główna zawartość
artykuł nr 1

Andrzej Szymanek

Oświadczenia majątkowe Pana Andrzeja Szymanka