Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna16232
   Dane podstawowe271558
   Godziny urzędowania12431
   Organizacja urzędu16688
   Struktura Urzędu12680
Organy
   Wójt Gminy13080
     Kompetencje3362
     Kontakt2889
     Dyżury2690
     Zarządzenia4815
     Obwieszczenia i zawiadomienia3313
   Zastępca Wójta Gminy12539
   Sekretarz10682
   Skarbnik9837
   Rada Gminy13853
     Przewodniczący Rady3851
     Skład Rady6554
     Kontakt z radnymi3696
     Kompetencje3354
     Termin najbliższej sesji Rady5738
    ›    Kadencja 2014 - 20182652
    ›    Kadencja 2018 - 20231238
     Porządek obrad najbliższej sesji Rady 3737
     Protokoły z posiedzeń Rady4403
    ›    Protokoły - kadencja 2018-20231929
     Uchwały Rady Gminy4523
     Interpelacje i zapytania869
    ›    Kadencja 2018-20231547
   Komisje Rady9785
     Komisja Rewizyjna3208
     Komisja Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska2804
     Komisja Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa2984
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych2774
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji887
     Terminy najbliższych posiedzeń Komisji3509
   Komórki organizacyjne12945
     Referaty Urzędu6492
    ›    Referat Finansów2777
    ›    Referat Gospodarki i Rozwoju4239
    ›    Referat Organizacyjny2678
    ›    Referat Spraw Obywatelskich3011
    ›    Referat Oświaty i Sportu1424
    ›    Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska66
   Urząd Stanu Cywilnego12032
   Samodzielne stanowiska11818
     Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi4561
     Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych4157
     Koordynator do spraw dostępności53
Prawo Lokalne
   Statut Gminy Konopiska11442
   Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach7873
   Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Konopiska15103
   Budżet18288
     Budżet na 2020 rok429
    ›    Informacje i sprawozdania budżetowe196
     Budżet na 2019 rok1085
    ›    Informacje i sprawozdania budżetowe755
     Budżet na 2018 rok1178
     Budżet na 2017 rok1181
     Budżet na 2016 rok1987
     Budżet na 2015 rok2136
     Budżet na 2014 rok3038
     Budżet na 2013 rok3575
     Budżet na 2012 rok4265
     Budżet na 2011 rok4409
     Budżet na 2010 rok4609
     Budżet na 2009 rok4413
     Budżet na 2008 rok5335
     Budżet na 2007 rok4117
     Budżet na 2006 rok4144
    ›    Dynamika budżetu w latach 2002-20062064
     Budżet na 2005 rok3693
     Budżet na 2003 rok3985
     Budżet na 2004 rok3566
     Sprawozdania z wykonania budżetu12005
     Sprawozdania finansowe920
   Plan rozwoju lokalnego Gminy Konopiska na lata 2004-2006 i 2007-201310613
   Plany Odnowy Miejscowości8658
   Program Działalności Kulturalnej i Promocyjnej Gminy Konopiska na lata 2007-20137055
   Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konopiska8654
   Strategia Rozwoju Gminy Konopiska16263
   Uchwały22080
     Projekty uchwał kadencja 2018-20232204
     Projekty uchwał kadencja 2014-20186402
     Projekty uchwał kadencja 2010-20146555
     Kadencja 2018-20231750
    ›    Kwartał IV 2018 rok, sesja I636
    ›    Kwartał IV 2018 rok, sesja II534
    ›    Kwartał IV 2018 rok, sesja III617
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja IV797
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja V563
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja VI948
    ›    Kwartał I 2019 rok, sesja VII576
    ›    Kwartał II 2019 rok, sesja VIII294
    ›    Kwartał II 2019 rok, sesja IX900
    ›    Kwartał III 2019 rok, sesja X463
    ›    Kwartał III 2019 rok, sesja XI225
    ›    Kwartał III 2019 rok, sesja XII507
    ›    Kwartał IV 2019 rok, sesja XIII214
    ›    Kwartał IV 2019 rok, sesja XIV556
    ›    Kwartał IV 2019 rok, sesja XV545
    ›    Kwartał I 2020 rok, sesja XVI349
    ›    Kwartał I 2020 rok, sesja XVII345
    ›    Kwartał II 2020 rok, sesja XVIII178
    ›    Kwartał II 2020 rok, sesja XIX114
    ›    Kwartał II 2020 rok, sesja XX138
    ›    Kwartał III 2020 rok, sesja XXI130
    ›    Kwartał III 2020 rok, sesja XXII59
     Kadencja 2014-20188427
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja I1263
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja III1287
