logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Konopiska

www.konopiska.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Inne / Organizacje pozarządowe / Rok 2014
1.

Oferta

4 listopada 2014 roku, została złożona oferta na realizację zadania publicznego przez :

Uczniowski Klub Sportowy „ORZEŁ” Konopiska

pt Propagowanie i  rozwój  piłki nożnej na terenie Gminy Konopiska poprzez organizację cyklu  5 imprez sportowych o nazwie „KONOPISKA CUP 2014”  o charakterze rozgrywek w piłce nożnej  halowej chłopców i dziewcząt dla poszczególnych kategorii wiekowych 4 - 10 lat

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi  nt. przedstawionej oferty do dnia  17 listopada 2014 r. 

Uwagi proszę zgłaszać pod adresem:

            Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres  e-mail: sekretariat@konopiska.pl , termin upływa w dniu 17 listopada 2014 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

 


Załączniki: Rozmiar:
789.559 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2014-11-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-11-05
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-07 08:41

rejestr zmian publikacji »

2.

Zaproszenie do konsultacji projektu

Zaproszenie do konsultacji  projektu

Rocznego  Programu  Współpracy Gminy  Konopiska

z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok.

INFORMACJA 


        Wójt Gminy Konopiska zaprasza do konsultacji projektu uchwały  w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Konopiska z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. 

Konsultując projekt programu, chcemy poznać Państwa opinie, zaproponowane przez Państwa pomysły, wskazówki, uwagi a także nowe formy działania tak, aby Program współpracy w 2015 roku odpowiadał Państwa oczekiwaniom. 

W związku z powyższym przedstawiam do konsultacji Roczny Program Współpracy Gminy Konopiska z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

 Wszelkie propozycje i uwagi do projektu Rocznego Programu Współpracy należy zgłaszać za pomocą formularza w terminie od 3 do 24 listopada 2014 roku (obowiązuje data wpływu do Urzędu Gminy) pocztą, faksem lub e-mailem  z dopiskiem „KONSULTACJE  PROGRAMU WSPÓŁPRACY”  na adres:

 Urząd Gminy Konopiska

42-274 Konopiska,  ul. Lipowa 5

Fax: 34/3441935

e-mail: sekretariat@konopiska.pl

      

                                                                                  Wójt Gminy Konopiska

                                                                                  mgr inż. Jerzy Socha

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2014-10-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-10-28
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-28 12:18

rejestr zmian publikacji »

3.

Oferta

20 października 2014 roku, została złożona oferta na realizację zadania publicznego przez :

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Ich Rodzin i Przyjaciół Prometeus

pt  Ogólnopolski Integracyjny Turniej Bocci „Prometeusz - Barbórkowy” 

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi  nt. przedstawionej oferty do dnia 29 października 2014 r. 

Uwagi proszę zgłaszać pod adresem:

            Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres   e-mail: sekretariat@konopiska.pl , termin upływa w dniu 29 października 2014 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).


Załączniki: Rozmiar:
463.977 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2014-10-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-10-20
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-20 14:03

rejestr zmian publikacji »

4.

Oferta

 17 października 2014 roku, została złożona oferta na realizację zadania publicznego przez :

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Ich Rodzin i Przyjaciół "Prometeus"

pt  Świetlica „Wspólne pasje”

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi  nt. przedstawionej oferty do dnia 28 października 2014 r. 

Uwagi proszę zgłaszać pod adresem:

            Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres e-mail: sekretariat@konopiska.pl , termin upływa w dniu 28 października 2014 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).


Załączniki: Rozmiar:
498.669 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2014-10-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-10-17
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-17 14:54

rejestr zmian publikacji »

5.

Oferta

 17 października 2014 roku, została złożona oferta na realizację zadania publicznego przez :

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Ich Rodzin i Przyjaciół "Prometeus"

pt Let´Dance

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi  nt. przedstawionej oferty do dnia 28 października 2014 r. 

Uwagi proszę zgłaszać pod adresem:

            Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres   e-mail: sekretariat@konopiska.pl , termin upływa w dniu 28 października 2014 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).


Załączniki: Rozmiar:
416.244 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2014-10-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-10-17
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-17 14:53

rejestr zmian publikacji »

6.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki na terenie gminy Konopiska w roku 2014

Wójt Gminy Konopiska ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Konopiska przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku ujęte w ramach „Programu współpracy gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi na rok 2014”.


Załączniki: Rozmiar:
163.547 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2014-09-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-09-09
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-09 08:48

rejestr zmian publikacji »

7.

OGŁOSZENIE KONKURSU

Wójt Gminy Konopiska, ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki na terenie gminy Konopiska w roku 2014. 

Oferty prosimy składać do 27 sierpnia 2014 roku do godz. 15.00.

                                                                                                                      Zapraszamy.

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2014-07-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-07-28
Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-28 12:40

rejestr zmian publikacji »

8.

Informacja

INFORMACJA  

WÓJT GMINY KONOPISKA, PRZEDKŁADA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI  SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI PRZEZ  KLUBY SPORTOWE   I STOWARZYSZENIA ZA I PÓŁROCZE 2014 R.


Załączniki: Rozmiar:
439.251 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2014-07-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-07-28
Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-28 12:27

rejestr zmian publikacji »

9.

Informacja

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Konopiska     z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2013.


