artykuł nr 1

Oferta

4 listopada 2014 roku, została złożona oferta na realizację zadania publicznego przez :

Uczniowski Klub Sportowy „ORZEŁ” Konopiska

pt :  Propagowanie i  rozwój  piłki nożnej na terenie Gminy Konopiska poprzez organizację cyklu  5 imprez sportowych o nazwie „KONOPISKA CUP 2014”  o charakterze rozgrywek w piłce nożnej  halowej chłopców i dziewcząt dla poszczególnych kategorii wiekowych 4 - 10 lat

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi  nt. przedstawionej oferty do dnia  17 listopada 2014 r. 

Uwagi proszę zgłaszać pod adresem:

  Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres  e-mail: sekretariat@konopiska.pl , termin upływa w dniu 17 listopada 2014 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

 

Załączniki:
Treść oferty790 KB
artykuł nr 2

Zaproszenie do konsultacji projektu

Zaproszenie do konsultacji  projektu

Rocznego  Programu  Współpracy Gminy  Konopiska

z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok.

INFORMACJA 


  Wójt Gminy Konopiska zaprasza do konsultacji projektu uchwały  w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Konopiska z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. 

Konsultując projekt programu, chcemy poznać Państwa opinie, zaproponowane przez Państwa pomysły, wskazówki, uwagi a także nowe formy działania tak, aby Program współpracy w 2015 roku odpowiadał Państwa oczekiwaniom. 

W związku z powyższym przedstawiam do konsultacji Roczny Program Współpracy Gminy Konopiska z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

 Wszelkie propozycje i uwagi do projektu Rocznego Programu Współpracy należy zgłaszać za pomocą formularza w terminie od 3 do 24 listopada 2014 roku (obowiązuje data wpływu do Urzędu Gminy) pocztą, faksem lub e-mailem  z dopiskiem „KONSULTACJE  PROGRAMU WSPÓŁPRACY”  na adres:

 Urząd Gminy Konopiska

42-274 Konopiska,  ul. Lipowa 5

Fax: 34/3441935

e-mail: sekretariat@konopiska.pl  Wójt Gminy Konopiska

  mgr inż. Jerzy Socha

 

artykuł nr 3

Oferta

20 października 2014 roku, została złożona oferta na realizację zadania publicznego przez :

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Ich Rodzin i Przyjaciół Prometeus

pt :   Ogólnopolski Integracyjny Turniej Bocci „Prometeusz - Barbórkowy” 

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi nt. przedstawionej oferty do dnia 29 października 2014 r. 

Uwagi proszę zgłaszać pod adresem:

  Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres   e-mail: sekretariat@konopiska.pl , termin upływa w dniu 29 października 2014 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

Załączniki:
Treść oferty464 KB
artykuł nr 4

Oferta

 17 października 2014 roku, została złożona oferta na realizację zadania publicznego przez :

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Ich Rodzin i Przyjaciół "Prometeus"

pt : Świetlica „Wspólne pasje”

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi nt. przedstawionej oferty do dnia 28 października 2014 r. 

Uwagi proszę zgłaszać pod adresem:

  Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres e-mail: sekretariat@konopiska.pl , termin upływa w dniu 28 października 2014 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

Załączniki:
Treść oferty499 KB
artykuł nr 5

Oferta

 17 października 2014 roku, została złożona oferta na realizację zadania publicznego przez :

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Ich Rodzin i Przyjaciół "Prometeus"

pt :  Let´Dance

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi nt. przedstawionej oferty do dnia 28 października 2014 r. 

Uwagi proszę zgłaszać pod adresem:

  Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres e-mail: sekretariat@konopiska.pl , termin upływa w dniu 28 października 2014 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

Załączniki:
Treść oferty416 KB