artykuł nr 1

System E-Zamówienia Publiczne

Od 1 sierpnia 2022r. plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzone będą przez Elektroniczną Platformę Zamówień Publicznych.

 

System E-Zamówienia Publiczne Gminy Konopiska dostępny jest pod adresem:

 

http://e-zamowienia.konopiska.pl

artykuł nr 2

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2022

artykuł nr 3

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2021

artykuł nr 4

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2020

artykuł nr 5

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2019