główna zawartość
artykuł nr 1

Rok 2019 - od 1 lipca 2019

Nowe formularze na podatki lokalne

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. Nowe deklaracje i informacje będą stosowane wtedy, gdy obowiązek podatkowy w danym podatku powstał od 1 lipca 2019 r.

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy.

 

Formularze deklaracji i informacji : https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

artykuł nr 2

Rok 2019

artykuł nr 3

Rok 2018

artykuł nr 4

Rok 2017

artykuł nr 5

Rok 2016

UCHWAŁA NR 95/XVI/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2016 rok

UCHWAŁA NR 96/XVI/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych na rok 2016

UCHWAŁA NR 97/XVI/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji podatkowej na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.