artykuł nr 1

Petycje

Rejestr prowadzony na podstawie ustawy z 11 lipca 2014 roku o petycjach (tekst jednolity Dz.U.2017.1123 z późn.zm.)