    ›     Kwartał IV 2014 rok, Sesja IV1173
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja V1399
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja VI1342
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja VII1123
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja VIII1261
    ›    Kwartał I 2015 rok, Sesja IX1434
    ›    Kwartał II 2015 rok, Sesja X1271
    ›    Kwartał II 2015 rok, Sesja XI1643
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XII951
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XIII1217
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XIV1180
    ›    Kwartał III 2015 rok, Sesja XV1442
    ›    Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVI1221
    ›    Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVII1184
    ›    Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVIII1084
    ›    Kwartał I 2016 rok, Sesja XIX1098
    ›    Kwartał I 2016 rok, Sesja XX1397
    ›    Kwartał II 2016 rok, Sesja XXI785
    ›    Kwartał II 2016 rok, Sesja XXII1489
    ›    Kwartał II 2016 rok, Sesja XXIII1146
    ›    Kwartał III 2016 rok, Sesja XXIV831
    ›    Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXV749
    ›    Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVI717
    ›    Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVII1269
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXVIII1037
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXIX936
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXX1120
    ›    Kwartał I 2017 rok, Sesja XXXI992
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXII910
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIII727
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIV901
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXV598
    ›    Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXVI1150
    ›    Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVII807
    ›    Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVIII1003
    ›    Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXIX1009
    ›    Kwartał IV 2017 rok, Sesja XL823
    ›    Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLI1006
    ›    Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLII940
    ›    Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIII844
    ›    Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIV472
    ›    Kwartał I 2018 rok, Sesja XLV795
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVI919
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVII672
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVIII760
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja XLIX522
    ›    Kwartał II 2018 rok, Sesja L1027
    ›    Kwartał III 2018 rok, Sesja LI1009
    ›    Kwartał III 2018 rok, Sesja LII664
    ›    Kwartał III 2018 rok, Sesja LIII668
    ›    Kwartał IV 2018 rok, Sesja LIV777
     Kadencja 2010-20145939
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja I2217
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja II1642
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja III1810
    ›    Kwartał I 2011 rok, Sesja IV1867
    ›    Kwartał I 2011 rok, Sesja V1471
    ›    Kwartał II 2011 rok, Sesja VII1780
    ›    Kwartał II 2011 rok, Sesja VIII2041
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja IX1212
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja X1335
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja XI1500
    ›    Kwartał III 2011 rok, Sesja XII1782
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIII1464
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIV1355
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XV1670
    ›    Kwartał IV 2011 rok, Sesja XVI1712
    ›    Kwartał I 2012 rok, Sesja XVII1583
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XVIII1472
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XIX1102
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XX1906
    ›    Kwartał II 2012 rok, Sesja XXI1439
    ›    Kwartał III 2012 rok, Sesja XXII1491
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIII1644
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIV1643
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXV1188
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVI1003
