artykuł nr 1

Poświadczenie własnoręczności podpisu

 

Poświadczenie własnoręczności podpisu
 
 
Opis sprawy/zadania
 
Poświadczenie własnoręczności podpisu ma na celu stwierdzenie, że dana osoba złożyła własnoręcznie podpis na danym dokumencie. W tym celu niezbędna jest obecność osoby podpisującej przy stwierdzeniu własnoręczności podpisu przez wójta lub osobę upoważnioną.
Kogo dotyczy?
 
Osoba fizyczna - wnioskodawca
Wymagane dokumenty
 
- wniosek o stwierdzenie własnoręczności podpisu,
- oryginał dokumentu, na którym zostanie poświadczona własnoręczność podpisu,
- dowód tożsamości do wglądu.
Formularze / wnioski do pobrania
 Wniosek do pobrania
Opłaty
 
9,00 zł poświadczenie własnoręczności jednego podpisu
Jednostka / osoba  odpowiedzialna
Sekretarz Gminy Konopiska
Miejsce składania  dokumentów
 
Sekretariat Urzędu Gminy Konopiska, pokój nr 1 (I piętro)   ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska
tel. 034 3282057 fax 034 3441935
Termin i sposób załatwienia sprawy
Niezwłocznie
Podstawa prawna
 
- art. 101 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j Dz.U. z 2016 r., poz. 1796);
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz.U. nr 27, poz. 185).
 
Tryb odwoławczy
 
brak
Uwagi i dodatkowe informacje
 
Urząd poświadcza własnoręczność podpisu złożonego wyłącznie w obecności pracownika Urzędu Gminy Konopiska
Opracował: Agnieszka Rokosa
Zatwierdził: Barbara Ankowska-Lis
Załączniki:
Wniosek23 KB