logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Konopiska

www.konopiska.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Prawo Lokalne / Informacje Urzędu / Wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze
1.

Ogłoszenie o wynikach naboru

Ogłoszenie wyników naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. działalności gospodarczej i informacji publicznej


Załączniki: Rozmiar:
201.945 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2019-02-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-02-13
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-13 11:05

rejestr zmian publikacji »

2.

Ogłoszenie o wynikach naboru


 W dniach 4 i 11 września 2018r. w Urzędzie Gminy Konopiska, ul.Lipowa 5 przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (pełniący  funkcję Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich)  
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Barbara Ankowska-Lis
Data wytworzenia informacji: 2018-09-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-19 18:07

rejestr zmian publikacji »

3.

Ogłoszenie o wynikach naboru


W dniach 18 i 21 czerwca 2018r. w Urzędzie Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5 przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze „podinspektora ds. gospodarki odpadami” W wyniku analizy dokumentów, przeprowadzonego testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej do zatrudnienia na to stanowisko wybrana została Pani Joanna Janowska zamieszkała w Starczy. 
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-06-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-26
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-26 08:16

rejestr zmian publikacji »

4.

Ogłoszenie o wynikach naboru


W dniach 5 i 10 kwietnia 2018r. w Urzędzie Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5 przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze „inspektora ds. ochrony danych osobowych – informatyka” W wyniku analizy dokumentów, przeprowadzonego testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej nie wyłoniono kandydata do zatrudnienia na w/w stanowisko. 
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-04-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-12
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-12 08:01

rejestr zmian publikacji »

5.

Ogłoszenie o wynikach naboru


W dniach 26, 27 marca 2018r. w GOPS Konopiska, ul. Lipowa 1 przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko - referent ds. monitoringu w projekcie pn. „ w Drodze do sukcesu” w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopiskach   W wyniku analizy dokumentów oraz przeprowadzonego testu wiedzy do zatrudnienia na w/w stanowisko wybrana została Pani Anika Pawlik, zamieszkała w Rększowicach.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: GOPS w Konopiskach
Za treść odpowiada: Magdalena Badora
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-04-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-03
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-03 10:03

rejestr zmian publikacji »

6.

Ogłoszenie o wynikach naboru


W dniach 26, 27 marca 2018r. w GOPS Konopiska, ul. Lipowa 1 przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko - referent ds. monitoringu w projekcie pn. „ Poszerzamy horyzonty” w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działanie 2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotynych – RIT w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopiskach   W wyniku analizy dokumentów oraz przeprowadzonego testu wiedzy do zatrudnienia na w/w stanowisko wybrana została Pani Monika Blukacz, zamieszkała w Korzonku.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: GOPS w Konopiskach
Za treść odpowiada: Magdalena Badora
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-04-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-03
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-03 10:02

rejestr zmian publikacji »

7.

Ogłoszenie o wynikach naboru


W dniach 26, 27 marca 2018r. w GOPS Konopiska, ul. Lipowa 1 przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze – „podinspektor ds. zamówień publicznych” W wyniku analizy dokumentów oraz przeprowadzonego testu wiedzy do zatrudnienia na w/w stanowisko wybrana została Pani Anika Pawlik, zamieszkała w Rększowicach.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: GOPS w Konopiskach
Za treść odpowiada: Magdalena Badora
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-04-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-03
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-03 10:01

rejestr zmian publikacji »

8.

Ogłoszenie o wynikach naboru


W dniach 26, 27 marca 2018r. w GOPS Konopiska, ul. Lipowa 1 przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko - podinspektor – koordynator projektu pn. „ w Drodze do sukcesu” w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopiskach W wyniku analizy dokumentów oraz przeprowadzonego testu wiedzy do zatrudnienia na w/w stanowisko wybrana została Pani Monika Blukacz, zamieszkała w Korzonku.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: GOPS w Konopiskach
Za treść odpowiada: Magdalena Badora
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-04-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-03
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-03 09:59

rejestr zmian publikacji »

9.

Ogłoszenie o wynikach naboru


W dniach 22, 23 marca 2018r. w GOPS Konopiska, ul. Lipowa 1 przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze - „podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego”.