    ›    Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVII1980
    ›    Kwartał I 2013 rok, Sesja XXVIII1512
    ›    Kwartał I 2013 rok, Sesja XXIX1682
    ›    Kwartał I 2013 rok, Sesja XXX1461
    ›    Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXI871
    ›    Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXII1644
    ›    Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIII1086
    ›    Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIV1009
    ›    Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXV1100
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVI957
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVII1010
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVIII969
    ›    Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXIX1008
    ›    Kwartał I 2014 rok, Sesja XL899
    ›    Kwartał I 2014 rok, Sesja XLI773
    ›     Kwartał I 2014 rok, Sesja XLII902
    ›     Kwartał I 2014 rok, Sesja XLIII1416
    ›    Kwartał II 2014 rok, Sesja XLIV1238
    ›    Kwartał III 2014 rok, Sesja XLV1081
    ›    Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVI836
    ›    Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVII907
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLVIII945
    ›    Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLIX759
     Kadencja 2006-20109438
    ›    Kwartał IV 2006 rok, Sesja I1703
    ›    Kwartał IV 2006 rok, Sesja II1982
    ›    Kwartał IV 2006 rok, Sesja III1692
    ›    Kwartał I 2007 rok, Sesja IV1972
    ›    Kwartał II 2007 rok, Sesja V2841
    ›    Kwartał II 2007 rok, Sesja VI1770
    ›    Kwartał II 2007 rok, Sesja VII1920
    ›    Kwartał III 2007 rok, Sesja VIII1916
    ›    Kwartał III 2007 rok, Sesja IX2175
    ›    Kwartał IV 2007 rok, Sesja X1723
    ›    Kwartał IV 2007 rok, Sesja XI2224
    ›    Kwartał IV 2007 rok, Sesja XII1654
    ›    Kwartał I 2008 rok, Sesja XIII1573
    ›    Kwartał I 2008 rok, Sesja XIV2512
    ›    Kwartał II 2008 rok, Sesja XV1802
    ›    Kwartał II 2008 rok, Sesja XVI1740
    ›    Kwartał III 2008 rok, Sesja XVII1890
    ›    Kwartał III 2008 rok, Sesja XVIII1456
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XIX2023
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XX2079
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXI2041
    ›    Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXII1865
    ›    Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIII1794
    ›    Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIV1431
    ›    Kwartał I 2009 rok, Sesja XXV1966
    ›    Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVI1831
    ›    Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVII3006
    ›    Kwartał III 2009 rok, Sesja XXVIII1591
    ›    Kwartał III 2009 rok, Sesja XXIX1996
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXX1842
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXI1632
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXII1716
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIII1950
    ›    Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIV1546
    ›    Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXV1848
    ›    Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXVI1754
    ›    Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVII2751
    ›    Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVIII1667
    ›    Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXIX2218
    ›    Kwartał III 2010 rok, Sesja XL2437
    ›    Kwartał III 2010 rok, Sesja XLII1616
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIII1754
    ›    Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIV1623
     Rok 20063229
    ›    Kwartał I, Sesja XXVIII1678
    ›    Kwartał II, Sesja XXIX1485
    ›    Uchwały RIO1235
    ›    Kwartał II, Sesja XXX1578
    ›    Kwartał III, Sesja XXXI1808
    ›    Kwartał III, Sesja XXXII1837
    ›    Kwartał IV, Sesja XXXIII1433
     Rok 20053135
    ›    Kwartał I, Sesja XX12861
    ›    Kwartał II, Sesja XXI10629
    ›    Kwartał II, Sesja XXII8203
    ›    Kwartał III, Sesja XXIII2050
    ›    Kwartał III, Sesja XXIV5991
    ›    Kwartał III, Sesja XXV3920
    ›    Kwartał IV, Sesja XXVI7303
    ›    Kwartał IV, Sesja XXVII5479
