artykuł nr 1

Plany Odnowy Miejscowości

Plany Odnowy Miejscowości Aleksandria Pierwsza, Konopiska oraz Rekszowice zostały przyjęte uchwałą nr 243/XXV/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 31 marca 2009 roku

Plany Odnowy Miejscowości Aleksandria został przyjęty uchwałą nr 274/XXVIII/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 9 lipca 2009 roku