główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 2791
   Dane podstawowe 260757
   Godziny urzędowania 10672
   Organizacja urzędu 14678
   Struktura Urzędu 11149
Organy
   Wójt Gminy 11786
     Kompetencje 2834
     Kontakt 2555
     Dyżury 2372
     Zarządzenia 4392
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2969
   Zastępca Wójta Gminy 11304
   Sekretarz 9309
   Skarbnik 8820
   Rada Gminy 12154
     Przewodniczący Rady 3467
     Skład Rady 5792
     Kontakt z radnymi 3385
     Kompetencje 2782
     Termin najbliższej sesji Rady 5044
    ›    Kadencja 2014 - 2018 1633
    ›    Kadencja 2018 - 2023 390
     Porządek obrad najbliższej sesji Rady 3234
     Protokoły z posiedzeń Rady 3638
    ›    Protokoły - kadencja 2018-2023 604
     Uchwały Rady Gminy 4015
     Interpelacje i zapytania 439
    ›    Kadencja 2018-2023 639
   Komisje Rady 8621
     Komisja Rewizyjna 2755
     Komisja Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 2613
     Komisja Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa 2569
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych 2593
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 327
     Terminy najbliższych posiedzeń Komisji 2847
   Komórki organizacyjne 11721
     Referaty Urzędu 5987
    ›    Referat Finansów 2355
    ›    Referat Gospodarki i Rozwoju 3797
    ›    Referat Organizacyjny 2475
    ›    Referat Spraw Obywatelskich 2764
    ›    Referat Oświaty, Sportu i Funduszy Zewnętrznych 1197
   Urząd Stanu Cywilnego 10537
   Samodzielne stanowiska 10606
     Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi 3982
     Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3860
Prawo Lokalne
   Statut Gminy Konopiska 10376
   Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach 6678
   Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Konopiska 13740
   Budżet 16570
     Budżet na 2019 rok 534
    ›    Informacje i sprawozdania budżetowe 135
     Budżet na 2018 rok 684
     Budżet na 2017 rok 972
     Budżet na 2016 rok 1612
     Budżet na 2015 rok 1785
     Budżet na 2014 rok 2658
     Budżet na 2013 rok 3291
     Budżet na 2012 rok 3754
     Budżet na 2011 rok 4277
     Budżet na 2010 rok 4067
     Budżet na 2009 rok 4061
     Budżet na 2008 rok 4989
     Budżet na 2007 rok 3971
     Budżet na 2006 rok 3816
    ›    Dynamika budżetu w latach 2002-2006 1712
     Budżet na 2005 rok 3518
     Budżet na 2003 rok 3602
     Budżet na 2004 rok 3423
     Sprawozdania z wykonania budżetu 10518
     Sprawozdania finansowe 229
   Plan rozwoju lokalnego Gminy Konopiska na lata 2004-2006 i 2007-2013 9482
   Plany Odnowy Miejscowości 7513
   Program Działalności Kulturalnej i Promocyjnej Gminy Konopiska na lata 2007-2013 6089
   Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konopiska 7634
   Strategia Rozwoju Gminy Konopiska 14720
   Uchwały 20070
     Projekty uchwał kadencja 2018-2023 1060
     Projekty uchwał kadencja 2014-2018 5488
     Projekty uchwał kadencja 2010-2014 5891
     Kadencja 2018-2023 823
    ›    Kwartał IV 2018 rok, sesja I 220
    ›    Kwartał IV 2018 rok, sesja II 234
    ›    Kwartał IV 2018 rok, sesja III 252
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja IV 218
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja V 157
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja VI 268
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja VII 176
    ›    Kwartał II 2019 rok, sesja VIII 139
    ›    Kwartał II 2019 rok, sesja IX 235
    ›    Kwartał III 2019 rok, sesja X 137
    ›    Kwartał III 2019 rok, sesja XI 36
     Kadencja 2014-2018 6999
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja I 879
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja III 834
    ›     Kwartał IV 2014 rok, Sesja IV 941
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja V 1160
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja VI 816
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja VII 739
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja VIII 812
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja IX 753
    ›    Kwartał II 2015 rok, Sesja X 846
    ›    Kwartał II 2015 rok, Sesja XI 964
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XII 623
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XIII 773
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XIV 751
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XV 812
    ›    Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVI 819
    ›    Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVII 810
    ›    Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVIII 607
    ›    Kwartał I 2016 rok, Sesja XIX 852
    ›    Kwartał I 2016 rok, Sesja XX 765
    ›    Kwartał II 2016 rok, Sesja XXI 566
    ›    Kwartał II 2016 rok, Sesja XXII 1003
    ›    Kwartał II 2016 rok, Sesja XXIII 693
    ›    Kwartał III 2016 rok, Sesja XXIV 556
    ›    Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXV 490
    ›    Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVI 496
    ›    Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVII 709
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXVIII 590
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXIX 461
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXX 543
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXXI 569
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXII 438
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIII 442
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIV 456
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXV 352
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXVI 500
    ›    Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVII 371
    ›    Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVIII 360
    ›    Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXIX 449
    ›    Kwartał IV 2017 rok, Sesja XL 444
    ›    Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLI 335
    ›    Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLII 366
    ›    Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIII 362
    ›    Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIV 247
    ›    Kwartał I 2018 rok, Sesja XLV 344
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVI 380
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVII 268
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVIII 295
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLIX 262
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja L 400
    ›    Kwartał III 2018 rok, Sesja LI 337
    ›    Kwartał III 2018 rok, Sesja LII 260
    ›    Kwartał III 2018 rok, Sesja LIII 242
    ›    Kwartał IV 2018 rok, Sesja LIV 312
     Kadencja 2010-2014 5461
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja I 1879
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja II 1307
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja III 1468
    ›    Kwartał I 2011 rok, Sesja IV 1450
    ›    Kwartał I 2011 rok, Sesja V 1322
    ›    Kwartał II 2011 rok, Sesja VII 1568
    ›    Kwartał II 2011 rok, Sesja VIII 1481
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja IX 1061
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja X 1047
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja XI 1156
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja XII 1214
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIII 1149
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIV 1077
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XV 1353
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XVI 1396
    ›    Kwartał I 2012 rok, Sesja XVII 1190
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XVIII 1261
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XIX 954
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XX 1336
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XXI 1091
    ›    Kwartał III 2012 rok, Sesja XXII 1148
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIII 1058
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIV 1074
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXV 1041
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVI 860
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVII 1388
    ›    Kwartał I 2013 rok, Sesja XXVIII 1092
    ›    Kwartał I 2013 rok, Sesja XXIX 1136
    ›    Kwartał I 2013 rok, Sesja XXX 912
    ›    Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXI 704
    ›    Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXII 1097
    ›    Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIII 872
    ›    Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIV 683
    ›    Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXV 865
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVI 634
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVII 632
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVIII 740
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXIX 871
    ›    Kwartał I 2014 rok, Sesja XL 762
    ›    Kwartał I 2014 rok, Sesja XLI 601
    ›     Kwartał I 2014 rok, Sesja XLII 723
    ›     Kwartał I 2014 rok, Sesja XLIII 896
    ›    Kwartał II 2014 rok, Sesja XLIV 895
    ›    Kwartał III 2014 rok, Sesja XLV 713
    ›    Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVI 572
    ›    Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVII 586
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLVIII 561
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLIX 594
     Kadencja 2006-2010 8686
    ›    Kwartał IV 2006 rok, Sesja I 1450
    ›    Kwartał IV 2006 rok, Sesja II 1447
    ›    Kwartał IV 2006 rok, Sesja III 1364
    ›    Kwartał I 2007 rok, Sesja IV 1454
    ›    Kwartał II 2007 rok, Sesja V 2448
    ›    Kwartał II 2007 rok, Sesja VI 1405
    ›    Kwartał II 2007 rok, Sesja VII 1729
    ›    Kwartał III 2007 rok, Sesja VIII 1565
    ›    Kwartał III 2007 rok, Sesja IX 1657
    ›    Kwartał IV 2007 rok, Sesja X 1530
    ›    Kwartał IV 2007 rok, Sesja XI 1664
    ›    Kwartał IV 2007 rok, Sesja XII 1486
    ›    Kwartał I 2008 rok, Sesja XIII 1377