     Rok 20042675
    ›    I Kwartał1643
    ›    Projekty6178
    ›    II Kwartał2449
    ›    III Kwartał14023
    ›    IV Kwartał11818
    ›    Pozostałe1301
     Rok 20033152
    ›    I Kwartał2374
    ›    II Kwartał3087
    ›    III Kwartał2072
    ›    IV Kwartał1870
     Rok 20022342
    ›    I Kwartał1370
    ›    II Kwartał1356
    ›    III Kwartał1349
    ›    IV Kwartał1994
     Rok 20012916
   Podatki i opłaty lokalne24431
     Podatek od nieruchomości4821
     Podatek od środków transportowych4133
     Podatek rolny2630
     Podatek leśny2436
     Podatek od posiadania psów2872
     Opłata targowa3431
     Opłata skarbowa3063
   Informacje Urzędu44007
     Zarządzenia Wójta8397
    ›    Rok 20045961
    ›    Rok 20055326
    ›    Rok 20062280
    ›    Rok 20074905
    ›    Rok 20082462
    ›    Rok 20093689
    ›    Rok 20104514
    ›    Rok 20113375
    ›    Rok 20122828
    ›    Rok 20132123
    ›    Rok 20142216
    ›    Rok 20153341
    ›    Rok 20162768
    ›    Rok 20171952
    ›    Rok 20181398
    ›    Rok 20191019
    ›    Rok 2020252
     Obwieszczenia i zawiadomienia27522
    ›    Rok 200711640
     Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy81497
     Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne17161
     Wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze28469
     Skrzynka podawcza3195
     Oświata2506
     Zgłaszanie zgromadzeń731
   Raport o stanie Gminy1341
     Rok 2018452
     Rok 201982
   Protokoły21624
   Przebieg i efekty kontroli6964
     Przebieg i efekty kontroli 5727
     Gospodarka mieszkaniowa1453
     Sprzedaż gruntów i nieruchomości28611
   Pomoc publiczna7477
   Konsultacje z mieszkańcami Gminy13229
   Program usuwania azbestu7045
   Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Konopiska2104
Inne
   Wykaz jednostek organizacyjnych11602
    ›    Kontakt1243
    ›    Kierownictwo1415
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej4283
    ›    Kontakt2106
    ›    Kierownictwo1906
    ›    Statut1396
    ›    Regulamin2884
    ›    Struktura organizacyjna1882
    ›    Sprawozdania finansowe705
    ›    Kontakt1548
    ›    Kierownictwo1769
     Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach3723
    ›    Sprawozdania finansowe422
     Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku3215
    ›    Kontakt1919
    ›    Kierownictwo1247
    ›    Sprawozdania finansowe727
     Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu3025
    ›    Kontakt1599
    ›    Kierownictwo1670
    ›    Sprawozdania finansowe459
    ›    Kontakt1722
    ›    Kierownictwo1635
     Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii3368
    ›    Sprawozdania finansowe544
     Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Hutkach3117
    ›    Kontakt1594
    ›    Kierownictwo1290
    ›    Sprawozdania finansowe164
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach3075
    ›    Kontakt1486
    ›    Kierownictwo1590
    ›    Sprawozdania finansowe387
     Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Kopalni2959
    ›    Kontakt1548
    ›    Kierownictwo1679
    ›    Sprawozdania finansowe359
     Publiczne Przedszkole w Konopiskach3277
    ›    Kontakt1475
    ›    Kierownictwo1478
    ›    Statut1181
    ›    Sprawozdania finansowe163
   Jednostki pomocnicze8161
     Sołectwa4785
   Samorządowe Instytucje Kultury2339
     Gminna Biblioteka Publiczna821
    ›    Kontakt579
    ›    Kierownictwo276
     Gminne Centrum Kultury i Rekreacji1127
    ›    Kontakt257
    ›    Kierownictwo312
    ›    Dokumenty205
   Organizacje pozarządowe11010
     Rok 20082904
     Rok 2009 2637
     Rok 20104118
     Rok 20113210
     Rok 20123224
     Rok 20134377
     Rok 20144618
     Rok 20153147
     Rok 20167003
     Rok 201710215
     Rok 201812299
     Rok 201911427
     Rok 20204024
   Załatwianie spraw obywateli12158
     Małżeństwa, narodziny, zgony3321
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC2037
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej1858
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą1734
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa1732
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia2004
    ›    Sporządzenie aktu zgonu1748
