artykuł nr 1

Dyrektor ZSP w Kopalni

Oświadczenie majątkowe Dyrektora ZSP w Kopalni