    ›    Kwartał I 2008 rok, Sesja XIV 1895
    ›    Kwartał II 2008 rok, Sesja XV 1464
    ›    Kwartał II 2008 rok, Sesja XVI 1444
    ›    Kwartał III 2008 rok, Sesja XVII 1343
    ›    Kwartał III 2008 rok, Sesja XVIII 1297
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XIX 1489
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XX 1433
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXI 1425
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXII 1552
    ›    Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIII 1357
    ›    Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIV 1270
    ›    Kwartał I 2009 rok, Sesja XXV 1565
    ›    Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVI 1461
    ›    Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVII 2347
    ›    Kwartał III 2009 rok, Sesja XXVIII 1291
    ›    Kwartał III 2009 rok, Sesja XXIX 1462
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXX 1329
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXI 1377
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXII 1364
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIII 1321
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIV 1380
    ›    Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXV 1658
    ›    Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXVI 1573
    ›    Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVII 2204
    ›    Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVIII 1503
    ›    Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXIX 1803
    ›    Kwartał III 2010 rok, Sesja XL 2023
    ›    Kwartał III 2010 rok, Sesja XLII 1217
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIII 1387
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIV 1399
     Rok 2006 2730
    ›    Kwartał I, Sesja XXVIII 1344
    ›    Kwartał II, Sesja XXIX 1246
    ›    Uchwały RIO 1053
    ›    Kwartał II, Sesja XXX 1411
    ›    Kwartał III, Sesja XXXI 1254
    ›    Kwartał III, Sesja XXXII 1437
    ›    Kwartał IV, Sesja XXXIII 1293
     Rok 2005 2630
    ›    Kwartał I, Sesja XX 11963
    ›    Kwartał II, Sesja XXI 9837
    ›    Kwartał II, Sesja XXII 7755
    ›    Kwartał III, Sesja XXIII 1707
    ›    Kwartał III, Sesja XXIV 5707
    ›    Kwartał III, Sesja XXV 3534
    ›    Kwartał IV, Sesja XXVI 6899
    ›    Kwartał IV, Sesja XXVII 4846
     Rok 2004 2383
    ›    I Kwartał 1525
    ›    Projekty 5889
    ›    II Kwartał 2317
    ›    III Kwartał 13436
    ›    IV Kwartał 11363
    ›    Pozostałe 1071
     Rok 2003 2698
    ›    I Kwartał 2092
    ›    II Kwartał 2319
    ›    III Kwartał 1534
    ›    IV Kwartał 1316
     Rok 2002 2075
    ›    I Kwartał 1078
    ›    II Kwartał 1063
    ›    III Kwartał 993
    ›    IV Kwartał 1633
     Rok 2001 2474
   Podatki i opłaty lokalne 21189
     Podatek od nieruchomości 4516
     Podatek od środków transportowych 3572
     Podatek rolny 2332
     Podatek leśny 2125
     Podatek od posiadania psów 2465
     Opłata targowa 3188
     Opłata skarbowa 2680
   Informacje Urzędu 40862
     Zarządzenia Wójta 7304
    ›    Rok 2004 5781
    ›    Rok 2005 4953
    ›    Rok 2006 1795
    ›    Rok 2007 4329
    ›    Rok 2008 1869
    ›    Rok 2009 3343
    ›    Rok 2010 3906
    ›    Rok 2011 2793
    ›    Rok 2012 2653
    ›    Rok 2013 1766
    ›    Rok 2014 1861
    ›    Rok 2015 2839
    ›    Rok 2016 2052
    ›    Rok 2017 1530
    ›    Rok 2018 942
    ›    Rok 2019 223
     Obwieszczenia i zawiadomienia 24815
    ›    Rok 2007 11383
     Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy 76067
     Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne 16296
     Wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze 26640
     Skrzynka podawcza 2625
     Oświata 2040
     Zgłaszanie zgromadzeń 187
   Raport o stanie Gminy 240
     Rok 2018 102
   Protokoły 20327
   Przebieg i efekty kontroli 5975
     Przebieg i efekty kontroli 4934
     Gospodarka mieszkaniowa 1180
     Sprzedaż gruntów i nieruchomości 27882
   Pomoc publiczna 6416
   Konsultacje z mieszkańcami Gminy 11424
   Program usuwania azbestu 5694
   Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Konopiska 828
Inne
   Wykaz jednostek organizacyjnych 10434
    ›    Kontakt 1103
    ›    Kierownictwo 1193
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3554
    ›    Kontakt 1743
    ›    Kierownictwo 1733
    ›    Statut 1272
    ›    Regulamin 2359
    ›    Struktura organizacyjna 1570
    ›    Sprawozdania finansowe 142
    ›    Kontakt 1374
    ›    Kierownictwo 1391
     Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach 3039
    ›    Sprawozdania finansowe 90
     Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku 2695
    ›    Kontakt 1379
    ›    Kierownictwo 1121
    ›    Sprawozdania finansowe 121
     Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu 2613
    ›    Kontakt 1262
    ›    Kierownictwo 1134
    ›    Sprawozdania finansowe 70
    ›    Kontakt 1252
    ›    Kierownictwo 1247
     Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii 2666
    ›    Sprawozdania finansowe 115
     Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Hutkach 2587
    ›    Kontakt 1243
    ›    Kierownictwo 1150
    ›    Sprawozdania finansowe 35
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach 2578
    ›    Kontakt 1195
    ›    Kierownictwo 1208
    ›    Sprawozdania finansowe 79
     Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Kopalni 2524
    ›    Kontakt 1189
    ›    Kierownictwo 1214
    ›    Sprawozdania finansowe 60
     Publiczne Przedszkole w Konopiskach 2711
    ›    Kontakt 1161
    ›    Kierownictwo 1112
    ›    Statut 883
    ›    Sprawozdania finansowe 21
   Jednostki pomocnicze 7033
     Sołectwa 4099
   Samorządowe Instytucje Kultury 968
     Gminna Biblioteka Publiczna 361
    ›    Kontakt 168
    ›    Kierownictwo 101
     Gminne Centrum Kultury i Rekreacji 460
    ›    Kontakt 99
    ›    Kierownictwo 143
   Organizacje pozarządowe 9705
     Rok 2008 2581
     Rok 2009 2273
     Rok 2010 3713
     Rok 2011 2613
     Rok 2012 2651
     Rok 2013 3649
     Rok 2014 4219
     Rok 2015 2801
     Rok 2016 6569
     Rok 2017 9752
     Rok 2018 11468
     Rok 2019 6933
   Załatwianie spraw obywateli 10921
     Małżeństwa, narodziny, zgony 2729
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 1461
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 1282
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1187
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 1232
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 1390
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1264
    ›    Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) 50
     Dowody osobiste 2737
    ›    Wydanie dowodu osobistego 3419
     Meldunki 2983
    ›    Zameldowanie 2002
    ›    Zameldowanie cudzoziemców 1253
    ›    Wymeldowanie 1328
     Mieszkania 2508
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 1301
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 1380
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 1386
    ›    Przyznanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego z powodu zrzeczenia się praw do lokalu przez dotychczasowego najemcę 2568
     Nieruchomości 3054
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze przetargu 1271
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 1276
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 1192
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 1296
    ›    Podział nieruchomości 1577
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1516
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 1336
     Działalność gospodarcza 3975
     Zezwolenia i decyzje 3355
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 2505
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 1814
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 1492
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 1467
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 1593
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2248
    ›    Wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1583
    ›    Wydanie decyzji o środowiskowych uwarukowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1947
    ›    Dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest. 1407
     Zaświadczenia 2676
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1358
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 1398
     Zwrot podatku akcyzowego 2532
     Podatek od środków transportowych 2290
     Podatek od nieruchomości 2313
     Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków 3372
     Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem 3554
     Poświadczenie własnoręczności podpisu 5656
     Język migowy w urzędzie 1370
     Bezpłatna pomoc prawna 1810
   Rejestry 6286
     Rejestr kontroli zewnętrznych 2882
     Rejestr skarg i wniosków 2677
     Rejestr Uchwał Rady Gminy 2534
     Rejestr upoważnień 3176
     Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy 2499
     Rejestr instytucji kultury 1334
     Rejestr żłobków 1129
     Rejestr Klubów Radnych Gminy Konopiska Kadencja 2014 - 2018 955
     Rejestr Klubów Radnych Gminy Konopiska Kadencja 2018 - 2023 129
     Rejestr umów 3150
   Oświadczenia majątkowe 14819
     Wójt Gminy 6867
     Zastępca Wójta Gminy 5008
     Przewodniczący Rady Gminy 3985
     Sekretarz Gminy 3753
     Skarbnik Gminy 3602
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 4627
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2643
    ›    Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 1922
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Konopiskach 2426
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Konopiskach 1989
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Aleksandrii 2134
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kopalni 1764
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hutkach 1865
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konopiskach 2059
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach 2262
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jamkach - Korzonku 1753