W wyniku analizy dokumentów oraz przeprowadzonego testu wiedzy do zatrudnienia na w/wym. stanowisko pracy wybrana została Pani Aleksandra Badura, zamieszkała w Konopiskach.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: GOPS w Konopiskach
Za treść odpowiada: Magdalena Badora
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-03-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-23
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-23 10:39

rejestr zmian publikacji »

10.

Ogłoszenie o wynikach naboru


W dniach 2 i 4 stycznia 2017r. w Urzędzie Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5 przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze „podinspektora ds. zamówień publicznych” W wyniku analizy dokumentów oraz przeprowadzonego testu wiedzy do zatrudnienia na to stanowisko wybrana została Pani Anna Ciura zamieszkała w Konopiskach. 
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2017-01-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-01-05
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-05 11:22

rejestr zmian publikacji »

11.

Ogłoszenie o wynikach naboru


 W dniach 16 i 23 listopada 2016r. w Urzędzie Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5 przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze - „podinspektora ds. zarządzania kryzysowego i oc” W wyniku analizy dokumentów oraz przeprowadzonego testu wiedzy do zatrudnienia na to stanowisko wybrany został Pan Adrian Kosowski zamieszkały w Kopalni.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2016-11-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-24
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-24 13:53

rejestr zmian publikacji »

12.

Ogłoszenie o wynikach naboru


Dnia 12 października 2016r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopiskach ul. Lipowa 1 przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko asystenta rodziny (na czas zastępstwa)
w wyniku: analizy dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej, do zatrudnienia na w/w. stanowiska wybrana została Pani Monika Blukacz zam. Korzonek
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: GOPS Konopiska
Za treść odpowiada: Magdalena Badora
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2016-10-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-10-25
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-25 09:09

rejestr zmian publikacji »

13.

Ogłoszenie o wynikach naboru

Dnia 1 sierpnia 2016r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopiskach ul. Lipowa 1 przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko:

 

  • koordynatora projektu pt. Placówka Wsparcia Dziennego Promyk - wymiar etatu 1/4
  • wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego Promyk - wymiar etatu 1/2

w wyniku: analizy dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej, do zatrudnienia na w/w. stanowiska wybrana została Pani Justyna Imiołczyk zam. Olszyna

UZASADNIENIE

Kandydatka spełniła wszystkie wymagane warunki przystąpienia do konkursu i posiada wymagane kwalifikacje do zatrudnienia na w/w stanowisku.

Pani Justyna Imiołczyk ukończyła na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie studia licencjackie na kierunkach:

  • filologia polska w specjalności animacja kultury

  • pedagogika w specjalności pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna

oraz studia magisterskie na kierunku filologia polska w specjalności edukacja kulturowa.

Kandydatka ma ukończony kurs „Wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży” oraz szkolenie „Szkoły Teatru dla Nauczycieli”.

Pani Imiołczyk posiada doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi: odbyła staż na stanowisku wychowawcy w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba” w Częstochowie oraz była zatrudniona w Publicznej Szkole Podstawowej w Boronowie na stanowisku asystent nauczyciela.

Zaprezentowana wiedza i umiejętności  pozwalają przypuszczać, że powierzone obowiązki  będą wypełniane zgodnie z oczekiwaniami.


Podmiot udostępniający informację: GOPS Konopiska
Za treść odpowiada: Magdalena Badora
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2016-08-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-08-01
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-01 14:32

rejestr zmian publikacji »

14.

Ogłoszenie o wynikach naboru

Dyrektor ZSP w Aleksandrii informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w jednostkach oświatowych Gminy Konopiska, do zatrudnienia na to stanowisko

 

wybrana została Pani Małgorzata Morawiec zam. Konopiska.

 

Uzasadnienie wyboru

Spośród 2 kandydatek spełniających preferencje dodatkowe Pani Morawiec wykazała się bardzo dobrą wiedzą teoretyczną zweryfikowaną podczas testów oraz posiada długoletnie doświadczenie pracy w samorządzie. Po zliczeniu punktacji z testów i rozmowy kwalifikacyjnej otrzymała największą ilość punktów.

 

 

 

 

           Paweł Bekus

 

                                                                                              Dyrektor ZSP w Aleksandrii


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Paweł Bekus
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2016-06-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-06-09
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-09 13:49

rejestr zmian publikacji »

15.

Ogłoszenie o wynikach naboru

 Wójt Gminy Konopiska informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora  ds. księgowości budżetowej – kasjera w Referacie Finansów w Urzędzie Gminy w Konopiskach, do zatrudnienia na to stanowisko

 
wybrana została Pani Katarzyna Kasprzak zam. Boronów.
 
Uzasadnienie wyboru
Spośród 3 kandydatów spełniających preferencje dodatkowe Pani Kasprzak wykazała się bardzo dobrą wiedzą teoretyczną zweryfikowaną podczas testów. Kandydatka legitymuje się wyższym wykształceniem na kierunku Administracja Publiczna. Po zliczeniu punktacji z testów i rozmowy kwalifikacyjnej otrzymała największą ilość punktów.
 
 
 
 
         Jerzy Żurek
 
Wójt  Gminy Konopiska
 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2016-04-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-04-18
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-18 17:47

rejestr zmian publikacji »

16.

Ogłoszenie o wynikach naboru


dnia 21, 23 i 24 marca 2016r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopiskach ul. Lipowa 1 przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko: „podinspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego”
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: GOPS Konopiska
Za treść odpowiada: Magdalena Badora
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2016-03-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-03-29
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-29 14:27

rejestr zmian publikacji »

17.

Ogłoszenie o wynikach naboru


 Dyrektor Gminnego Centrum
Kultury i Rekreacji w Konopiskach   informuje 
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Iwona Lisek
Osoba, która wprowadziła dane: Barbara Ankowska-Lis
Data wytworzenia informacji: 2016-02-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-02-24
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-24 11:00

rejestr zmian publikacji »

18.

Ogłoszenie o wyniku naboru


 Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko podinspektora d/s księgowości budżetowej
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Barbara Ankowska-Lis
Data wytworzenia informacji: 2016-02-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-02-02
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-02 10:00

rejestr zmian publikacji »

19.

Ogłoszenie o wynikach pierwszego etapu naboru na stanowisko podinspektora d/s księgowości budżetowej.


Ogłoszenie o wynikach pierwszego etapu naboru na stanowisko podinspektora d/s księgowości budżetowej.
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
17.020 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2016-01-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-01-25
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-25 16:28

rejestr zmian publikacji »

20.

ZARZĄDZENIE NR 75/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konopiskach.


Załączniki: Rozmiar:
89.591 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2014-11-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-11-18
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-18 14:53

rejestr zmian publikacji »

21.

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 1  do zatrudnienia na stanowisku:

inspektor ds. ekonomicznych i księgowości budżetowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopiskach wybrana  została  Pani Agnieszka Kołaczyk zamieszkała w Aleksandrii II ul. Gościnna

 

Uzasadnienie wyboru

Pani Agnieszka Kołaczyk jako jedyna złożyła aplikację na w/w. stanowisko. Posiada 3 lata i 3 miesiące stażu pracy w biurze doradztwa podatkowego, a od grudnia 2013r. jest główną księgową w Gminnej Bibliotece Publicznej w Konopiskach. Pani Kołaczyk posiada wykształcenie wyższe o specjalności: Rachunkowość w zarządzaniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą z tematyki stypendiów i zasiłków szkolnych, księgowości oraz pomocy społecznej – poprawnie odpowiedziała na 82% pytań zadanych przez Komisję Rekrutacyjną. 

 

                                                                                   Kierownik GOPS w Konopiskach

Konopiska, 26 sierpnia 2014r. r.                                                      Magdalena Badora


Podmiot udostępniający informację: GOPS Konopiska
Za treść odpowiada: Magdalena Badora
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2014-08-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-08-26
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-26 12:07

rejestr zmian publikacji »

22.

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

Informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko 

podinspektora ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki i Rozwoju

Urzędu Gminy  w Konopiskach, 

wybrana została Pani Patrycja Michalczyk , zamieszkała w Kopalni. 

Uzasadnienie wyboru: 

Kandydatka jako jedyna złożyła aplikację. Spełniła wszystkie wymogi określone w konkursie. Pani Patrycja Michalczyk legitymuje się wykształceniem wyższym na kierunku ochrona środowiska, oraz dodatkowo ukończyła podyplomowe studia o kierunku zamówienia publiczne.

          Jerzy Socha 

                                                                                              Wójt  Gminy Konopiska

 Konopiska, 5 listopada  2013 r.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2013-11-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-11-06
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-06 15:07

rejestr zmian publikacji »

23.

