artykuł nr 1

Nabór kandydatów na ławników sądowych na lata 2020 - 2023 TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATUR UPŁYWA 30 czerwca 2019 roku