artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe Pana Andrzeja Janika