logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Konopiska

www.konopiska.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 2289059
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 254105
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
 Dane podstawowe   254105
 Godziny urzędowania   10136
 Organizacja urzędu   14059
 Struktura Urzędu   10773
Organy
 Wójt Gminy   11448
  Kompetencje   2708
  Kontakt   2464
  Dyżury   2282
  Zarządzenia   4304
  Obwieszczenia i zawiadomienia   2874
 Zastępca Wójta Gminy   10984
 Sekretarz   9024
 Skarbnik   8579
 Rada Gminy   11521
  Przewodniczący Rady   3369
  Skład Rady   5600
  Kontakt z radnymi   3253
  Kompetencje   2662
  Termin najbliższej sesji Rady   4839
   Kadencja 2014 - 2018   1534
   Kadencja 2018 - 2023   231
  Porządek obrad najbliższej sesji Rady    3079
  Protokoły z posiedzeń Rady   3452
   Protokoły - kadencja 2018-2023   356
  Uchwały Rady Gminy   3837
  Interpelacje i zapytania   247
   Kadencja 2018-2023   328
 Komisje Rady   8322
  Komisja Rewizyjna   2652
  Komisja Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska   2557
  Komisja Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa   2469
  Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych   2546
  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji   173
  Terminy najbliższych posiedzeń Komisji   2670
 Komórki organizacyjne   11379
  Referaty Urzędu   5815
   Referat Finansów   2253
   Referat Gospodarki i Rozwoju   3681
   Referat Organizacyjny   2414
   Referat Spraw Obywatelskich   2693
   Referat Oświaty, Sportu i Funduszy Zewnętrznych   1143
 Urząd Stanu Cywilnego   10076
 Samodzielne stanowiska   10320
  Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi   3848
  Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   3764
Prawo Lokalne
 Statut Gminy Konopiska   10108
 Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach   6402
 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Konopiska   13446
 Budżet   16113
  Budżet na 2019 rok   272
  Budżet na 2018 rok   536
  Budżet na 2017 rok   909
  Budżet na 2016 rok   1524
  Budżet na 2015 rok   1700
  Budżet na 2014 rok   2580
  Budżet na 2013 rok   3223
  Budżet na 2012 rok   3614
  Budżet na 2011 rok   4237
  Budżet na 2010 rok   3936
  Budżet na 2009 rok   3976
  Budżet na 2008 rok   4908
  Budżet na 2007 rok   3922
  Budżet na 2006 rok   3735
   Dynamika budżetu w latach 2002-2006   1630
  Budżet na 2005 rok   3476
  Budżet na 2003 rok   3518
  Budżet na 2004 rok   3382
  Sprawozdania z wykonania budżetu   10123
 Plan rozwoju lokalnego Gminy Konopiska na lata 2004-2006 i 2007-2013   9236
 Plany Odnowy Miejscowości   7268
 Program Działalności Kulturalnej i Promocyjnej Gminy Konopiska na lata 2007-2013   5885
 Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konopiska   7393
 Strategia Rozwoju Gminy Konopiska   14351
 Uchwały   19321
  Projekty uchwał kadencja 2018-2023   628
  Projekty uchwał kadencja 2014-2018   5265
  Projekty uchwał kadencja 2010-2014   5703
  Kadencja 2018-2023   448
   Kwartał IV 2018 rok, sesja I   124
   Kwartał IV 2018 rok, sesja II   168
   Kwartał IV 2018 rok, sesja III   161
   Kwartał I 2019 rok, sesja IV   89
   Kwartał I 2019 rok, sesja V   64
   Kwartał I 2019 rok, sesja VI   119
   Kwartał I 2019 rok, sesja VII   52
   Kwartał II 2019 rok, sesja VIII   19
  Kadencja 2014-2018   6502
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja I   778
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja III   735
    Kwartał IV 2014 rok, Sesja IV   894
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja V   1087
   Kwartał I 2015 rok, Sesja VI   690
   Kwartał I 2015 rok, Sesja VII   657
   Kwartał I 2015 rok, Sesja VIII   715
   Kwartał I 2015 rok, Sesja IX   617
   Kwartał II 2015 rok, Sesja X   755
   Kwartał II 2015 rok, Sesja XI   822
   Kwartał III 2015 rok, Sesja XII   541
   Kwartał III 2015 rok, Sesja XIII   676
   Kwartał III 2015 rok, Sesja XIV   651
   Kwartał III 2015 rok, Sesja XV   672
   Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVI   725
   Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVII   730
   Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVIII   505
   Kwartał I 2016 rok, Sesja XIX   794
   Kwartał I 2016 rok, Sesja XX   615
   Kwartał II 2016 rok, Sesja XXI   510
   Kwartał II 2016 rok, Sesja XXII   891
   Kwartał II 2016 rok, Sesja XXIII   596
   Kwartał III 2016 rok, Sesja XXIV   501
   Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXV   440
   Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVI   449
   Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVII   581
   Kwartał I 2017 rok, Sesja XXVIII   485
   Kwartał I 2017 rok, Sesja XXIX   370
   Kwartał I 2017 rok, Sesja XXX   416
   Kwartał I 2017 rok, Sesja XXXI   475
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXII   329
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIII   369
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIV   358
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXV   305
   Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXVI   356
   Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVII   277
   Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVIII   224
   Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXIX   308
   Kwartał IV 2017 rok, Sesja XL   357
   Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLI   201
   Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLII   233
   Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIII   247
   Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIV   193
   Kwartał I 2018 rok, Sesja XLV   244
   Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVI   213
   Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVII   157
   Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVIII   153
   Kwartał II 2018 rok, Sesja XLIX   173
   Kwartał II 2018 rok, Sesja L   212
   Kwartał III 2018 rok, Sesja LI   169
   Kwartał III 2018 rok, Sesja LII   146
   Kwartał III 2018 rok, Sesja LIII   124
   Kwartał IV 2018 rok, Sesja LIV   174
  Kadencja 2010-2014   5318
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja I   1750
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja II   1229
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja III   1379
   Kwartał I 2011 rok, Sesja IV   1375
   Kwartał I 2011 rok, Sesja V   1292
   Kwartał II 2011 rok, Sesja VII   1507
   Kwartał II 2011 rok, Sesja VIII   1358
   Kwartał III 2011 rok, Sesja IX   1007
   Kwartał III 2011 rok, Sesja X   981
   Kwartał III 2011 rok, Sesja XI   1081
   Kwartał III 2011 rok, Sesja XII   1083
   Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIII   1084
   Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIV   1017
   Kwartał IV 2011 rok, Sesja XV   1290
   Kwartał IV 2011 rok, Sesja XVI   1330
   Kwartał I 2012 rok, Sesja XVII   1108
   Kwartał II 2012 rok, Sesja XVIII   1196
   Kwartał II 2012 rok, Sesja XIX   922
   Kwartał II 2012 rok, Sesja XX   1215
   Kwartał II 2012 rok, Sesja XXI   1014
   Kwartał III 2012 rok, Sesja XXII   1069
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIII   932
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIV   942
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXV   1009
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVI   829
   Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVII   1268
   Kwartał I 2013 rok, Sesja XXVIII   1009
   Kwartał I 2013 rok, Sesja XXIX   1006
   Kwartał I 2013 rok, Sesja XXX   791
   Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXI   669
   Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXII   972
   Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIII   828
   Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIV   613
   Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXV   797
   Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVI   559
   Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVII   556
   Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVIII   677
   Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXIX   839
   Kwartał I 2014 rok, Sesja XL   727
   Kwartał I 2014 rok, Sesja XLI   571
    Kwartał I 2014 rok, Sesja XLII   669
    Kwartał I 2014 rok, Sesja XLIII   785
   Kwartał II 2014 rok, Sesja XLIV   807
   Kwartał III 2014 rok, Sesja XLV   636
   Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVI   510
   Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVII   520
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLVIII   484
   Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLIX   560
  Kadencja 2006-2010   8511
   Kwartał IV 2006 rok, Sesja I   1394
   Kwartał IV 2006 rok, Sesja II   1334
   Kwartał IV 2006 rok, Sesja III   1308
   Kwartał I 2007 rok, Sesja IV   1347
   Kwartał II 2007 rok, Sesja V   2374
   Kwartał II 2007 rok, Sesja VI   1339
   Kwartał II 2007 rok, Sesja VII   1702
   Kwartał III 2007 rok, Sesja VIII   1504
   Kwartał III 2007 rok, Sesja IX   1549
   Kwartał IV 2007 rok, Sesja X   1494
   Kwartał IV 2007 rok, Sesja XI   1550
   Kwartał IV 2007 rok, Sesja XII   1459
   Kwartał I 2008 rok, Sesja XIII   1353
   Kwartał I 2008 rok, Sesja XIV   1771
   Kwartał II 2008 rok, Sesja XV   1404
   Kwartał II 2008 rok, Sesja XVI   1385
   Kwartał III 2008 rok, Sesja XVII   1229
   Kwartał III 2008 rok, Sesja XVIII   1271
   Kwartał IV 2008 rok, Sesja XIX   1380
   Kwartał IV 2008 rok, Sesja XX   1317
   Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXI   1310
   Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXII   1496
   Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIII   1271
   Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIV   1244
   Kwartał I 2009 rok, Sesja XXV   1489
   Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVI   1390
   Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVII   2223
   Kwartał III 2009 rok, Sesja XXVIII   1231
   Kwartał III 2009 rok, Sesja XXIX   1351
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXX   1221
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXI   1319
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXII   1292
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIII   1199
   Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIV   1352
   Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXV   1630
   Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXVI   1544
   Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVII   2085
   Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVIII   1475
   Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXIX   1724
   Kwartał III 2010 rok, Sesja XL   1937
   Kwartał III 2010 rok, Sesja XLII   1144
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIII   1311
   Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIV   1357
  Rok 2006   2619
   Kwartał I, Sesja XXVIII   1281
   Kwartał II, Sesja XXIX   1196
   Uchwały RIO   1033
   Kwartał II, Sesja XXX   1372
   Kwartał III, Sesja XXXI   1148
   Kwartał III, Sesja XXXII   1357
   Kwartał IV, Sesja XXXIII   1274
  Rok 2005   2525
   Kwartał I, Sesja XX   11746
   Kwartał II, Sesja XXI   9622
   Kwartał II, Sesja XXII   7636
   Kwartał III, Sesja XXIII   1643
   Kwartał III, Sesja XXIV   5659
   Kwartał III, Sesja XXV   3438
   Kwartał IV, Sesja XXVI   6803
   Kwartał IV, Sesja XXVII   4682
  Rok 2004   2325
   I Kwartał   1500
   Projekty   5820
   II Kwartał   2290
   III Kwartał   13265
   IV Kwartał   11227
   Pozostałe   1021
  Rok 2003   2591
   I Kwartał   2007
   II Kwartał   2142
   III Kwartał   1412
   IV Kwartał   1201
  Rok 2002   2015
   I Kwartał   1021
   II Kwartał   1001
   III Kwartał   933
   IV Kwartał   1534
  Rok 2001   2382
 Podatki i opłaty lokalne   20366
  Podatek od nieruchomości   4462
  Podatek od środków transportowych   3442
  Podatek rolny   2258
  Podatek leśny   2059
  Podatek od posiadania psów   2384
  Opłata targowa   3138
  Opłata skarbowa   2598
 Informacje Urzędu   39833
  Zarządzenia Wójta   7029
   Rok 2004   5692
   Rok 2005   4851
   Rok 2006   1695
   Rok 2007   4210
   Rok 2008   1752
   Rok 2009   3247
   Rok 2010   3757
   Rok 2011   2664
   Rok 2012   2623
   Rok 2013   1666
   Rok 2014   1782
   Rok 2015   2654
   Rok 2016   1880
   Rok 2017   1374
   Rok 2018   689
   Rok 2019   15
  Obwieszczenia i zawiadomienia   24129
   Rok 2007   11338
  Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy   74181
  Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne   16051
  Wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze   26078
  Skrzynka podawcza   2484
  Oświata   1928
  Zgłaszanie zgromadzeń   77
 Protokoły   19923
 Przebieg i efekty kontroli   5763
  Przebieg i efekty kontroli    4695
  Gospodarka mieszkaniowa   1125
  Sprzedaż gruntów i nieruchomości   27715
 Pomoc publiczna   6166
 Konsultacje z mieszkańcami Gminy   10991
 Program usuwania azbestu   5406
 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Konopiska   585
Inne
 Jednostki organizacyjne   10068
   Kontakt   1088
   Kierownictwo   1143
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   3381
   Kontakt   1665
   Kierownictwo   1705
   Statut   1252
   Regulamin   2248
   Struktura organizacyjna   1497
   Kontakt   1348
   Kierownictwo   1320
  Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach   2902
  Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku   2588
   Kontakt   1265
   Kierownictwo   1097
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu   2531
   Kontakt   1207
   Kierownictwo   1023
   Kontakt   1154
   Kierownictwo   1161
  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii   2515
  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Hutkach   2476
   Kontakt   1170
   Kierownictwo   1113
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach   2489
   Kontakt   1140
   Kierownictwo   1130
  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Kopalni   2432
   Kontakt   1113
   Kierownictwo   1115
  Publiczne Przedszkole w Konopiskach   2587
   Kontakt   1107
   Kierownictwo   1039
   Statut   832
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach   3109
 Jednostki pomocnicze   6755
  Sołectwa   3762
 Samorządowe Instytucje Kultury   740
  Gminna Biblioteka Publiczna   267
   Kontakt   72
   Kierownictwo   72
  Gminne Centrum Kultury i Rekreacji   313
   Kontakt   78
   Kierownictwo   120
 Organizacje pozarządowe   9391
  Rok 2008   2516
  Rok 2009    2190
  Rok 2010   3610
  Rok 2011   2501
  Rok 2012   2522
  Rok 2013   3481
  Rok 2014   4147
  Rok 2015   2709
  Rok 2016   6456
  Rok 2017   9600
  Rok 2018   11226
  Rok 2019   2420
 Załatwianie spraw obywateli   10587
  Małżeństwa, narodziny, zgony   2601
   Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC   1341
   Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej   1169
   Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą   1078
   Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa   1130
   Sporządzenie aktu urodzenia   1282
   Sporządzenie aktu zgonu   1158
   Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)   10
  Dowody osobiste   2590
   Wydanie dowodu osobistego   3191
  Meldunki   2909
   Zameldowanie   1812
   Zameldowanie cudzoziemców   1183
   Wymeldowanie   1256
  Mieszkania   2431
   Przyznanie dodatku mieszkaniowego   1240
   Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę   1271
   Przyznanie mieszkania komunalnego   1315
   Przyznanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego z powodu zrzeczenia się praw do lokalu przez dotychczasowego najemcę   2419
  Nieruchomości   2907
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze przetargu   1209
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym   1173
   Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem   1149
   Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste   1225
   Podział nieruchomości   1551
   Rozgraniczenie nieruchomości   1461
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej   1271
  Działalność gospodarcza   3833
  Zezwolenia i decyzje   3252
   Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów   2384
   Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej   1696
   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży   1379
   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży   1358
   Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej   1494
   Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu   2128
   Wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości   1511
   Wydanie decyzji o środowiskowych uwarukowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   1813
   Dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest.   1320
  Zaświadczenia   2628
   Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego   1251
   Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych   1292
  Zwrot podatku akcyzowego   2491
  Podatek od środków transportowych   2213
  Podatek od nieruchomości   2172
  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków   3246
  Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem   3436
  Poświadczenie własnoręczności podpisu   5464
  Język migowy w urzędzie   1223
  Bezpłatna pomoc prawna   1572
 Rejestry   5977
  Rejestr kontroli zewnętrznych   2796
  Rejestr skarg i wniosków   2585
  Rejestr Uchwał Rady Gminy   2500
  Rejestr upoważnień   3056
  Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy   2434
  Rejestr instytucji kultury   1256
  Rejestr żłobków   1043
  Rejestr Klubów Radnych Gminy Konopiska Kadencja 2014 - 2018   932
  Rejestr Klubów Radnych Gminy Konopiska Kadencja 2018 - 2023   102
  Rejestr umów   2863
 Oświadczenia majątkowe   13718
  Wójt Gminy   6476
  Zastępca Wójta Gminy   4697
  Przewodniczący Rady Gminy   3760
  Sekretarz Gminy   3582
  Skarbnik Gminy   3451
  Kierownicy jednostek organizacyjnych   4240
   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   2406
   Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji   1758
   Dyrektor Zespołu Szkół w Konopiskach   2299
   Dyrektor Publicznego Przedszkola w Konopiskach   1820
