artykuł nr 1

Rejestr kontroli zewnętrznych zawiera wykaz przeprowadzonych kontroli przez instytucje zewnętrzne np. Najwyższa Izba Kontroli, Regionalna Izba Obrachunkowa, Państwowa Inspekcja Pracy. Rejestr kontroli zewnętrznych dostępny jest u Sekretarza Gminy (pokój nr 4 I piętro).