artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Pana Piotra Szczerbaka