artykuł nr 1

Komunikat

Komunikat o pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Gminy Konopiska od 31.01 do 28.02.2022 r.

W związku z dynamicznie rozwijającym się zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem COVID-19 informuję, iż decyzją Starosty Częstochowskiego osobiste udzielanie porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Gminy Konopiska

zostaje zawieszone od dnia 31 stycznia do 28 lutego 2022 r.

 

Porady będą udzielane za pomocą środków porozumiewania się na odległość

po wcześniejszym umówieniu porady pod numerem telefonu

508-857-462

od poniedziałku do piątku

w godzinach 800-1400

 

Barbara Ankowska-Lis

Sekretarz Gminy Konopiska

artykuł nr 2

Nieodpłatna pomoc prawna w 2022r.

Informuję mieszkańców Gminy Konopiska, że w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej przy UG Konopiska, dyżury pełnić będzie we wtorki od godz. 13.00 do godz. 17.00 oraz piątki od 9.00 do 13.00 tej,  radca prawny Iwona Rożniewska.
Więcej szczegółów w zakresie funkcjonowania punktu można uzyskać na stronie Starostwa Powiatowego w Częstochowie: 

https://www.czestochowa.powiat.pl/page_id=1122

 

Barbara Ankowska-Lis

artykuł nr 3

Poradnictwo prawne od sierpnia 2021r.

Informujemy mieszkańców Gminy Konopiska, że w związku z luzowaniem obostrzeń oraz wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości od 1 sierpnia 2021 roku wznowiona zostaje stacjonarna obsługa petentów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
artykuł nr 4

NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE W ROKU 2021

W związku sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19, w celu przeciwdziałaniu zagrożeniom, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ.U.2020 r., poz. 374) informujemy, że osobiste udzielanie porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu częstochowskiego jest zawieszone do odwołania.

Informujemy również, że w związku z zaistniałą sytuacją możliwe jest  mailowe lub telefoniczne  udzielenie porady.

W celu skorzystania z porady telefonicznej lub mailowej należy  umówić się na poradę

pod numerem telefonu 508 – 857 – 462 w godzinach 8-14 od poniedziałku do piątku

lub samodzielnie zapisać się na poradę na stronie

 

https://np.ms.gov.pl/%C5%9Bl%C4%85skie/cz%C4%99stochowski

Poniżej przedstawiamy listę prawników, którzy zobligowali się do świadczenia porad prawnych i obywatelskich za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 

Konopiska

 

Iwona Rożniewska

kancelaria@rozniewska.pl

artykuł nr 5

Komunikat o zawieszeniu do odwołania osobistych porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu częstochowskiego

W związku dynamicznie rozwijającym się zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem COVID-19, w celu przeciwdziałaniu zagrożeniom, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ.U.2020 r., poz. 374) informujemy, że osobiste udzielanie porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu częstochowskiego zostaje zawieszone od dnia 23 marca 2020 roku do odwołania.

Informujemy również, że w związku z zaistniałą sytuacją możliwe jest mailowe udzielenie porady.

W celu skorzystania z porady telefonicznej lub mailowej należy pobrać zgłoszenie porady na odległość (załącznik – do pobrania ze strony Starostwa Powiatowego w Częstochowie zakładka Nieodpłatna Pomoc Prawna), wypełnić, osobiście podpisać i skan zgłoszenia przesłać do wybranego prawnika, przypisanego do Państwa gminy.

Poniżej przedstawiamy listę prawników, którzy zobligowali się do świadczenia porad prawnych i obywatelskich za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 

Wykonawca: Iwona Rożniewska

Adres e-mail: kancelaria@rozniewska.pl

Obsługiwana gmina: Olsztyn, Kamienica Polska, Konopiska, Starcza

 

PROSIMY O KONTAKT Z PRAWNIKAMI TYLKO W PRZYPADKU PILNYCH SPRAW. SPRAWY, KTÓRE MOGĄ POCZEKAĆ PROSIMY ODŁOŻYĆ DO CZASU, GDY PUNKTY WZNOWIĄ OSOBISTE UDZIELANIE PORAD.