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 

Konopiska 04.11.2013r.

 

Informacja o wynikach konkursu.

Dnia 28 i 30  października 2013r. w Urzędzie Gminy w Konopiskach, ul.Lipowa 5, 42-274 Konopiska, przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko:

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach .

W wyniku analizy dokumentacji i przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych, komisja konkursowa  wyłoniła kandydata na stanowisko Dyrektora GBP w Konopiskach , Pana Marcina Marandę.

  

                                                                                              Przewodnicząca Komisji Konkursowej

                                                                                                         Barbara Ankowska-Lis


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2013-11-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-11-05
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-05 14:39

rejestr zmian publikacji »

24.

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Konopiska informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. księgowości podatkowej  w Urzędzie Gminy w Konopiskach, do zatrudnienia na to stanowisko

wybrana została Pani Patrycja Kozioł zamieszkała w Rększowicach.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Jadwiga Janik
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2013-02-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-02-28
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-28 10:04

rejestr zmian publikacji »

25.

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Anna Misiak
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2012-08-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-08-27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-27 12:41

rejestr zmian publikacji »

26.

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Konopiskach  informuje, że w wyniku  naboru na stanowisko koordynatora projektu systemowego "Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle- DZIAŁAJ!"  dokonano wyboru Pani: Ady Przedzińskiej zam. Częstochowa.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: GOPS Konopiska
Za treść odpowiada: Magdalena Badora
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2012-05-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-05-17
Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-17 10:26

rejestr zmian publikacji »

27.

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Konopiska informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. księgowości podatkowej  w Urzędzie Gminy w Konopiskach, do zatrudnienia na to stanowisko

wybrana została Pani Anna Pentak zamieszkała we Wrzosowej.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Anna Misiak
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2012-03-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-03-22
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-22 14:25

rejestr zmian publikacji »

28.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO: KSIĘGOWY W GMINNEJ ADMINISTRACJI OŚWIATY W KONOPISKACH


Dyrektor Gminnej Administracji Oświaty w Konopiskach  informuje, że w wyniku  zakończenia  procedury naboru na stanowisko urzędnicze –księgowy w Gminnej Administracji Oświaty w Konopiskach  została wybrana Pani: Marta Czaja zam. Hutki
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Gminna Administracja Oświaty
Za treść odpowiada: Dorota Skoczylas
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2012-03-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-03-06
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-06 15:31

rejestr zmian publikacji »

29.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO: KSIĘGOWY W GMINNEJ ADMINISTRACJI OŚWIATY W KONOPISKACH

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO: KSIĘGOWY W GMINNEJ ADMINISTRACJI OŚWIATY W KONOPISKACH

Dyrektor Gminnej Administracji Oświaty w Konopiskach  informuje, że w wyniku  naboru na stanowisko urzędnicze –księgowy w Gminnej Administracji Oświaty w Konopiskach  dokonano wyboru Pani: Marta Ciekot zam. Konopiska

Zostały złożone 2 oferty.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Marta Ciekot  zamieszkała w Konopiskach spełniła wszystkie wymagane warunki przystąpienia do konkursu. i posiada wymagane kwalifikacje do zatrudnienia na w/w stanowisku. Po rozmowie kwalifikacyjnej zatwierdzono kandydaturę.
   
Pan Rafał Wit zamieszkały  Bieżeń- oferta została odrzucona z powodu nie spełnionych warunków przystąpienia do konkursu.    


                                                                                               mgr Dorota Skoczylas
 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Dorota Skoczylas
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2012-01-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-01-19
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-19 07:40

rejestr zmian publikacji »

30.

Wyniki naboru

Konopiska, 20 października  2011 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 Wójt Gminy Konopiska informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. obsługi  rady gminy  w Referacie Organizacyjnym  w Urzędzie Gminy w Konopiskach, do zatrudnienia na to stanowisko


wybrana została Pani Anna Podsiadlik zamieszkała w Częstochowie.

Uzasadnienie wyboru

                Spośród ośmiu  kandydatów spełniających wymagania dodatkowe wskazane w ogłoszeniu Pani Anna Podsiadlik otrzymała największą ilość punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Jerzy Socha 

Wójt  Gminy Konopiska


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2011-10-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-10-20
Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-20 15:00

rejestr zmian publikacji »

31.

