artykuł nr 1

Wacław Konstanty Bukowski

Oświadczenie majątkowe Pana Wacława Konstantego Bukowskiego