Załączniki: Rozmiar:
86.846 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2014-07-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-07-28
Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-28 12:24

rejestr zmian publikacji »

10.

Oferta

2 lipca 2014 roku, została złożona oferta na realizację zadania publicznego przez :

Klub Sportów Lotniczych „Orzeł” w Konopiskach,

pt.  „Tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku i spotkań integracyjnych”.

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi  nt. przedstawionej oferty do dnia 11 lipca 2014 r. 
Uwagi proszę zgłaszać pod adresem:
Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres e-mail: sekretariat@konopiska.pl , termin upływa w dniu 11 lipca 2014 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).


Załączniki: Rozmiar:
473.428 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2014-07-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-07-02
Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-02 14:38

rejestr zmian publikacji »

11.

Oferta

27 czerwca 2014 roku, została złożona oferta na realizację zadania publicznego przez :

Stowarzyszenie „ NASZE KONOPISKA" 

pt.  „Ogólnodostępna rekreacja ruchowa dla mieszkańców Gminy Konopiska poprzez budowę siłowni outdoorowej”.

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi  nt. przedstawionej oferty do dnia 8 lipca 2014 r. 
Uwagi proszę zgłaszać pod adresem:
Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres e-mail: sekretariat@konopiska.pl , termin upływa w dniu 8 lipca 2014 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

 


Załączniki: Rozmiar:
281.685 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2014-06-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-06-27
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-27 13:32

rejestr zmian publikacji »

12.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

 

w zakresie kultury i sztuki na terenie gminy Konopiska w roku 2014 

Wójt Gminy Konopiska ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Konopiska przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku ujęte w ramach „Programu współpracy gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi na rok 2014”.


Załączniki: Rozmiar:
28.841 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2014-05-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-05-12
Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-12 11:06

rejestr zmian publikacji »

13.

Ogłoszenie

 9 maja 2014 roku, została złożona oferta na realizację zadania publicznego przez :

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Ich Rodzin i Przyjaciół "Prometeus"

pt : III MIĘDZYNARODOWY INTEGRACYJNY PARAOLIMPIJSKI TURNIEJ BOCCI

"Prometeus - Cup 2014" 

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi  nt. przedstawionej oferty do dnia 20 maja 2014 r. 

Uwagi proszę zgłaszać pod adresem:

Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres   e-mail:sekretariat@konopiska.pl , termin upływa w dniu 20 maja 2014 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).


Załączniki: Rozmiar:
380.353 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2014-05-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-05-09
Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-09 13:20

rejestr zmian publikacji »

14.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Konopiska w 2014 roku

 Wójt Gminy Konopiska ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Konopiska przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku ujęte w ramach „Programu współpracy gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi na rok 2014”.


Załączniki: Rozmiar:
25.787 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2014-04-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-04-08
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-08 13:49

rejestr zmian publikacji »

15.

Wójt Gminy Konopiska, ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki na terenie gminy Konopiska w roku 2014.

Wójt Gminy Konopiska, ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki na terenie gminy Konopiska w roku 2014. 

Oferty prosimy składać do 25 kwietnia 2014 roku do godz. 15.00.

Zapraszamy.

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2014-04-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-04-03
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-03 11:08

rejestr zmian publikacji »

16.

Ogłoszenie Wójta Gminy Konopiska o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2014.


Zgłoszenia należy składać do 27 marca 2014r. w Kancelarii Urzędu Gminy  w  Konopiskach, ul: Lipowa 5, 42-274 Konopiska.
czytaj publikację »


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2014-03-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-03-14
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-14 07:54

rejestr zmian publikacji »

17.

Ogłoszenie o konkursie

Wójt Gminy Konopiska, ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Konopiska w roku 2014. 

Oferty prosimy składać do 31 marca 2014 roku do godz. 15.00.

Zapraszamy.

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2014-03-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-03-10
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-10 11:48

rejestr zmian publikacji »

18.

Zaproszenie do konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Konopiska z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok.

INFORMACJA 


        Wójt Gminy Konopiska zaprasza do konsultacji projektu uchwały  w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Konopiska z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. 

Konsultując projekt programu, chcemy poznać Państwa opinie, zaproponowane przez Państwa pomysły, wskazówki, uwagi a także nowe formy działania tak, aby Program współpracy w 2014 roku odpowiadał Państwa oczekiwaniom. 

W związku z powyższym przedstawiam do konsultacji Roczny Program Współpracy Gminy Konopiska z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

 Wszelkie propozycje i uwagi do projektu Rocznego Programu Współpracy należy zgłaszać za pomocą formularza w terminie od 31 października do 20 listopada 2013 roku (obowiązuje data wpływu do Urzędu Gminy) pocztą, faksem lub e-mailem  z dopiskiem „KONSULTACJE  PROGRAMU WSPÓŁPRACY”  na adres:

 Urząd Gminy Konopiska

42-274 Konopiska,  ul. Lipowa 5

Fax: 34/3441935

e-mail: sekretariat@konopiska.pl

      

                                                                                  Wójt Gminy Konopiska

                                                                                  mgr inż. Jerzy Socha

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2013-10-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-10-23
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-23 12:18

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2008
 Rok 2009
 Rok 2010
 Rok 2011
 Rok 2012
 Rok 2013
 Rok 2014
 Rok 2015
 Rok 2016
 Rok 2017
 Rok 2018
 Rok 2019
wersja do druku drukuj