Wyniki naboru


  OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Barbara Ankowska-Lis
Data wytworzenia informacji: 2011-10-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-10-12
Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-12 14:11

rejestr zmian publikacji »

32.

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Konopiska, 19 marca 2011 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU

NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO

CENTRUM KULTURY I PROMOCJI

            

Wójt Gminy Konopiska informuje, że w wyniku konkursu  na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum  Kultury i Rekreacji w Konopiskach został wybrany Pan Adrian Staroniek.

 

 Wójt Gminy Konopiska
mgr inż. Jerzy Socha

 

                                                          

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2011-07-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-07-20
Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-20 14:43

rejestr zmian publikacji »

33.

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Konopiska, 4 marca 2011 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

Wójt Gminy Konopiska informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze  podinspektora ds. koordynacji powiatowej realizacji projektu  w Urzędzie Gminy w Konopiskach, nie wyłoniono żadnego kandydata.

 Uzasadnienie

 
            Żaden z kandydatów nie spełnił wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie.        

  

                                                                       Magdalena Jarosz-Wawrzynczak

Zastępca Wójta Gminy Konopiska

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2011-03-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-03-07
Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-07 08:38

rejestr zmian publikacji »

34.

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Konopiska 02.11.2010r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

  Wójt Gminy Konopiska informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne  stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Konopiskach, do zatrudnienia na stanowisku

Podinspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Gospodarki i Rozwoju Urzędu Gminy Konopiska

wybrana została Pani Agnieszka Florczyk

zamieszkała Częstochowa

Uzasadnienie wyboru:

Spośród trzech kandydatów tylko Pani Agnieszka Florczyk spełniła wymagania wskazane w ogłoszeniu .

Magdalena Jarosz - Wawrzyńczak

Zastępca Wójta Gminy Konopiska


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2010-11-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-11-04
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-04 17:33

rejestr zmian publikacji »

35.

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach

Konopiska 05.08.2010r.

 
 
 
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
 
 
Wójt Gminy Konopiska informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne  stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Konopiskach, do zatrudnienia na stanowisku
           
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach
 
wybrana została Pani Magdalena Badora
 
zamieszkała Hutki 217
 
 
Uzasadnienie wyboru
 
            Spośród trzech kandydatek  spełniających wymagania wskazane w ogłoszeniu Pani Magdalena Badora wykazała się najbardziej odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach. Kandydatka legitymuje się wykształceniem wyższym kierunek informatyka, ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie :
- rachunkowości i podatków w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi ,
- pracy socjalnej i organizacji pomocy społecznej
- sieci komputerowych,
- administracji publicznej.
Pani Magdalena Badora wykazała się ponadto znajomością procedur i praktyką w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Jej doświadczenie zdobyte podczas pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopiskach pozwoliło na przedstawienie komisji konkursowej bardzo przemyślanej i konkretnej koncepcji organizacji pracy GOPS Konopiska.
 
 
 
Jerzy Socha
Wójt Gminy Konopiska
 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2010-08-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-08-06
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-06 07:50

rejestr zmian publikacji »

36.

Wyniki naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi Gminnego Centrum Informacji w Konopiskach z/s w Kopalni

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
 
  
Wójt Gminy Konopiska informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Konopiskach (ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska), do zatrudnienia na stanowisku podinspektora ds. obsługi Gminnego Centrum Informacji w Konopiskach z/s w Kopalni wybrana została:
 
 Pani Anna Kowalik, zamieszkała w Konopiskach
 
 
Uzasadnienie wyboru
 
            Pani Anna Kowalik jako jedyna kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko.
Pani Anna Kowalik wykazała się najbardziej odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku podinspektora ds. obsługi Gminnego Centrum Informacji w Konopiskach. Kandydatka legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim na kierunku ekonomia: specjalizacja Międzynarodowe Stosunki Gospodarczo-Prawne, ponadto ukończyła studium podyplomowe w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Łodzi, specjalizacja: legislacja lokalna. Kandydatka posiada również wymagany staż pracy w administracji samorządowej na stanowisku pracownika GCI w Konopiskach.
 
 
                                                                            Wójt Gminy Konopiska
                                                                                            
 
Konopiska, dnia 30 październik 2009 rok
 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2009-10-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-10-30
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-30 12:40

rejestr zmian publikacji »

37.

