artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe Pana Marcina Poleszczuka