artykuł nr 1

Andrzej Szymanek

Oświadczenia majątkowe Pana Andrzeja Szymanka