Wyniki naboru na stanowisko podinspektora ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
 
  
Wójt Gminy Konopiska informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Konopiskach (ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska), do zatrudnienia na stanowisku podinspektora ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Referacie Spraw Obywatelskich wybrana została:
 
 Pani Marlena Jędryka - Krupińska, zamieszkała w Wąsoszu
 
 
Uzasadnienie wyboru
 
            Pani Marlena Jędryka – Krupińska jako jedyna kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko.
Ponadto żadna z kontrkandydatek nie legitymowała się wymaganym stażem pracy w administracji samorządowej.
 
 
 
Wójt Gminy Konopiska
                                                                                            
 
Konopiska, dnia 04 wrzesień 2009 rok

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2009-09-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-09-04
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-04 13:08

rejestr zmian publikacji »

38.

Wyniki naboru na stanowisko podinspektora ds. wymiaru i księgowości podatkowej

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

Wójt Gminy Konopiska informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. wymiaru i księgowości podatkowej

 w Referacie Finansów w Urzędzie Gminy w Konopiskach, do zatrudnienia na to stanowisko

 

wybrana została Pani Anna Kowalczyk, zamieszkała w Hutkach.

 

 

Uzasadnienie wyboru

 

 

            Spośród jedenastu kandydatów spełniających wymagania wskazane w ogłoszeniu Pani Anna Kowalczyk wykazała się najbardziej odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku podinspektora ds. wymiaru i księgowości podatkowej.

Kandydatka legitymuje się wykształceniem wyższym na kierunku Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw,  ukończyła Policealne Studium Ekonomiczne – Finanse.

Ponadto kandydatura Pani Anny Kowalczyk została najlepiej oceniona podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

         Jerzy Socha

 

                                                                                              Wójt  Gminy Konopiska

 

 

Konopiska, 11 marca 2009 r.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2009-03-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-03-11
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-11 13:26

rejestr zmian publikacji »

39.

Wyniki naboru na stanowisko inspektora ds. promocji w Urzędzie Gminy Konopiska

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko inspektora ds. promocji 
w Urzędzie Gminy Konopiska 

Na podstawie art.3d ustawy o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz.1593 z późń.zm) informujemy, że w wyniku naboru na stanowisko inspektora ds. promocji   w Urzędzie Gminy Konopiska (ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska) dokonano wyboru Pani Ireny Bazan  zam. Częstochowa. Powyższy wybór uzasadnia się faktem, iż Pani  Irena Bazan spełnia wszystkie wymogi formalne.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2009-01-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-01-06
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-06 14:31

rejestr zmian publikacji »

40.

Wyniki naboru na stanowisko referent ds. administracyjno -kadrowych w GZOKSTiP w Konopiskach

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko referent ds. administracyjno -kadrowych

w Gminnym Zespole Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki Promocji w Konopiskach

 

 

Na podstawie art.3d ustawy o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz.1593 z późń.zm )informujemy, że w wyniku naboru na stanowisko referent ds. administracyjno -kadrowych w Gminnym Zespole Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach (ul. Sportowa 7 ,42-274 Konopiska) dokonano wyboru Pani Sylwii Muc zam. Konopiska.  Powyższy wybór uzasadnia się faktem, iż Pani Sylwii Muc  spełnia wszystkie wymogi formalne oraz uzyskała podczas rozmowy kwalifikacyjnej największą liczbę punktów.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Dyrektor GZOKSTiP
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2008-11-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-11-14
Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-14 13:42

rejestr zmian publikacji »

41.

Wyniki naboru na stanowisko młodszego referenta-kasjera


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko młodszego referenta -kasjera w Referacie Finansów
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Barbara Ankowska-Lis
Data wytworzenia informacji: 2008-10-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-10-17
Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-17 11:24

rejestr zmian publikacji »

42.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Inspektora w Referacie Spraw Obywatelskich

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko

Inspektora w Referacie Spraw Obywatelskich

Na podstawie art.3d ustawy o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz.1593 z późń.zm) informujemy, że w wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy Konopiska (ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska) dokonano wyboru Pani Marzeny Ciuk  zam. Konopiska. Powyższy wybór uzasadnia się faktem, iż Pani Marzena Ciuk w toku przeprowadzonych procedur naboru  spełniła wszystkie wymogi formalne oraz uzyskała największą liczbę punktów w przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej.

