logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Konopiska

www.konopiska.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 2041188
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 236336
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
 Dane podstawowe   236336
 Godziny urzędowania   9341
 Organizacja urzędu   12712
 Struktura Urzędu   10109
Organy
 Wójt Gminy   10560
  Kompetencje   2503
  Kontakt   2240
  Dyżury   2084
  Zarządzenia   4051
  Obwieszczenia i zawiadomienia   2655
 Zastępca Wójta Gminy   9756
 Sekretarz   8311
 Skarbnik   7863
 Rada Gminy   9927
  Przewodniczący Rady   3081
  Skład Rady   4149
  Kontakt z radnymi   2847
  Kompetencje   2425
  Termin najbliższej sesji Rady   4092
   Kadencja 2014 - 2018   1064
  Porządek obrad najbliższej sesji Rady    2686
  Protokoły z posiedzeń Rady   3099
  Uchwały Rady Gminy   3446
 Komisje Rady   7593
  Komisja Rewizyjna   2321
  Komisja Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska   2245
  Komisja Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa   2141
  Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych   2229
  Terminy najbliższych posiedzeń Komisji   2287
 Komórki organizacyjne   10677
  Referaty Urzędu   5484
   Referat Finansów   2137
   Referat Gospodarki i Rozwoju   3515
   Referat Organizacyjny   2307
   Referat Spraw Obywatelskich   2520
   Referat Oświaty, Sportu i Funduszy Zewnętrznych   995
 Urząd Stanu Cywilnego   9065
 Samodzielne stanowiska   9689
  Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi   3591
  Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   3501
Prawo Lokalne
 Statut Gminy Konopiska   9576
 Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach   5897
 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Konopiska   10815
 Budżet   15038
  Budżet na 2018 rok   256
  Budżet na 2017 rok   720
  Budżet na 2016 rok   1363
  Budżet na 2015 rok   1550
  Budżet na 2014 rok   2371
  Budżet na 2013 rok   2997
  Budżet na 2012 rok   3420
  Budżet na 2011 rok   4047
  Budżet na 2010 rok   3794
  Budżet na 2009 rok   3801
  Budżet na 2008 rok   4682
  Budżet na 2007 rok   3802
  Budżet na 2006 rok   3604
   Dynamika budżetu w latach 2002-2006   1574
  Budżet na 2005 rok   3383
  Budżet na 2003 rok   3403
  Budżet na 2004 rok   3276
  Sprawozdania z wykonania budżetu   9288
 Plan rozwoju lokalnego Gminy Konopiska na lata 2004-2006 i 2007-2013   8540
 Plany Odnowy Miejscowości   6486
 Program Działalności Kulturalnej i Promocyjnej Gminy Konopiska na lata 2007-2013   5354
 Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konopiska   6592
 Strategia Rozwoju Gminy Konopiska   12305
 Uchwały   17500
  Projekty uchwał kadencja 2014-2018   3468
  Projekty uchwał kadencja 2010-2014   4792
  Kadencja 2014-2018   5560
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja I   681
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja III   642
    Kwartał IV 2014 rok, Sesja IV   800
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja V   968
   Kwartał I 2015 rok, Sesja VI   617
   Kwartał I 2015 rok, Sesja VII   582
   Kwartał I 2015 rok, Sesja VIII   636
   Kwartał I 2015 rok, Sesja IX   541
   Kwartał II 2015 rok, Sesja X   676
   Kwartał II 2015 rok, Sesja XI   702
   Kwartał III 2015 rok, Sesja XII   473
   Kwartał III 2015 rok, Sesja XIII   571
   Kwartał III 2015 rok, Sesja XIV   544
   Kwartał III 2015 rok, Sesja XV   559
   Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVI   612
   Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVII   611
   Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVIII   420
   Kwartał I 2016 rok, Sesja XIX   694
   Kwartał I 2016 rok, Sesja XX   503
   Kwartał II 2016 rok, Sesja XXI   432
   Kwartał II 2016 rok, Sesja XXII   784
   Kwartał II 2016 rok, Sesja XXIII   495
   Kwartał III 2016 rok, Sesja XXIV   384
   Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXV   343
   Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVI   342
   Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVII   480
   Kwartał I 2017 rok, Sesja XXVIII   381
   Kwartał I 2017 rok, Sesja XXIX   292
   Kwartał I 2017 rok, Sesja XXX   335
   Kwartał I 2017 rok, Sesja XXXI   333
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXII   242
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIII   249
