artykuł nr 1

Ogłoszenie o wynikach naboru

Wyniki konkursu na stanowisko urzędnicze "podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych"

artykuł nr 2

Ogłoszenie o wynikach naboru

Wyniki konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach

Załączniki:
Treść ogłoszenia96 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie o wynikach wyboru

W wyniku analizy dokumentów oraz przeprowadzonego testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej do zatrudnienia na to stanowisko podinspektora ds. oświaty została wybrana

 

Pani  Jolanta Teresińska zamieszkała w Aleksandrii.

 

Uzasadnienie

Spośród trzech kandydatek spełniających wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu Pani Jolanta Teresińska spełniła najwięcej wymagań dodatkowych tj. wykazała się odpowiednią wiedzą m.in. z zakresu znajomości przepisów Prawa Oświatowego i Karty Nauczyciela.  Kandydatka legitymuje się wykształceniem wyższym o kierunku filologia polska.

Zaprezentowana wiedza i umiejętności pozwalają przypuszczać, że powierzone obowiązki będą wypełnione zgodnie z oczekiwaniami.

 

  Wójt Gminy Konopiska

 mgr inż. Jerzy Żurek

artykuł nr 4

Ogłoszenie o wyniku naboru

artykuł nr 5

Ogłoszenie o wynikach naboru