 

Elżbieta Gapik
Konopiska, dnia 18.09.2008r.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2008-09-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-09-19
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-19 10:21

rejestr zmian publikacji »

43.

Wyniki naboru na stanowisko podinspektor d/s ochrony środowiska w Referacie Gospodarki i Rozwoju

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko podinspektor d/s ochrony środowiska w Referacie Gospodarki i Rozwoju

Na podstawie art.3d ustawy o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz.1593 z późń.zm) informujemy, że w wyniku naboru na stanowisko  na stanowisko podinspektor d/s ochrony środowiska w Referacie Gospodarki i Rozwoju   w Urzędzie Gminy Konopiska (ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska) dokonano wyboru Pana Piotra Ganczarka  zam. Konopiska. Powyższy wybór uzasadnia się faktem, iż Pan Piotr Ganczarek spełnia wszystkie wymogi formalne.

Barbara Ankowska-Lis 
Konopiska, dnia 25.08.2008r.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2008-09-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-09-01
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-01 12:49

rejestr zmian publikacji »

44.

Wyniki naboru na stanowisko podinspektora d/s księgowości budżetowwj w Referacie Finansów

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko podinspektora d/s księgowości budżetowwj w Referacie Finansów  w Urzędzie Gminy Konopiska 

Na podstawie art.3d ustawy o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz.1593 z późń.zm) informujemy, że w wyniku naboru na stanowisko podinspektora d/s księgowości budżetowwj w Referacie Finansów   w Urzędzie Gminy Konopiska (ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska) dokonano wyboru Pani Doroty Leśniczek  zam. Konopiska. Powyższy wybór uzasadnia się faktem, iż Pani Dorota Leśniczek spełnia wszystkie wymogi formalne.

Barbara Ankowska-Lis 
Konopiska, dnia 19.08.2008r.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2008-08-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-08-22
Data ostatniej aktualizacji: 2008-08-22 07:18

rejestr zmian publikacji »

45.

Wyniki naboru na stanowisko młodszego referenta ds.pozyskiwania funduszy pozabudżetowych w Referacie Gospodarki i Rozwoju

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko młodszego referenta  ds.pozyskiwania funduszy pozabudżetowych w Referacie Gospodarki i Rozwoju

Na podstawie art.3d ustawy o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz.1593 z późń.zm) informujemy, że w wyniku naboru na stanowisko  młodszego referenta  ds. pozyskiwania funduszy pozabudżetowych w Referacie Gospodarki i RozwojuUrzędzie Gminy Konopiska (ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska) dokonano wyboru Pani Marty Gorzelak  zam. Leśniaki. Powyższy wybór uzasadnia się faktem, iż Pani Marta Gorzelak spełnia wszystkie wymogi formalne.

Barbara Ankowska-Lis
Konopiska, dnia 14.08.2008r.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2008-08-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-08-20
Data ostatniej aktualizacji: 2008-08-22 07:21

rejestr zmian publikacji »

46.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopiskach
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach
Za treść odpowiada: Ewa Kołaczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Barbara Ankowska-Lis
Data wytworzenia informacji: 2008-02-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-02-21
Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-21 08:42

rejestr zmian publikacji »

47.

Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko specjalisty ds. ekonomiczno-administracyjnych

w Gminnym Zespole Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki Promocji w Konopiskach

 

 

Na podstawie art.3d ustawy o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz.1593 z późń.zm )informujemy, że w wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. ekonomiczno-administracyjnych w Gminnym Zespole Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach (ul. Sportowa 7 ,42-274 Konopiska) dokonano wyboru Pani Justyny Korzekwa  zam. Konopiska  Powyższy wybór uzasadnia się faktem, iż Pani Justyny Korzekwa  spełnia wszystkie wymogi formalne.


Podmiot udostępniający informację: GZOKSTiP
Za treść odpowiada: Dorota Skoczylas
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2007-04-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-04-11
Data ostatniej aktualizacji: 2007-11-09 08:47

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Zarządzenia Wójta
 Obwieszczenia i zawiadomienia
 Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy
 Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne
 Wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze
 Skrzynka podawcza
 Oświata
 Zgłaszanie zgromadzeń
wersja do druku drukuj