artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe Pani Jadwigi Majdzik