   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Aleksandrii   2022
   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kopalni   1635
   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hutkach   1719
   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konopiskach   1982
   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach   2026
   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jamkach - Korzonku   1608
   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łaźcu   1693
   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego   2156
   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach   1798
   Dyrektor Gminnej Administracji Oświaty   955
   Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji   1250
  Dyrektor SP ZOZ GOZ   3382
  Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta   447
   Tadeusz Cierpiał   1152
   Edward Bałdyga   1735
   Barbara Błaszczyk-Borowik   1231
   Wacław Konstanty Bukowski   1001
   Jadwiga Chaładaj   1128
   Elżbieta Alicja Klecha   1155
   Bogdan Kowalik   1118
   Zofia Maria Kuśmierska   1241
   Ryszard Modestowicz   1206
   Zbigniew Krzysztof Przerada   1443
   Roman Skoczylas   1159
   Andrzej Bernard Szymanek   1161
   Lidia Włodarska   1124
   Zbigniew Wołczyk   1165
   Bałdyga Edward   1171
   Cierpiał Iwona   1115
   Frania Antoni   965
   Jędryka Wiesław   992
   Kołodziejczyk Robert   1166
   Wolnicki Grzegorz   1408
   Modestowicz Ryszard   901
   Romański Czesław   931
   Skoczylas Roman   869
   Kuśmierska Zofia   1342
   Szymanek Andrzej   1301
   Włodarska Lidia   958
   Wołczyk Zbigniew   948
   Sporek Anna   1283
   Zbigniew Kowalik   1141
  Oświadczenia Radnych (kadencja 2010-2014)   2273
   Frania Antoni   891
   Gasiak Agnieszka   948
   Lamch Marta   1017
   Górniak Stanisław   929
   Janik Andrzej   969
   Jędryka Wiesław   875
   Kołodziejczyk Robert   1125
   Kościelniak Elżbieta   1099
   Kuśmierska Zofia   1076
   Lubańska Zofia   1027
   Polak Henryk   882
   Skoczylas Roman   920
   Świtek Anna   1003
   Walentek Jerzy   987
   Marcin Poleszczuk   508
  Oświadczenia Radnych (kadencja 2014-2018)   2115
   Bałdyga Edward   1881
   Świtek Anna   955
   Kołodziejczyk Robert   915
   Bula Henryka   839
   Chmielewska Agnieszka   907
   Gajos Witold   859
   Górniak Stanisław   588
   Jarosz Andrzej   798
   Janik Andrzej   792
   Kruk Krzysztof   776
   Poleszczuk Marcin   796
   Skoczylas Roman   605
   Szczepańska Ola   634
   Szczerbak Piotr   864
   Walentek Jerzy   756
 Wybory,referenda   9832
  Wybory Samorządowe Uzupełniające - rok 2007   2630
   Skład Gminnej Komisji Wyborczej   1179
   Kalendarz dyżurów GKW   1071
   Składy Obwodowych Komisji Wyborczych   1726
   Protokół z wyborów uzupełniających   1124
   Protokoły z głosowania w obwodzie   1065
  Wybory Parlamentarne   2727
   Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania   1635
  Wybory do Parlamentu Europejskiego (07.06.2009r.)   2478
  Wybory na Prezydenta RP (2010r.)   2010
  Wybory Samorządowe (2010r.)   6234
  Wybory Parlamentarne (2011r.)   3273
  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014   3006
  Wybory Samorządowe 2014   13400
  Wybory na prezydenta RP - 2015    3777
  Wybory Ławników Sądowych   905
  Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015   2491
  Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 25 października 2015   2446
  Wybory Samorządowe 2018   5997
  Wybory do Parlamentu Europejskiego (26.05.2019r.)   101
 Giełda Papierów Wartościowych   8901
  Emisja obligacji   2169
 Informacje nieudostępnione   7277
 Ponowne wykorzystanie informacji publicznej   3627
 Petycje   475
  Rok 2018   177
 RODO   617
 Redakcja Biuletynu   7359
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia przetargów   343580
  Ogłoszenie   4345
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2001
  Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP W Aleksandrii   2328
  Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP Hutki   2015
  Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP w Rększowicach   1890
  Specyfikacja techniczna   1941
  Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Aleksandrii   2107
  Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Hutkach   2484
  Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Rększowicach   2629
 Zakończone przetargi-wyniki   108291
 Archiwum przetargów   6829
 Zamówienia do 30 tys. EURO   7691
 Plany postępowań o udzielenie zamówień   2643


wersja do druku drukuj