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIV   260
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXV   213
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXVI   250
   Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVII   160
   Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVIII   139
   Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXIX   210
   Kwartał IV 2017 rok, Sesja XL   220
   Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLI   118
   Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLII   145
   Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIII   145
   Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIV   81
   Kwartał I 2018 rok, Sesja XLV   71
   Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVI   83
   Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVII   49
   Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVIII   37
   Kwartał II 2018 rok, Sesja XLIX   12
  Kadencja 2010-2014   5083
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja I   1676
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja II   1169
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja III   1316
   Kwartał I 2011 rok, Sesja IV   1317
   Kwartał I 2011 rok, Sesja V   1240
   Kwartał II 2011 rok, Sesja VII   1441
   Kwartał II 2011 rok, Sesja VIII   1299
   Kwartał III 2011 rok, Sesja IX   959
   Kwartał III 2011 rok, Sesja X   935
   Kwartał III 2011 rok, Sesja XI   1027
   Kwartał III 2011 rok, Sesja XII   1034
   Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIII   1026
   Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIV   969
   Kwartał IV 2011 rok, Sesja XV   1238
   Kwartał IV 2011 rok, Sesja XVI   1262
   Kwartał I 2012 rok, Sesja XVII   1054
   Kwartał II 2012 rok, Sesja XVIII   1135
   Kwartał II 2012 rok, Sesja XIX   870
   Kwartał II 2012 rok, Sesja XX   1153
   Kwartał II 2012 rok, Sesja XXI   969
   Kwartał III 2012 rok, Sesja XXII   1017
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIII   871
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIV   897
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXV   952
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVI   778
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVII   1217
   Kwartał I 2013 rok, Sesja XXVIII   943
   Kwartał I 2013 rok, Sesja XXIX   947
   Kwartał I 2013 rok, Sesja XXX   743
   Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXI   618
   Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXII   904
   Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIII   745
   Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIV   562
   Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXV   733
   Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVI   506
   Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVII   495
   Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVIII   620
   Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXIX   774
   Kwartał I 2014 rok, Sesja XL   660
   Kwartał I 2014 rok, Sesja XLI   513
    Kwartał I 2014 rok, Sesja XLII   612
    Kwartał I 2014 rok, Sesja XLIII   721
   Kwartał II 2014 rok, Sesja XLIV   713
   Kwartał III 2014 rok, Sesja XLV   583
   Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVI   454
   Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVII   464
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLVIII   435
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLIX   507
  Kadencja 2006-2010   8309
   Kwartał IV 2006 rok, Sesja I   1324
   Kwartał IV 2006 rok, Sesja II   1277
   Kwartał IV 2006 rok, Sesja III   1249
   Kwartał I 2007 rok, Sesja IV   1288
   Kwartał II 2007 rok, Sesja V   2260
   Kwartał II 2007 rok, Sesja VI   1264
   Kwartał II 2007 rok, Sesja VII   1636
   Kwartał III 2007 rok, Sesja VIII   1425
   Kwartał III 2007 rok, Sesja IX   1449
   Kwartał IV 2007 rok, Sesja X   1425
   Kwartał IV 2007 rok, Sesja XI   1472
   Kwartał IV 2007 rok, Sesja XII   1366
   Kwartał I 2008 rok, Sesja XIII   1294
   Kwartał I 2008 rok, Sesja XIV   1697
   Kwartał II 2008 rok, Sesja XV   1331
   Kwartał II 2008 rok, Sesja XVI   1323
   Kwartał III 2008 rok, Sesja XVII   1171
   Kwartał III 2008 rok, Sesja XVIII   1205
   Kwartał IV 2008 rok, Sesja XIX   1303
   Kwartał IV 2008 rok, Sesja XX   1236
   Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXI   1239
   Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXII   1411
   Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIII   1213
   Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIV   1170
   Kwartał I 2009 rok, Sesja XXV   1407
   Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVI   1320
   Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVII   2079
   Kwartał III 2009 rok, Sesja XXVIII   1171
   Kwartał III 2009 rok, Sesja XXIX   1283
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXX   1154
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXI   1222
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXII   1216
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIII   1131
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIV   1283
   Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXV   1554
   Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXVI   1478
   Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVII   1969
   Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVIII   1396
   Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXIX   1600
   Kwartał III 2010 rok, Sesja XL   1834
   Kwartał III 2010 rok, Sesja XLII   1073
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIII   1247
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIV   1284
  Rok 2006   2437
   Kwartał I, Sesja XXVIII   1221
   Kwartał II, Sesja XXIX   1132
   Uchwały RIO   971
   Kwartał II, Sesja XXX   1266
   Kwartał III, Sesja XXXI   1057
   Kwartał III, Sesja XXXII   1288
   Kwartał IV, Sesja XXXIII   1192
  Rok 2005   2356
   Kwartał I, Sesja XX   11025
   Kwartał II, Sesja XXI   9082
   Kwartał II, Sesja XXII   7249
   Kwartał III, Sesja XXIII   1572
   Kwartał III, Sesja XXIV   5358
   Kwartał III, Sesja XXV   3260
   Kwartał IV, Sesja XXVI   6386
   Kwartał IV, Sesja XXVII   4411
  Rok 2004   2150
   I Kwartał   1439
   Projekty   5405
   II Kwartał   2176
   III Kwartał   12498
   IV Kwartał   10502
   Pozostałe   951
  Rok 2003   2390
   I Kwartał   1844
   II Kwartał   1971
   III Kwartał   1328
   IV Kwartał   1156
  Rok 2002   1853
   I Kwartał   968
   II Kwartał   956
   III Kwartał   890
   IV Kwartał   1447
  Rok 2001   2216
 Podatki i opłaty lokalne   16110
  Podatek od nieruchomości   3940
  Podatek od środków transportowych   2998
  Podatek rolny   2020
  Podatek leśny   1821
  Podatek od posiadania psów   2106
  Opłata targowa   2679
  Opłata skarbowa   2381
 Informacje Urzędu   36497
  Zarządzenia Wójta   6518
   Rok 2004   5485
   Rok 2005   4676
   Rok 2006   1643
   Rok 2007   4036
   Rok 2008   1660
   Rok 2009   2999
   Rok 2010   3520
   Rok 2011   2499
   Rok 2012   2441
   Rok 2013   1475
   Rok 2014   1598
   Rok 2015   2355
   Rok 2016   1635
   Rok 2017   1024
   Rok 2018   122
  Obwieszczenia i zawiadomienia   21487
   Rok 2007   11187
  Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy   67224
  Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne   14644
  Wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze   22436
  Skrzynka podawcza   2268
  Oświata   1398
 Protokoły   17679
 Przebieg i efekty kontroli   5260
  Przebieg i efekty kontroli    3968
  Gospodarka mieszkaniowa   1114
  Sprzedaż gruntów i nieruchomości   27493
 Pomoc publiczna   5507
 Konsultacje z mieszkańcami Gminy   8875
 Program usuwania azbestu   4469
 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Konopiska   44
Inne
 Jednostki organizacyjne   9470
   Kontakt   1082
   Kierownictwo   1140
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   3249
   Kontakt   1581
   Kierownictwo   1628
   Statut   1189
   Regulamin   2164
   Struktura organizacyjna   1426
   Kontakt   1291
   Kierownictwo   1251
  Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach   2762
  Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku   2466
   Kontakt   1209
   Kierownictwo   1038
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu   2403
   Kontakt   1149
   Kierownictwo   963
   Kontakt   1097
   Kierownictwo   1102
  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii   2371
  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Hutkach   2354
   Kontakt   1105
   Kierownictwo   1055
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach   2348
   Kontakt   1060
   Kierownictwo   1060
