artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Pana Witolda Gajosa