  Oświadczenia Radnych (kadencja 2010-2014)   2286
   Frania Antoni   897
   Gasiak Agnieszka   955
   Lamch Marta   1027
   Górniak Stanisław   937
   Janik Andrzej   983
   Jędryka Wiesław   881
   Kołodziejczyk Robert   1130
   Kościelniak Elżbieta   1109
   Kuśmierska Zofia   1096
   Lubańska Zofia   1043
   Polak Henryk   885
   Skoczylas Roman   922
   Świtek Anna   1017
   Walentek Jerzy   993
   Marcin Poleszczuk   514
  Oświadczenia Radnych (kadencja 2014-2018)   2217
   Bałdyga Edward   1918
   Świtek Anna   993
   Kołodziejczyk Robert   939
   Bula Henryka   855
   Chmielewska Agnieszka   925
   Gajos Witold   874
   Górniak Stanisław   595
   Jarosz Andrzej   817
   Janik Andrzej   816
   Kruk Krzysztof   796
   Poleszczuk Marcin   817
   Skoczylas Roman   611
   Szczepańska Ola   646
   Szczerbak Piotr   884
   Walentek Jerzy   776
  Oświadczenia Radnych (kadencja 2018-2023)   223
   Bałdyga Edward   87
   Benesz Janusz   49
   Chmielewska Agnieszka   47
   Cichoń Michał   68
   Jabłońska Barbara   56
   Janik Andrzej   29
   Jarosz Andrzej   33
   Kołodziejczyk Robert   67
   Książek Karolina   47
   Majdzik Jadwiga   89
   Parandyk Marek   42
   Poleszczuk Marcin   55
   Szczerbak Piotr   66
   Świtek Anna   120
   Wojciechowski Piotr   89
 Wybory,referenda   10170
  Wybory Samorządowe Uzupełniające - rok 2007   2638
   Skład Gminnej Komisji Wyborczej   1182
   Kalendarz dyżurów GKW   1077
   Składy Obwodowych Komisji Wyborczych   1758
   Protokół z wyborów uzupełniających   1127
   Protokoły z głosowania w obwodzie   1071
  Wybory Parlamentarne   2740
   Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania   1645
  Wybory do Parlamentu Europejskiego (07.06.2009r.)   2489
  Wybory na Prezydenta RP (2010r.)   2019
  Wybory Samorządowe (2010r.)   6279
  Wybory Parlamentarne (2011r.)   3301
  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014   3059
  Wybory Samorządowe 2014   13491
  Wybory na prezydenta RP - 2015    3819
  Wybory Ławników Sądowych 2015   927
  Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015   2520
  Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 25 października 2015   2475
  Wybory Samorządowe 2018   6152
  Wybory do Parlamentu Europejskiego (26.05.2019r.)   605
  Wybory Ławników Sądowych 2019    53
 Giełda Papierów Wartościowych   9076
  Emisja obligacji   2179
 Informacje nieudostępnione   7305
 Ponowne wykorzystanie informacji publicznej   3654
 Petycje   510
  Rok 2018   195
 RODO   678
 Redakcja Biuletynu   7394
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia przetargów   347241
  Ogłoszenie   4380
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2027
  Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP W Aleksandrii   2335
  Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP Hutki   2020
  Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP w Rększowicach   1896
  Specyfikacja techniczna   1946
  Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Aleksandrii   2116
  Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Hutkach   2493
  Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Rększowicach   2638
 Zakończone przetargi-wyniki   108713
 Archiwum przetargów   6885
 Zamówienia do 30 tys. EURO   10153
 Plany postępowań o udzielenie zamówień   2706


wersja do druku drukuj