  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Kopalni   2301
   Kontakt   1044
   Kierownictwo   1057
  Publiczne Przedszkole w Konopiskach   2422
   Kontakt   1028
   Kierownictwo   969
   Statut   745
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach   2740
 Jednostki pomocnicze   6005
  Sołectwa   3117
 Samorządowe Instytucje Kultury   289
  Gminna Biblioteka Publiczna   51
   Kontakt   14
   Kierownictwo   14
  Gminne Centrum Kultury i Rekreacji   60
   Kontakt   22
   Kierownictwo   31
 Organizacje pozarządowe   8813
  Rok 2008   2373
  Rok 2009    2049
  Rok 2010   3433
  Rok 2011   2249
  Rok 2012   2231
  Rok 2013   2946
  Rok 2014   3487
  Rok 2015   2079
  Rok 2016   5910
  Rok 2017   8986
  Rok 2018   4017
 Załatwianie spraw obywateli   9975
  Małżeństwa, narodziny, zgony   2473
   Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC   1250
   Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej   1092
   Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą   1000
   Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa   1061
   Sporządzenie aktu urodzenia   1202
   Sporządzenie aktu zgonu   1081
  Dowody osobiste   2443
   Wydanie dowodu osobistego   2945
  Meldunki   2729
   Zameldowanie   1652
   Zameldowanie cudzoziemców   1123
   Wymeldowanie   1183
  Mieszkania   2316
   Przyznanie dodatku mieszkaniowego   1170
   Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę   1208
   Przyznanie mieszkania komunalnego   1246
   Przyznanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego z powodu zrzeczenia się praw do lokalu przez dotychczasowego najemcę   2287
  Nieruchomości   2766
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze przetargu   1148
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym   1112
   Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem   1090
   Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste   1158
   Podział nieruchomości   1470
   Rozgraniczenie nieruchomości   1384
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej   1169
  Działalność gospodarcza   3616
  Zezwolenia i decyzje   3094
   Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów   2197
   Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej   1569
   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży   1313
   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży   1289
   Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej   1423
   Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu   1896
   Wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości   1445
   Wydanie decyzji o środowiskowych uwarukowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   1729
   Dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest.   1219
  Zaświadczenia   2462
   Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego   1177
   Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych   1219
   Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej   2385
   Wydanie zaświadczenia o okresach pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym wliczanych do stażu pracy   1349
  Zwrot podatku akcyzowego   2347
  Podatek od środków transportowych   2048
  Podatek od nieruchomości   1932
  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków   3056
  Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem   3216
  Poświadczenie własnoręczności podpisu   5021
  Język migowy w urzędzie   1028
  Bezpłatna pomoc prawna   1225
 Rejestry   5499
  Rejestr kontroli zewnętrznych   2459
  Rejestr skarg i wniosków   2354
  Rejestr Uchwał Rady Gminy   2276
  Rejestr upoważnień   2816
  Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy   2154
  Rejestr instytucji kultury   1094
  Rejestr żłobków   845
  Rejestr Klubów Radnych Gminy Konopiska Kadencja 2014 - 2018   741
  Rejestr umów   1808
 Oświadczenia majątkowe   12349
  Wójt Gminy   5845
  Zastępca Wójta Gminy   4292
  Przewodniczący Rady Gminy   3376
  Sekretarz Gminy   3268
  Skarbnik Gminy   3122
  Kierownicy jednostek organizacyjnych   3849
   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   2145
   Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji   1648
   Dyrektor Zespołu Szkół w Konopiskach   2134
   Dyrektor Publicznego Przedszkola w Konopiskach   1632
   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Aleksandrii   1921
   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kopalni   1535
   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hutkach   1616
   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konopiskach   1867
   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach   1863
   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jamkach - Korzonku   1520
   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łaźcu   1603
   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego   1894
   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach   1664
   Dyrektor Gminnej Administracji Oświaty   870
   Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji   1082
  Dyrektor SP ZOZ GOZ   2934
  Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta   208
   Tadeusz Cierpiał   1141
   Edward Bałdyga   1658
   Barbara Błaszczyk-Borowik   1207
   Wacław Konstanty Bukowski   997
   Jadwiga Chaładaj   1113
   Elżbieta Alicja Klecha   1134
   Bogdan Kowalik   1102
   Zofia Maria Kuśmierska   1213
   Ryszard Modestowicz   1196
   Zbigniew Krzysztof Przerada   1420
   Roman Skoczylas   1118
   Andrzej Bernard Szymanek   1144
   Lidia Włodarska   1112
   Zbigniew Wołczyk   1149
   Bałdyga Edward   1166
   Cierpiał Iwona   1050
   Frania Antoni   957
   Jędryka Wiesław   977
   Kołodziejczyk Robert   1127
   Wolnicki Grzegorz   1379
   Modestowicz Ryszard   893
   Romański Czesław   923
   Skoczylas Roman   862
   Kuśmierska Zofia   1321
   Szymanek Andrzej   1237
   Włodarska Lidia   947
   Wołczyk Zbigniew   929
   Sporek Anna   1245
   Zbigniew Kowalik   1110
  Oświadczenia Radnych (kadencja 2010-2014)   2035
   Frania Antoni   827
   Gasiak Agnieszka   887
   Lamch Marta   945
   Górniak Stanisław   850
   Janik Andrzej   897
   Jędryka Wiesław   822
   Kołodziejczyk Robert   1047
   Kościelniak Elżbieta   1015
   Kuśmierska Zofia   1013
   Lubańska Zofia   934
   Polak Henryk   820
   Skoczylas Roman   854
   Świtek Anna   929
   Walentek Jerzy   926
   Marcin Poleszczuk   441
  Oświadczenia Radnych (kadencja 2014-2018)   1597
   Bałdyga Edward   1626
   Świtek Anna   812
   Kołodziejczyk Robert   743
   Bula Henryka   730
   Chmielewska Agnieszka   774
   Gajos Witold   745
   Górniak Stanisław   495
   Jarosz Andrzej   661
   Janik Andrzej   698
   Kruk Krzysztof   661
   Poleszczuk Marcin   657
   Skoczylas Roman   505
   Szczepańska Ola   549
   Szczerbak Piotr   713
   Walentek Jerzy   639
 Wybory,referenda   8040
  Wybory Samorządowe Uzupełniające - rok 2007   2449
   Skład Gminnej Komisji Wyborczej   1149
   Kalendarz dyżurów GKW   1027
   Składy Obwodowych Komisji Wyborczych   1606
   Protokół z wyborów uzupełniających   1078
   Protokoły z głosowania w obwodzie   1016
  Wybory Parlamentarne   2589
   Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania   1586
  Wybory do Parlamentu Europejskiego (07.06.2009r.)   2113
  Wybory na Prezydenta RP (2010r.)   1760
  Wybory Samorządowe (2010r.)   5497
  Wybory Parlamentarne (2011r.)   2876
  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014   2497
  Wybory Samorządowe 2014   12133
  Wybory na prezydenta RP - 2015    2821
  Wybory Ławników Sądowych   681
  Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015   1996
  Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 25 października 2015   1925
  Wybory Samorządowe 2018   127
 Giełda Papierów Wartościowych   7620
  Emisja obligacji   1983
 Informacje nieudostępnione   6706
 Ponowne wykorzystanie informacji publicznej   3274
 Petycje   31
 RODO   61
 Redakcja Biuletynu   6782
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia przetargów   298430
  Ogłoszenie   3993
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   1740
  Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP W Aleksandrii   2079
  Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP Hutki   1765
  Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP w Rększowicach   1649
  Specyfikacja techniczna   1757
  Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Aleksandrii   1814
  Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Hutkach   2272
  Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Rększowicach   2352
 Zakończone przetargi-wyniki   86423
 Archiwum przetargów   6391
 Zamówienia do 30 tys. EURO   3924
 Plany postępowań o udzielenie zamówień   1843


wersja do druku drukuj