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łaźcu 1806
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 2335
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach 1962
    ›    Dyrektor Gminnej Administracji Oświaty 1040
    ›    Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji 1440
     Dyrektor SP ZOZ GOZ 3522
     Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta 549
    ›    Tadeusz Cierpiał 1221
    ›    Edward Bałdyga 1776
    ›    Barbara Błaszczyk-Borowik 1271
    ›    Wacław Konstanty Bukowski 1071
    ›    Jadwiga Chaładaj 1235
    ›    Elżbieta Alicja Klecha 1181
    ›    Bogdan Kowalik 1218
    ›    Zofia Maria Kuśmierska 1351
    ›    Ryszard Modestowicz 1277
    ›    Zbigniew Krzysztof Przerada 1551
    ›    Roman Skoczylas 1281
    ›    Andrzej Bernard Szymanek 1218
    ›    Lidia Włodarska 1201
    ›    Zbigniew Wołczyk 1198
    ›    Bałdyga Edward 1288
    ›    Cierpiał Iwona 1166
    ›    Frania Antoni 1015
    ›    Jędryka Wiesław 1033
    ›    Kołodziejczyk Robert 1274
    ›    Wolnicki Grzegorz 1498
    ›    Modestowicz Ryszard 1004
    ›    Romański Czesław 983
    ›    Skoczylas Roman 927
    ›    Kuśmierska Zofia 1442
    ›    Szymanek Andrzej 1381
    ›    Włodarska Lidia 1019
    ›    Wołczyk Zbigniew 1012
    ›    Sporek Anna 1362
    ›    Zbigniew Kowalik 1173
     Oświadczenia Radnych (kadencja 2010-2014) 2346
    ›    Frania Antoni 950
    ›    Gasiak Agnieszka 1064
    ›    Lamch Marta 1093
    ›    Górniak Stanisław 1046
    ›    Janik Andrzej 1048
    ›    Jędryka Wiesław 993
    ›    Kołodziejczyk Robert 1230
    ›    Kościelniak Elżbieta 1180
    ›    Kuśmierska Zofia 1132
    ›    Lubańska Zofia 1087
    ›    Polak Henryk 950
    ›    Skoczylas Roman 988
    ›    Świtek Anna 1107
    ›    Walentek Jerzy 1058
    ›    Marcin Poleszczuk 574
     Oświadczenia Radnych (kadencja 2014-2018) 2339
    ›    Bałdyga Edward 1990
    ›    Świtek Anna 1066
    ›    Kołodziejczyk Robert 1011
    ›    Bula Henryka 930
    ›    Chmielewska Agnieszka 952
    ›    Gajos Witold 904
    ›    Górniak Stanisław 670
    ›    Jarosz Andrzej 898
    ›    Janik Andrzej 836
    ›    Kruk Krzysztof 919
    ›    Poleszczuk Marcin 905
    ›    Skoczylas Roman 689
    ›    Szczepańska Ola 761
    ›    Szczerbak Piotr 959
    ›    Walentek Jerzy 827
     Oświadczenia Radnych (kadencja 2018-2023) 413
    ›    Bałdyga Edward 153
    ›    Benesz Janusz 86
    ›    Chmielewska Agnieszka 135
    ›    Cichoń Michał 246
    ›    Jabłońska Barbara 141
    ›    Janik Andrzej 55
    ›    Jarosz Andrzej 115
    ›    Kołodziejczyk Robert 206
    ›    Książek Karolina 168
    ›    Majdzik Jadwiga 160
    ›    Parandyk Marek 155
    ›    Poleszczuk Marcin 141
    ›    Szczerbak Piotr 188
    ›    Świtek Anna 245
    ›    Wojciechowski Piotr 178
   Wybory,referenda 10534
     Wybory Samorządowe Uzupełniające - rok 2007 2757
    ›    Skład Gminnej Komisji Wyborczej 1244
    ›    Kalendarz dyżurów GKW 1092
    ›    Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 1849
    ›    Protokół z wyborów uzupełniających 1186
    ›    Protokoły z głosowania w obwodzie 1163
     Wybory Parlamentarne 2868
    ›    Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania 1749
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (07.06.2009r.) 2510
     Wybory na Prezydenta RP (2010r.) 2036
     Wybory Samorządowe (2010r.) 6421
     Wybory Parlamentarne (2011r.) 3388
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 3140
     Wybory Samorządowe 2014 13696
     Wybory na prezydenta RP - 2015 3912
     Wybory Ławników Sądowych 2015 982
     Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 2600
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 25 października 2015 2555
     Wybory Samorządowe 2018 6412
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (26.05.2019r.) 860
     Wybory Ławników Sądowych 2019 126
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 13 października 2019r. 224
   Giełda Papierów Wartościowych 9508
     Emisja obligacji 2189
   Informacje nieudostępnione 7508
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3834
   Petycje 711
     Rok 2018 254
   RODO 871
   Redakcja Biuletynu 7588
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia przetargów 351850
     Ogłoszenie 4452
     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2084
     Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP W Aleksandrii 2387
     Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP Hutki 2076
     Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP w Rększowicach 1993
     Specyfikacja techniczna 2001
     Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Aleksandrii 2138
     Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Hutkach 2588
     Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Rększowicach 2735
   Zakończone przetargi-wyniki 109695
   Archiwum przetargów 7130
   Zamówienia do 30 tys. EURO 15085
   Plany postępowań o udzielenie zamówień 2952
Łączna liczba odwiedzin:2395456