artykuł nr 1

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta