artykuł nr 1

Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem

 

Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem
 

Opis sprawy/zadania
 
Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem
Kogo dotyczy?
 
Osoba fizyczna - wnioskodawca
Wymagane dokumenty
 
- wniosek o stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem
- oryginał dokumentu do wglądu
Formularze / wnioski do pobrania
 
 Wniosek do pobrania
Opłaty
 
5,00 zł stwierdzenie zgodności z oryginałem jednej strony
Jednostka / osoba  odpowiedzialna
 
Referat Organizacyjny Urzędu Gminy Konopiska
Miejsce składania  dokumentów
 
Sekretariat Urzędu Gminy Konopiska, pokój nr 1 (I piętro)   ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska
tel. 034 3282057 fax 034 3441935
Termin i sposób załatwienia sprawy
 
Niezwłocznie
Podstawa prawna
 
Art. 73 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071)
Tryb odwoławczy
 
brak
Uwagi i dodatkowe informacje
 
Urząd potwierdza zgodność kserokopii z oryginałem wystawionych wyłącznie przez Urząd Gminy Konopiska

Opracował: Agnieszka Rokosa
Zatwierdził: Barbara Ankowska-Lis
Załączniki:
Wniosek24 KB