artykuł nr 1

Strategia Rozwoju Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 360/L/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie aktualizacji „Strategii Rozwoju Gminy Konopiska na lata 2016-2020”
artykuł nr 2

Strategia Rozwoju Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 207/XXVIII/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie przyjęcia aktualizacji "Strategii Rozwoju Gminy Konopiska na lata 2016-2020"

artykuł nr 3

Strategia Rozwoju Gminy Konopiska

 UCHWAŁA NR 123/XIX/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 16 lutego 2016 r. sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Konopiska na lata 2016 – 2020”

artykuł nr 4

Strategia Rozwoju Turystyki Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 281/XXXV/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Turystyki Gminy Konopiska na lata 2013 -2020.

artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr 221/XXIV/05

UCHWAŁA NR 221/XXIV/05 Rady Gminy Konopiska z dnia 8 września 2005 r.w sprawie wprowadzenia zmian do Strategii Rozwoju Gminy Konopiska