artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Pana Romana Skoczylasa