    ›    Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)235
     Dowody osobiste3238
    ›    Wydanie dowodu osobistego4084
     Meldunki3251
    ›    Zameldowanie2753
    ›    Zameldowanie cudzoziemców1578
    ›    Wymeldowanie1660
     Mieszkania2910
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego1638
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę1917
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego1779
    ›    Przyznanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego z powodu zrzeczenia się praw do lokalu przez dotychczasowego najemcę3270
     Nieruchomości3734
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze przetargu1665
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym1856
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem1396
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste1632
    ›    Podział nieruchomości1755
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości1847
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej1767
     Działalność gospodarcza4584
     Zezwolenia i decyzje3878
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów3120
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej2358
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży2096
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży2068
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej1997
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu2724
    ›    Wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości1972
    ›    Wydanie decyzji o środowiskowych uwarukowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia2332
    ›    Dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest.1789
     Zaświadczenia2950
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego1936
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych1971
     Zwrot podatku akcyzowego2759
     Podatek od środków transportowych2673
     Podatek od nieruchomości2974
     Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków4004
     Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem4115
     Poświadczenie własnoręczności podpisu6341
     Język migowy w urzędzie2039
     Bezpłatna pomoc prawna2755
   Rejestry7352
     Rejestr kontroli zewnętrznych3224
     Rejestr skarg i wniosków3053
     Rejestr Uchwał Rady Gminy2678
     Rejestr upoważnień3743
     Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy2826
     Rejestr instytucji kultury1713
     Rejestr żłobków1567
     Rejestr Klubów Radnych Gminy Konopiska Kadencja 2014 - 20181075
     Rejestr Klubów Radnych Gminy Konopiska Kadencja 2018 - 2023275
     Rejestr umów3696
   Oświadczenia majątkowe17247
     Wójt Gminy7760
     Zastępca Wójta Gminy5792
     Przewodniczący Rady Gminy4509
     Sekretarz Gminy4166
     Skarbnik Gminy3995
     Kierownicy jednostek organizacyjnych5604
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej3448
    ›    Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji2620
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Konopiskach2932
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Konopiskach2752
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Aleksandrii2618
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kopalni2320
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hutkach2487
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konopiskach2352
    ›    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach3147
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jamkach - Korzonku2363
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łaźcu2225
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego3003
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach2718
    ›    Dyrektor Gminnej Administracji Oświaty1380
    ›    Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji2141
     Dyrektor SP ZOZ GOZ4049
     Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta919
    ›    Tadeusz Cierpiał1571
    ›    Edward Bałdyga1968
    ›    Barbara Błaszczyk-Borowik1413
    ›    Wacław Konstanty Bukowski1411
    ›    Jadwiga Chaładaj1758
    ›    Elżbieta Alicja Klecha1322
    ›    Bogdan Kowalik1674
    ›    Zofia Maria Kuśmierska1910
    ›    Ryszard Modestowicz1623
    ›    Zbigniew Krzysztof Przerada2160
    ›    Roman Skoczylas1859
    ›    Andrzej Bernard Szymanek1511
    ›    Lidia Włodarska1602
    ›    Zbigniew Wołczyk1397
    ›    Bałdyga Edward1826
    ›    Cierpiał Iwona1441
    ›    Frania Antoni1292
    ›    Jędryka Wiesław1207
    ›    Kołodziejczyk Robert1725
    ›    Wolnicki Grzegorz1895
    ›    Modestowicz Ryszard1567
    ›    Romański Czesław1268
    ›    Skoczylas Roman1229
    ›    Kuśmierska Zofia1924
    ›    Szymanek Andrzej1795
    ›    Włodarska Lidia1391
    ›    Wołczyk Zbigniew1322
    ›    Sporek Anna1737
    ›    Zbigniew Kowalik1308
     Oświadczenia Radnych (kadencja 2010-2014)2609
    ›    Frania Antoni1243
    ›    Gasiak Agnieszka1628
    ›    Lamch Marta1430
    ›    Górniak Stanisław1658
    ›    Janik Andrzej1422
    ›    Jędryka Wiesław1558
    ›    Kołodziejczyk Robert1687
    ›    Kościelniak Elżbieta1512
    ›    Kuśmierska Zofia1305
    ›    Lubańska Zofia1234
    ›    Polak Henryk1271
    ›    Skoczylas Roman1307
    ›    Świtek Anna1486
    ›    Walentek Jerzy1388
    ›    Marcin Poleszczuk867
     Oświadczenia Radnych (kadencja 2014-2018)3130
    ›    Bałdyga Edward2368
    ›    Świtek Anna1437
    ›    Kołodziejczyk Robert1367
    ›    Bula Henryka1329
    ›    Chmielewska Agnieszka1123
    ›    Gajos Witold1095
    ›    Górniak Stanisław1043
    ›    Jarosz Andrzej1248
    ›    Janik Andrzej989
    ›    Kruk Krzysztof1535
    ›    Poleszczuk Marcin1312
    ›    Skoczylas Roman1089
    ›    Szczepańska Ola1331
    ›    Szczerbak Piotr1287
    ›    Walentek Jerzy1058
     Oświadczenia Radnych (kadencja 2018-2023)1206
    ›    Bałdyga Edward546
    ›    Benesz Janusz270
    ›    Chmielewska Agnieszka551
    ›    Cichoń Michał955
    ›    Jabłońska Barbara516
    ›    Janik Andrzej218
    ›    Jarosz Andrzej452
    ›    Kołodziejczyk Robert767
    ›    Książek Karolina775
    ›    Majdzik Jadwiga399
    ›    Parandyk Marek725
    ›    Poleszczuk Marcin594
    ›    Szczerbak Piotr756
    ›    Świtek Anna712
    ›    Wojciechowski Piotr628
   Wybory,referenda12515
     Wybory Samorządowe Uzupełniające - rok 20073464
    ›    Skład Gminnej Komisji Wyborczej1637
    ›    Kalendarz dyżurów GKW1237
    ›    Składy Obwodowych Komisji Wyborczych2401
    ›    Protokół z wyborów uzupełniających1516
    ›    Protokoły z głosowania w obwodzie1646
     Wybory Parlamentarne3537
    ›    Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania2316
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (07.06.2009r.)2761
     Wybory na Prezydenta RP (2010r.)2181
     Wybory Samorządowe (2010r.)7236
     Wybory Parlamentarne (2011r.)3849
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 20143594
     Wybory Samorządowe 201414673
     Wybory na prezydenta RP - 2015 4534
     Wybory Ławników Sądowych 20151177
     Referendum ogólnokrajowe - 6 września 20153009
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 25 października 20152986
     Wybory Samorządowe 20187220
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (26.05.2019r.)1673
     Wybory Ławników Sądowych 2019 488
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 13 października 2019r.1621
     Wybory na Prezydenta RP - 10.05.2020r.669
     Wybory na Prezydenta RP - 28.06.2020 r.1118
   Giełda Papierów Wartościowych11745
     Emisja obligacji2335
   Informacje nieudostępnione8897
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej4827
   Petycje1850
     Rok 2018589
     Rok 2019294
   RODO1889
   Redakcja Biuletynu8590
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia przetargów372076
     Ogłoszenie4921
     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia2396
     Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP W Aleksandrii2777
     Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP Hutki2408
     Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP w Rększowicach2556
     Specyfikacja techniczna2306
     Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Aleksandrii2344
     Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Hutkach3212
     Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Rększowicach3350
   Zakończone przetargi-wyniki115852
   Archiwum przetargów8571
   Zamówienia do 30 tys. EURO32678
   Plany postępowań o udzielenie zamówień4291
Łączna liczba odwiedzin:2789670