logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Konopiska

www.konopiska.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Prawo Lokalne / Strategia Rozwoju Gminy Konopiska
1.

Strategia Rozwoju Gminy Konopiska


UCHWAŁA NR 360/L/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie aktualizacji „Strategii Rozwoju Gminy Konopiska na lata 2016-2020”
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
2.636 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-07-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-07-11
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-11 14:47

rejestr zmian publikacji »

2.

Strategia Rozwoju Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 207/XXVIII/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie przyjęcia aktualizacji "Strategii Rozwoju Gminy Konopiska na lata 2016-2020"


Załączniki: Rozmiar:
2.630 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2017-02-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-02-20
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-20 12:57

rejestr zmian publikacji »

3.

Strategia Rozwoju Gminy Konopiska

 UCHWAŁA NR 123/XIX/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 16 lutego 2016 r. sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Konopiska na lata 2016 – 2020”Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2016-03-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-03-17
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-17 07:22

rejestr zmian publikacji »

4.

Strategia Rozwoju Turystyki Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 281/XXXV/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Turystyki Gminy Konopiska na lata 2013 -2020.


Załączniki: Rozmiar:
4.622 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kierownik Referatu Gospodarki i Rozwoju
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2013-10-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-10-29
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-29 13:30

rejestr zmian publikacji »

5.

UCHWAŁA Nr 221/XXIV/05


UCHWAŁA NR 221/XXIV/05 Rady Gminy Konopiska z dnia 8 września 2005 r.w sprawie wprowadzenia zmian do Strategii Rozwoju Gminy Konopiska
czytaj publikację »


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kierownik Referatu Gospodarki i Rozwoju
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2005-10-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-10-17
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-24 11:01

rejestr zmian publikacji »

6.

Strategia Rozwoju Gminy Konopiska

Uchwała Nr 102/XIII/04
Rady Gminy Konopiska
z dnia 21 lutego 2004r
.

 w sprawie: uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Konopiska.

Na podstawie art. 7 ust. l i art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami )

 Rada Gminy Konopiskach uchwala, co następuje:

 §1

Uchwala się Strategię Rozwoju Gminy Konopiska, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kierownik Referatu Gospodarki i Rozwoju
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2004-04-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2004-04-14
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-24 11:03

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj